אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> שפירה נ' שר התשתיות ואח'

שפירה נ' שר התשתיות ואח'

תאריך פרסום : 18/05/2010 | גרסת הדפסה
ס"ע
בית דין אזורי לעבודה ירושלים
11755-05-10
16/05/2010
בפני השופט:
אייל אברהמי

- נגד -
התובע:
אמנון שפירה
הנתבע:
1. עוזי לנדאו שר התשתיות
2. ד"ר יובל שטיניץ שר האוצר
3. מדינת ישראל

החלטה

פתח דבר

בפנינו בקשה לסעד זמני של צו מניעה למניעת קיומם של הליכי השימוע עד להכרעה בתביעה העיקרית. הסעד המבוקש בתביעה העיקרית עוסק בזכויות הנוגעות לזכות העיון קודם קיומו של הליך השימוע ועניינו להורות למשיב למסור למבקש פירוט הטענות כנגדו אשר יידונו בשימוע וכן למסור לידי המבקש פירוט של כל המסמכים הרלוונטיים להליך השימוע והעתקים מהמסמכים שאינם ברשות המבקש. המבקש ביקש כי הסעד הזמני והתיק העיקרי יידונו במאוחד.

הרקע העובדתי

המבקש, מר אמנון שפירה, מכהן כיושב ראש הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל (להלן: "רשות החשמל") שהינה גוף סטטוטורי מכוח חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996 (להלן: "חוק החשמל"). סמכויותיו של יושב ראש רשות החשמל, המבקש, מוסדרות בסימן ב' לחוק החשמל. סעיף 29 לחוק החשמל קובע את דרכי סיום כהונתו של יו"ר הרשות בטרם תום תקופת כהונתו על פי החוק. סעיף 29(א) (5) הרלוונטי לענייננו, דן באפשרות סיום כהונתו של יו"ר הרשות בהחלטת ממשלה לפי הצעת השרים ועל דעת הרשות, בגין אי מילוי תפקידו כראוי. השרים הרלוונטיים בעניין הם שר התשתיות הלאומיות (בלשון החוק, שר האנרגיה והתשתית) ושר האוצר. סעיף 40 לחוק קובע כי הפסקת הכהונה תיעשה רק לאחר מתן הזדמנות לערור על החלטת הממשלה לפני ועדת השירות.

בין המבקש למשיבה התנהלה תכתובת בנוגע לקיום הליך שימוע בנוגע לאפשרות סיום כהונתו. המבקש הלין על כלליות הטענות כנגדו כמו גם על אי מסירת המסמכים הרלוונטיים לידיו. במכתבה מיום 8.4.10 (נספח ד' לכתב התביעה) פירטה המשיבה את טענותיה כנגד המבקש. לאור בקשת המבקש ליתן לו 45 יום לבחינת הטענות המועלות נגדו, נקבע מועד השימוע למבקש ליום 23.5.10.

טענות הצדדים

לטענת המבקש, יש לחייב המשיבה למסור לו פירוט של הטענות המועלות נגדו במסגרת הליכי השימוע בכדי שיוכל להתגונן כנגדן בצורה יעילה ואמיתית. המבקש טוען כי הטענות שהועלו נגדו במכתב השימוע השני (נספח ד' לכתב השימוע) בחלקן הינן מעורפלות וסתמיות ובחלקן הינן כלליות ולא מוגדרות ואינן מאפשרות לו להתמודד מולן. כמו כן טוען המבקש כי על המשיבה ליתן לו זכות עיון במסמכים או ברשימת המסמכים שקיימים בידי המשיבה בנוגע לעניינו, לרבות מסמכים פנימיים, שכן אי מתן זכות זו פוגעת קשות ביכולתו להערך לקראת השימוע.

לטענת המשיבה, במכתב השימוע נעשה פירוט סביר של הטענות כנגד המבקש, ואין המשיבה מחוייבת ליתן למבקש פירוט נוסף על זה שקיבל שכן מדובר בפירוט יתר אשר אין המבקש רשאי לדרשו. לטענת המשיבה ידועים למבקש כל העובדות והמסמכים הרלוונטיים והוא מודע להם היטב וחלקם מצוי ברשותו. עוד טוענת המשיבה כי לא ניתן לדרוש מתן עיון בכלל המסמכים הרלוונטיים לאור הכמות הרבה, וכן אין לאפשר למבקש עיון במסמכים חסויים כגון תכתובות פנימיות. כמו כן טוענת המשיבה כי אין מקום ליתן הסעד המבוקש בשלב זה, שכן זכויותיו של המבקש נשמרות לו והוא רשאי לטעון ביחס למסמכים שלא קיבל או לכלליות הטענות כנגדו - לאחר עריכת השימוע, כאשר ישנן אינסטנציות נוספות שניתן לפנות אליהן בענין לאחר מתן ההחלטה בשימוע. חרף זאת, הסכימה המשיבה למסור לעיון המבקש את המסמכים שבבסיס השימוע תוך 48 שעות ממועד הדיון ומבלי לדחות את מועד השימוע עקב כך (סעיף 24 (ד) לכתב התגובה).

דיון והכרעה

ההלכה העקרונית שנקבעה על ידי בית המשפט העליון, בענין סעדים זמנים, אומצה על ידי בית הדין הארצי לעבודה והובאה בפסק הדין בענין גנץ, (דב"ע לג/3-3 מדינת ישראל - מרדכי גנץ פד"ע ד' 161, 164), סוכמה שם בזו הלשון:

"עיקר תכליתם של צווי מניעה זמניים כגון אלה הוא לשמור, כל עוד תלויה בבית-המשפט תובענה בנדון, על מצב הדברים כפי שהוא היה קיים בעת הגשתה; אין בית-המשפט מרשה לאחד מבעלי הדין להביא שינויים במצב ההוא אשר עלול להיות בהם משום השפעה עניינית, כלכלית או משפטית על הדיון בתובענה או על תוצאותיו".

הלכה זו חזרה ואושרה בפסקי דין מאוחרים יותר של בית הדין הארצי לעבודה (דב"ע נא/3-195 תובנה מכונות תרגום בע"מ - עמיחי סגל פד"ע כג 274, 275, להלן: "עניין תובנה - סגל").

בענייננו, הבקשה למתן סעד זמני של צו מניעה למניעת קיום הליכי השימוע עד למועד ההחלטה בסעד העיקרי, מטרתה למנוע שינוי המצב הקיים. אין ספק כי עריכת שימוע ללא שניתן למבקש מלוא המידע בעניינו, הן ביחס לפירוט הולם לטענות המועלות כנגדו, והן ביחס למסמכים הרלוונטים לשימוע ואשר עליהם תתבסס ההחלטה העתידית, עלולה להשפיע מהותית על תקינותו של השימוע, באופן שיש בו משום שינוי המצב הקיים.

בפסק הדין תובנה - סגל, הביא בית הדין הארצי לעבודה את דברי י. זוסמן (סדרי הדין האזרחי בסעיף 492) דברים היפים גם לעניננו:

"הכלל הוא, כי שעה שערכאה שיפוטית נזקקת לשאלה אם ליתן צו מניעה זמני אם למאן לתיתו, הרי "השאלה הראשונה היא, אם מתן הסעד הזמני הוא כה הכרחי עד כדי להצדיק את התערבותו של בית-המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה. הצידוק לכך נעוץ לעיתים בדוחק הנסיבות, כמו בעניינו של הדייר שנושל, או בצורך להפסיק מייד מטרד מזיק קשה... אך לעיתים קרובות יותר הצורך לשמור על מצב קיים שאם יחול בו שינוי עד לגמר דיון עלול התובע לקפח את זכותו" (שם בעמ' 279).

המקרה שבפנינו, כפי שנראה להלן, נופל בגדר המקרים בהם מוצדק מתן סעד זמני, שכן קיום השימוע חרף אי מתן זכות עיון ואי פירוט הטענות עלול לאיין את הליך השימוע. אין לדרוש מהמבקש לוותר דה פקטו על זכות השימוע העומדת לרשותו ולהסתפק באפשרויות הערעור העומדות לו לאחריה. המבקש רשאי וזכאי לדרוש קיומן של זכויות אלה אף בשלב מקדמי זה, ואין בכך כל פסול, כפי שניסתה המשיבה לטעון.

מאזן הנוחות

לית מאן דפליג כי למשיבה תגרם אי-נוחות ממתן הצו, לאור אי הוודאות הקיימת בנוגע לפעילות רשות החשמל, המשפיעה על פעילותה. ברם, לאור כל האמור לעיל, הרי שהמבקש הוכיח, ולו לכאורה, כי אי הענות לבקשתו תגרום לנזק, שהינו גבוה מהנזק שעלול להיגרם למשיבה אם יינתן כנגדה הסעד הזמני. מדובר בנזק ממשי לתקינותם ויעילותם של הליכי השימוע שייערכו למבקש, אשר אינו ניתן לפיצוי כספי הולם (בעניין זה ראה פסק הדין הנ"ל בענין תובנה - סגל בעמ' 280; דב"ע לח/0-16 המל"ל – שיקורה חיטבאשווילי פד"ע ט' 338, 344).

נמצא אם כן, כי לפחות בשלב זה מאזן הנוחות נוטה לטובתו של המבקש. בעניין הפעלת מאזן הנוחות בבית הדין לעבודה, נפנה לפס"ד, דב"ע מז/ 149-3 שקם - גילה רוזין פד"ע יט 141, שם בסעיף 13 וכן לתב"ע נג/3-564 אפרתי אבנר - מפעלי ים המלח (ניתן ביום 13.7.93).

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ