אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה בדבר אמות המידה לענין כישורים וניסיון מקצועי של מומחים ודרישות להוכחתם

הודעה בדבר אמות המידה לענין כישורים וניסיון מקצועי של מומחים ודרישות להוכחתם

הודעה בדבר אמות המידה לענין כישורים וניסיון מקצועי של מומחים ודרישות להוכחתם 1
בהתאם לסעיף 4(ב) לצו בית המשפט לעניני משפחה (הקמת יחידות סיוע, דרכי פעולתן וסדרי עבודתן), התשנ"ו-1996 (להלן - הצו), אנו מחליטים לאמור:
1. הכישורים והניסיון המקצועי של עובד סוציאלי
עובד סוציאלי רשאי להיכלל ברשימת המומחים כמשמעותה בסעיף 4(א) לצו (להלן - רשימת המומחים), אם נתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא בעל תואר שני או יותר בעבודה סוציאלית, ובלבד שבמהלך לימודיו השתתף בקורסים בהיקף של שמונה שעות שנתיות לפחות בתחום הטיפול במשפחות או בילדים, ייעוץ נישואין או נושא קרוב להם; בפסקה זו, "תואר" - תואר של מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מחוצה לה המוכר לענין כשירות לעבודה סוציאלית, לפי סעיף 9(א)(1) או (2) לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996;
(2) הוא בעל חמש שנים לפחות של ניסיון מוכח בעבודה סוציאלית, מהן שלוש שנים לפחות של טיפול במשפחות או בילדים, ייעוץ נישואין או בנושא קרוב להם בהיקף של חצי משרה לפחות, ובלבד שעיסוקו בטיפול כאמור לווה במשך שנתיים לפחות בקבלת הדרכה מקצועית מעובד סוציאלי או מפסיכולוג.
2. הכישורים והניסיון המקצועי של פסיכולוג
פסיכולוג רשאי להיכלל ברשימת המומחים אם נתקיימו בו כל אלה:
(1) אושר לו תואר מומחה בתחום הפסיכולוגיה החינוכית, הקלינית או ההתפתחותית לפי תקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה), התשל"ט-1979;
(2) הוא בעל חמש שנים לפחות של ניסיון בטיפול במשפחה או בילדים, ייעוץ נישואין או בנושא קרוב להם, בתור פסיכולוג מומחה, מהן שנתיים לפחות במשרה מלאה או שלוש שנים לפחות בהיקף של חצי משרה לפחות.
3. הכישורים והניסיון המקצועי של רופא פסיכיאטר
רופא פסיכיאטר רשאי להיכלל ברשימת המומחים אם נתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא רופא בעל תואר מומחה בפסיכיאטריה או בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, שאושר לפי תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג-1973 (להלן - תקנות הרופאים);
(2) הוא בעל שלוש שנות ניסיון לפחות בתור רופא בעל תואר מומחה כאמור בפסקה (1), מהן שנת ניסיון אחת לפחות במחלקה או במרפאה פסיכיאטרית של מוסד רפואי הרשום לפי פקודת בריאות העם, 1940;
4. הכישורים והניסיון המקצועי של רופא ילדים
רופא ילדים רשאי להיכלל ברשימת המומחים אם נתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא רופא בעל תואר מומחה ברפואת ילדים, שאושר לפי תקנות הרופאים;
(2) הוא בעל חמש שנות ניסיון לפחות, במשרה מלאה, בתור רופא בעל תואר מומחה כאמור במכון להתפתחות הילד שהכיר בו משרד הבריאות או בעל עשר שנות ניסיון במשרה חלקית במכון כאמור.
5. הוכחת כישורים וניסיון מקצועי
להוכחת כישוריו וניסיונו המקצועי של מומחה, תיערך בקשה להיכלל ברשימת המומחים לפי הטופס שבתוספת, ותוגש לממונה הארצי על יחידות הסיוע, בצירוף כל אלה:
(1) קורות חיים שבהם יפורטו, בין השאר, השכלתו של המבקש, הרישיונות המקצועיים, הרישומים בפנקסים מקצועיים, תפקידיו וניסיונו המקצועי;
(2) מסמכים המוכיחים שהמועמד עומד בתנאי הכשירות הקבועים בסעיפים 1 עד 4, לפי הענין;
(3) שני העתקים של חוות דעת או תסקירים שהמבקש הגיש לבתי משפט או לגופים ציבוריים - אם הגיש.
ההודעה בדבר אמות המידה לענין כישורים וניסיון מקצועי של מומחים ודרישות להוכחתם - בטלה.
תוספת
(סעיף 5)
בקשה להיכלל ברשימת המומחים
1. סוג העיסוק: עובד סוציאלי/ פסיכולוג/ רופא פסיכיאטר/ רופא ילדים
(מחק את המיותר)
תחום/י ההתמחות:


2. פרטים אישיים:
שם פרטי:
שם משפחה:
מס' זהות:
תאריך לידה:
3. מען:
מען המגורים:
רחוב מס' בית ........ יישוב ............... מיקוד ............ טלפון.............. נייד פקס' ..........דואר אלקטרוני
מען מקום העבודה:
רחוב .........................מס' בית ........ יישוב ............. מיקוד ........... טלפון.............. נייד פקס' ..........דואר אלקטרוני

4. הכשרה האקדמית:
המוסד האקדמי: התואר:
המוסד האקדמי: התואר:
המוסד האקדמי: התואר:
הקורסים האקדמיים בתחום הטיפול במשפחות או בילדים (לגבי עובד סוציאלי):
הקורס המוסד האקדמי מס' השעות השנתיות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
5. רישום בפנקסים מקצועיים/רשיונות:
סוג הרישיון/הרישום
בפנקס מקצועי מועד מתן הרישיון/הרישום
א.
ב.
ג.
6. ניסיון והדרכה מקצועית:
פירוט הניסיון הרלוונטי לתנאי הכשירות (לגבי עובד סוציאלי, בין השאר, פירוט של ההדרכה המקצועית שקיבל המבקש בתחום הטיפול הישיר במשפחות או בילדים, לרבות תיאור העיסוק שבמסגרתו ניתנה ההדרכה, תוכנה של ההדרכה, ושם המדריך):


7. שכר טרחה:
לפסיכולוג או לעובד סוציאלי -
השכר בעד חוות הדעת שאני דורש הוא שקלים לשעה.
לפסיכיאטר או לרופא ילדים -
הסכום הכולל שאני דורש בעד חוות הדעת הוא שקלים.
ידוע לי כי השכר שישולם לי בעד חוות הדעת יחושב לפי האמור בסעיף 4(ג2) ו-(ג3) לצו האמור בתקנה 258יב-1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984.
8. בקשה:
א. אני מבקש להיכלל ברשימת המומחים שתעמוד לרשות בית המשפט לעניני משפחה, כמשמעותה בסעיף 4(ב) לצו בית המשפט לעניני משפחה (הקמת יחידות סיוע, דרכי פעולתן וסדרי עבודתן), התשנ"ז-1996 (להלן - צו יחידות הסיוע).
ב. אני מעוניין לתת חוות דעת לבית המשפט לעניני משפחה בכל הארץ/באזור (סמן).
9. התחייבות:
א. אני מוכן לתת את חוות דעתי לבית המשפט לעניני משפחה בתוך תקופה שלא תעלה על ארבעים וחמישה ימים מיום שאידרש לכך או בתוך תקופה קצרה ממנה שיקבע בית המשפט.
ב. ידוע לי כי לפי סעיף 4(ד) לצו יחידות הסיוע, אצטרך, אם איכלל ברשימת המומחים, להתחייב שלא אגיש לבית משפט לעניני משפחה חוות דעת מטעם בעל דין כלשהו או מטעם רשויות המדינה או רשות ציבורית אחרת, זולת אם בית המשפט יורה אחרת.
ג. אני מצהיר כי אני רשאי לעסוק במקצועי ומתחייב להודיע על כל השעיה, התליה, ביטול או מחיקה של רישיוני המקצועי או של רישומי בפנקס מקצועי, ועל כל הגבלה או איסור לעסוק במקצועי לפי כל דין.
_________________________________
1 י"פ תשס"ו, 3194.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ