אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה על פקודת משטרה

הודעה על פקודת משטרה

הודעה על פקודת משטרה 1
בהתאם לסעיף 9ב(ב) לפקודת המשטרה (נוסח חדש), התשל"א-1971, ולאחר שהיועץ המשפטי לממשלה בהתייעצות עם המפקח הכללי של המשטרה, קבע שיש בדבר נגיעה לציבור, מתפרסמת בזה פקודת המשטרה כמפורט להלן:
14.01.23 - חקירת תאונות עבודה
1. הגדרה
בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שלצדם:
"תאונת עבודה" - אירוע שמקורו בעבודתו של עובד, שבעקבותיו נגרם מותו של עובד או ניטל כושר עבודתו של עובד למשך 3 ימים לפחות, או מקרה מסוכן כגון: התמוטטות, שריפה או התפוצצות, שאירע במקום עבודה, בין אם המקרה גרם למוות או איבוד כושר עבודה של עובד ובין אם לאו.
"עובד" - לרבות מעביד, או כל אדם שהתקשר עם מעביד בחוזה של שירות, בין שהחוזה הוא מפורש ובין שהוא משתמע, כמפורט בסעיף 2 לפקודת תאונות ומחלות, משלח-יד (הודעה), 1945.
"מפקח משרד העבודה" - חוקר מטעם משרד העבודה, המוסמך לחקור תאונות עבודה, לפי הרשימה המפורטת בחוזר מח"ק.
2. הטיפול בתאונות עבודה - פעולות ראשוניות
א. נתקבלה ביחידת משטרה הודעה על תאונת עבודה, תועבר ההודעה, מיד, ליחידת החקירות הנוגעת אשר תשלח חוקר למקום התאונה.
ב. בהתאם לצורך, יישלחו למקום התאונה אנשי משטרה נוספים, אשר יטפלו באירוע עד להגעת החוקר ויסייעו לו בהמשך.
ג. הגיע חוקר למקום התאונה, יברר את נסיבות המקרה ויבצע את הפעולות הבאות, בהתאם לעניין:
(1) ידווח, מיד, בטלפון למפקח משרד העבודה.
(2) יבצע כל פעולה שיש בה כדי להציל חיי אדם ולמנוע נפגעים נוספים.
(3) ידאג לאבטחת זירת האירוע, עד לבואו של מפקח משרד העבודה, או עד לאחר שיוודא כי המשך העבודה לא יחבל בחקירה.
(4) ידאג לאיסוף ראיות ולחקירת עדים למקרה, לרבות האחראים במקום העבודה כגון מנהל, ומהנדס.
ד. התברר כי האירוע הינו בגדר תאונת עבודה, ימלא החוקר טופס מ-3095 "גליון חקירה - תאונות עבודה" ב-3 העתקים (העתק אחד ישלח למפקח משרד העבודה, העתק שני יתויק באוגדן תאונות עבודה והעתק שלישי יתויק בתיק החקירה). חומר החקירה יסווג בשלב הראשוני כת"ע (תאונות עבודה).
3. הטיפול בתיק החקירה
א. התברר כי נסיבות תאונת העבודה מצביעות על חשד לעבירה פלילית, ייפתח תיק פ"א, והחקירה המשטרתית תיערך במקביל לחקירת מפקח משרד העבודה, לפי הוראות פקודה זו ופקודת מטא"ר 14.01.01 - "הטפול בתלונה ובתיק חקירה".
ב. התברר כי אין בנסיבות תאונת העבודה כדי להצביע על עבירה פלילית, יסתיים הטיפול המשטרתי לאחר שיועברו העתקים מחומר החקירה למפקח משרד העבודה, וכל חומר החקירה יתויק באוגדן תאונות עבודה.
ג. הסתיים הטיפול המשטרתי בתאונת עבודה, כאמור בסעיף 3ב לעיל, ולאחר מכן הוברר שיש חשד לביצוע עבירה פלילית או נתקבל דו"ח ממפקח משרד העבודה המעיד על כך, תפתח המשטרה תיק פ"א, ושינוי הסיווג יצויין באוגדן תאונות עבודה.
ד. על אף האמור בסעיף 3ב לעיל, ייפתח תיק פ"א והמשטרה תנהל את החקירה כבתלונה על ביצוע עבירה פלילית לפי סעיף 304 או 338 או 341 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או כבמקרה מוות בלתי טבעי, הכל לפי העניין, במקרים האלה:
1) אם נספה עובד כתוצאה מתאונת עבודה.
2) אם נחבל עובד חבלה חמורה וקיים חשש לחייו.
3) אם נחבל אדם חבלה גופנית, במקום שבו אירעה התאונה והוא אינו "עובד" או "מעביד".
ה. נחקרה תאונת עבודה על ידי המשטרה ובמהלכה נתקבל דו"ח ממפקח משרד העבודה המעיד שנסיבות התאונה הינן בגדר עבירות על חוקי העבודה בלבד, תופסק החקירה המשטרתית וחומר החקירה ייגנז באוגדן תאונות עבודה מהעילה "רשות אחרת מוסמכת לחקור".
4. שיתוף פעולה עם מפקח משרד העבודה
א. בכל מקרה של תאונת עבודה, ידווח המקרה למפקח משרד העבודה, אשר יהיה אחראי לחקירת התאונה.
ב. במקרים המחייבים חקירה משטרתית, כאמור בסעיף 3 לעיל, תיערך החקירה במקביל ובשיתוף פעולה עם מפקח משרד העבודה, ותוך התחשבות בממצאים שנתקבלו מדו"ח מפקח משרד העבודה.
ג. במקרים שבהם נפתחה חקירה משטרתית לפי סעיף 3ד3, תודיע היחידה החוקרת למפקח משרד העבודה שלא לחקור במקרה, אלא אם על פי החלטת הממונה על החקירה, קיימת בעיה טכנית מקצועית המחייבת חוות דעת מומחה.
ד. דו"ח מפקח משרד העבודה
1) דו"ח החקירה של מפקח משרד העבודה יועבר למשטרה במקרים הבאים:
א) אם נספה אדם.
ב) אם נחבל אדם חבלה חמורה - לפי דרישת היחידה החוקרת.
ג) אם נשתנו הנסיבות המצביעות על קיום או אי קיום עבירה פלילית - לפי יוזמת מפקח משרד העבודה.
2) דו"ח מפקח משרד העבודה יכלול את הפרטים הבאים:
א) תיאור המקרה וממצאי החקירה.
ב) מסקנות לגבי עבירה על החוק או לגבי סטייה מכללי הזהירות הסבירים או המקובלים, במקום העבודה שבו אירעה התאונה.
ג) הקשר הסיבתי שבין הממצאים המעלים חשד לביצוע עבירה פלילית, לבין התאונה.
3) אם הדו"ח לוקה בחסר או שאינו מספק את צורכי המשטרה, יפנה ראש לשכת החקירות, בכתב, אל מפקח משרד העבודה הנוגע בדבר ויבקש ממנו להשלים את החסר, תוך מתן תשובות לשאלות ספציפיות, שיצורפו בכתב.
ה. חקירת מפקחי משרד העבודה
1) בכלל, לא יוזמנו מפקחי משרד העבודה לחקירה או למתן הודעה בכל הנוגע לממצאיהם בחקירת תאונות עבודה.
2) אולם, אם סבור הממונה על החקירה כי טובת החקירה מחייבת הזמנת מפקח משרד העבודה לחקירה משטרתית או למסירת הודעה, תועבר הבקשה בנתיבי הפיקוד אל ראש ענף חקירות מחוזי.
3) החליט ראש ענף חקירות מחוזי כי יש מקום להזמין את מפקח משרד העבודה, יעביר את ההזמנה למפקח משרד העבודה הנוגע באמצעות מפקח העבודה הראשי.
ו. כל תלונה על סטיה או על אי קיום ההסדר שנקבע בפקודה זו, יובאו לבירור בין ראש ענף חקירות מחוזי למפקח העבודה הראשי.
_________________________________
1 י"פ תשנ"ו, 959.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ