אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ת"צ 27345-05-15 גינוסר נ' כלל חברה לביטוח בע"מ

ת"צ 27345-05-15 גינוסר נ' כלל חברה לביטוח בע"מ

תאריך פרסום : 14/02/2017 | גרסת הדפסה
ת"צ
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד
27345-05-15
05/02/2017
בפני השופט:
פרופ' עופר גרוסקופף

- נגד -
המבקשת:
קרני גינוסר
עו"ד ישי זילברברג
המשיבה:
כלל חברה לביטוח בע"מ
עו"ד ברק טל
עו"ד גיא פורר
פסק דין

 

 

לפני בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה הייצוגית שבכותרת. עניינה של התובענה, בתמצית, בטענת המבקשת כי בפוליסות ביטוח בריאות של המשיבה מצוי סעיף המפלה מבוטחות נשואות ביחס למבוטחות שאינן נשואות, בכל הנוגע לכיסוי ביטוחי של בדיקות היריון. זאת, בניגוד להוראות חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-2000 (להלן: "חוק איסור הפליה"). מהטעמים שיפורטו להלן סברתי כי יש מקום לאשר את הבקשה, ולתת להסדר הפשרה תוקף של פסק דין.

א. רקע

 1. ביום 14.5.2015 הגישה המבקשת, באמצעות בא כוחה, תביעה ובקשה לאישורה כתובענה ייצוגית נגד המשיבה, כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "בקשת האישור"). זאת, לפי פריט 7 לתוספת השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו – 2006 (להלן: "התוספת") ("תביעה בעילה לפי חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, התשס"א-2000") ולפי פריט 2 לתוספת ("תביעה נגד מבטח, סוכן ביטוח או חברה מנהלת, בקשר לענין, לרבות חוזה ביטוח או תקנון קופת גמל, שבינם לבין לקוח, לרבות מבוטח או עמית, בין אם התקשרו בעסקה ובין אם לאו").

 2. עניינה של התובענה בטענת המבקשת כי בפוליסות ביטוח בריאות של כלל מצוי סעיף המפלה מבוטחות נשואות ביחס למבוטחות שאינן נשואות, בניגוד להוראות חוק איסור הפליה. שכן, הסעיף מתנה את הכיסוי הביטוחי של נשים נשואות בגין בדיקות היריון בכך שבן זוגן יהיה אף הוא מבוטח בביטוח בריאות אצל כלל או במסגרת מקום עבודתו או במסגרת פרטית אישית (להלן: "הסעיף המתנה"). בבקשת האישור נתבקש בית המשפט, בין היתר, ליתן צו המורה על ביטולו של הסעיף המתנה באופן רטרואקטיבי ומכאן ולהבא, ולחייב את כלל לשלם לחברות הקבוצה פיצוי בגין הנזק שנגרם להן, לטענת המבקשת, עקב עמידתה של כלל על קיומו של הסעיף המתנה.

 3. ביום 17.12.2015 הוגשה תשובת כלל לבקשת האישור (להלן: "תשובת כלל"), במסגרתה חלקה על טענות המבקשת. ביום 24.1.2016 הוגשה תגובת המבקשת לתשובת כלל. ביום 26.1.2016 התקיים דיון קדם משפט, במסגרתו הציע בית המשפט לצדדים לבוא בדברים ביניהם. ביום 23.11.2016 הגישו הצדדים לבית המשפט בקשה משותפת לאישור הסדר פשרה (להלן: "הבקשה" ו-"הסדר הפשרה", בהתאמה), וביום 29.11.2016 הוריתי לפעול לגבי הבקשה בהתאם להוראת סעיף 18(ג) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו- 2006 ותקנה 12(ד) לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010. דהיינו, על פרסומה להתייחסויות הציבור ועל העברתה לעיון היועץ המשפטי לממשלה ולמפקח על הביטוח. חברי הקבוצה לא הגישו התנגדויות או בקשות לצאת מהקבוצה, ואיש מהם לא התייצב לדיון שהתקיים ביום 29.1.2016 בעניין אישור הסדר הפשרה (להלן: "דיון האישור"). בא כוח היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד לירן פאר (להלן: "ב"כ היועמ"ש") הגיש עמדתו ביחס להסדר הפשרה ביום 24.1.2016 (להלן:"עמדת היועמ"ש"), במסגרתה העיר מספר הערות ביחס להסדר, שחלקן יצוינו להלן.

  ב. עיקרי הסדר הפשרה

 4. להלן מפורטים עיקרי הסדר הפשרה אליו הגיעו הצדדים. מובהר כי האמור לעיל הוא תיאור לא ממצה של הסדר הפשרה, וכי בכל מקרה של סתירה בין התיאור שיובא להלן לבין נוסח הסדר הפשרה, יגבר נוסח הסדר הפשרה (אלא אם מהקשר הדברים עולה כוונה אחרת).

  • הגדרת הקבוצה חברות הקבוצה הוגדרו בהסדר הפשרה (סעיף 3 להסדר) כך:

   מבוטחות נשואות, שמחזיקות או החזיקו, החל מיום 14.5.2012 וכלה במועד אישור הסדר הפשרה, בפוליסה בה נכלל סעיף מתנה, אשר בני הזוג שלהן לא היו מבוטחים בפוליסת ביטוח בריאות בכלל ו/או במסגרת מקום עבודתם ו/או במסגרת פרטית אישית, ואשר לא פנו לכלל בתביעה לקבלת תגמולי ביטוח בגין בדיקות הריון שביצעו בתקופה הקובעת בשל קיומו של סעיף מתנה בפוליסה; או שפנו לכלל בתביעה לקבלת תגמולי ביטוח בגין בדיקות הריון שביצעו בתקופה הקובעת ותביעתן נדחתה אך ורק בשל קיומו של הסעיף המתנה.

   (להלן – "חברות הקבוצה").

  • עילת התביעהעילות התביעה כפי שפורטו בסעיפים 38-19 לבקשת האישור כוללות: הפרת הוראות סעיף 3(א) לחוק איסור הפליה (האוסר, בין היתר, על הפליה בהספקת שירות ציבורי על רקע מעמד אישי); הפרת חוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג-1973 וחוק החוזים האחידים התשמ"ג-1982 (על בסיס הטענה כי הסעיף המתנה מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד שדינו בטלות); הפרת חובה חקוקה לפי סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש]; ועשיית עושר ולא במשפט.

  • התחייבויות המשיבההתחייבויות המשיבה במסגרת ההסדר כוללות מספר נדבכים, כמפורט להלן.

   1. אי עמידה על קיום הוראת הסעיף המתנהבסעיף 6(א) להסדר הוסכם כי:

     

    כלל לא תעמוד על קיומה של הוראת הסעיף המתנה רטרואקטיבית, החל מתחילת התקופה הקובעת. החל ממועד אישור הסדר הפשרה, סעיף מתנה לא ישמש את כלל כעילה לדחיית תביעות של חברות הקבוצה לתשלום תגמולי ביטוח.

     

    התקופה הקובעת הוגדרה כך: "החל מיום 15.5.2012 וכלה במועד אישור הסדר הפשרה" (סעיף 3 להסדר. התייחסות לתקופה הקובעת ראו בפסקה 6 להלן).

     

   2. יידוע חברות הקבוצה – בסעיף 6(ב) להסדר הוסכם כי:

     

    כלל תשלח הודעה לכל המבוטחות בפוליסות קולקטיב הכוללות סעיף מתנה, שביום 14.5.2012 גילן היה נמוך מחמישים, ותציין בה כי הסעיף המתנה בפוליסות מבוטל רטרואקטיבית החל מתחילת התקופה הקובעת (להלן: "ההודעה"). כלל תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לשלוח את ההודעה למבוטח בפוליסה המוגדר אצלה כאיש הקשר לצרכי הפוליסה ומשלוח ההודעה כאמור ייחשב כמשלוח הודעה למבוטחת.

     

    למען הסר ספק מובהר כי הכוונה בסיפא היא לאותם מצבים בהם מעודכן אצל כלל שם של איש קשר לצורך הפולסיה ביחס למספר מבוטחים המשתייכים לאותה משפחה (ולא לאיש הקשר של בעלי פוליסת הקולקטיב, אשר אף אותו יש לעדכן, כמובהר להלן, ואולם עידכונו אינו שקול לעידכון חברות הקבוצה)

    יצויין עוד כי באשר לפוליסות הפרט, הצהירה כלל כי למיטב ידיעתה ובהתאם לבדיקה שערכה , בתקופה הקובעת לא נכלל בפוליסות אלו סעיף מתנה. מטעם זה הסכימו הצדדים כי לא תשלח הודעה כאמור למבוטחים בפוליסות הפרט.

     

    ההסדר המפורט בעניין משלוח ההודעות לחברות הקבוצה קבוע בסעיף 6(ב)(3) ו-(4) להסר הפשרה, כדלהלן:

     

    ביחס לפוליסות קולקטיב שנכללות בדיווח השנתי הראשון שישלח לחברות הקבוצה לאחר מועד אישור הסדר הפשרה – ההודעה תישלח במסגרת הדיוור השנתי הראשון שישלח למבוטחות הקולקטיב לאחר מועד אישור הסדר הפשרה או במסגרת מכתב שישלח למבוטחות הקולקטיב, לכתובת האחרונה המעודכנת במערכות כלל למשלוח דיווח שנתי בגין הפוליסה שאליה משויכת המבוטחת, לפי שיקול דעתה של כלל. על אף האמור לעיל, אם הדיווח השנתי הראשון יישלח למבוטחת למעלה מארבעה חודשים לאחר מועד אישור הסדר הפשרה – כלל תשלח למבוטחות הקולקטיב, בתוך 60 יום ממועד אישור הסדר הפשרה, מכתב לכתובת האחרונה המעודכנת אצלה כאמור לעיל. ההודעה תופיע על עמוד נפרד שיצורף לדיוור.

     

    בנוסף, תפנה כלל לאיש קשר של בעלי פוליסות הקולקטיב הנ"ל ותיידע אותו אודות הביטול הרטרואקטיבי של הסעיף המתנה החל מתחילת התקופה הקובעת. פניה כאמור תיעשה בכתב ובתוך 60 ימים ממועד אישור הסדר הפשרה.

     

    ביחס לפוליסות קולקטיב שלא נכללות בדיווח השנתי הראשון שישלח לחברות הקבוצה לאחר מועד אישור הסדר הפשרה – כלל תפנה לאיש קשר של בעלי הפוליסות בהן נכלל סעיף מתנה בתקופה הקובעת ותיידע אותו אודות הביטול הרטרואקטיבי של הסעיף המתנה החל מתחילת התקופה הקובעת. פניה כאמור תיעשה בכתב ובתוך 60 ימים ממועד אישור הסדר הפשרה.

     

    בנוסף, כלל תשלח את ההודעה במכתב למבוטחות בפוליסות קולקטיב הכוללות סעיף מתנה, שלא נכללות בדיווח השנתי הראשון שישלח לחברות הקבוצה לאחר מועד אישור הסדר הפשרה. ההודעה תשלח בתוך 60 ימים ממועד אישור הסדר הפשרה לכתובת האחרונה המעודכנת אצל כלל למשלוח דיווח שנתי בגין הפוליסה שאליה שויכה המבוטחת.

     

    כן סוכם כי ככל שההודעות שתשלחנה לחברות הקבוצה על פי סעיף 6(ב) להסדר יוחזרו על ידי הדואר מן הטעם שנשלחו למען שגוי, תפעל כלל לבדיקת כתובתן המעודכנת של חברות הקבוצה במרשם האוכלוסין, ותשלח את ההודעה בשנית לכתובת המעודכנת של חברות הקבוצה, אם נמצאה כזו (יוער, כי במסגרת ההסדר הותנה הדבר בקבלת צו מבית המשפט המופנה למשרד הפנים. בעקבות הערת ב"כ היועמ"ש כי אין צורך בדבר, הוסכם בדיון האישור על הסרת התנאי).

     

    נוסח ההודעה סוכם אף הוא בין הצדדים ופורט בסעיף 6(ב)(2) להסדר. לאחר שבחנתי את הנוסח, החלטתי כי יהא זה נכון לערוך בו מספר שינויים, כדי לפשטו מעט ולהנגישו לקוראיו. בהתאם לכך, נוסח ההודעה שישלח לחברות הקבוצה יהא כדלקמן:

     

    "מבוטחת יקרה,

     

    בפוליסת הבריאות הקולקטיבית שלך בכלל היה קיים בעבר או קיים כיום סעיף המתנה החזר עלויות לאישה נשואה בגין בדיקות היריון, בכך שבן זוגה של המבוטחת יהיה מבוטח גם הוא בביטוח בריאות בכלל ו/או במסגרת מקום עבודתו ו/או במסגרת פרטית אישית.

     

    הרינו להודיעך, כי כלל החליטה לבטל את הסעיף המתנה באופן רטרואקטיבי, החל מיום 14.5.2012 (זאת, במסגרת הסדר פשרה בתובענה ייצוגית ת.צ. (מרכז) 27345-05-15). לפיכך, ככל שביצעת בדיקות היריון לאחר 14.5.2012, שלא קבלת בגינן החזר מכלל, באפשרותך להגיש עד ליום 2.8.2017 תביעה להחזר בגין בדיקות אלה, אשר תיבחן בהתאם לזכאותך על פי הפוליסה, בהתעלם מקיומו של הסעיף המתנה ומבלי שכלל תטען להתיישנות. השלמת מסמכים תתאפשר במשך שלושה חודשים נוספים ממועד הגשת התביעה לכלל.

     

    כמו כן, הרינו להודיעך כי כלל לא תעמוד על קיומה של הוראת סעיף מתנה כאמור מכאן ולהבא. לפיכך, כלל לא תדחה תביעות לתגמולי ביטוח בגין בדיקות היריון בשל העובדה שהמבוטחת היא אישה נשואה שבן זוגה אינו מבוטח בכלל או במסגרת אחרת.

     

    לצורך בירור זכאותך את מוזמנת לפנות אלינו [לפרט דרכי פניה בטלפון ובדואר אלקטרוני]. ככל שתתקלי בקושי במימוש הזכאות את זכאית להסתייע ללא תמורה בבאי הכוח המייצגים בתובענה האמורה, עו"ד ישי זילברברג, [לפרט דרכי פניה בטלפון ובדואר אלקטרוני]."

    כאשר ההודעה נשלחת לנציג בעל פוליסת קולקטיב יתבקש הנציג, במכתב נספח להעביר את ההודעה לכל המבוטחות בביטוח הקולקטיבי שהביטוח שלהן היה בתוקף מיום 14.5.2012 ואילך.

     

   3. תשלום תגמולי ביטוח לחברות הקבוצה – בסעיף 6(ג) להסדר סוכם כי:

     

    1. בתוך 120 ימים ממועד אישור הסדר הפשרה, כלל תזכה בתגמולי ביטוח, את כל חברות הקבוצה שפנו אליה בתביעות לקבלת תגמולי ביטוח בגין בדיקות הריון שבוצעו בתקופה הקובעת ותביעתן נדחתה בשל הסעיף המתנה בלבד ולא מטעמים אחרים (כלומר, שאלמלא הסעיף המתנה תביעתן הייתה מתקבלת).

      

    2. ככל שלאחר אישור הסדר הפשרה תוגשנה לכלל על ידי חברות הקבוצה תביעות לקבלת תגמולי ביטוח בגין בדיקות היריון שביצעו, כלל תבחן תביעות אלו בהתעלם מהסעיף המתנה. ככל שאין טעם אחר לדחייתה של תביעה כאמור (מלבד קיומו של הסעיף המתנה) – כלל תשלם לחברות הקבוצה את תגמולי הביטוח שהן זכאיות להן בהתאם לקבוע בפוליסה, בכפוף להמצאת המסמכים והאישורים הנדרשים ולעמידת המבוטחת בשאר דרישות הפוליסה.

      

    3. כלל לא תדחה מטעמי התיישנות תביעה לקבלת תגמולי ביטוח בגין בדיקות הריון שבוצעו בתקופה הקובעת, שהיתה נדחית אך ורק בשל קיומו של הסעיף המתנה, וזאת ככל שהתביעה תוגש לכלל על ידי חברה בקבוצה בתוך שלושה חודשים מהמועד שבו נשלחה ההודעה לאותה חברת קבוצה.

      

     לכל מבוטחת שתגיש לכלל תביעה בתוך התקופה כאמור תינתן שהות של שלושה חודשים נוספים להמציא לכלל את המסמכים והאישורים הדרושים להכרעה בתביעה.

      

     גם בהקשר זה הובהר כי אין באמור לעיל "כדי לשלול את זכותה של כלל לדחות תביעות של חברות בקבוצה לתגמולי ביטוח בגין ביצוע בדיקות הריון מטעמים אחרים, ובלבד שאינם נוגעים לסעיף המתנה".

      

      

     לאור הערות ב"כ היועמ"ש, סוכם בדיון האישור כי התקופה להגשת תביעות תוארך מ-3 חודשים (כפי שקבעו הצדדים להסדר) ל-6 חודשים. עוד מובהר כי ההשבה תבוצע אוטומטית לחברות הקבוצה שהגישו בעבר בתביעה לקבלת החזר ונדחו, ועל כן הצורך בפפניה מתייחס רק לאותן חברות קבוצה שלא הגישו תביעה בעבר.

  • המלצה לעניין גמול ושכר טרחה – במסגרת ההסדר המליצו הצדדים כי שיעור שכר הטרחה לב"כ המייצג והגמול לתובעת יעמדו על הגבוה מבין הסכומים הבאים: (1) שכ"ט לב"כ המייצג בסך 40,000 ש"ח בתוספת מע"מ וגמול למבקשת בסך של 10,000 ש"ח. (2) שכ"ט לב"כ המייצג בסכום השווה ל-15% מתגמולי הביטוח שישולמו לחברות הקבוצה על פי הסדר הפשרה בגין מקרי ביטוח שארעו בתקופה הקובעת בתוספת מע"מ; וגמול לתובעת בסכום השווה ל-5% מתגמולי הביטוח שישולמו לחברות הקבוצה על פי הסדר הפשרה בגין מקרי ביטוח שארעו בתקופה הקובעת.

  • ויתור – בסעיף 10 להסדר הפשרה סכמו הצדדים כי:

   עם מתן פסק הדין, ובכפוף למילוי התחייבויותיה של כלל על פי הסדר הפשרה, יתגבש מעשה בי-דין בענייני התביעה ובקשת האישור כלפי כל חברות הקבוצה, כך שלחברות הקבוצה לא תעמוד עוד טענה או זכות כלפי כלל מעבר לזכויותיהן על פי הסדר הפשרה ויחול ויתור סופי, מלא ומוחלט של כל אחת מחברות הקבוצה וכן של התובעת כלפי כלל וכל תאגיד שבשליטתה ו/או הקשור אליה, בקשר עם כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או זכות, מכל מין ו/או סוג כלשהו, הנוגעים במישרין או בעקיפין לענייני התביעה ובקשת האישור, בין שידועים כיום ובין שייוודעו בעתיד, בין אם מותלים ובין אם לאו, וביחס לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי (ובכלל זה הליך בוררות) ו/או תביעה שנובעת במישרין או בעקיפין מן המעשים והמחדלים הנטענים בתביעה ובבקשת האישור, בין אם הם ידועים כיום ובין שייוודעו בעתיד. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ב"כ התובעת מתחייב שלא להגיש, במישרין או בעקיפין, הליך כאמור כנגד כלל בענייני התביעה ובקשת האישור.

    

   לאור כלליותו של נוסח זה, מובהר בזאת כי על פי הדין מעשה בית דין שייווצר לגבי חברות הקבוצה בעקבות הסדר הפשרה (ה"וויתור" בלשון הצדדים) מתייחס אך ורק לעילות התביעה כהגדרתן בבקשת האישור (ראה פסקה 4(ב) לעיל).

    

   ג. אישור הסדר הפשרה

 5. הסדר הפשרה מהווה לשיטתי הסדר "ראוי הוגן וסביר בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה". זאת, מהטעמים הבאים:

  • הסדר הפשרה שלפני פוסע בעקבותיו של הסדר פשרה אחר שאושר על ידי בתיק שנסיבותיו דומות, ת"צ 9952-07-14 פלונית נ' הראל חברה לביטוח בע"מ (פסק הדיון מיום 27.10.2014), ומאמץ ככלל את עקרונותיו.

  • במסגרת ההסדר כלל התחייבה, כאמור, לבטל את הסעיף המתנה רטרואקטיבית החל מיום 14.5.2012 ואילך; לזכות חברות קבוצה שתביעות שהגישו בעבר נדחו רק בשל קיומו של הסעיף המתנה, בתגמולי הביטוח המגיעים להן בגין בדיקות היריון שבוצעו החל מיום 14.5.2012 ללא צורך בפניה נוספת מצידן; לקבל תביעות להחזר בגין בדיקות היריון שבוצעו לאחר 14.5.2012 והתיישנו, ככל שאלה יוגשו בתוך 6 חודשים ממועד פסק דין זה וככל שאלמלא הסעיף המתנה היו מתקבלות; ולא לדחות מכאן ואילך תביעות לתגמולי ביטוח על בסיס הסעיף המתנה.

   משמעות הדבר היא כי הסעדים עליהם הוסכם במסגרת הסדר הפשרה תואמים במידה רבה את הסעדים שנתבקשו במסגרת בקשת האישור. הבדל מרכזי טמון בסוגיית התקופה אליה מתייחס הביטול הרטרואקטיבי של הסעיף המתנה והפיצוי הכספי. על פי הסדר הפשרה הסעיף המתנה יבוטל רטרואקטיבית החל מיום 14.5.2012 (שלוש שנים קודם להגשת בקשת האישור) וחברות הקבוצה שתזכינה בסעד הן רק אלו שמקרה הביטוח ארע להן החל משלוש שנים קודם להגשת בקשת האישור. שוני זה נובע מהוראת סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א -1981, אשר קובעת תקופת התיישנות בת שלוש שנים לאחר קרות מקרה הביטוח בתביעה לתגמולי ביטוח, כבענייננו. לאור זאת, הסיכוי כי המשך ניהול ההליך יניב לקבוצה (כפי שהוגדרה בבקשת האישור) תועלת עודפת משמעותית על פני אימוץ הסדר הפשרה שלפני, קטן יחסית.

   יוער, כי באומרי זאת לקחתי לתשומת לבי את העובדה כי הסדר הפשרה אינו מתייחס לאפשרות קיומן של מבוטחות אשר בשים לב לקיומו של הסעיף המתנה, כלכלו מראש את צעדיהן אילו בדיקות היריון לבצע והיכן. כלומר, מבוטחות שנמנעו למשל מלכתחילה מביצוע בדיקות מסוימות מאחר שהבינו כי אינן זכאיות להחזר, כאשר לו היו יודעות אחרת היו פועלות אחרת. פיצוי בגין פגיעה אפשרית זו אמנם אינו ניתן במסגרת ההסדר, אך בהתחשב בכך שאוכלוסייה זו אינה ניתנת לאיתור, ולאור העובדה שהסדר הפשרה מעצם טיבו וטבעו כרוך בפשרות (לאור הסיכונים והסיכויים העומדים בפני שני הצדדים), סבורני כי גם כאשר לוקחים בחשבון עובדה זו, עדיין מדובר בהסדר פשרה המיטיב עם חברות הקבוצה, ביחס לאפשרות של המשך ניהול ההליכים (אפשרות אשר צפויה להרחיק את מועד יישום ההסדרה העתידית, שגם לה יש לייחס משקל רב).

  • המנגנון שנקבע למימוש זכאותן של חברות הקבוצה על פי הסדר הפשרה הוא יחסית נוח ופשוט ליישום. חברות קבוצה שהגישו תביעה בעבר ונדחו בשל קיומו של הסעיף המתנה, יזוכו באופן אוטומטי מבלי שיידרשו לעשות דבר. לגבי חברות קבוצה שלא הגישו עד היום תביעה בשל קיומו של הסעיף המתנה נקבעו כאמור מספר דרכי פרסום במטרה ליידען כי הן זכאיות לעשות זאת כעת (כמפורט לעיל).

   בנסיבות אלה, ובשים לב לכך שהיועץ המשפט לממשלה לא הביע התנגדות להסכם הפשרה, ושאיש מחברות הקבוצה לא הגישה התנגדות או בקשה ליציאה מהקבוצה, אני סבור כי סיום ההליך בשלב המוקדם בו הוא נמצא, על דרך מתן הסעדים עליהם הסכימו הצדדים כמפורט לעיל, הוא תוצאה ראויה, הוגנת וסבירה בהתחשב בעניינן של חברות הקבוצה.

   ד. מינוי בודק ופרסום הסדר הפשרה

 6. במקרה שלפני מצאתי כי ניתן לאשר את הסדר הפשרה ללא מינוי בודק. הסוגיה שבמוקד התיק היא סוגיה משפטית מובהקת, שעניינה בלגיטימיות של הסעיף המתנה ומנגנון הפיצוי עליו הוסכם בהסדר הוא מנגנון פשוט וקל ליישום. בנסיבות אלה, איני סבור כי יש תועלת במינוי בודק.

  ה. גמול לתובע המייצג ושכר טרחה לבא כוחו

 7. כאמור לעיל, במסגרת ההסדר המליצו הצדדים כי בית המשפט יפסוק גמול למבקשת וכן שכ"ט בתוספת מע"מ לבא כוחה, לפי הגבוה מבין שתי החלופות: (1) שכ"ט לב"כ המייצג בסך 40,000 ש"ח בתוספת מע"מ (להלן: "שכר הטרחה המינמאלי") וגמול למבקשת בסך של 10,000 ש"ח. (2) שכ"ט לב"כ המייצג בסכום השווה ל-15% מתגמולי הביטוח שישולמו לחברות הקבוצה על פי הסדר הפשרה בגין מקרי ביטוח שארעו בתקופה הקובעת בתוספת מע"מ; וגמול לתובעת בסכום השווה ל-5% מתגמולי הביטוח שישולמו לחברות הקבוצה על פי הסדר הפשרה בגין מקרי ביטוח שארעו בתקופה הקובעת.

 8. המלצת הצדדים ביחס לגמול שישולם למבקשת מקובלת עלי, ואולם בהמלצה לעניין הגמול לבאי הכוח המייצג מוצא אני לנכון להתערב, במטרה להבטיח כי לבאי הכוח המייצגים יהיה אינטרס לאתר מספר רב ככל הניתן מחברות הקבוצה (מבנה שכר הטרחה המוצע יוצר תמריץ חסר, בהנחה שתגמולי הביטוח שישולמו לחברי הקבוצה לא יעלה על 266.6 אלף ש"ח). לפיכך הריני לקבוע כי שכר הטרחה המינימאלי לבא הכוח המייצג יעמוד על 30,000 ש"ח בתוספת מע"מ, ובנוסף הוא יהיה זכאי ל- 25% מתגמולי הביטוח שישולמו לחברות הקבוצה בתוספת מע"מ.

  ו. סוף דבר

 9. לאור כל האמור אני מאשר את הסדר הפשרה, בהתאם למפורט בפסק דין זה.

 10. בא הכוח המייצג יפקח על ביצוע הסדר הפשרה. חברת קבוצה אשר תתקל בבעיה בקשר לביצוע הסדר הפשרה תהיה זכאית לפנות לבא הכוח המייצג, והוא יטפל בתלונתה מול כלל מבלי שחברת הקבוצה תידרש לשלם שכר טרחה או כל תשלום אחר בגין הטיפול.

 11. בתוך 14 ימים ממתן החלטה זו, יפרסמו הצדדים על חשבון המשיבה, הודעה בדבר אישור הסדר הפשרה בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות בשניים מארבעת העיתונים היומיים הנפוצים בישראל. גודל הפרסום יעלה בלפחות 33% על הקבוע בתקנות הגנת הצרכן (האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן), תשנ"ה-1995. בהודעה תובהר גם זכות חברות הקבוצה להיעזר בבא הכוח המייצג, כאמור בסעיף 10 לעיל, וכתובת דף האינטרנט בו ניתן לעיין ולהוריד את הסדר הפשרה ופסק דין זה, כאמור בסעיף 12 להלן. הצדדים יגישו נוסח הודעה כאמור לאישור בית המשפט תוך 7 ימים ממועד מתן פסק דין זה.

 12. בתוך 14 ימים ממועד מתן החלטה זו תיצור המשיבה דף אינטרנט בעל כתובת פשוטה הפתוח לעיון כלל הציבור (להלן: "דף האינטרנט") אשר יאפשר באופן נגיש ונוח עיון והורדה של הנוסח המלא של הסדר הפשרה ושל פסק דין זה. הפניה מקושרת לדף האינטרנט האמור, תחת הכותרת "הסדר פשרה בת"צ (מרכז) 27345-05-15 לגבי תגמולי ביטוח בגין בדיקות היריון" תוצב באתר הבית של המשיבה.

 13. עד ליום 22.6.2017 תמסור המשיבה לבית המשפט הודעת עדכון מגובה בתצהיר רו"ח מטעמה לגבי מספר חברות הקבוצה שזוכו על פי סעיף 6(ג)(1) להסדר (שעניינו פיצוי חברות קבוצה שפנו אל כלל בעבר ונדחו בשל הסעיף המתנה) וכן את היקף הזיכויים האמור.

 14. עד ליום 31.1.2018 תמסור המשיבה לבית משפט הודעת עדכון מגובה בתצהיר לגבי מספר חברות הקבוצה אשר פנו אליה בהתאם להוראות סעיף 6(ג)(2) להסדר. ההודעה תפרט את מספר הפניות שקיבלה המשיבה בגין מקרי ביטוח שאירעו בתקופה הקובעת, מספר התביעות מתוך אותן פניות שאושרו על ידה וסך תגמולי הביטוח ששולמו לאותן חברות קבוצה.

 15. הגמול המינימאלי למבקשת, כאמור בפסקה 8 לעיל, ישולם בתוך 30 ימים ממתן פסק דין זה. שני שליש משכר הטרחה המינימאלי ישולמו לבא הכוח המייצג בתוך 30 ימים ממתן פסק דין זה. יתרת הגמול (ככל שתהא כזו) ויתרת שכר הטרחה (שליש משכר הטרחה המינימאלי וכן 25% מתגמולי הביטוח שישולמו לחברות הקבוצה), בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק ממועד מתן פסק דין זה, תשולם תוך 10 ימים ממתן החלטה בדבר השלמת ביצוע הסדר הפשרה. יובהר, כי סכומי שכר הטרחה והגמול כאחוז מהתשלום יחושבו על בסיס הסכומים שידווחו לבית המשפט ויאושרו על ידו (ראה פסקה 14 לעיל).

 16. המזכירות תעביר פסק דין זה למנהל בתי המשפט לשם רישומו בפנקס התובענות הייצוגיות.

  תז"פ: 23.6.2017, 1.2.2018.

   

  ניתן היום, ט' שבט תשע"ז, 05 פברואר 2017, בהעדר הצדדים.

   

  Picture 1

   

   


בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ