אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הודעה בדבר אישור סל תשלומים חלופי

הודעה בדבר אישור סל תשלומים חלופי

הודעה בדבר אישור סל תשלומים חלופי 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק הבזק, התשמ"ב-1982, ובהתייעצות עם שר האוצר, אני מודיע כי אישרתי ל"בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, על פי בקשתה, החל ביום כ"ו בניסן התש"ס (1 במאי 2000), סלי תשלומים חלופיים כמפורט להלן:
פרק א': פרשנות
בהודעה זו -
"אזור חיוג", "טצ"ג", "שיחה" ו"שירות רסל"ש בסיסי ((ISDN-BRA - כהגדרתם בתקנות התשלומים;
"חג" - ראשון ושני של ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח, יום העצמאות וחג השבועות;
"מנוי", "מרכזת פרטית", "מרכזת ציבורית" ו"קו מנוי" - כהגדרתם בתקנות הבזק (התקנה, תפעול ותחזוקה), התשמ"ה-1985;
"מספרי היעד" - מספרי טלפון של מנויי החברה המאפשרים גישה ישירה אל שירותי אינטרנט הניתנים בידי בעל רשיון מיוחד למתן שירותי אינטרנט, והנמצאים באותו אזור חיוג בו נמצא מנוי הנמנה על סל תשלומים חלופי "חבילות לאינטרנט", ובלבד שאלה אינם מספרי טלפון לפי הקידומת "1-700";
"מספרים נבחרים" - מספרי טלפון של מנויי החברה באזורי החיוג (02), (03), (04), (06), (07), (08), (09) אשר עליהם הודיע מראש לחברה מנוי שבחר בסל תשלומים חלופי "מספרים נבחרים", ובלבד שאלה אינם מספרי טלפון לפי הקידומת "1-700";
"סל תשלומים חלופי "חבילות לאינטרנט"" - סל תשלומים חלופי המאפשר למנוי החברה להתקשר מקו מנוי - טלפון שברשותו, למעט טצ"ג וקו בשירות חי"פ, אשר עליו הודיע מראש לחברה, אל מספרי היעד;
"סל תשלומים חלופי "מספרים נבחרים"" - סל תשלומים חלופי המאפשר למנוי החברה להתקשר מקו מנוי - טלפון שברשותו, למעט טצ"ג וקו בשירות חי"פ, עליו הודיע המנוי מראש לחברה, לשלושה מספרים נבחרים לכל היותר; על אף האמור, לענין קו מנוי טלפון בשירות רסל"ש, ייראו את שני מספרי הטלפון שהוקצו לקו כשני קווים שלגבי כל אחד מהם רשאי המנוי להודיע לחברה על בחירת שלושה מספרים נבחרים;
"שירות חי"פ" (חיוג ישיר פנימיה) - שירות בזק המאפשר מתן שירותי בזק באמצעות קבוצה אחת או יותר של 30 מספרי טלפון המוקצים במרכזת ציבורית למרכזת פרטית או לכל ציוד אלקטרוני אחר;
"תקנות התשלומים" - תקנות הבזק (תשלומים בעד שירותי בזק המפורטים בתוספת לחוק), התש"ס-2000.
פרק ב': סל תשלומים חלופי "מספרים נבחרים"
התשלומים בעד שירותי בזק לפי סל תשלומים חלופי "מספרים נבחרים" יהיו, בתוספת מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן - מס ערך מוסף) כמפורט להלן:
1. תשלום קבוע חודשי בעד קו מנוי-טלפון -
(א) לענין קו מנוי-טלפון למעט קו כאמור בסעיף קטן (ב) - 37.50 שקלים חדשים;
(ב) לענין קו מנוי-טלפון בשירות רסל"ש בסיסי (ISDN-BRA) - 77.20 שקלים חדשים;
ואולם, אם בחר המנוי בסל תשלומים חלופי נוסף לגבי אותו קו מנוי, ישלם רק תשלום קבוע חודשי אחד בעד הקו, ואם שיעורי התשלום האמור אינם זהים, ישלם רק את השיעור הגבוה מביניהם.
2. בעד שיחות אל המספרים הנבחרים -
(א) בעד שיחה המתבצעת בימים א' עד ה' בין השעות 18.00 ו-8.00 למחרתו ובערבי שבת וערבי חג בין השעות 13.00 ו-8.00 למחרת השבת או החג - לפי סכום של 0.0043 שקלים חדשים לכל דקת שיחה, מחולק ב-60 ומוכפל במשך השיחה בשניות שלמות, כשחלק של שניה יראו כשניה שלמה, ובלבד שהתשלום בעד השיחה לא יפחת, בכל מקרה, מסכום של 0.1974 שקלים חדשים.
(ב) בעד שיחה המתבצעת בימים א' עד ה' בין השעות 8.00 ו-18.00 ובערבי שבת וערבי חג משעה 8.00 עד 13.00 - לפי הקבוע בתקנות התשלומים, או לפי סל תשלומים חלופי נוסף עליו נמנה המנוי.
(ג) תשלום קבוע חודשי בעד השיחות - 8.46 שקלים חדשים לכל שלושה מספרים נבחרים או חלקם.
פרק ג': סל תשלומים חלופי "חבילות לאינטרנט"
התשלומים בעד שירותי בזק לפי סל תשלומים חלופי "חבילות לאינטרנט" יהיו, בתוספת מס ערך מוסף, כמפורט להלן:
1. תשלום קבוע חודשי בעד קו מנוי-טלפון -
(א) לענין קו מנוי-טלפון למעט קו כאמור בסעיף קטן (ב) - 37.50 שקלים חדשים;
(ב) לענין קו מנוי-טלפון בשירות רסל"ש בסיסי (ISDN-BRA) - 77.20 שקלים חדשים;
ואולם, אם בחר המנוי בסל תשלומים חלופי נוסף בגין אותו קו מנוי, ישלם רק תשלום קבוע חודשי אחד בעד הקו, ואם שיעורי התשלום האמור אינם זהים, ישלם רק את השיעור הגבוה מביניהם.
2. בעד שיחות, לפי אחת החלופות האלה, בהתאם לבחירת המנוי מראש -
(א) בכל ימות השבוע ובכל שעות היממה, לפי אחת החלופות כלהלן בהתאם לבחירת המנוי מראש -
(1) עד ארבע שעות השיחה הראשונות לחודש, במצטבר, לכל מספרי היעד (להלן - ארבע שעות שיחה) - 7.69 שקלים חדשים;
(2) עד עשר שעות השיחה הראשונות לחודש, במצטבר, לכל מספרי היעד (להלן - עשר שעות שיחה) - 18.80 שקלים חדשים;
(3) עד עשרים שעות השיחה הראשונות לחודש, במצטבר, לכל מספרי היעד (להלן - עשרים שעות שיחה) - 34.10 שקלים חדשים;
(4) לזמן בלתי מוגבל של שעות שיחה לחודש, לכל מספרי היעד - 84.62 שקלים חדשים.
התשלום לפי סעיף קטן זה יחול אף אם בפועל לא בוצעה כל שיחה במהלך החודש.
בעד כל שיחה נוספת על ארבע שעות שיחה, עשר שעות שיחה או עשרים שעות שיחה, לפי הענין, יהיה התשלום לפי הקבוע בתקנות התשלומים או לפי סל תשלומים חלופי נוסף אשר בחר בו המנוי, למעט חלופה נוספת לפי פרק זה.
לצורך חישוב משך זמן השיחות לפי סעיף קטן זה, יראו כל חלק של שניה כשניה שלמה.
(ב) בעד שיחות המתבצעות לכל מספרי היעד -
(1) בימים א'-ה' בין השעות 8.00 ל-18.00, ובערבי שבת וערבי חג בין השעות 8.00 ל-13.00 - 0.0342 שקלים חדשים לדקה;
(2) בימים א'-ה' בין השעות 18.00 ל-8.00 למחרת, וערבי שבת וערבי חג מהשעה 13.00 ועד למחרת השבת או החג בשעה 8.00 - 0.0043 שקלים חדשים לדקה.
(3) תשלום קבוע חודשי בעד השיחות אל מספרי היעד - 8.46 שקלים חדשים.
(ג) בעד שיחות המתבצעות לכל מספרי היעד -
(1) בימים א'-ה' בין השעות 8.00 ו-18.00, בערבי שבת וערבי חג בין השעות 8.00 ל-13.00 - 0.0385 שקלים חדשים לדקה;
(2) בימים א'-ה' בין השעות 18.00 ו-22.00 - 0.214 שקלים חדשים לדקה;
(3) בימים א'-ה' בין השעות 22.00 ו-8.00 למחרת, ובערבי שבת וערבי חג מהשעה 13.00 ועד למחרת השבת או החג בשעה 8.00 - 0.0043 שקלים חדשים לדקה.
לענין החיוב בעד שיחה לפי החלופות המפורטות בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), יחושב סכום התשלום לפי שיעור התשלום בעד דקת שיחה כמפורט בסעיפים האמורים כשהוא מחולק ב-60 ומוכפל במשך השיחה בשניות שלמות, כשחלק של שניה יראו כשניה שלמה, ובלבד שהתשלום בעד השיחה לא יפחת, בכל מקרה, מסכום של 0.1974 שקלים חדשים.
מנוי רשאי לבחור בחלופה אחת בלבד מהחלופות המפורטות בסעיף זה לכל קו מנוי-טלפון, למעט לענין קו מנוי-טלפון בשירות רסל"ש בסיסי (ISDN-BRA), אשר לגביו רשאי המנוי לבחור בשתי חלופות.
_________________________________
1 י"פ תש"ס, 3349.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ