אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> מגזין >> תחום >> ביטול פוליסה על ידי חברת הביטוח במקרה של אי תשלום פרמיה

ביטול פוליסה על ידי חברת הביטוח במקרה של אי תשלום פרמיה

מאת: שי דקס, עו"ד | תאריך פרסום : 05/07/2010 12:00:00 | גרסת הדפסה

מבוא

לדאבון לב, רבים הם המקרים בהם אדם חושב שיש לו ביטוח בתוקף וחי לו בשלום עם עצמו בנושא זה. אולם, כאשר נקרה בדרכו מקרה ביטוח כלשהו (נגנב רכבו למשל), לפתע מגלה הוא שפוליסת הביטוח שלו בוטלה על ידי החברה המבטחת ו/או כי הביטוח אינו מכסה את אותו מקרה מסיבות שונות ומשונות.

מה רבה היא עוגמת הנפש והלחץ בו שרוי המבוטח במצב שכזה. המדובר באובדן כלכלי בעל ערך גבוה ביותר ואף מעבר לכך: המבוטח, בד"כ האזרח הקטן, נמצא כעת במאבק אל מול תאגיד ביטוח גדול מנשוא כך שיחסי הכוחות אינם שקולים. לפיכך, ברבים מן המקרים מוצא עצמו האזרח מוותר על זכויות המגיעות לו במסגרת פוליסת הביטוח ומשלים עם האובדן הכלכלי שנגרם לו בהיותו לא מכוסה ו/או מבוטח משפטית, לטענת חברת הביטוח.

קביעת חברת הביטוח אינה חקוקה בסלע

אלא מאי? בהרבה מן המקרים נמצא, כי חברות הביטוח מתנערות מן המבוטח שלא בצדק וכי היה עליהן לפצות אותו בגין מקרה הביטוח שאירע לו. כך למשל, בשורה של פסקי דין נקבע, כי חברת הביטוח נהגה שלא בתום לב ו/או בדרך מקובלת עם המבוטח, בכך שמנעה ממנו את תמלוגי הביטוח, קרי, את הפיצוי שמגיע לו בהתאם לפוליסה.

אשר על כן, אין לראות את הודעת חברת הביטוח- לפיה הפוליסה בוטלה ו/או אינה מכסה את הנזק האמור כסוף פסוק, ועל המבוטח שלא להתייאש אלא לבדוק ולהתייעץ עם יודעי דבר. בחלק מן המקרים, יגלה הוא כי הודעת חברת הביטוח אינה אלא ניסיון למזער לעצמה נזקים ולהימנע מתשלום תמלוגי הביטוח, בניגוד לקבוע בדין.

טול למשל את המקרה הבא: פלונית רכשה ביטוח רכב מקיף לרכב הפרטי שלה. לאחר שנת הביטוח הראשונה, כאשר שילמה את כל הפרמיה במלואה, פנתה לחברת הביטוח על מנת לחדש את הפוליסה לשנה הנוספת. פלונית ונציג טלפוני של חברת הביטוח סגרו ביניהם את הפרטים, קבעו מחיר, תנאים וכיו"ב והפוליסה חודשה לשנה נוספת. אולם, דמי הביטוח (פרמיה) לא שולמו באופן סדיר על ידי פלונית ונוכח מצב כלכלי קשה, בוטל כרטיס האשראי שלה כך שפרמיית הביטוח לא נגבתה ממנו.

לאחר כמה חודשים (במהלך תקופת הביטוח) אותה פלונית הייתה מעורבת בתאונה, ורכבה ניזוק על ידי צד שלישי. כאשר פנתה לחברת הביטוח לקבלת דמי הנזק, הוכתה תדהמה עת קיבלה הודעה לפיה אין היא זכאית לתמלוגי הביטוח שכן הפוליסה בוטלה עקב אי תשלום פרמיה.

האם אכן צודקת חברת הביטוח?

האם הודעת חברת הביטוח, לאחר שאירע מקרה ביטוח, כי הפוליסה בוטלה לאור אי תשלום פרמיה, היא כדין?

לכאורה, נראה שיש הגיון בטענת חברת הביטוח. המבוטחת לא שילמה את הפרמיה אשר נקבעה בפוליסת הביטוח ולפיכך הפוליסה לא בתוקף. בהתאם להיגיון זה, הרבה מן המבוטחים היו מוותרים כבר בשלב בו נשלחה אליהם ההודעה בדבר אי כיסוי ביטוחי ומשלימים עם האובדן הכלכלי.

אולם, לא כך הוא המצב המשפטי. מבוטח שלא יוותר אלא יבדוק ויתייעץ, יגלה כי חוק חוזה הביטוח וכמוהו גם ההלכה הפסוקה, אינם מאפשרים לחברת הביטוח להתנער בדיעבד מחבותה על ידי ביטול הפוליסה למפרע, גם כאשר המבוטח לא שילם את דמי הביטוח. כך למשל, קובע סעיף 15 לחוק חוזה הביטוח, כי על מנת שביטול הפוליסה יהיה בתוקף, על חברת הביטוח לשלוח בזמן אמת התראה בכתב למבוטח ולהודיע לו, כי אם לא ישלם את דמי הביטוח תוך הימים הקבועים בחוק - הפוליסה תבוטל.

כלומר, תנאי לבטלות הפוליסה עקב אי תשלום פרמיה הינו, משלוח התראה בכתב על ידי חברת הביטוח ומתן הזדמנות הוגנת למבוטח להסדיר את התשלום. רק אם המבוטח לא עשה כן (לאחר שחברת הביטוח שלחה לו התראה כפי הקבוע בחוק, כאמור), רק אז תוכל חברת הביטוח לבטל את הפוליסה.

סעיף 15 לחוק חוזה הביטוח קובע כי:

"פיגור בתשלום- לא שולמו דמי הביטוח או חלק מהם במועדם ולא שולמו גם תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש מן המבוטח בכתב לשלמם, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי החוזה יתבטל כעבור 21 ימים נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן."

הנה כי כן, הרי שהחוק מגן על המבוטח ואף מחייב את חברת הביטוח במתן הודעה / התראה נוספת כתנאי לביטול הפוליסה.

בנוסף, סעיף 39 (ב) לחוק קובע, כי הוראה זו היא קוגנטית ולא ניתן להתנות עליה אלא לטובת המבוטח. הנה כי כן, הרי שהחוק מתנה את ביטול הפוליסה, במשלוח שתי הודעות התראה ללקוח. רק לאחר מכן, אם הלקוח לא הסדיר את התשלום, רק אז תבוטל הפרמיה. בעניין זה, ראה את פסק דינו המאלף של כבוד השופט ריבלין, בשבתו אז בבית המשפט המחוזי בבאר- שבע, בת"א (ב"ש) 566/87 קריסטי נופש בע"מ נ' "מגדל" חברה לביטוח בע"מ, דינים מחוזי כרך א' 618.

ראה גם בע"א 2612/01 (מחוזי – ת"א) אזולאי אלון נ' הכשרת הישוב חברה ביטוח בע"מ, שם נפסק כי:

"במסגרת ההסדרים המצויים בחוקי החוזים , הכללי והתרופות, עלול היה המבוטח למצוא עצמו ללא הגנה ביטוחית כשהוא חשוף לסיכונים . זאת ללא קבלת התראה נאותה קודם לביטול הפוליסה. מטעם זה, מצא המחוקק לראוי לחוקק חוק מיוחד בנושא הביטוח .

סעיף 38 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 קובע כי תרופות המבטח לפי סעיף 15 מוציאות את תרופותיו לפי דין אחר ובכך, הוצאה תרופת הביטול הנובעת מהדין הכללי - חוק החוזים (תרופות) ונשללה כל דרך ביטול אחרת מלבד זו הקבועה בסעיף."

לסיכום

לאור קביעת המחוקק והפסיקה בעניין אופן ביטולה של פוליסת הביטוח על ידי חברות הביטוח, עדים אנו למקרה שבו הודעת חברת הביטוח בדבר אי כיסוי הנזק שאירע למבוטח איננה מובנת מאליה. חברת הביטוח לא יכולה להתנער בדיעבד, קרי, אחרי שאירע נזק ולומר כי הפוליסה כלל לא הייתה בתוקף נוכח אי תשלום פרמיה.

זוהי דוגמא אחת מיני רבות. עצתי היא לא לקבל את דברי חברת הביטוח כמובן מאליו, שכן כמו כל עסק, גם היא מונעת משיקולים כלכליים. לפיכך, יש לבדוק ולהתייעץ בהתאם. כפי שקרה לאותה פלונית, שגילתה להפתעתה כי חרף הודעת חברת הביטוח, הפוליסה שלה בתוקף והיא זכאית לתמלוגי הביטוח כדין.


* כותב המאמר הינו עו"ד שי דקס, שותף במשרד עורכי דין "סלמון דקס ושות'" אשר עוסק בין היתר בדיני ביטוח ודיני נזיקין.

** כל המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית כלשהי. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר/ת ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

גולשים בסלולרי? לשירות מיידי מעורך דין הורידו את Get Lawyer
אתר המשפט הישראלי "פסקדין"

חוקים קשורים

שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 


תגובות

הוסף תגובה
אין תגובות
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספותכתבות נוספות

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ