אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ת"צ 33439-03-12 שן-די נצרת בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ

ת"צ 33439-03-12 שן-די נצרת בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ

תאריך פרסום : 02/09/2015 | גרסת הדפסה
ת"צ
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
33439-03-12
24/08/2015
בפני השופט:
רחמים כהן

- נגד -
מבקשת:
שן-די נצרת בע"מ
עו"ד ארנון גרפי ותומר מזרחי
משיב:
בנק לאומי לישראל בע"מ
עו"ד דרור קדם ודניאלה צרווניצר-יעקב
פסק דין

 

 

בפני בקשה לאישור הסכם פשרה מתוקן בתובענה ייצוגית, על-פי סעיפים 18 ו- 19 לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006 (להלן – חוק תובענות ייצוגיות) ותקנה 12 לתקנות תובענות ייצוגיות, התש"ע – 2010 (להלן – תקנות תובענות ייצוגיות).

 

עניינה של הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית הוא בהוראה 325 להוראות ניהול בנקאי תקין של הפיקוח על הבנקים ובטענות המבקשת להפרות של הוראה זו, בדרך של גבייה שלא כדין של עמלה בגין העמדת מסגרות אשראי או ריבית בגין חריגה מהן (להלן – בקשה לאישור והוראה 325, בהתאמה).

 

המבקשת טוענת בבקשת האישור, בין היתר, את הטענות הבאות: במסגרת הוראה 325 חייב המפקח על הבנקים את התאגידים הבנקאיים להתאים מסגרת אשראי לכל לקוח ולערוך הסכם בכתב, שיגדיר את אותה מסגרת אשראי מאושרת ללקוח, כפי שסוכמה בין הלקוח לבין הבנק. הוראה 325 מבחינה בין שלושה סוגי אשראי: מסגרת אשראי מאושרת – היא מסגרת האשראי הקבועה והעיקרית בחשבונו של הלקוח, עליה סוכם מראש; מסגרת אשראי זמנית – מסגרת אשראי המוענקת ללקוח, על פי בקשתו, על מנת שיתאפשר לבנק לכבד חיוב מבלי שתיווצר חריגה ממסגרת האשראי הקבועה; אשראי חד צדדי – מסגרת אשראי המוענקת ללקוח, לפי החלטת הבנק, על מנת שיתאפשר לבנק לכבד חיוב מבלי שתיווצר חריגה ממסגרת האשראי הקבועה. המבקשת מציינת, כי ביחס לאשראי חד צדדי נאסר על הבנקים לגבות כל עמלה ונאסר עליהם לגבות ריבית גבוהה מהריבית הקבועה למדרג האשראי הגבוה ביותר עליו סוכם בין הבנק לבין הלקוח. המבקשת טוענת, כי תנאי מהותי להעמדת אשראי מאושר או אשראי זמני הוא הסכמת הלקוח מראש ובכתב. דרישת הכתב קוגנטית ומהותית ולא ניתן להעמיד מסגרות אשראי זמניות ללא הסדרתן מראש ובכתב. לגישת המבקשת, אשראי שלא הוסדר מראש ובכתב, חייב להיות מסווג כאשראי חד צדדי - הפטור מעמלה. המשיב (להלן – הבנק) סיווג על דעת עצמו ובניגוד לדין את סוג האשראי שניתן למבקשת כאשראי זמני וגבה בגינו עמלה, למרות שלא קיבל את הסכמת המבקשת בכתב, קודם להעמדת האשראי. כאשר הלכה למעשה היה אמור לסווג את האשראי האמור כאשראי זמני. בנוסף, כאשר נוצרה בחשבון המבקשת חריגה מעבר למסגרת האשראי המאושרת גבה הבנק ריבית חריגה הגבוהה מהריבית הקבועה למדרגת האשראי האחרונה המאושרת בחשבון המבקשת וזאת בניגוד להוראה 325.

בית המשפט התבקש לאשר את התובענה כתובענה ייצוגית ולתת פסק דין הצהרתי האוסר על הבנק לגבות עמלה וריבית חריגה בגין העמדת אשראי, שלא מתקיימת לגביו הדרישה המהותית והקוגנטית של קבלת הסכמת הלקוח מראש ובכתב; פסק דין הצהרתי לפיו הבנק סיווג העמדת אשראי חדש מעבר למסגרת האשראי המבוקשת "כאשראי זמני" ללא קיום דרישת הכתב, בניגוד להוראה 325; פסק דין הצהרתי לפיו קבלת הסכמה באמצעות "בקשה לביצוע הוראות טלפונית" עליה חתם הלקוח טרם כניסת הוראה 325 לתוקף אינה ממלאת אחר דרישת הכתב; פסק דין הצהרתי לפיו, בהיעדר הסכמה מראש ובכתב דין האשראי כדין אשראי חד צדדי, כמובנו בהוראה 325. בנוסף, התבקש בית המשפט להורות לבנק להשיב ליחידי הקבוצה את הסכומים אשר שולמו על-ידם ביתר עבור העמדת "אשראי זמני", שלא מתקיימת בו דרישת הכתב.

 

הבנק חלק על טענות המבקשת וביקש לדחותן. בתשובה לבקשה טען הבנק, בין היתר, את הטענות הבאות: הוא פועל בהתאם להוראה 325 ואינו מתיר היווצרות חריגות ממסגרת האשראי בחשבונות לקוחותיו אלא ככל שקובעת ומתירה הוראה 325. הבנק אינו גובה עמלות בגין העמדה של מסגרת אשראי חד צדדית והוא ממלא אחר הדרישה כי מסגרת אשראי זמנית, בגינה נגבית עמלה, "תוגדר ותוסכם מראש ובכתב". עוד טען הבנק, כי מסגרת אשראי חד צדדית היא אך ורק מסגרת אשראי שהועמדה על דעתו של הבנק בלבד ואינה מסגרת אשראי "שיורית", כטענת המבקשת. סדרי העבודה בבנק מחייבים, כי מסגרת האשראי תוגדר ותוסכם מראש וכי מסגרת האשראי תוגדר ותוסכם בכתב. עוד טוען הבנק, כי הוראה 325 וכללי הבנקאות אינם מחייבים כי דרישת הכתב תתקיים מראש. כמו כן, הם אינם קובעים שיש למלא אחר דרישת הכתב באמצעות החתמת הלקוח על טופס בקשה להעמדת מסגרת אשראי, ובלבד שיהיה תיעוד בכתב להסכמת הלקוח. לטענת הבנק, אין בהוראה 325 כל רמז לכך, שהעדר תיעוד בכתב של מסגרת אשראי זמנית מוסכמת, הופך אותה בהכרח למסגרת אשראי חד צדדית. דרישת הכתב שבהוראה 325 אינה קונסטיטוטיבית אלא ראייתית בלבד. עוד הוסיף הבנק, שהתנהלותו עולה בקנה אחד עם סעיף 9 לחוזר בנק ישראל מיום 26.12.05 לפיו: " ... יש לתת עדיפות עליונה לכך שהלקוחות לא יקלעו לקשיים עקב החזרות מסיבות 'טכניות' שאינן משקפות סיכון אשראי שהבנק אינו מוכן לקבל עליו בגין הלקוח. עיקרון זה צריך להנחות את הבנקים ביישום ההוראה הלכה למעשה". הבנק הוסיף וטען טענות שונות לגבי עילת התובענה האישית של המבקשת וכי המבקשת אינה עומדת בתנאים הנדרשים לאישור התובענה כתובענה ייצוגית.

 

לאור המלצת בית המשפט, כבוד השופטת ענת ברון, כי הצדדים יבואו בדברים ובשים לב לטענות הצדדים, הערכת הסיכונים והסיכויים על ידי הצדדים, המשאבים הרבים הנדרשים לניהול תובענה מורכבת מעין זו, בחרו הצדדים לנהל משא ומתן ובסופו הגיעו להסכם פשרה שאישורו מתבקש.

 

הסכם הפשרה נשלח ליועץ המשפטי לממשלה אשר הודיע, שאינו מתנגד לאישורו. עם זאת, הציע לשקול מספר עניינים: להוסיף להסכם אמירה מפורשת לפיה, אין בו כדי לפגוע בהוראות הדין. לוודא כי כל בעל חשבון יקבל הודעה לפיו, הזיכוי שבוצע בחשבונו הוא פועל יוצא של הסכם פשרה בתובענה ייצוגית ולקבוע, כי קבלת חלק משכר הטרחה תותנה בהעברת סכום הפיצוי לידי חברי הקבוצה.

 

ביום 18.3.2015 התקיים דיון בבקשה לאישור הסכם הפשרה ונקבע מועד להגשת הסכם פשרה מתוקן בהתאם להצעות שהציע היועץ המשפטי לממשלה. בנוסף, נתנה הוראה על פרסום מודעות בעיתונים בדבר הסכם הפשרה. המודעות פורסמו בעיתונים ביום 23.3.2015. המועד להגשת התנגדויות להסכם הפשרה חלף ולא הוגשה התנגדות כלשהי להסכם.

 

בקשה זו עניינה הסכם הפשרה המתוקן שהוגש בעקבות הדיון מיום 18.3.2015. על פי הסכם הפשרה הבנק יזכה חשבונות בהם הועמדו מסגרות אשראי זמניות באופן הבא:

 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ