אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה על מבחנים להכרת מעבדות

הודעה על מבחנים להכרת מעבדות

הודעה על מבחנים להכרת מעבדות 1
אני מודיע בזה כי קבעתי את המבחנים המפורטים להלן לשם הכרת מעבדות לבדיקות מיקרוביאליות של מי שתיה לפי סעיף 52ה לפקודת בריאות העם 1940:
1. מבנה מעבדה מיקרוביאלית
(א) שטח המבנה המיועד למעבדה מיקרוביאלית לבדיקות מי שתיה (להלן - המעבדה) ישמש אך ורק למטרה זו.
(ב) (1) שטח המעבדה יהיה 24 מ"ר לפחות.
(2) שטח המעבדה יכול שיהיה חלק ממבנה הכולל גם מעבדות אחרות (להלן - מעבדות).
(ג) הקירות והרצפה יהיו ישרים, חלקים וניתנים לניקוי על נקלה.
(ד) הריהוט יהיה מחומר חלק הניתן לניקוי על נקלה.
(ה) המעבדה תצוייד, לפחות, במערכות השירותים שלהלן, שיהיו תקינים בכל עת: מים קרים, מים חמים, חשמל, גז, ותאורה של 500 לוקס לפחות בשטח העבודה.
(ו) שטח המעבדה יחולק לשני חדרי עבודה עיקריים לפחות:
(1) חדר הבאת דוגמאות, עיקור ורחיצת כלים ועבודות אחרות העלולות לגרום לזיהום מיקרוביאלי.
(2) חדר להכנת המצעים והבדיקות המיקרוביאליות, בתנאי שיהיה בו משטח עבודה שארכו 1.80 מטר לפחות ורחבו 0.60 מטר לפחות.
2. ציוד בסיסי הכרחי
הציוד הבסיסי המפורט להלן חייב להימצא בשטח המעבדה עצמה או בשטח המעבדות בתנאי שתהיה גישה נוחה לציוד:
(א) אוטוקלב.
(ב) תנור ייבוש למידת חום של 200 מעלות צלסיוס לפחות, לעיקור דברי זכוכית.
(ג) שני אינקובטורים ושתי אמבטיות מים, או שלושה אינקובטורים ואמבט מים אחד - כל ארבעה מהם ניתנים לוויסות בין 20 לבין 50 מעלות צלסיוס ושלושה מהם בדיוק של מעלה אחת צלסיוס, אחד מהם יהיה בדיוק של 0.2 מעלות צלסיוס. הוא ייועד לבדיקות קולי צואתי, ותוצמד לו מערכת מעקב אחר יציבות מידת החום.
(ד) מקרר עם מידת חום פנימית של 4 עד 7 מעלות צלסיוס.
(ה) מכשיר לספירת מושבות.
(ו) מאזניים לשקילה בטווח של 0 עד 200 גרם (עם דיוק של 10 מ"ג).
(ז) מבערים לגז מטיפוס בונסן.
(ח) מיקרוסקופ בעל כושר הגדלה של אלף פעמים.
(ט) מקור לאספקת מים מזוקקים או לפחות מים נטולי מלחים.
(י) מד הגבה (pH Meter).
(יא) שולחנות עבודה.
(יב) ארונות לאיחסון מצעים, כימיקלים וציוד אזיל.
3. ציוד מתכלה הכרחי
הציוד המתכלה המפורט להלן חייב להימצא בשטח המעבדה עצמה, או בשטח המעבדות, בתנאי שתהיה גישה נוחה לציוד:
(א) מסנני-ממברנה וצלחות פטרי סטריליות בקוטר 50 מ"מ.
(ב) צלחות פטרי סטריליות מפלסטיק בקוטר מתאים לשימוש חד פעמי, או צלחות פטרי מזכוכית לשימוש חוזר.
(ג) טפיים (פיפטות) בקטריולוגיות.
(ד) כלי מעבדה מזכוכית פיירקס, כגון: כוסות כימיות, משורות, בקבוקי ארלנמיאר. מבחנות וכדומה.
(ה) בקבוקי זכוכית למיהולים.
(ו) זכוכית נושא וכיסוי לעבודה מיקרוסקופית.
(ז) קרקעי-מזון לגידול מיקרואורגניזמים, לפחות לאותם מיקרואורנזימים המפורטים בשמם בתקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתיה), התשל"ד-1974.
(ח) כימיקאלים להכנת תמיסות, קרקעי מזון וחיטוי.
(ט) מגבות נייר, מברשות וחומרי ניקוי למעבדה ולכלים.
(י) תרמומטרים המתאימים לתחומי הטמפרטורה של הציוד. כיול התרמומטרים יבוצע בהתאם לצורך.
(יא) מחטים ולולאות בקטריולוגיות.
(יב) מעמדים למבחנות.
(יג) עפרונות סימון.
(יד) מערכות צביעה למיקרואורגניזמים (כגון צביעת גראם).
4. ציוד בסיסי רצוי
הציוד הבסיסי המפורט להלן רצוי שיימצא בשטח המעבדה עצמה, או בשטח המעבדות בתנאי שתהיה גישה נוחה אליו:
(א) מייצר זרם שיפעל בעת הפסקת חשמל לשם מניעת קלקול דגימות.
(ב) מכונה לשטיפת כלים, מזגן אויר, מכשיר ערבול ומכשיר לרחיצת טפיים - כדי להקל על העבודה.
5. עריכת בדיקות
בדיקה שיגרתית תיערך בידי אדם (להלן - הבודק) שהוא בעל אחד התארים הבאים לפחות:
(א) בוגר בית ספר ללבורנטים, שבתוכנית הלימודים שלו כלולים גם קורסים במיקרוביולוגיה, ואשר עבר התמחות במעבדה מוכרת לבדיקות מי שתייה, או
(ב) טכנאי מעבדה, שרכש השכלה במיקרוביולוגיה המקבילה לזו הניתנת ללבורנטים רפואיים, ואשר עבר התמחות כאמור.
6. (תיקון: תשנ"א)
הבודק יהיה כפוף לממונה (להלן - אחראי) שיהיה לפחות בעל תואר "מגיסטר למדעים" (.(M.Sc במדעי הרפואה, במדעי הרפואה הוטרינרית, במדעי החיים, במדעי המזון או בהנדסת המזון וביוטכנולוגיה; האחראי חייב להיות בעל נסיון התמחות של שנה אחת לפחות במעבדה מוכרת או במעבדת מחקר לבדיקות מיקרוביאליות של מים או להיות בעל תעודה המעידה שעמד בהצלחה בקורס התמחות לבדיקות מיקרוביאליות של מים, שהכיר בו מנהל מחלקת המעבדות של משרד הבריאות.
7. האחראי יאשר בחתימתו את הבדיקות השיגרתיות ויהיה אחראי לתוצאותיהן.
8. בדיקות חורגות מהשיגרה ייערכו בידי האחראי בלבד.
8א. נוהלים להבטחת איכות (תיקון: תשמ"ו)
במעבדה יימצא פנקס הוראות שבו מפורטים:
(1) נוהלי ביצוע של הבדיקות המיקרוביאליות של מי שתיה המבוצעות במעבדה לרבות בדיקה חוזרת ובדיקה מיקרוביאלית שלמה (להלן - הבדיקות);
(2) הרכב המצע והריאגנטים הדרושים לביצוע הבדיקות, שיטת הכנתם ונוהלי ביקורת איכותם;
(3) נוהלים לתיקונים ולטיפול תחזוקה מונע במיכשור ובציוד המעבדה;
(4) הוראות לשימוש בתרביות הנחיה (רפרנס) של חיידקים קוליפורמיים וחיידקי קולי צואתיים לצורך ביצוע ביקורת איכות.
8ב. האחראי יעדכן את פנקס ההוראות בהתאם להוראות מנהל מחלקת המעבדות של משרד הבריאות (להלן - המנהל), יחתום לצידן ויביא אותן לידיעת הבודק.
8ג. פנקס ההוראות יימצא במעבדה בכל עת, במקום המאפשר לבודק גישה נוחה אליו.
8ד. רישומי המעבדה ינוהלו בהתאם לכללים שקבע המנהל, ואם לא קבע כללים כאמור - בהתאם למקובל במעבדות לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתיה.
9. מבחן נוסף למעבדה הבודקת גם בדיקות מי שופכין
מעבדה מיקרוביאלית לעריכת בדיקות של מי שתיה העורכת גם בדיקות מי שופכין תוכר אם תמלא גם אחר מיבחן נוסף זה:
דגימות מי השופכין המובאות למעבדה יילקחו ויקבלו טיפול ראשוני בחדר הבאת הדוגמאות כמפורט בסעיף 1(ו)(1); בשום מקרה לא יוכנסו הדגימות לתוך חדר עריכת הבדיקות והכנת המצעים לפני קבלת הטיפול הראשוני.
10. מבחנים למעבדות שכבר הוכרו (תיקון: תשמ"ו)
(א) מבחנים אלה יחולו גם על מעבדות שהוכרו כבר לשם עריכת בדיקות מיקרוביאליות, אולם רשאי ראש מינהל בריאות הסביבה לדחות מועד החלתם של אחד או יותר מהמבחנים הנ"ל בתנאי שלא יחרוג מיום 31 במאי 1982.
(ב) בקשה לדחות מועד החלה תגיש מעבדה מוכרת לראש מינהל בריאות הסביבה במשרד הבריאות, רח' דוד המלך 20, ת.ד. 1176 ירושלים, עד ליום 30 בינואר 1981.
(ג) המבחנים המפורטים בסעיפים 8א עד 8ד יחולו על מעבדות מוכרות לבדיקות מיקרוביאליות של מי שתיה החל ביום כ"ט בחשון התשמ"ז (1 בדצמבר 1986).
11. הגשת בקשה להכרת מעבדה
מעבדה הרוצה לקבל הכרה לבדיקות מיקרוביאליות של מי שתיה בהתאם לפקודה, תגיש בקשה לראש מינהל בריאות הסביבה במשרד הבריאות, רח' דוד המלך 20, ת.ד. 1176, ירושלים.
______________________________
1 י"פ תשמ"א, 882; תשמ"ו, 3359; תשנ"א, 1789.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ