אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה על פקודת משטרה

הודעה על פקודת משטרה

הודעה על פקודת משטרה 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9א(ב) לפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971, הריני קובע את פקודת המטא"ר 13.03.02 - "טיפול המשטרה באירוע של תאונת דרכים מסוג נזק בלבד", והיא תיכנס לתוקף החל ממועד פרסומה.
1 . הגדרות
בפקודת מטא"ר זו -
א . "בוחן תנועה" - בוגר קורס בוחני תנועה של משטרת ישראל, שראש מחלקת התנועה הסמיכו לתפקיד זה;
ב . "דרך" - לרבות כל מסילה, דרך, רחוב, סמטה, כיכר, מעבר, גשר או מקום פתוח שיש לציבור זכות לעבור בהם, כמוגדר בסעיף 1 לפקודת התעבורה (נוסח חדש), התשכ"א-1961;
ג . "הממונה על החקירה" - בוחן תנועה או חוקר שהממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים מינה אותו לחקור תאונת דרכים מסוימת;
ד . "פרטים אישיים" - שם המשפחה והשם הפרטי, מספר תעודת הזהות, המען, מספר רישיון הנהיגה, מספר רישיון הרכב, שם חברת הביטוח שהרכב מבוטח בה ומספר תעודת הביטוח;
ה . "רכב" - רכב שנע בכוח מכני או שמונע מכוח מכני או שנגרר באמצעות רכב אחר או באמצעות בהמה, וכן מכונה או מתקן שנעים או שנגררים כאמור לעיל, לרבות אופניים ותלת-אופן, ולמעט רכב ששר התחבורה פטר אותו בצו מהוראות פקודת התעבורה, כולן או מקצתן;
ו . "תאונת דרכים" - תאונה שאירעה עקב עבירת תעבורה ובשל הימצאו של רכב בדרך וכתוצאה מכך נפגע אדם או נגרם נזק לרכוש;
ז . "תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד (נ"ב)"" - תאונת דרכים שנגרם בה נזק לרכוש (להלן "תאונת דרכים" או "תאונה");
ח . "תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד" (נ"ב) - חמורה" - תאונת דרכים מסוג נ"ב בעלת היבט ציבורי מיוחד, תאונת דרכים מסוג נ"ב שמעורבים בה כלי רכב רבים או תאונת דרכים מסוג נ"ב שגורם אחראי מחוץ למערך התנועה כגון גורם ממערך החבלה, ממד"א, ממכבי האש, מאיכות הסביבה, מצה"ל (להלן "הגורם האחראי") הכריז כי יש בזירתה סכנה לחיי אדם"; "תאונת דרכים מסוג נ"ב - חמורה" - להלן "תאונת דרכים חמורה";
ט . "תיק חקירה" - תיק משרדי שבו מרוכז חומר או מידע בדבר חומר הנוגעים לחקירה.
2. שוטר שמוסמך לטפל בתאונת דרכים - רשימת בעלי התפקידים
שוטר שמוסמך לטפל בתאונת דרכים הוא כל שוטר מאלה:
א . בוחן תנועה;
ב . חוקר שמפקדו מינה אותו לחקור תאונת דרכים;
ג . שוטר תנועה;
ד . שוטר סיור.
שוטר שמוסמך לטפל בתאונת דרכים - להלן "שוטר מוסמך" או "השוטר המוסמך".
3. קבלת הודעה על תאונת דרכים
א . תפקיד משגר במשל"ט מחוזי, במרד"ם או במשל"ט את"ן שקיבל הודעה מאת אדם מן הציבור
(1) שיגור שוטר
משגר במשל"ט מחוזי, במרד"ם או במשל"ט את"ן שקיבל הודעה על תאונה, ואין במקום התאונה
שוטר - ישגר לזירת האירוע שוטר מוסמך, אם התקיים אחד מאלה:
(א) על פי המידע שקיבל, יש חשש סביר לכך שהתאונה אירעה עקב עבירת תעבורה חמורה שהיא אחת מאלה: נהיגה בשכרות או נהיגה בהשפעה של סם מסוכן, נהיגה בזמן שהנהג אינו רשאי לנהוג ברכב או נהיגה ברכב שיש בו ליקוי בטיחות חמור;
(ב) על פי המידע שקיבל, יש בזירת האירוע הפרעה לתנועה;
(ג) על פי המידע שקיבל, נהג המעורב בתאונה מסרב למסור פרטים אישיים, והוא נוכח עדיין בזירת האירוע.
(2) הפניית אדם מן הציבור למשטרה
משגר במשל"ט מחוזי, במרד"ם או במשל"ט את"ן שקיבל מאדם מן הציבור הודעה על תאונה ועל כך שנהג המעורב בתאונה לא מסר פרטים אישיים ועזב את זירת האירוע - יפנה את המודיע ליחידת חקירות תאונות דרכים שבאזור שאירעה בו התאונה.
ב . תפקיד משגר שקיבל הודעה מאת שוטר שאינו שוטר מוסמך - לשגר שוטר מוסמך לזירת האירוע משגר במשל"ט מחוזי, במרד"ם או במשל"ט את"ן שקיבל הודעה על תאונה משוטר בזירת האירוע שהוא איננו שוטר מוסמך כהגדרתו בסעיף 2 - ישגר לזירת האירוע שוטר מוסמך, אם התקיים אחד מן התנאים האלה:
(1) התנאי הקבוע בסעיף א(1)(א);
(2) התנאי הקבוע בסעיף א)(1)(ב) או בסעיף א(1)(ג) - אם השוטר בזירת האירוע זקוק לעזרה.
ג . תפקיד משגר שקיבל פנייה לטפל בגרירת רכב
משגר במשל"ט מחוזי, במרד"ם או במשל"ט את"ן שקיבל פנייה לטפל בגרירת רכב משוטר שאינו מוסמך לטפל בתאונת דרכים או משוטר מוסמך - יטפל בפנייה, כקבוע בפקודת המטא"ר 13.01.02
- "גרירת רכב ביזמת המשטרה".
4. זירת האירוע - תפקיד שוטר שאינו שוטר שמוסמך לטפל בתאונת דרכים
א . הגדרה
בסעיף זה -
"שוטר" - שוטר שהזדמן למקום תאונה והוא אינו שוטר שמוסמך לטפל בתאונת דרכים כקבוע בסעיף 2.
ב . האיסור לעזוב את זירת האירוע שוטר לא יעזוב את זירת האירוע, אלא אם כן עשה את כל הפעולות הקבועות בסעיפים ג-י, או אם הגיע לזירת האירוע שוטר מוסמך והודיע לו שהוא אחראי לזירת האירוע.
ג . הסרת מכשול או הצבת אמצעי אזהרה
אם בזירת האירוע יש מכשול שעלול לסכן את המשתמשים בדרך - יעשה שוטר כל שניתן כדי להסיר את המכשול, וכל עוד לא הוסר המכשול, יציב אמצעי אזהרה כגון שלט ומחזיר אור.
ד . הרחקת רכב מזירת האירוע
אם בזירת האירוע יש רכב שמפריע לתנועה או שעלול לסכן את המשתמשים בדרך - יורה שוטר לנהג לפנות את הרכב, ולפי הצורך, יפנה למשגר במשל"ט מחוזי או במרד"ם בבקשה לטפל בגרירת הרכב.
ה . הדרכת הנהגים המעורבים בתאונה - למסור פרטים אישיים
(1) שוטר ידריך את הנהגים המעורבים בתאונה למסור את הפרטים האישיים שלהם זה לזה.
(2) אם לא מסר נהג המעורב בתאונה את הפרטים האישיים, ועזב את המקום לפני בואו של שוטר - יפנה השוטר את הנהג האחר שמעורב בתאונה ליחידת חקירות תאונות דרכים.
ו . שמירה על זירת האירוע
(1) שוטר יעשה את כל הדרוש והניתן בנסיבות העניין כדי לשמור על זירת האירוע, כדי למנוע פגיעה בכל מוצג ובכל אמצעי הוכחה הדרוש לחקירה או למשפט וכדי למנוע אבדן של אחד מאלה.
(2) שוטר יעשה את כל הדרוש והניתן בנסיבות העניין כדי למנוע פגיעה ברכוש או כדי למנוע אבדן של רכוש, לרבות איסוף ורישום של פריטי רכוש שנמצאו בזירת האירוע ללא השגחה.
ז . איסוף מוצגים
שוטר יאסוף כל חפץ שיש בו כדי לשמש מוצג או אמצעי הוכחה בחקירה כקבוע בפקודת הקבע 14.01.45 "מוצגים".
ח . הסדרת התנועה
שוטר יסדיר את התנועה בדרך, לפי הצורך.
ט . פנייה למשל"ט מחוזי או למרד"ם
שוטר יפנה למשל"ט מחוזי או למרד"ם בכל נסיבה מן הנסיבות האלה:
(1) חוסר מיומנות לטפל באירוע, כפי שנדרש בסעיפים ג-ח;
(2) חוסר יכולת לטפל באירוע, ללא עזרה של כוח משטרה נוסף;
(3) יש צורך לגרור רכב מזירת האירוע.
י . תיעוד האירוע
שוטר יתעד בכתב את האירוע, ויעשה פעולות אלו:
(1) ירשום את הפרטים האישיים של כל נהג שהיה מעורב בתאונה. השוטר ירשום את הפרטים האלה על פי רישיון הנהיגה, רישיון הרכב או תעודת הביטוח וכן על פי תעודת הזיהוי שהנהג הציג לפניו, לפי דרישתו. השוטר יציין את זמן האירוע ואת מקומו. כמו כן, ירשום השוטר את הפרטים של כל עד לתאונה.
(2) השוטר יערוך בירור ראשוני בעניין נסיבות האירוע וירשום זיכרון דברים.
(3) השוטר ירשום את הפרטים של כל נהג המעורב בתאונה ואת הפרטים של כל עד לתאונה בטופס המשטרתי שיועד לכך. אם אין בידי השוטר טופס משטרתי, ירשום את הפרטים ואת זיכרון הדברים על נייר שברשותו.
(4) אם הפנה נהג שמעורב בתאונה ליחידה לחקירות תאונות דרכים - יתעד עובדה זו.
יא . העברת האחריות לטיפול באירוע לשוטר מוסמך
אם הגיע לזירת האירוע שוטר שמוסמך לטפל בתאונת דרכים יעשה שוטר את הפעולות האלה:
(1) ידווח בעל פה לשוטר שמוסמך לטפל בתאונת דרכים על הפעולות שעשה;
(2) ימסור לידיו של השוטר המוסמך את המסמכים שרשם, על פי סעיף, את פריטי הרכוש שאסף ואת רשימת פריטי הרכוש שאסף, על פי סעיף.
יב. תיעוד פעולות השוטר במקום התאונה בדוח והעברתו לשוטר מוסמך או ליחידה שבאזורה אירעה התאונה
(1) השוטר ירשום דוח על פעולותיו במקום התאונה, וכן יערוך תרשים, ללא קנה מידה, של הזירה ושל מיקום כלי הרכב המעורבים בתאונה, ויעביר את כל החומר לידי שוטר מוסמך.
(2) אם לא הגיע לזירת האירוע שוטר מוסמך - יעביר שוטר את המסמכים שרשם ואת פריטי הרכוש שאסף, ליחידת חקירות תאונות דרכים שבאזורה אירעה התאונה, ללא דיחוי.
5. זירת האירוע - תפקיד שוטר שמוסמך לטפל בתאונת דרכים
א . הגדרה
בסעיף זה -
"שוטר מוסמך" - כקבוע בסעיף 2.
ב . שוטר מוסמך יעשה בזירת אירוע את כל הפעולות שבהן חייב שוטר על פי סעיף 4, בשינויים המחויבים מתפקידו.
ג . בדיקת שכרות
(1) הגדרה
בסעיף זה -
"בדיקת שכרות" בדיקה אם אדם נתון בהשפעה של משקה משכר או של סם מסוכן, כהגדרתם בסעיף 64ב(א) לפקודת התעבורה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 וכקבוע בתקנה 169ג לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 .
(2) שוטר מוסמך יבצע או יורה לשוטר אחר לבצע בדיקת שכרות לנהג, אם יש לו חשד שהנהג נתון בהשפעה של משקה משכר או בהשפעה של סם מסוכן.
ד . נטילת רישיון הנהיגה מן הנהג וזימון הנהג להתייצב לפני הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים
(1) שוטר מוסמך רשאי ליטול מנהג את רישיון הנהיגה, אם יש לשוטר המוסמך יסוד סביר להניח כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונה שבה ניזוק רכוש, וכי בשל העבירה יוגש כתב אישום.
(2) שוטר מוסמך שנטל מן הנהג את רישיון הנהיגה שלו, ייתן לנהג אישור על נטילת הרישיון, אישור המשמש גם רישיון נהיגה זמני, וייתן לו בטופס שיועד לכך זימון להתייצב לפני הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים במועד שייקבע בטופס, וזאת לצורך קבלת החלטה בעניין המשך החזקת הרישיון בידי הנהג. מועד ההתייצבות שיקבע השוטר המוסמך בטופס יהיה בתוך שלושה ימים ממועד נטילת הרישיון.
(3) שוטר מוסמך יתייק בתיק החקירה את ההעתק של טופס הזימון שנתן לנהג.
ה . זימון נהג להתייצב לפני הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים - נהג שאין ברשותו רישיון נהיגה
(1) שוטר מוסמך שביקש ליטול מן הנהג את רישיון הנהיגה כאמור בסעיף ד ולא עשה כן, משום שלא היה ברשות הנהג רישיון נהיגה - ייתן לנהג, בטופס שיועד לכך, זימון להופיע לפני הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים במועד שיקבע השוטר המוסמך בטופס ושיהיה בתוך שלושה ימים ממועד נטילת הרישיון - וזאת לצורך קבלת החלטה בדבר המשך החזקת הרישיון בידי הנהג.
(2) השוטר המוסמך יתייק בתיק החקירה את ההעתק של טופס הזימון שנתן לנהג.
ו . דרישה מן הנהג להילוות לתחנת משטרה
(1) שוטר מוסמך רשאי לדרוש מן הנהג להילוות אליו לתחנת משטרה או אל קצין משטרה בדרגת מפקח לפחות, כקבוע בסעיף 47 בפקודת התעבורה, אם יש לשוטר המוסמך יסוד סביר להניח כי בשל עבירה שעבר הנהג אירעה תאונה שבה ניזוק רכוש וכי בשל אותה עבירה יוגש כתב אישום, וכל זאת אם התקיימה אחת מן הנסיבות האלה:
(א) הנהג נהג בהשפעה של משקה משכר או של סם מסוכן;
(ב) הנהג איננו מורשה לנהוג;
(ג) השוטר המוסמך סבור כי במצב שהנהג נמצא בו, אין לאפשר לו להמשיך לנהוג.
(2) שוטר מוסמך אשר דרש מנהג להילוות אליו לתחנת משטרה או לקצין משטרה בדרגת מפקח, כאמור, יורה לנהג להחנות את הרכב כחוק, קרוב ככל האפשר למקום התאונה, ולנקוט אמצעים לאבטחתו. השוטר יורה, כאמור, אם סבר שהנהג כשיר לנהיגה.
(3) אם אין בקרבת מקום התאונה מקום חנייה כאמור בסעיף (2), והשוטר המוסמך סבור כי הרכב עלול להפריע לתנועה - הוא מוסמך להורות להעביר את הרכב לחנייה במקום אחר.
(4) אם הרכב איננו כשיר לתנועה, השוטר המוסמך יפנה למשגר במשל"ט מחוזי או במרד"ם בבקשה לטפל בגרירת הרכב, כקבוע בפקודת המטא"ר 13.01.02 - "גרירת רכב ביזמת המשטרה".
ז . הטיפול בזירת אירוע של תאונת דרכים חמורה שיש בה סכנה לחיי אדם
(1) בזירת אירוע של תאונת דרכים חמורה שיש בה סכנה לחיי אדם או שעשויה להיות בה סכנה לחיי אדם - כל עוד קיימת הסכנה או כל עוד עשויה להיות סכנה כאמור, הגורם האחראי לביצוע הפעולות הראשוניות להסרת הסכנה או למניעתה הוא הגורם האחראי כהגדרתו בסעיף 1ח.
(2) הוסרה הסכנה לחיי אדם הגורם האחראי המטפל באירוע יכריז על כך בבירור.
(3) לאחר ההכרזה, שוטר מוסמך הוא שיהיה האחראי לטיפול באירוע.
כל עוד לא הכריז הגורם האחראי על הסרת הסכנה לחיי אדם - לא יתיר השוטר המוסמך כניסת אדם לזירת האירוע, בין שאותו אדם הוא שוטר ובין שאינו שוטר.
(4) הכריז הגורם האחראי על הסרת הסכנה לחיי אדם וסבר שוטר מוסמך כי יש לחסום ציר תנועה - יורה על חסימת ציר התנועה.
6. זירת האירוע - הזנקת מסוק לשם סיוע בטיפול באירוע של תאונת דרכים
א . הליך הזנקת מסוק לשם סיוע לגורמי את"ן בטיפול בתאונת דרכים יהיה כקבוע בנוהל מחלקת מבצעים ובט"פ באגף שיטור וביטחון, העוסק בהפעלת כלי טייס.
ב . ראש מחלקת מבצעים ובט"פ באגף שיטור וביטחון, ובהיעדרו - מפקד המשל"ט במטא"ר, מוסמכים לאשר הזנקת מסוק לשם סיוע לגורמי את"ן בטיפול בתאונת דרכים.
ג . בעל תפקיד באת"ן המוסמך, על פי הקבוע בנוהל מחלקת מבצעים ובט"פ, לפתוח בהליך של הזנקת מסוק לשם סיוע בטיפול באירוע של תאונת דרכים - ישקול את הצורך בהזנקת מסוק למען המטרות האלה:
(1) איכון או מרדף
(א) לאיכון נהג ברכב או למרדף אחר נהג שנמלט מזירת האירוע ברכב.
(ב) לביצוע סריקות לאיכון אדם שהיה מעורב בתאונה ושאיננו ברכב שהיה מעורב בתאונה.
(2) הזרמת תנועה לוויסות עומסי תנועה שנוצרו כתוצאה מן התאונה.
(3) סיוע לחפ"ק
סיוע לחפ"ק המשטרה שהוקם בזירת האירוע, כדי לאפשר את אלה:
(א) תיאום בין חפ"ק המשטרה לבין מסוק של חיל האוויר שהוזנק לזירת האירוע;
(ב) שידור תמונה של זירת האירוע מן האוויר לחפ"ק המשטרה.
(4) חקירה
לתיעוד זירת האירוע בשלמותה מן האוויר, לצורכי חקירה.
7. יחידת חקירות תאונות דרכים - תפקיד הממונה על החקירה
א . הגדרה
בסעיף זה -
"חומר חקירה" - כהגדרתו בפקודת המטא"ר 14.01.04 "תעודת חיסיון הכללים וההנחיות להגשת הבקשה" וכן דוח של הממונה על החקירה או דוח של הקצין הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים, ובו דבריו של החשוד, לאחר שנעצר, שנאמרו לממונה על החקירה או לממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים.
ב . פתיחת תיק חקירה
(1) פתיחת תיק חקירה בשל עבירה חמורה
הממונה על החקירה יפתח תיק חקירה "תאונת דרכים מסוג נ"ב" אם התקיימו התנאים האלה:
(א) ישנן ראיות שכתוצאה מן התאונה נגרם נזק לרכוש;
(ב) יש חשד סביר שהתאונה נגרמה כתוצאה מעבירה חמורה שהיא אחת מאלה:
[1] אי ציות לתמרור המורה על עצירה ומתן זכות קדימה )ב 37- (;
[2] אי ציות לתמרור המורה על האטה )ב 36- (;
[3] אי ציות לאור אדום ברמזור, וזאת אם יש ראיות לכאורה, שאחד מכלי הרכב המעורבים בתאונה עבר עבירה זו;
[4] עקיפה בדרך לא פנויה;
[5] נהיגה בהשפעה של משקה משכר או סם מסוכן;
[6] נהיגה בהיעדר הרשאה לנהוג נהיגה בהיעדר רישיון נהיגה, נהיגה בעת פסילה, נהיגה בסוג רכב שאינו תואם לסוג הרכב המצוין ברישיון הנהיגה של הנהג;
[7] נהיגה ברכב שיש בו ליקוי בטיחות במערכת ההגה או הבלמים;
(ג) אחד הנהגים עזב את מקום התאונה לפני שמסר את פרטיו האישיים לנהג האחר.
(ד) ההודעה על התאונה נמסרה למשטרה בטרם חלפו 48 שעות ממועד התאונה או שהממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים הורה לו לפתוח תיק חקירה, אף על פי שחלפו 48 שעות ממועד התאונה.
(2) פתיחת תיק חקירה בשל נזק לרכוש של רשות ציבורית
אם לממונה על החקירה יש יסוד סביר להניח שנגרם בתאונה נזק לרכוש של רשות ציבורית, יפתח תיק חקירה "תאונת דרכים מסוג נ"ב" וינהל חקירה ראשונית.
ג . ניהול תיק חקירה
(1) הממונה על החקירה ינהל את תיק החקירה על פי הוראות פקודת המטא"ר 14.01.03 - "תיק חקירה - סידורו", לפי העניין, ועל פי הוראות פקודת מטא"ר זו.
(2) איתור חומר שברשות מערך המודיעין
(א) נודע לממונה על החקירה כי יש חומר שקשור בחקירה או כי יש חומר שיש אפשרות שהוא קשור בחקירה, וכי החומר מצוי ברשות מערך המודיעין - יודיע על כך לממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים.
(ב) הממונה על החקירה יתייק חומר שמצוי ברשות מערך המודיעין, יתייק את העתקו או יתייק מסמך המתעד את החומר, כקבוע בפקודת המטא"ר 14.01.03 .
(3) תכולת תיק החקירה
תיק החקירה יכלול, בין היתר, את הדברים האלה: רישום הפרטים האישיים של המעורבים בתאונה; רישום פרטי כלי הרכב המעורבים בתאונה; זמן האירוע ומקומו; דוח בוחן תנועה על התאונה; תרשים שיוכן אם הדבר יידרש להוכחת העבירה בבימ"ש או על פי דרישת בימ"ש; דוחות פעולה; הודעות המעורבים בתאונה והעדים לה; רישום מוצגים; רישום הגרירה, אם הייתה; תצלומים והמלצה לממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים; הרשעות קודמות של המעורבים בתאונה, אם ישנן.
(4) סימון חומר המתויק בתיק חקירה כל מסמך שחובה לתייק אותו בתיק החקירה - הממונה על החקירה יסמן אותו בדרך שראש את"ן קבע בנהלים.
ד . פעולות חקירה משלימות
הממונה על החקירה ישלים את החקירה ויעשה, לפי הצורך, בין היתר, את הפעולות האלה:
(1) חקירת מעורבים וחקירת עדים
(א) יחקור את המעורבים בתאונה.
(ב) יחקור עדים לתאונה.
(2) עריכת תרשים, דוח ובדיקות אחרות
הממונה על החקירה יערוך תרשים של זירת האירוע, ימלא דוח ויערוך כל ניסוי, בחינה ובדיקה הדרושים לחקירה.
(3) העברת רכב לבדיקה בסדנה של המשטרה
העברת רכב שהיה מעורב בתאונה לבדיקה בסדנה והחזרת רכב מן הסדנה, יהיו על פי הקבוע בפקודת המטא"ר 13.01.02 "גרירת רכב ביזמת המשטרה".
(4) החזקת רכב כמוצג, חילוט הרכב, החזרת הרכב או השמדת הרכב על פי צו החזקת הרכב כמוצג, חילוט הרכב, החזרת הרכב או השמדת הרכב על פי צו, יהיו על פי הקבוע בפקודת הקבע 14.01.45 "מוצגים" ועל פי נוהלי מת"ן ונוהלי אח"ם, לפי העניין.
(5) נזק לרכוש של רשות ציבורית - המלצה על המשך ניהול חקירה או על גניזת החומר ומסירת הודעה לרשות הציבורית
(א) לאחר השלמת החקירה הראשונית ימליץ הממונה על החקירה אם להמשיך לנהל חקירה של תאונה שנגרם בה נזק לרכוש של רשות ציבורית או אם לגנוז את החומר הקשור בתאונה בתיק "כללי-נ"ב", כקבוע בסעיף 15 , לפי העניין.
(ב) העלה הממונה על החקירה שכתוצאה מן התאונה נגרם נזק לרכוש של רשות ציבורית - יודיע על כך בכתב לרשות הציבורית הנוגעת בדבר.
ה . חובת הממונה על החקירה וסמכות הממונה על החקירה למלא טפסים
(1) הכלל
הממונה על החקירה ימלא את הטפסים הנדרשים לניהול החקירה ולניהול תיק החקירה, כקבוע בפקודת המטא"ר 14.01.03 , לפי העניין, וכקבוע בפקודת מטא"ר זו.
(2) טופס "סיכום תיק חקירה"
(א) הגדרה
בסעיף זה -
טופס "סיכום תיק חקירה" טופס שממלאים הממונה על החקירה והממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים בתום החקירה.
(ב) מילוי טופס "סיכום תיק חקירה"
[1] לאחר שהשלים את החקירה, ימלא הממונה על החקירה את חלקו בטופס "סיכום תיק חקירה". בטופס יפרט הממונה על החקירה את הראיות ואת הערכתו לעניין השאלה האם יש בראיות כדי להוכיח את ביצוע העבירה בידי הנהג.
[2] הממונה על החקירה יציין בטופס "סיכום תיק חקירה" את אלה:
(א) כל חומר הידוע לו כי הוא נרשם, הופק, נאסף או נתפס בחקירה או העתק של כל חומר כאמור או כל מסמך מתעד בדבר חומר כאמור - מתויק בתיק החקירה;
(ב) כל חומר, העתק של חומר או מסמך מתעד - כאמור בסעיף (א) רשום במפתח התיק של תיק החקירה;
(ג) אם פנה אל הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים בבקשה לאתר חומר הקשור בחקירה שמצוי ברשות מערך המודיעין;
(ד) אם בתיק החקירה יש חומר שהועבר מרשות מערך המודיעין או מסמך מתעד בדבר חומר מרשות מערך המודיעין.
ו . העברת תיק החקירה לממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים
הממונה על החקירה יעביר את תיק החקירה בצירוף טופס "סיכום תיק חקירה" לממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים.
ז . טיפול בפנייה של אדם מן הציבור
(1) ממונה על חקירה שקיבל פנייה של צד מעוניין שאיננו החשוד או פנייה של גורם אחר בעל עניין מן הציבור המבקש לעיין בתיק, יפעל על פי הוראות פקודת הקבע 14.01.17 - "הרשאות לעיון בחומר חקירה משטרתי".
(2) ממונה על חקירה שקיבל פנייה של אדם שהוא מתלונן בתיק ושבהודעה שמסר למשטרה יש כל הפרטים הידועים לו על התאונה, או ממונה על חקירה שקיבל פנייה של בא כוחו של אדם כאמור ישיב לפונה בטופס שיועד לכך.
8. יחידת חקירות תאונות דרכים - תפקיד הממונה על היחידה
א . הסמכות לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה
(1) ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שהוא קצין בדרגת מפקח לפחות, אם בכוונתו להמליץ על הגשת כתב אישום או שהמליץ להגיש כתב אישום נגד הנהג שביצע את העבירה שבגינה ניזוק רכוש, ואם יש לו בסיס להניח, שבהמשך הנהיגה של הנהג יש סכנה לציבור - מוסמך לפסול את הנהג מלהחזיק רישיון נהיגה. משך פרק הזמן של הפסילה יהיה 60 ימים.
(2) הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יחליט אם בהמשך הנהיגה של הנהג יש סכנה לציבור, לאחר ששקל את חומרת העבירה וחומרת נסיבותיה ואת הנתונים בדבר הרשעות קודמות של הנהג .
(א) חומרת העבירה וחומרת נסיבותיה
[1] העבירה חמורה או נסיבות ביצוע העבירה חמורות.
[2] העבירה היא נהיגה בהשפעה של סם מסוכן או של משקה משכר.
(ב) הרשעות קודמות
הנתונים בדבר הרשעות קודמות של הנהג יתייחסו לעניינים האלה:
[1] מספר העבירות שהורשע בהן הנהג, וזאת בהתחשב בפרק הזמן שבו יש לנהג רישיון נהיגה. כמו כן, אם יש לממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים מידע בעניין משך התקופה שהנהג נוהג בה בפועל - יתחשב גם בנתון זה;
[2] החומרה של העבירות ונסיבות ביצוע העבירות;
[3] מועדי ביצוע העבירות.
ב . מלבד הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים, כל בעל תפקיד מאלו מוסמך לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה: קצין את"ן מחוזי, קצין את"ן מרחבי, ראש מפלג חקירות באת"ן תל-אביב ובאת"ן ירושלים, ראש מחלק תאונות דרכים במרחב, קצין הפיקוח במרחב, ראש משרד תנועה בתחנה, מפקד שלוחת ימת"א אילת, קצין יחידת בוחנים באת"ן תל-אביב וקצין שדרגתו מפקח לפחות, שאחד מבעלי תפקידים אלו מינה לכך.
ג . פסילה מינהלית של נהג מלהחזיק רישיון נהיגה - ההליכים לקבלת ההחלטה
(1) הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ישקול אם לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה, אם התקיימה אחת הנסיבות הקבועות בסעיפים 5ד-ו, לפי העניין, הקשורות בנהג.
(2) הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יבדוק אם יש יסוד להניח שיוגש כתב אישום נגד הנהג, ואם מצא שיש יסוד כאמור ייתן לנהג זכות שימוע כקבוע בסעיף ד.
(3) ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שמצא כי אין יסוד להניח שיוגש כתב אישום נגד הנהג, יתעד את החלטתו בכתב, ימסור לנהג את תוכן החלטתו, ואם רישיון הנהיגה מצוי ברשות המשטרה - יחזירו לנהג.
ד . פסילה מינהלית של נהג מלהחזיק רישיון נהיגה - זכות הנהג לשימוע
(1) ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שמצא שיש לכאורה לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה, והנהג התייצב לפניו יודיע לנהג כי הוא שוקל לפסול אותו מלהחזיק רישיון נהיגה לפרק זמן של 60 ימים.
הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יודיע לנהג, כי הוא זכאי להגיב על הודעה זו וייתן לו זכות להשמיע את דבריו.
(2) הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יתעד בכתב את הודעתו לנהג ואת תגובת הנהג.
(3) הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יבקש מן הנהג לאשר בחתימתו על המסמך כי שמע את דברי הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים וכן יבקש ממנו לאשר את תוכן דבריו לממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים.
ה . קבלת ההחלטה
(1) התייצב הנהג לפני הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יקבל הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים החלטה בעניין המשך החזקת הרישיון בידי הנהג, על פי החומר שלפניו ועל פי תגובתו של הנהג בשימוע, אם הגיב.
(2) לא התייצב הנהג לפני הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים במועד שזומן - יקבל הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים החלטה בעניין המשך החזקת רישיון הנהיגה בידי הנהג, על פי כלל החומר שלפניו, לאחר שבדק את העתק טופס הזימון שקיבל הנהג ומצא שכל הפרטים בטופס הזימון נכונים.
(3) הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יתעד בכתב את החלטתו ואת הנימוקים לה.
ו . החלטה לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל החלטה לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה - יפעל כדלקמן:
(1) אם הנהג נוכח לפניו - ימלא צו פסילה וימסור אותו לידי הנהג, יחתים את הנהג על קבלת הצו וייטול ממנו את רישיון הנהיגה, אם הרישיון אינו נמצא ברשות משטרה.
(2) אם הנהג אינו נוכח לפניו ימלא צו פסילה ויורה לשלוח את צו הפסילה לכתובתו של הנהג בדואר רשום.
יראו את הנהג כמי שהודע לו שנפסל מלהחזיק רישיון נהיגה, מן המועד שבו הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים החליט על הפסילה.
ז . החלטה שלא לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל החלטה שלא לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה והרישיון מצוי ברשות המשטרה, יפעל כדלקמן:
(1) אם הנהג נוכח לפניו - יחזיר לנהג את רישיון הנהיגה.
(2) אם הנהג אינו נוכח לפניו - יורה לשלוח את רישיון הנהיגה לכתובתו של הנהג בדואר רשום.
ח . השבת רישיון נהיגה לנהג שנפסל מלהחזיק רישיון נהיגה
(1) נהג שהתייצב לקבל את רישיון הנהיגה
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שהנהג התייצב לפניו בתום תקופת הפסילה לקבל את רישיון הנהיגה - יחזיר לנהג את רישיון הנהיגה.
(2) נהג שלא התייצב לקבל את רישיון הנהיגה
(א) ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שהנהג לא התייצב לפניו בתום תקופת הפסילה לקבל את רישיון הנהיגה, וחלפו 14 ימים מתום תקופת הפסילה - יורה לשלוח את הרישיון לכתובתו של הנהג בדואר רשום.
(ב) אם רשות הדואר החזירה ליחידה את הרישיון - הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יורה ליצור קשר טלפוני עם הנהג וכן לשלוח לו הודעה בכתב על כך שהרישיון נמצא ברשות היחידה. בהודעה יצוין, כי אם הנהג לא ייקח את רשיונו בתוך 14 ימים, יהיה עליו לפנות למשרד הרישוי לשם קבלת רישיון נהיגה חדש.
(ג) אם הנהג לא התייצב לקבל את רישיונו במועד, הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יורה לתייק את הרישיון בתיק החקירה.
ט . פסילה מינהלית של נהג מלהחזיק רישיון נהיגה - שקילה חוזרת של ההחלטה
(1) ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל החלטה לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה, יחזור וישקול את החלטתו, אם הגיע לידיו מידע חדש שיש בו כדי לשנות את החלטתו, ובלבד שהעניין טרם התברר בבית משפט.
(2) אם שוכנע כי לא יוגש כתב אישום נגד הנהג יבטל את צו הפסילה ויחזיר לנהג את רישיון הנהיגה.
(3) הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יתעד בכתב את ההחלטה שקיבל.
י . פסילה מינהלית של נהג מלהחזיק רישיון נהיגה - מסירת הודעה על הפסילה לאגף לשירותי מידע במשרד התחבורה
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל החלטה לפסול נהג מלהחזיק רישיון נהיגה, יודיע על כך, באמצעות מינהל טכנולוגיות (מנ"ט), לאגף לשירותי מידע במשרד התחבורה.
יא . פסילה מינהלית של נהג מלהחזיק רישיון נהיגה - תקופת הפסילה
(1) התקופה שהנהג פסול מלנהוג בה תחל ביום מתן ההחלטה של הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים וזאת, בין שהנהג נכח בעת קבלת ההחלטה ובין שלאו, בין שנטל הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים את רישיון הנהיגה מידיו של הנהג בעת מתן ההחלטה ובין שרישיון הנהיגה ניטל מידיו של הנהג במועד מאוחר יותר.
(2) התקופה שהנהג פסול מלנהוג בה תסתיים לאחר שחלף פרק הזמן הנקוב בצו הפסילה. מניינו של פרק הזמן האמור בצו הפסילה יחל ביום שבו הנהג מסר את רישיונו לממונה על היחידה או לשוטר שמסר לידיו את הצו.
אם הרישיון נמצא ברשות המשטרה - מניינו של פרק זמן הפסילה יחל במועד שבו ניתנה ההחלטה בדבר הפסילה.
יב. העברת תיק החקירה לפרקליטות או ליחידת תביעות
(1) ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יעביר את תיק החקירה לפרקליטות המחוז או ליחידת התביעות המשטרתית הנוגעת בדבר בתוך תקופת הפסילה.
(2) אם סבר הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שיש להאריך את תקופת הפסילה, יעביר את המלצתו לפרקליטות המחוז או ליחידת התביעות הנוגעת בדבר.
יג . חובת המשטרה להופיע בערר שהגיש מי שרישיונו נפסל פסילה מינהלית, וזכות המשטרה לערור על החלטת בית המשפט
(1) נמסרה ליחידת חקירות תאונות דרכים הודעה מבית משפט על מועד דיון בערר שהגיש נהג שרישיון הנהיגה שלו נפסל פסילה מינהלית - הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים, נציג מטעמו או תובע ייצגו את התביעה בבית המשפט.
(2) החליט בית המשפט להחזיר למגיש הערר את רישיון הנהיגה שנפסל, לקצר את פרק הזמן של הפסילה או שהחליט שלא להאריך את פרק הזמן של הפסילה, וגורמי תביעה של המשטרה בחנו את החלטת בית המשפט וסברו כי ההחלטה איננה סבירה או שיש בה טעות או שהנהג מסוכן לציבור, הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים, נציג מטעמו או תובע רשאים להגיש ערר לבית המשפט.
הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים, נציג מטעמו או תובע ייצגו את התביעה בבית המשפט.
יד . דיווח לאגף לשירותי מידע במשרד התחבורה, למכון הרפואי לבטיחות בדרכים והפניית נהג לבדיקה במכון
(1) הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ידווח על התאונה למכון הרפואי לבטיחות בדרכים במשרד הבריאות ולאגף לשירותי מידע במשרד התחבורה, אם מהחקירה עולה חשד שלנהג יש ליקוי או מחלה שיש בהם כדי לפגוע בכושר הנהיגה שלו.
(2) הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יפנה נהג לבדיקה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים במשרד הבריאות אם הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים פסל את הנהג מלנהוג, והחקירה העלתה חשד שלנהג יש ליקוי או מחלה, שיש בהם כדי לפגום בכושר הנהיגה שלו.
טו . דיווח
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל משוטר מוסמך דיווח על תאונה, יחליט אם יש לדווח על התאונה למרכז שליטה באת"ן ולכל גורם במחוז שקבע מפקד המחוז שבו אירעה התאונה, אם נסיבות התאונה או תוצאותיה חמורות, או אם יש לתאונה היבט ציבורי.
טז . העברת מידע לרשות מוסמכת ולאת"ן על ליקוי הנדסה בדרך
אם החקירה העלתה שיש ליקוי הנדסה בדרך - הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ימסור את המידע על כך, ללא דיחוי, לרשות המוסמכת ("החברה הלאומית לדרכים", רשות מקומית), לפי העניין, למהנדס התנועה המחוזי או המרחבי במשטרה ולמהנדס התנועה הארצי במחלקת התנועה באת"ן.
יז . איתור חומר שברשות מערך המודיעין
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל טופס "סיכום תיק חקירה" יפנה בכתב אל קצין המודיעין האחראי כדי לבדוק אם יש ברשות מערך המודיעין חומר שקשור בחקירה, וזאת בנסיבות האלה:
(1) הממונה על החקירה הודיע לו שברשות מערך המודיעין יש חומר שקשור בחקירה או שיש אפשרות שהוא קשור בחקירה;
(2) לממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים יש בסיס להניח שברשות מערך המודיעין יש חומר שקשור בחקירה, בין היתר, על פי סוג העבירה ונסיבות ביצועה, על פי זהות המעורבים בביצוע העבירה או החשודים בביצועה.
יח . בחינת הממצאים של הממונה על החקירה
(1) ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל טופס "סיכום תיק חקירה" מאת הממונה על החקירה, יבדוק את הטופס ויחליט אחת מאלה:
(א) לאשר את הממצאים של הממונה על החקירה;
(ב) לא לאשר את הממצאים של הממונה על החקירה.
(2) הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ינמק את החלטתו בכתב.
(3) הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים ימלא את חלקו בטופס "סיכום תיק חקירה".
יט . העברת חומר חקירה - לחקירה בעבירה פלילית
(1) אם סבר הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים כי בחקירה עלה חשד לעבירה פלילית - בין שהעבירה הפלילית היא העבירה היחידה בתיק החקירה ובין שהעבירה הפלילית היא עבירה הנוספת על העבירה הקשורה בתאונה, בין שיש בראיות כדי להוכיח את ביצועה ובין שאין בראיות כדי להוכיח את ביצועה - יעביר את החומר או העתק של החומר, לפי העניין, לקצין אח"ם מרחבי או לקצין אח"ם מחוזי.
(2) אם בתאונה נגרם נזק לרכוש של רשות ציבורית, והתקיים האמור בסעיף (1) - יודיע על כך הממונה על היחידה, בכתב, לרשות הציבורית הנוגעת בדבר.
(3) ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שפעל כאמור, יציין זאת בטופס "סיכום תיק חקירה".
כ . העברת תיק תאונת דרכים לבעל תפקיד שמוסמך לסגור תיק חקירה "תאונת דרכים מסוג נ"ב"
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שסבור כי אין בראיות כדי להוכיח את ביצוע העבירה, ינמק את החלטתו בכתב בטופס "סיכום תיק חקירה" ויעביר את התיק ואת הטופס לבעל תפקיד שמוסמך לסגור תיק חקירה "תאונת דרכים מסוג נ"ב".
9. תפקיד ראש מדור תאונות דרכים
א . פנייה לגורם מחוץ ליחידת חקירות תאונות דרכים לשם סיוע בחקירה
אם עלה בחקירה הצורך בסיוע של גורם מחוץ ליחידת חקירות תאונות דרכים, יפנה רמ"ד תאונות דרכים לגורם לצורך קבלת הסיוע.
ב . דיווח לגורם מחוץ למשטרה על פגם ברכב
רמ"ד תאונות דרכים ידווח לרשויות המתאימות כגון הרשויות הממונות על תקינה של חלקי רכב, הרשויות הממונות על מכירת רכב או חלקים של רכב ולרשויות להסמכת מוסכים, על ליקוי בטיחות ברכב ועל פגם ייצור, על טיפול לקוי ברכב או על שינוי במבנה הרכב שאושר מטעם רשות מוסמכת, ושלכאורה גרם לתאונה או תרם לה - אם על פי הידוע לו, יש במידע זה כדי לסייע לרשויות אלה למלא את תפקידן.
10 . סגירת תיק חקירה "תאונת דרכים מסוג נזק בלבד" - החלטה שלא להגיש כתב אישום
א. עילת הסגירה והמוסמכים לסגור את התיק
עילת הסגירה
בעל תפקיד המוסמך לסגור תיק חקירה

אין אשמה
ק' את"ן מחוזי, ק' את"ן מרחבי, מפקד ימת"א אילת, ר' לשכת תביעות תעבורה, רמת"ד, ק' חקירות ת"ד, ר' משרד תנועה

חוסר בראיות מספיקות לאישום אדם פלוני
(1) בכפוף לקבוע בסעיפים (2) ו-(3) בטבלה:
(א) ק' את"ן מחוזי, ק' את"ן מרחבי, מפקד ימת"א אילת, ר' לשכת תביעות תעבורה
(ב) רמת"ד, ק' חקירות ת"ד, ר' משרד תנועה בתחנה
(2) אם הסגירה בעילה זו היא מן הטעם שהעבירה התיישנה - כל אחד מבעלי התפקידים שבסעיף (1)(א)
(3) אם הסגירה בעילה זו היא מן הטעם שהחשוד לא אוכן - ק' את"ן מחוזי
(4) אם הסגירה בעילה זו איננה מן הטעם שהעבירה התיישנה ואיננה מן הטעם שהחשוד לא אוכן - כל בעל תפקיד מבעלי התפקידים שבסעיף (1)(ב)

אין עניין לציבור
ק' את"ן מחוזי, ר' לשכת תביעות תעבורה


ב . מפקד מחוז רשאי להסמיך בעל תפקיד שהוא קצין לסגור תיק חקירה "תאונת דרכים מסוג נ"ב", גם אם אינו נמנה עם בעלי התפקידים המנויים בטבלה.
11 . תיק חקירה "תאונת דרכים מסוג נ"ב" - עיכוב הליכים
ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שקיבל החלטה של היועץ המשפטי לממשלה לעכב הליכים בתיק חקירה "תאונת דרכים מסוג נ"ב", יפעל על פי הוראת היועץ המשפטי לממשלה.
12 . יידוע המעורבים בתאונת הדרכים בדבר סגירת תיק החקירה
א . בעל תפקיד מן הקבועים בסעיף 10 א שהחליט לסגור את תיק החקירה - יודיע על כך בכתב לכל המעורבים בתאונה.
ב . בהודעה יש לציין את העילה לסגירת התיק.
13 . העברת תיק החקירה למי שמוסמך לתת דוח תעבורה
בעל תפקיד שמוסמך לסגור תיק חקירה "תאונת דרכים מסוג נ"ב" שהחליט לסגור את תיק החקירה, והוא סבור שמי מן המעורבים בתאונה עבר עבירה שיש לתת בגינה דוח תעבורה - יעביר את תיק החקירה לשוטר שקצין את"ן מרחבי או קצין את"ן מחוזי מינה לכך, כקבוע בפקודת המטא"ר 13.02.01 - "טיפול המשטרה בעבירות תעבורה" ובנוהלי את"ן.
14 . העברת תיק החקירה ליחידה לחקירות הונאה בתאונות דרכים
בעל תפקיד שמוסמך לסגור תיק חקירה "תאונת דרכים מסוג נ"ב" שהחליט לסגור את תיק החקירה, והוא סבור שיש חשד שמי מן המעורבים בתאונה עבר עבירה של הונאה בתאונה - יעביר את תיק החקירה ליחידה לחקירות הונאה בתאונות דרכים.
15 . החלטה שלא לפתוח בחקירה וגניזת החומר בתיק "כללי-נ"ב" או בתיק "חומר כללי" - הסיבות והמוסמכים
א . הגדרות
בסעיף זה -
(1) תיק "כללי-נ"ב" - תיק שבו נגנז חומר ראיות הקשור בתאונות דרכים מסוג נ"ב;
(2) תיק "חומר כללי" - תיק שבו נגנז חומר ראיות שאינו קשור בתאונת דרכים מסוג נ"ב, כהגדרתה בסעיף 1ז.
ב . המוסמכים להחליט שלא לחקור תאונת דרכים מסוג נ"ב
מי שנמנה עם בעלי התפקידים המפורטים להלן ודרגתו פקד לפחות, מוסמך להחליט שלא לחקור ושלא לפתוח תיק חקירה "תאונת דרכים מסוג נ"ב" והוא מוסמך לגנוז את החומר הקשור בתאונה בתיק "כללי-נ"ב" או בתיק "חומר כללי", אם אין בחקירה עניין לציבור או אם רשות אחרת מוסמכת לחקור את האירוע על פי דין.
בעלי התפקידים כאמור, הם: קצין את"ן מחוזי, קצין את"ן מרחבי, מפקד ימת"א אילת, ראש מחלק תאונות דרכים באת"ן ובמחוזות תל אביב וירושלים, קצין חקירות תאונות דרכים, רמת"ד, ראש משרד תנועה, ראש לשכת תביעות תעבורה.
ג . תפקיד שוטר שמוסמך להחליט שלא לחקור - להעביר תיק תאונת דרכים ליחידה לחקירות הונאה בתאונות דרכים
על אף האמור בסעיף ב, בעל תפקיד שמוסמך להחליט שלא לחקור תאונת דרכים מסוג נ"ב, שסבור כי יש חשד לעבירה של הונאה בתאונה שהחליט שלא לחקור יעביר את תיק החקירה ליחידה לחקירות הונאה בתאונות דרכים.
ד . החליט המוסמך לגנוז את חומר החקירה - על גניזתו, ירשום את החלטתו ואת הנימוקים לה, וישלח הודעה למתלונן על החלטתו לגנוז את החומר.
ה . גניזת חומר חקירה - סמכות הממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים
(1) גניזת חומר בתיק "חומר כללי"
(א) ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שסבר, על בסיס ממצאי חקירה ראשונית, כי הפגיעה ברכב או ברכוש אחר נגרמה כתוצאה מפעולה מכוונת של אדם יעביר העתק מחומר החקירה לקצין אח"ם מרחבי, ויגנוז את החומר בתיק "חומר כללי".
(ב) ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שפעל כאמור בסעיף (א) ירשום את החלטתו בעניין זה, וישלח הודעה למודיע או למתלונן, לפי העניין, על גניזת החומר ועל העברת העתק מן החומר לקצין אח"ם מרחבי.
(2) גניזת חומר בתיק "כללי-נ"ב"
(א) ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שסבר, על בסיס ממצאי חקירה ראשונית, כי לא הומצאו ראיות המצביעות על גרימת נזק לרכב או לרכוש אחר - יגנוז את החומר בתיק "כללי-נ"ב".
(ב) ממונה על יחידת חקירות תאונות דרכים שפעל כאמור בסעיף (א), ירשום את החלטתו בעניין זה, וישלח הודעה על גניזת החומר למתלונן או למודיע, לפי העניין.
(3) עלה חשד שהתאונה בוימה היחידה שחוקרת את התאונה תעביר העתק מחומר החקירה ליחידה לחקירות הונאה בתאונות דרכים.
ו . מתן דוח בגין עבירת תעבורה שאינה קשורה בתאונת הדרכים
אם התברר במהלך החקירה, כי נעברה עבירת תעבורה שאינה קשורה בתאונה, כגון אי-חידוש רישיון נהיגה או היעדר תעודת ביטוח, יורה מי שמוסמך לגנוז את החומר לתת דוח תעבורה בגין עבירת התעבורה שהתגלתה, כקבוע בפקודת המטא"ר 13.02.01 ובנוהלי את"ן, ויעביר את החומר לשוטר שקצין את"ן מחוזי או קצין את"ן מרחבי מינה לכך.
16 . תפקיד תובע ותפקיד ראש לשכת תביעות - לדווח על דבר המלצה או הערה של בית משפט
א . תובע שקיבל פסק דין או החלטה של בית משפט, ובהם המלצה או הערה המכוונת למשטרה, למשרד ממשלה או למוסד ציבור - יעביר עותק של פסק הדין או של ההחלטה לראש לשכת התביעות.
ב . ראש לשכת התביעות שקיבל פסק דין או החלטה כאמור בסעיף א - יעביר עותק של פסק הדין או של ההחלטה למפקד יחידת המשטרה שאליו הופנתה ההמלצה או ההערה, וכן יעבירם לראש את"ן, לראש מת"ן, לרמ"ד תאונות דרכים ולרמ"ד תביעות.
ג . ראש לשכת התביעות שקיבל פסק דין או החלטה כאמור בסעיף א, ובהם המלצה או הערה המכוונות למשרד ממשלה או למוסד ציבור - יעביר עותק של פסק הדין או של ההחלטה למנהל של משרד הממשלה או של המוסד הציבורי שאליהם הופנתה ההמלצה או ההערה, אלא אם כן קבע השופט שפסק הדין או ההחלטה יועברו בדרך אחרת.
17 . תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד" שמעורב בה שוטר שנוהג ברכב של המשטרה
תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד" שמעורב בה שוטר שנוהג ברכב של המשטרה תטופל כקבוע בפקודת המטא"ר 13.03.05 - "הטיפול בתאונת דרכים, שמעורבים בה אנשי משטרה הנוהגים בכלי רכב משטרתיים".
18 . תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד" שמעורב בה איש צבא או רכב של הצבא
תאונת דרכים מסוג "נזק בלבד" שמעורב בה איש צבא או רכב של הצבא תטופל כקבוע בפקודת המטא"ר 13.03.06 - "הטיפול בתאונת דרכים, שמעורבים בה כלי רכב צבאיים או אנשי צבא".
19 . ביטול פקודת מטא"ר
פקודת המטא"ר 13.03.02 "הטיפול בתאונת דרכים נזק בלבד" בטלה.
____________________________
1 י"פ תשס"ח, 1567.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ