אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה על החלטה בדבר הרשאה לשימוש למגורים במושבי עובדים, כפרים שיתופיים, קיבוצים ומושבים שיתופיים (הוראת שעה)

הודעה על החלטה בדבר הרשאה לשימוש למגורים במושבי עובדים, כפרים שיתופיים, קיבוצים ומושבים שיתופיים (הוראת שעה)

הודעה על החלטה בדבר הרשאה לשימוש למגורים במושבי עובדים, כפרים שיתופיים, קיבוצים ומושבים שיתופיים (הוראת שעה) 1
מודיעים בזה כי מועצת מקרקעי ישראל (להלן - המועצה) בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק מינהל מקרקעי ישראל, התש"ך-1960, ובמגמה לסייע בפתרון מצוקת הדיור של עולים חדשים וזכאי משרד הבינוי והשיכון ולאור תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש במבני מגורים זמניים באזורים כפריים), התשנ"א-1991 (להלן - התקנות), החליטה בישיבתה מיום ד' באדר התשנ"א (18 בפברואר 1991) כלהלן:
1. מינהל מקרקעי ישראל (להלן - המינהל) יתיר שיקום, שיפוץ, הסבה ושימוש למגורים במבנים שבמושבי עובדים, כפרים שיתופיים, קיבוצים ומושבים שיתופיים (להלן - הישובים), ללא תשלום דמי חכירה, כמפורט להלן:
(1) בשטח המיועד למגורים בנחלה, בין אם הוא בתוך חלקה א' של הנחלה ובין אם לאו - מבנה ישן הראוי למגורים או שישופץ וישוקם למגורים או מבנה משק קיים שיוסב למגורים, וזאת בנוסף לשימוש למגורים בחלקה א' של נחלה (עד שלוש יחידות) המותר על פי ההחלטות הקיימות של המועצה; היתר המינהל כפוף לאישור מהנדס שמינו יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה והמנהל הכללי של משרד הבינוי והשיכון לענין התקנות וכן לאישור אגודת היישוב.
(2) בקרקע המושכרת לסוכנות היהודית או לאגודת היישוב לשם הצבת מבנים לדיור זמני, בהסכמתם, גם אם יעודה אינו למטרת מגורים, בין אם המבנים האמורים שייכים לאגודה, למשרד הבינוי והשיכון, לשני אלה במשותף או לאחד מאלה בשיתוף עם גורם אחר; היתר המינהל כפוף למפת תכנון שאושרה בידי יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה ובידי מהנדס הועדה המקומית.
2. סך כל שטח הבניה למגורים בנחלה (המבונה הקיים בתוספת הדיור שיוסף כאמור בסעיף 1(1)) לא יעלה על סך כל השטח המותר למגורים בנחלה לפי תכנית בנין ערים התקפה החלה עליה.
3. מספר המבנים שישופצו, יוסבו או יוצבו לשם הדיור הזמני בישוב, לא יעלה על כפל מספר הנחלות באותו הישוב.
4. ביצוע האמור בסעיפים 1 עד 3 יהיה על פי התקנות, אולם השימוש למגורים יהיה רק לעולים חדשים ולזכאי משרד הבינוי והשיכון, ורק בדרך של שכירות בלתי מוגנת, ולתקופת תוקפן של התקנות בלבד.
5. להסרת ספק, בעלי הזכויות בקרקע לא יהיו זכאים לפיצויים כלשהם מהמינהל בשל העבודה והשימוש בקרקע כאמור בהחלטה זו.
6. תוקף החלטה זו לתקופת תוקפן של התקנות בלבד.
7. החלטה זו אינה באה לשנות מזכויות המינהל, ואינה באה להקנות או להעניק למי שקיבל היתר על פיה זכויות שלא היו לו, למעט הזכויות המוענקות או הנובעות מהחלטה זו, ולמשך זמן תוקפה של החלטה זו.
_________________________________
1 י"פ תשנ"א, 2028.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ