אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה לתשלום לפנים משורת הדין לנפגעים על רקע לאומני

הודעה לתשלום לפנים משורת הדין לנפגעים על רקע לאומני

הודעה לתשלום לפנים משורת הדין לנפגעים על רקע לאומני 1
על פי החלטת היועץ המשפטי לממשלה מיום ד' באייר התשנ"ט (20 באפריל 1999), הוקמה ועדה בין-משרדית שתפקידה לטפל בפניות של מי שנפגע, בגוף או ברכוש, באירועים על רקע לאומני, ושאינו זכאי לפיצוי לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 (להלן - החוק). תפקיד הועדה לקבוע באילו מקרים ישולם לנפגעים אלה תשלום לפנים משורת הדין, ואת שיעור התשלום.
להלן מפורטים התנאים והקריטריונים שלפיהם פועלת הועדה:
א. תחולה בזמן -
(1) ניתן להגיש לועדה בקשות בגין אירוע שאירע מיום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997), ובתנאי שלא שולם או הוצע בעדו בעבר תשלום לפנים משורת הדין על ידי המדינה.
(2) בקשות יוגשו לועדה לא יאוחר מ-4 שנים ממועד האירוע.
(3) למרות האמור בסעיף קטן (1), תדון הועדה גם בבקשות בשל אירוע שאירע לפני יום 1.1.1997, בתנאי שהיו תלויות ועומדות בפני הרשות המאשרת לפי החוק, או בערר על החלטתה, במועד פרסום קריטריונים אלה.
ב. אירוע לאומני -
הועדה תדון בפניות של מי שנפגע באירוע שמטרתו העיקרית היתה לגרום לפגיעה בגופו של אדם או ברכושו בלש השתייכותו הלאומית. למען הסר ספק, לא יינתן תשלום לנפגע באירוע אלים, אשר הרקע העיקרי להתרחשותו היה פלילי, או אישי, או למי שנפגע באירוע אלים בין בני אותו לאום, גם אם נטען כי נעשה על רקע גזעני, דתי או פוליטי.
ג. הגדרת נפגע -
ככלל תדון הועדה בתביעה של נפגע באירוע על רקע לאומני, שאירע בשטח ישראל, ובתנאי שהנפגע אינו זכאי על פי החוק, אולם, הועדה מוסמכת לדון גם בתביעה של נפגע באירוע לאומני שאירע בשטחי יהודה ושומרון וחבל עזה, במקרים ראויים שתמצא לנכון, ובכל מקרה לנסיבותיו.
ד. פגיעות של כוחות ביטחון -
הועדה לא תדון בקשות בשל פגיעות שנגרמו עקב פעילות של כוחות ביטחון או גוף אחר של המדינה.
ה. תיעוד -
בפניה לועדה יש להמציא מסמכים המאשרים כי בשל האירוע שבו נפגע המבקש הוגשה, סמוך לאירוע, תלונה למשטרה, או לכוחות הביטחון, או שהאירוע נחקר על ידם, גם בלא תלונה. הועדה לא תדון כלל בפניות שלא יצורף להן תיעוד כאמור.
ו. סעד חלופי -
מקום שבו עומד למבקש סעד חלופי, על פי דין, יביא המבקש בפני הועדה פירוט הפעולות שנקט בהן למימוש זכויותיו האחרות, והועדה תהא רשאית להביא זאת בחשבון, בין יתר שיקוליה, בעת קבלת החלטה בענינו.
ז. רקע ביטחוני שלילי -
הועדה רשאית להביא בחשבון, בין יתר שיקוליה בעת קבלת ההחלטה, רקע ביטחוני שלילי של המבקש.
ח. אופן התשלום ושיעורו -
במקרים שבהם יוחלט על הענקת תשלום, יחולו הכללים האלה לגבי שיעורו ואופן תשלומו:
(1) התשלום ייעשה בסכום חד פעמי;
(2) בכלל, יהא סכום התשלום כסכום התשלום הבסיסי המשתלם בהתאם לחוק;
(3) הועדה תהא רשאית להוסיף או להפחית מסכום התשלום הבסיסי האמור בהתאם לנסיבות הענין, כגון: אזרחות, דרגת נכות, ומצב סוציואקונומי.
______________________________
1 י"פ תש"ס, 4445.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ