אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> גרידיש שיווק בע"מ ואח' נ' מלון חוף נתניה בע"מ

גרידיש שיווק בע"מ ואח' נ' מלון חוף נתניה בע"מ

תאריך פרסום : 04/05/2017 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום תל אביב - יפו
2921-09-14
30/04/2017
בפני השופטת הבכירה:
אושרי פרוסט-פרנקל

- נגד -
תובעים:
1. גרידיש שיווק בע"מ
2. רז ניהול בתי מלון בע"מ

עו"ד רז ניהול בתי מלון בע"מ
נתבעים:
1. מלון חוף נתניה בע"מ
2. רזמוביץ נופש והדרכה בע"מ
3. אביגדור רזמוביץ
4. חיים רזמוביץ
5. עופר רזמוביץ
6. שמואל שפיגלר
7. בנק הפועלים בע"מ

עו"ד רזמוביץ נופש והדרכה בע"מ
עו"ד אביגדור רזמוביץ
עו"ד חיים רזמוביץ
עו"ד עופר רזמוביץ
עו"ד שמואל שפיגלר
עו"ד בנק הפועלים בע"מ
פסק דין

 

1.תובעת 2 הינה הבעלים של מלון אורלי בנתניה (להלן: "המלון") והיא הפעילה את המלון, (להלן: "תובעת 2/החברה") . תובעת 1 הינה חברה העוסקת בהשקעות בנדל"ן והיא בעלת המניות של תובעת 2. נתבעים 1-2- היו בעלי מניות של תובעת 2 שהחזיקה והפעילה את המלון ונתבעים 3-5 היו מנהלים בתובעת 2 עד ליום 14.6.06. נתבע 6 הינו עוה"ד שייצג את נתבעים 1-2 בעסקת מכירת מניות מנתבעות 1-2 לתובעת 1.

2. ביום 14.6.06 נחתם ההסכם בין תובעת 1 מצד אחד, לבין נתבעים 1-5 מצד שלישי, לבין תובעת 2 מצד שלישי לפיו, תובעת 1 רוכשת את מניותיה של נתבעות 1-2 ע"י תובעת 2 , (להלן: "ההסכם").

2.א. עפ"י ס' 5 להסכם , בכפוף לתנאים מתלים המפורטים בס' 6 להסכם וכנגד תמורה כספית כפי שסוכם, תרכוש תובעת 1 את מניות המוכרות בתובעת 2, כאשר החברה תהיה נקיה מחובות והתחייבויות כלפי צדדי ג', קיימות או עתידיות, מוחלטות או מותנות, בין שרשומות בספרי החברה ובין שלא, כמפורט בס' 2 להסכם:

"חברה נקיה": החברה כשהיא נקיה מחובות והתחייבויות כלפי צדדים שלישיים, קיימות או עתידיות, מוחלטות או מותנות, בין שרשומות בספרי החברה ובין שאינן רשומות, וכשהיא בעלת מלוא הזכויות במקרקעין ובמלון, לאחר הסרה השיעבודים, הערבויות, המשכנתאות וכל שעבוד מכל מין וסוג שהוא על המקרקעין, ביטול עיקולים ותשלום ההתחייבויות וסגירת כל ההליכים המשפטיים.

2.ב. עפ"י ההסכם, תובעת 1, חברת גרידיש שיווק בע"מ - היא הרוכשת, ובעלת המניות של התובעת 2, חברת רז ניהול בתי מלון בע"מ. נתבעות 1-2 , מלון חוף נתניה בע"מ ורזמוביץ נופש והדרכה בע"מ הן המוכרות, היו בעלי מניות בחברת רז, עובר לחתימת ההסכם בין חברת גרידיש שיווק בע"מ לבין הנתבעות 1-2 , למכירת מניות חברת רז, כפי שיפורט להלן (להלן: "ההסכם"). נתבעים 3-5 רזמוביץ, הם בעלי מניות בנתבעות 1-2 ומנהליהן, ערבו אישית להתחייבויות הנתבעות 1-2 עפ"י ההסכם. נתבע 6, עו"ד שפיגלר, שימש תחילה כעורך דינם של הנתבעים 1-5 ולאחר מכן כנאמן מכוח ההסכם. נתבע 7, בנק הפועלים, פעל בעניין רישום והסרת שעבוד לחובת התובעת 2.

2.ג. עפ"י ההסכם, המוכרות מכרו לרוכשות את כל מניות החברה, כשהן "נקיות וחופשיות" בתמורה של 3,280,000 $ משמע נקיות וחופשיות מכל חוב ו/או עיקול ו/או שעבוד ו/או משכון ו/או תביעה ו/או זכות סירוב ו/או זכות קדימה ו/או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו ו/או הסדרי חסימה, המניות הנמכרות הינן נקיות וחופשיות, זכויות החברה במקרקעין ובמלון הינן נקיות וחופשיות, למעט השעבודים כמפורט בנספח א' להסכם. צורפו להסכם מכתבי התחייבות בלתי חוזרים מטעם נתבע 7 לפיהם, מתחייב נתבע 7 לשחרר את כל השעבודים הרשומים לטובתו על החברה, לרבות המקרקעין והמלון, כנגד תשלום סכום כפי שינקב בהודעתו.

2.ד. עוד נקבע בהסכם, שהרוכשת תזרים הלוואת בעלים בסך של 980,000 $ לחברה שתיועד לסילוק חובות החברה על מנת שהחברה תהיה נקיה. היה ויתברר כי ע"מ להביא לכך שהחברה תהיה נקיה דרוש סכום גבוה יותר, יגדל סכום הלוואת הבעלים שתיתן הרוכשת ובהתאם יוקטן סכום התמורה למוכרת. התמורה והלוואת הבעלים יופקדו בידיו הנאמנות של הנאמן, נתבע 6 שיפעל על מנת לגרום לכך שהחברה תהיה נקיה, וזאת לא יאוחר מ 30- יום מהיום הקובע. הנאמן ישלם באמצעות כספי הנאמנות את כל תחובות והשעבודים של החברה מכל סוג וישלם כל תשלום הנדרש לשם סילוק השעבודים של החברה , הנאמן לא יהיה רשאי להעביר חלק כלשהו מהכספים המופקדים למוכרות או למי מטעמן אלא לאחר סילוק כל חובות והתחייבויות החברה והיותה נקיה. בכל מקרה בו יתברר כי קיימים חוב או התחייבות נוספת, שלא כוסו ושמקורם בתקופה שמלפני המועד הקובע [ 14.6.06 ], יחולו אלה על המוכרות וישולמו על ידן. אם יתברר כי איזה מן ההצהרות או המצגים של המוכרות או החברה לא נכון, ואם תוגש נגד החברה לאחר המועד הקובע תביעה שעילתה קודם למועד הקובע ו/או אם יתברר שהחברה אינה נקיה ליום הקובע, אזי, עפ"י דרישת הרוכשת, תשפנה המוכרות את הרוכשת ו/או החברה במלוא הנזקים ו/או הוצאות מכל מין וסוג שיגרמו לרוכשת ו/או לחברה (ראה סעיף 10.1 להסכם).

3. טרם חתימת ההסכם, הגישה תובעת 2 (בהיותה בבעלות נתבעות 1-2) תכנית למרכז ההשקעות לשיפוץ המלון שאושרה ביום 18.10.99 עד לסך 5,000,000₪ לתוספת 10 חדרים ושיפוץ 66 חדרים קיימים והתכנית קיבלה מעמד של מפעל מאושר, (להלן: "התכנית"). תובעת 2 החלה בשיפוץ חדרי המלון ובשנת 2000 קיבלה ממרכז ההשקעות בהתאם לתכנית, סכומים כדלקמן: ביום 11.6.00 85,812 ₪ וביום 22.9.00 סך 174,436 ₪ להלן: "המענקים"). עקב קושי כלכלי לא ביצעה התובעת את יתרת השיפוץ. המענקים התקבלו באמצעות נתבע 7 "להלן: "הבנק")בשנת 2000 והושקעו במלון בהתאם לתכנית שבוצעה באופן חלקי, עקב מצב התיירות שהיה אז בשפל.

4. לטענת נתבעים 6-7, שעבוד מס' 5 שנרשם ביום 6.6.96, אינו קשור למענק ה שיפוצים בסך 260,248 ₪ שקיבלה תובעת 2 ממרכז ההשקעות בשנת 2000, שהתקבל באמצעות הבנק והושקע במלון. שעבוד מס' 5 נרשם לטובת הבנק והיה רשום ערב חתימת ההסכם, נמחק ע"י הבנק ביום 19.6.06, כמפורט בנספח 2 לכתב התביעה ונרשם מחדש בתאריך בלתי ידוע לטובת המדינה.

תמצית טענות התביעה

5. בהתאם להסכם, המוכרים מכרו לרוכשים את המניות כשהן נקיות וחופשיות ובכפוף למצגי המוכרות ותובעת 2, למעט השעבודים שבנספח א' להסכם. הבנק התחייב במכתבים שצורפו להסכם, לשחרר את כל השעבודים הרשומים לטובתו על תובעת 2 כנגד תשלום סכום שינקב. הרוכשת שלמה בתמורה לרכישה 3,280,000$ והתחייבה להזרים הלוואת בעלים בסך 980,000$ לתובעת 2 לסילוק חובותיה, כדי שהיא תהיה נקייה מכל חוב. נקבע, שככל שיידרש סכום גבוה יותר כדי להביא לכך שתובעת 2 תהיה נקייה, הרוכשת תגדיל את הלוואת הבעלים והתמורה תקטן בהתאם. נקבע שהתמורה להלוואת בעלים תופקד בידי נתבע 6 כנאמן שיפעל כדי שתובעת 2 תהיה נקייה ואינו רשאי להעביר את הכספים מופקדים בידיו למוכרות, אלא לאחר סילוק כל חובות תובעת 2, וכל חוב נוסף ישולם ע"י המוכרות. עוד נקבע שהמוכרות ישפו את הרוכשת בכל מקרה בו יהיה חוב נוסף או תוגש תביעה.

ביום 8.8.06 הודיע נתבע 6 לעו"ד אהרוני - ב"כ הרוכשת, שכל השעבודים שהוטלו על תובעת 2 הוסרו, כולל שעבוד צף מס' 5 שהיה רשום לטובת הבנק, העסקה הושלמה ומלוא התמורה הועברה למוכרות.

6. בחודש פברואר 2014 קיבלה תובעת 2 תובענה למימוש אגרת חוב/שעבוד, אשר הוגשה ע"י מדינת ישראל שהוגשה בביהמ"ש המחוזי בירושלים פר"ק 23881-02-14 ובקשה למינוי כונס נכסים זמני לתובעת 2, לאור העובדה שבשנת 1996 חתמה תובעת 2 על אגרת חוב לטובת מדינת ישראל כערבות למענקים ולערבויות שתיטול והתברר שתובעת 2 נטלה את המענקים המותנים מהמדינה. טוענות התובעות, שאמנם נתבעים 1-5 גילו לתובעת 1 אודות נטילת המענקים, אך לא גילו לה שהמענקים היו מותנים בביצוע שיפוצים במלון. נתבעות 1-2 לא גילו לתובעת 1 שהם הפרו את תנאי המענקים ומשכך נדרשה תובעת 2, לאחר שהועברה לבעלות הרוכשות, לשלם את מלוא סכום המענקים בצירוף ריבית חשב כללי. כן התברר לתובעות, כי חרף הודעת נתבע 6 על סילוק כל השעבודים, רשום ברשם החברות שעבוד מכוח אגרת החוב למדינת ישראל כשעבוד צף, במקום שעבוד 5. לטענת התובעות, הבנק התרשל ורשם את השעבוד מכוח אגרת החוב לטובתו במקום לטובת המדינה. יתרה מכך, הבנק לא דרש מנתבעות 1-2 במסגרת הסרת השעבודים, לכסות את חובן למדינה, חוב שנוצר מכוח המענקים.

7. טוענות התובעות, שבהתאם להסכם, על נתבעות 1-2 לשלם את כל חובות והתחייבות תובעת 2 עד ליום 14.6.06, נתבעים 3-5 ערבו להתחייבויות אלה ולנתבע 6 הועברו בנאמנות כספי התמורה והלוואת הבעלים, והוטל עליו לשלם מכספים אלו את כל חובות והתחייבויות תובעת 2. לטענת התובעות, כיוון שדרישתן מהנתבעים לשלם את החוב לא נענתה, הם פעלו להקטנת הנזק, הקטינו את החוב לסך 620,000 ₪ ושילמו אותו.

התובעות עותרות לחייב את הנתבעים להשיב להן סכום זה. זאת בטענה, שנתבעות 1-2 התעשרו על חשבונן שלא כדין, נהגו בחוסר תום לב במו"מ לקראת ההסכם ובקיומו, הציגו בפניהן מצג שווא והטעו אותן לחשוב שתובעת 2 נקייה מכל חוב ו/או שעבוד. נתבעים 3-5 ערבים לקיום התחייבויות נתבעות 1-2, נתבע 6 הפר את חובותיו כנאמן וביחד עם נתבעות 1-2 הטעה אותן לחשוב שכל חובות והתחייבויות תובעת 2 שולמו והיא נקייה והבנק התרשל ברישום השעבוד ו/או לא רשם אותו לטובת המדינה שהיא בעלת זכות השעבוד.

 

תמצית טענות ההגנה נתבעים 1-5

8. טרם מכירת המניות בתובעת 2 מנתבעים 1-2 לתובעת 1, התעכבו עבודות שיפוץ המלון בשל קשיים כלכליים, תובעת 2 הודיעה למרכז ההשקעות שחל עיכוב והשלמת התכנית תיעשה באופן איטי ומדורג, והבקשה אושרה ע"י מרכז ההשקעות.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ