אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> דבר המלך על חוק זכות יוצרים, 1911, (הטלתו על ארץ-ישראל), 1924

דבר המלך על חוק זכות יוצרים, 1911, (הטלתו על ארץ-ישראל), 1924

דבר המלך על חוק זכות יוצרים, 1911, (הטלתו על ארץ-ישראל), 1924 1
1. 3 חוק זכות יוצרים, 1911, יחול בארץ-ישראל, בכפוף לשינוי דלקמן: -
בתחולת הוראות הסעיפים 19(7), 19(8) ו-24 מחוק זכות יוצרים, 1911, על יצירות קיימות, יבוא התאריך של 21 באוקטובר, 1920 במקום תאריך החוק בכל מקום שתאריך זה מופיע באותן ההוראות, ותאריך דבר מלך זה2 יבוא במקום התאריך 26 ביולי, 1910, המופיע בסעיף 24(1)(ב).
_________________________________
1 חא"י, ג, (ע) 2661 (א) 2499.
ס"ח תשס"ח, 48ב.
2 התאריך של דבר המלך הוא 21.3.1924.
3 סעיפים 68, 77 ו-78 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 (ס"ח תשס"ח, 48ב) קובעים:
"68. ביטול דבר המלך על חוק זכות יוצרים 1911 (הטלתו על ארץ ישראל)
דבר המלך על חוק זכות יוצרים, 1911 (הטלתו על ארץ ישראל), 1924 - בטל, וחוק זכות יוצרים, 1911, לא יחול עוד בישראל.
77. תחילה
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (להלן - יום התחילה).(החוק פורסם ביום 25.11.2007).
78. תחולה והוראות מעבר
(א) הוראות חוק זה יחולו גם לגבי יצירה שנוצרה לפני יום התחילה, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב) עד (י).
(ב) זכות יוצרים לפי הוראות פרק ב' לחוק זה לא תהא ביצירה שערב יום התחילה לא היתה בה זכות יוצרים לפי הוראות הדין שחלו לגביה ערב היום האמור (בסעיף זה - הדין הקודם), ואולם אין בהוראות סעיף קטן זה כדי למנוע את קיומה של זכות יוצרים לפי הוראות חוק זה ביצירה כאמור, בשל כך שביום התחילה ואילך יתקיימו לגביה התנאים הקבועים בסעיף 8, או מכוח צו לפי סעיף 9.
(ג) על פעולה ביצירה שנעשתה לפני יום התחילה לא יחולו הוראות פרק ח' לעניין הפרה של זכות יוצרים או זכות מוסרית ולעניין תרופות, וימשיכו לחול לגביה, לעניינים אלה, הוראות הדין הקודם; ואולם, פעולה כאמור שאינה מהווה הפרה של זכות יוצרים או זכות מוסרית לפי הוראות חוק זה, לא תהיה לגביה זכות תביעה לפי הוראות הדין הקודם.
(ד) עותק של יצירה שנעשה או שיובא לישראל לפני יום התחילה, יהווה עותק מפר לעניין חוק זה, אם ערב יום התחילה היווה עותק מפר כהגדרתו בסעיף 10 (ה) לפקודת זכות יוצרים כנוסחו ערב יום התחילה.
(ה) הוראות סעיפים 33 עד 36 לא יחולו על יצירה שנוצרה לפני יום התחילה, וימשיכו לחול לגביה לעניין זה הוראות הדין הקודם.
(ו) הוראות סעיף 37 לא יחולו על העברת זכות יוצרים שנעשתה לפני יום התחילה או על רישיון שניתן לגבי זכות יוצרים לפני היום האמור, וימשיכו לחול לגביהם לעניין זה הוראות הדין הקודם.
(ז) הוראות סעיף 54 לא יחולו על הליכים שהיו תלויים ועומדים ערב יום התחילה וימשיכו לחול על הליכים כאמור לעניין זה הוראות הדין הקודם.
(ח) זכות יוצרים להשכרה כאמור בסעיף 11(7), ביחס לתוכנת מחשב, לא תחול לגבי עותק של תוכנת מחשב שנרכש לפני יום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000).
(ט) לעניין זהות מחבר היצירה של יצירת צילום לפי סעיף 21 לחוק זכות יוצרים, 1911, שנוצרה לפני יום התחילה וכן לעניין תקופת זכות היוצרים ביצירת צילום כאמור, ימשיכו לחול הוראות הדין הקודם.
(י) לעניין תקליט שנעשה לפני יום התחילה, לא תחול ההגדרה "מפיק" שבסעיף 1, ויראו כמפיק את מי שדינו היה כדין מחבר היצירה לפי סעיף 19(1) לחוק זכות יוצרים,.1911."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ