אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> גורודיש נ' בנק הפועלים בע"מ

גורודיש נ' בנק הפועלים בע"מ

תאריך פרסום : 31/07/2017 | גרסת הדפסה
ת"צ
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד
53590-11-15
18/07/2017
בפני השופט:
פרופ' עופר גרוסקופף

- נגד -
המבקש:
רועי גורודיש
עו"ד עופר לוי
המשיב:
בנק הפועלים בע"מ
עו"ד יואב הירש
עו"ד חגי פרידלר
עו"ד אור יונה
פסק דין

 

 

(אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית)

לפניי בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה הייצוגית שבכותרת, בין המבקש, מר רועי גורודיש (להלן: "המבקש") לבין המשיב, בנק הפועלים בע"מ (להלן: "הבנק" או "המשיב"). עניינה של התובענה בטענת המבקש כי הבנק מעכב שלא כדין כספי מט"ח המתקבלים בחשבונות לקוחותיו, וזאת בניגוד להסכם עמם. מהטעמים שיפורטו להלן סברתי כי יש מקום לאשר את הבקשה, ולתת להסדר הפשרה תוקף של פסק דין.

א. רקע – טענות הצדדים והשתלשלות ההליכים

 1. ביום 24.11.2015 הגיש המבקש, באמצעות בא הכוח המייצג, תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית נגד הבנק (להלן: "בקשת האישור"), לפי פרט 3 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו – 2006: "תביעה נגד תאגיד בנקאי, בקשר לעניין שבינו לבין לקוח, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו".

 2. כאמור, עניינה של בקשת האישור בטענת המבקש כי הבנק מעכב שלא כדין כספי מט"ח המתקבלים בעבור לקוחותיו, למשך יומיים לפחות ולעיתים יותר, וזאת בניגוד להסכם הבנק עם לקוחותיו.

 3. ביום 6.6.2016 הגיש הבנק את תגובתו לבקשת האישור, במסגרתה דחה את כל טענות המבקש. בתשובתו הדגיש הבנק כי עיכוב הכספים הינו עמלה שגבייתה מותרת על פי כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), תשס"ח-2008 (להלן: "כללי הבנקאות") ובהתאם לתעריפון העמלות של הבנק. זאת, כאשר העמלה בגין העברות מט"ח מכונה "ימי ערך", ובמסגרתה פעולות מסוימות במט"ח מבוצעות בעיכוב של מספר ימי עסקים מיום קבלת הכספים, כאשר עצם העיכוב הוא בבחינת עמלה. עוד נטען (בין היתר) כי רובם הכמעט מוחלט של העיכובים מעבר לימי הערך הקבועים בתעריפון הם עיכובים שהם מחויבי המציאות נוכח הוראות רגולטוריות של בנק ישראל, החלות על העברות מט"ח. ביום 7.7.2016 הגיש המבקש תגובה לתשובה לבקשת האישור, במסגרתה דחה את טענות הבנק.

 4. ויובהר: התוספת הראשונה לכללי הבנקאות כוללת פירוט של תעריפון העמלות המלא, במסגרתו (תחת חלק 5, שכותרתו: "מטבע חוץ"), כלולה הוראת סעיף 5(11) לתעריפון המלא המורה כך: "ימי ערך – לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי בנספח לתעריפון". בהתאם, בדיון קדם משפט שנערך ביום 13.7.2016, הביע בית המשפט בפני הצדדים את עמדתו לפיה מלשון הוראת חלק 5(1) לתעריפון המלא, עולה כי ימי ערך הם בגדר עמלה, אשר הבנק רשאי לגבותה (וזאת מבלי להביע עמדה בשאלה האם בפועל עוכבו על ידי הבנק כספי מט"ח לתקופת זמן שהיא כדין או לא).

 5. בהמשך, פנו הצדים להידברות, וביום 15.3.2017 הגישו הצדדים לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה שנכרת ביניהם (להלן: "הבקשה" ו-"הסדר הפשרה", בהתאמה). ביום 22.3.2017 הוריתי לפעול לגבי הבקשה בהתאם להוראת סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו- 2006 ותקנה 12(ד) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010. דהיינו, על פרסום הסדר הפשרה והבקשה לאישורו להתייחסויות הציבור ועל העברתו לעיון היועץ המשפטי לממשלה והמפקחת על הבנקים בבנק ישראל.

 6. חברי הקבוצה לא הגישו התנגדויות או בקשות לצאת מהקבוצה, ואיש מהם לא התייצב לדיון שהתקיים ביום 4.7.2017 בעניין אישור הסדר הפשרה (להלן: "דיון האישור"). בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דוד גוטמן (להלן: "ב"כ היועמ"ש") הגיש את עמדתו ביחס להסדר הפשרה ביום 21.5.2017, ונכח בדיון האישור. הוא הודיע כי אינו מתנגד להסדר, תוך ציון מספר הבהרות, אליהן אתייחס להלן.

  ב. עיקרי הסדר הפשרה

 7. להלן עיקרי הסדר הפשרה אליו הגיעו הצדדים שלפניי. מובהר כי האמור לעיל הוא תיאור לא ממצה של הסדר הפשרה, וכי בכל מקרה של סתירה בין התיאור שיובא להלן לבין נוסח הסדר הפשרה, יגבר נוסח הסדר הפשרה (אלא אם מהקשר הדברים עולה כוונה אחרת).

  • הגדרת הקבוצה חברי הקבוצה הוגדרו בהסדר הפשרה (סעיף 1) כך: "כל לקוחות הבנק שחשבונם בתקופת התובענה זוכה או יזוכה בכספי העברת מט"ח בפרק זמן העולה על שני ימים מהמועד בו הכספים נתקבלו על ידי הבנק; וכן כל לקוחות הבנק שחשבונם בתקופת התובענה זוכה או יזוכה בפרק זמן שהוא למטה משני ימים מהמועד בו הכספים נתקבלו על ידי הבנק, אך מעבר למספר הימים שהוסכם בינם לבין הבנק".

   ויובהר: ההתייחסות לפרק זמן של יומיים בהקשר של הגדרת הקבוצה, נובעת מכך שתעריפון בנק הפועלים קובע כי בגין פעולה של העברת מט"ח יגבו שני ימי ערך (כלומר, שהכספים יזקפו לחשבון הלקוח בעיכוב של יומיים). הרחבה בעניין זה ראה בפסקה 8(1) להלן, הדנה בסיכויי התובענה.

  • עילות התביעהעילות התביעה נגד הבנק פורטו בסעיפים 78-67 לבקשת האישור, והן כוללות: עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חוזה, תנאי מקפח בחוזה אחיד והפרת חובת תום הלב.

  • התחייבויות המשיבהתחייבויות הבנק (סעיף 9 להסדר) כוללות את הנדבכים הבאים:

   1. במישור ההסדרה העתידית, התחייב הבנק (סעיף 9(א) להסדר) כי "ישונו נהלי הבנק, כך שהחל מהמועד הקובע, במקום בו העברת הכספים תעוכב מכל סיבה שהיא (לרבות סיבות רגולטוריות) מעבר לימי הערך הקבועים בתעריפון או, כאשר קיים הסדר קונקרטי בין הלקוח לבין הבנק לגבי מספר ימי הערך, מעבר לימי הערך הקבועים בהסכם, יעביר הבנק את הכספים ללקוח לפי יום הערך בו צריך היה להעביר את הכספים אלמלא העיכוב".

    ויובהר: אחת מטענות הבנק במסגרת תשובתו לבקשת האישור, הייתה כאמור כי רובם הכמעט מוחלט של העיכובים מעבר לימי הערך הקבועים בתעריפון הינם עיכובים שהם מחויבי המציאות, נוכח הוראות רגולטוריות של בנק ישראל החלות על העברות מט"ח. על פי ההסדר במקרים שכאלה זקיפת ימי הערך תיעשה על פי הקבוע בתעריפון, גם אם בפועל ייכנס הכסף לחשבון רק לאחר סיום הבדיקות הנדרשות על פי כללי הרגולציה. הסדר זה עולה בקנה אחד עם עמדת בנק ישראל, כפי שאישר ב"כ היועמ"ש בדיון האישור, וראה בהקשר זה גם את הערתו בסעיפים 3-2 לעמדה שהוגשה מטעמו, לפיה הוא מבקש "להבהיר, בשם בנק ישראל, כי על הנתבע, בנק הפועלים (להלן: "הבנק"), לעמוד בתקרת ימי הערך שנקבעו על ידו ופורסמו במסגרת התעריפון המלא...יובהר, כי גם אם הרגולציה מחייבת בדיקות נוספות, הרי שבנק ישראל בוודאי אינו דורש הפרה של הסכמי הבנק עם לקוחותיו...".

   2. במישור הפיצוי בגין מחדלי העבר, סוכם בין הצדדים (סעיף 9(ב) להסדר) כי "הבנק יעניק לכל לקוחותיו פיצוי בדרך של הימנעות מגביית ימי ערך בגין כל העברת מט"ח שהיא ("הפיצוי"), וזאת למשך מספר הימים הנדרשים כדי שהפיצוי יהיה שקול (כלכלית) לנזקם של חברי הקבוצה".

    לגבי סוגיית חישוב הנזק, הסכימו הצדדים כי "מומחה שזהותו הוסכמה בין הצדדים – מר גיל פינקלשטיין המתמחה בהערכות שווי וניתוחים כלכליים (להלן: "המומחה"), יקבע את גובה הנזק שנגרם לחברי הקבוצה כתוצאה מעיכוב כספי מט"ח שלא כדין ו/או בניגוד למוסכם בתקופת התובענה וכן את מספר הימים הדרושים כאמור".

    בדיקת המומחה תתבסס על נתוני הבנק, שיאומתו בתצהיר גורם מתאים מטעם הבנק. יצוין, כי במסגרת הודעה שהגישו הצדדים ביום 6.7.2017 נמסר כי מר פינקלשטיין (להלן: "המומחה") צפוי למסור את ממצאי בדיקתו במהלך חודש ספטמבר 2017.

   3. במישור הדיווח - אחת הטענות שהועלו בבקשת האישור היא כי לפי הוראת סעיף 5א.(ג)(1) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א – 1981 מוטלת על הבנק חובה לשלוח ללקוח דו"ח חצי שנתי ובו פירוט העמלות שנגבו, ומאחר שהדו"ח הנשלח על ידי בנק הפועלים אינו כולל התייחסות לימי ערך, משמעות הדבר כי הבנק עצמו אינו רואה בהן עמלה (ראו סעיף 42 לבקשת האישור). הצדדים פנו בעניין זה לבנק ישראל, והוא השיב להם ביום 23.12.2015 את התשובה הבאה:

    סעיף 5א.(ג)(1) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א 1981 קובע כי מדי ששה חודשים, על התאגיד הבנקאי לשלוח לכל לקוח הודעה שבה יהיה מידע מרוכז וסיכום של כל סכומי העמלות שנגבו ממנו במהלך ששת החודשים שחלפו, ככל שנגבו. ימי ערך אינם בגדר סכום שנגבה מהלקוח, ולכן אינם באים לידי ביטוי בדוח המרוכז האמור.

    בהסדר הפשרה נקבע כי אם בית המשפט יסבור שאין להסתפק בתשובה זו, ויקבע שעל הבנק לפנות למאסדר בעניין זה, יעשה כן הבנק בתוך 45 יום, ויפעל על פי הנחיות המאסדר (ראו סעיף 7(ג) להסדר הפשרה. בהודעה מטעם ב"כ היועמ"ש מיום 22.5.2017 נאמר בסעיף 4 כי בא כוח היועמ"ש חוזר על עמדת בנק ישראל, לפיה "ימי ערך אינם בגדר סכום שנגבה מהלקוח ולכן אינם באים לידי ביטוי בדוח החצי שנתי". לאור הבהרה זו אינני רואה טעם להורות לבנק לחזור ולפנות לבנק ישראל בעניין זה.

  • ויתור – סעיף 12 להסדר הפשרה (שכותרתו "מעשה בית דין") קובע כי:

    

   עם אישור הסכם הפשרה ומתן תוקף של פסק דין, ובכפוף למילוי מלוא התחייבויותיו של הבנק על פי הסכם זה, יתגבש אוטומאטית מעשה בית דין וויתור וסילוק ביחס לענייני התביעה כלפי כל חברי הקבוצה.

    

   למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על פי הדין מעשה בית דין שייווצר בעקבות הסדר הפשרה מתייחס אך ורק לעילות התביעה כהגדרתן בבקשת האישור (ראה פסקה 7(ב) לעיל).

  • המלצה לעניין גמול ושכר טרחה – הסדר הפשרה אינו כולל המלצה מוסכמת בדבר שיעורי הגמול ושכר הטרחה שיש לפסוק למבקש ולבאי כוחו, בהתאמה. הצדדים שלפניי הסכימו על הותרת עניין זה לשיקול דעת בית המשפט, לאחר שיתקבלו תוצאות בדיקת המומחה (בדבר היקף הנזק), ולאחר השלמת טיעון בסוגיה מצדם. יחד עם זאת, הוסכם והובהר כי סכומי הגמול ושכר הטרחה שייפסקו יתווספו להטבה הניתנת לקבוצה, ולא יגרעו ממנה.

   ג. אישור הסדר הפשרה

 8. הסדר הפשרה שלפניי מהווה לשיטתי הסדר "ראוי הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה". זאת, בהתבסס על השיקולים הבאים:

  1. הפיצוי הניתן במסגרת ההסדר הולם את סיכויי התובענה – במסגרת בקשת האישור, טען המבקש כי עצם עיכובם של כספי העברות מט"ח על ידי הבנק, מהווה התנהלות שאינה כדין. כאמור לעיל (ראה פסקה 4), בשלב מוקדם יחסית של ההליך, הביע בית המשפט בפני הצדדים את עמדתו לפיה ימי ערך הם בגדר עמלה אשר הבנק רשאי לגבותה. כפי שהראה המשיב, בתעריפון בנק הפועלים מופיעה טבלת ימי ערך המפרטת אילו פעולות יחויבו בימי ערך, ומהם מספר ימי הערך שיחויבו בעבור כל פעולה. לגבי הפעולה בה עוסקת בקשת האישור שלפניי – העברת מט"ח מבנקים בחו"ל ובארץ – מצוין כי יגבו בגינה שני ימי ערך (יצוין כי כותרת הטבלה היא "טבלת ימי ערך לפעולות במטבע חוץ"; מתחת לכותרת, לפני הטבלה עצמה, מופיעה ההערה: "הבנק יזקוף לחשבון הלקוח את התמורה מפעולות הקשורות במט"ח, מספר ימי עסקים לאחר ביצוע העסקה. כדלקמן"). מאחר שתעריפון הבנק הוא חלק בלתי נפרד מההתקשרות בין הצדדים (כפי שקובע חוזה ההתקשרות עצמו), הרי שלאור האמור, סיכויי התובענה קלושים בכל הנוגע לעיכוב של כספי מט"ח עד לשני ימי ערך; ומאידך – גבוהים מאוד, בכל הנוגע לעיכוב של כספי מט"ח מעבר לתקופה זו.

   הפיצוי עליו הוסכם במסגרת ההסדר משקף היטב סיכויים אלה, כאשר הוא מעניק פיצוי מלא בגין הנזק שנגרם בגין עיכובים של מעל לשני ימי ערך (או בגין עיכוב קצר יותר, כאשר היה הסדר ספציפי אחר בין הלקוח לבנק). לאור זאת, הסיכוי שהמשך ניהול ההליך יניב סעד כספי משמעותי יותר – הוא קטן מאוד, ואינו מצדיק את העלויות הכרוכות בהמשך ניהול ההליכים.

   ויוער: אמנם הפיצוי הניתן במסגרת ההסדר יוענק לכלל לקוחות הבנק, כך שאין זהות מוחלטת בין הניזוקים למפוצים, אך בנסיבות העניין (בהתחשב בשיעורי ההתניידות הנמוכים יחסית בין הבנקים שונים ובמהות הפעולה בגינה ניתן הזיכוי), סבורני כי מדובר בקירוב סביר בין שתי הקבוצות, ובמנגנון פיצוי שהוא מחויב המציאות (לאור זאת שפיצוי פרטני, ככל שאפשרי, צפוי להיות כרוך במשאבים רבים ובלתי פרופורציונליים לשיעור הנזק).

  2. ההסדרה העתידית – ההסדר מעניק פתרון מלא לסוגיה מכאן ואילך, לאור התחייבות הבנק כמפורט לעיל.

 9. השילוב שבין ההסדרה העתידית של הסוגיה, לבין הפיצוי המשמעותי הניתן במסגרת ההסדר (פיצוי מלא כאמור ביחס לטענה שסיכוייה גבוהים), מוביל לדעתי למסקנה כי אימוץ הסדר הפשרה יגשים את מטרת התובענה. לכך מתווספת העובדה כי לא הוגשו התנגדויות להסדר לא מטעם הציבור ולא מטעם היועמ"ש. על רקע כל אלה, יש מקום לאשר את הסדר הפשרה כמבוקש, ולתת לו תוקף של פסק דין.

  ד. מינוי בודק

 10. במקרה שלפניי מצאתי כי ניתן לאשר את הסכם הפשרה ללא מינוי בודק. זאת, בשים לב לכך שמדובר בהסדר המבוסס על תיקון מלא של הליקוי, ולהסכמת הצדדים על מינוי מומחה, אשר יסתמך על נתוני הבנק, שיאומתו בתצהיר (ראה פסקה 7(ג)(2) לעיל).

  ה. גמול לתובע המייצג ושכר טרחה לבאי כוחו

 11. כאמור לעיל (פסקה 7(ה)), ההסדר אינו כולל המלצה מוסכמת בדבר שיעורי הגמול ושכר הטרחה. החלטה בסוגיה זו תינתן על ידי לאחר השלמת בדיקת המומחה והגשת טיעונים בסוגיה על ידי הצדדים.

  ו. סוף דבר

 12. לאור האמור, הריני מאשר את הסדרי הפשרה, בהתאם למפורט בפסק דין זה.

 13. הצדדים יפרסמו, על חשבון המשיב, הודעות בדבר אישור הסדר הפשרה בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות בשניים מארבעת העיתונים היומיים הנפוצים בישראל. גודל הפרסום יעלה בלפחות 33% על הקבוע בתקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן), תשנ"ה-1995. נוסח ההודעה יהיה כמפורט בנספח 2 לבקשה לאישור הסדר הפשרה, בכפוף לשינויים הבאים:

  1. בפתיח, לאחר המילים "מחוז מרכז", יתווסף: "בלוד".

  2. בסעיף 4, בחלק "פיצוי בגין מחדלי העבר", במקום "ששווי", ייכתב: "שווי". החלק שבין המילים "עוד הוסכם" ועד לסוף הסעיף – יוסר.

  3. בסעיף 4 בחלק "דיווחים ללקוחות" במקום הכתוב יאמר "במהלך ההליך הובהר כי עמדת בנק ישראל היא שבנק אינו נדרש לדווח על מספר ימי הערך שנגבו מהלקוח כעמלה במסגרת הדיווחים החצי שנתיים, מאחר שימי ערך אינם בגדר סכום שנגבה מהלקוח".

  4. בסעיף 5, במקום "לענייני" יירשם "לעילות".

  5. סעיף 6 יתוקן כך שהחלופה "הוגשו" תימחק.

  6. בסעיף 8, במקום "שנקבע" יירשם "שיקבע"; במקום "בסעיף ___לפסק הדין", יירשם: "לאחר קבלת תוצאות בדיקת המומחה".

  7. בסעיף 9 במקום הנוסח הקיים יכתב: "ניתן לעיין בנוסח הסדר הפשרה המלא ובפסק הדין המאשר אותו, בעמוד הבית של אתר הבנק. ראו הפניה מעמוד הבית של בנק הפועלים, תחת הכותרת "אישור הסדר פשרה בעניין מועד זיכוי חשבונות בגין העברת כספי מט"ח".

  8. בסעיף 10, יימחקו המילים שבין "הוא מתבקש" ועד 28 ימים" (כולל); כמו כן יימחק הקטע שבין "ויהא עליו" ועד סוף הסעיף.

 14. הבנק ידאג ליצירת הפניה מקושרת בעמוד הבית של אתר הבנק, תחת הכותרת "אישור הסדר פשרה בעניין מועד זיכוי חשבונות בגין העברת כספי מט"ח", אשר תאפשר הורדה של הסדר הפשרה המלא ופסק דין זה.

 15. באי כוח הצדדים ימסרו הודעת עדכון לגבי תוצאות בדיקת המומחה עד ליום 27.9.2017. לאחר קבלת הודעת המומחה יינתנו הוראות לעניין השלמת ביצוע הסדר הפשרה.

 16. המזכירות תעביר פסק דין זה למנהל בתי המשפט לשם רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות.

  תז"פ: 28.9.2017.

   

  ניתן היום, כ"ד תמוז תשע"ז, 18 יולי 2017, בהעדר הצדדים.

   

  Picture 1

   


בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ