אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> שמירת סודיות ההסכם בין פייזר ואוניפארם במסגרת הליך לאישור הסכם כובל

שמירת סודיות ההסכם בין פייזר ואוניפארם במסגרת הליך לאישור הסכם כובל

תאריך פרסום : 19/10/2006 | גרסת הדפסה
בש"א
בית דין להגבלים עסקיים
116-06,117-06
17/10/2006
בפני השופט:
מ' שידלובסקי-אור

- נגד -
התובע:
1. פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ
2. אוניפארם בע"מ

עו"ד תדמור ושות'
הנתבע:
הממונה על ההגבלים העסקיים
עו"ד אבנר פינקלשטיין
החלטה

ה ח ל ט ה

1.       עניינה של החלטה זו הוא בבקשת המבקשות, פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ ואוניפארם בע"מ (להלן - פייזר ו-אוניפארם או המבקשות) להורות על שמירת סודיות ההסכם ביניהן, אשר הוגש לאישור בית-הדין, מפני עיונם של צדדים שלישיים, למעט הממונה על ההגבלים העסקיים (להלן - הממונה), ולהוצאתו ממרשם ההסדרים הכובלים המתנהל על-ידי האחרונה (בש"א 116/06).

הרקע לבקשה

2.       במסגרת ההליך העיקרי (ה"ע 606/06), פנו שתי המבקשות לבית-הדין בהתאם להוראת סעיף 7 לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן - חוק ההגבלים העסקיים), בבקשה לאישור ההסכם בינן מיום 18.9.05 על תיקוניו (נספח א' לבקשת האישור, להלן- ההסכם) כהסדר כובל. הוראות הסכם זה מסדירות את ההתקשרות בין השתיים, במהלכה תעניק אוניפארם לפייזר שירותי הפצה, שיווק ותועמלנות עבור תרופה המיוצרת על-ידי חברת פייזר העולמית ומשווקת תחת השם ® Lipitor, והמיועדת להתאמת רמת השומנים בדם (להלן - התרופה). שירותים אלו אמורים להינתן בישראל ובשטחי הרשות הפלסטינית באופן בלעדי על-ידי אוניפארם. יחד עם זאת, על-פי ההסכם פייזר רשאית להודיע לאוניפארם כי היא מבכרת להעביר את שירותי ההפצה לקבלן משנה אחר, כפי שאכן עשתה בפועל (נספח ז' לבקשת האישור). במקרה כזה זכאית אוניפארם לעמלה מופחתת בגין שירותיה. 

3.       על-פי האמור בבקשת האישור, התרופה הנה תרופת מותג, הנהנית מהגנה פטנטית חזקה במדינות רבות בעולם. לדבריה  של פייזר, ללשכת הפטנטים בישראל הוגשה לפני זמן רב בקשה לרישום פטנט על האמצאה לפיה מיוצרת התרופה, ולהערכתה קרוב לודאי כי יוענק פטנט גם בישראל. כתימוכין לכך צורפה לבקשת האישור חוות-דעתו של מומחה לדיני פטנטים (נספח ג'), אשר גם לגביה הוגשה בקשה לשמירת סודיות (בש"א 117/06).

4.       על-פי המבקשות, במסגרת ההסכם מתחייבת אוניפארם למשוך את התנגדותה לרישום פטנט על האמצאה, וכן היא מתחייבת שלא לייצר או לשווק תרופות גנריות המכילות atorvastatin, הוא החומר הפעיל בתרופה, כפי שעשתה בעבר עת שיווקה תחליף המכונה Torid. ואכן, בהודעה מיום 27.6.06, מסרה אוניפארם לבית-הדין, כי היא הודיעה לרשם הפטנטים על הסרת התנגדויותיה וכי אלו נמחקו.

לנוכח צעדה זה של אוניפארם, הודיעה פייזר במסגרת תשובתה  מיום 9.7.06 לתגובת הממונה לבקשות לשמירת סודיות ההסכם וחוות הדעת של המומחה לדיני פטנטים, כי בדעתה לתקן את הבקשה העיקרית "כך שככל הנראה תתייתר חוות הדעת ותמשך מן ההליך" - ובצד זאת ביקשה להורות על שמירת סודיות חוות הדעת עד למועד תיקון הבקשה העיקרית. לאור הודעה זו של פייזר, איני נדרשת במסגרת החלטה זו לעניין הבקשה סודיות חוות הדעת (בש"א 117/06), ומורה על שמירת סודיותה עד לתיקון הבקשה העיקרית כאמור בהודעתה  של פייזר.  

5.       בבקשתן מסבירות המבקשות מדוע, לשיטתן, אין בהתחייבויות הללו של אוניפארם כדי לפגוע בתחרות בייצור ושיווק תרופות המנצלות לכאורה את האמצאה. בין השאר הן מדגישות את ההערכה, שהתרופה תזכה בסופו של דבר בהגנה פטנטית ולכן ממילא אוניפארם, כמו חברות אחרות, נמנעת מייצור או שיווק תרופה מתחרה המנצלת את האמצאה. לדבריהן, אין מניעה כי אוניפארם תמשיך להפיץ ולשווק מוצרים אחרים להתאמת רמת השומנים בדם.  המבקשות מוסיפות שניתוח השוק הרלוונטי מוליך למסקנה שיש בנמצא תחליפים גנריים לתרופה, המיועדים להתאמת רמת השומנים בדם, וכי נתח השוק המצרפי שלהן אינו גדול. כן מציינות המבקשות, כי הצרכנים הסופיים אינם צפויים להיפגע כתוצאה מההסכם, וכי טמונות בו תועלות, ובהן התמריץ לפתח תרופות לרווחת הציבור כולו והגדלת כושרה התחרותי של אוניפארם.

6.       לטענת המבקשות, כפי שהן ציינו בבקשת האישור, בבסיסו של ההסכם עומדים רציונלים עסקיים לגיטימיים בדבר מתן שירותי קידום מכירות ותועמלנות על-ידי אוניפארם, תוך סיום ההליכים המשפטיים הנוגעים לרישום הפטנט. לדידן, תניית אי-התחרות הכלולה בהסכם בינן נחוצה ולגיטימית, להסדרת יחסי ההפצה הבלעדית.

ומכאן לבקשה לשמירת סודיות ההסכם (בש"א 116/06).

טענות הצדדים בבקשה

7.       המבקשות עותרות לבית-הדין בבקשה לשמור על סודיות ההסכם ביניהן, במובן זה שלא יתאפשר לצדדים שלישיים, למעט הממונה, לעיין בו, לרבות לצדדים שצורפו להליך בדבר אישורו של ההסכם כהסדר כובל. כמו-כן מבקשות הן, כי בית-הדין יורה כי ההסכם לא ייכלל במרשם ההסדרים הכובלים המתנהל על-ידי הממונה. הטעם לבקשה נעוץ בטענת המבקשות, לפיה ההסכם כולל סודות מסחריים-עסקיים, אשר גילויים ברבים יסב להן נזק של ממש. הסודות המסחריים להן טוענות המבקשות הם ההסכמות המסחריות ביניהן, אשר הושגו לאחר משא ומתן ממושך. במיוחד הפנו המבקשות לפריטי המידע הבאים (סעיף 7.1 לבקשתן): סוגי התשלומים להן תהא זכאית פייזר וגובהם (סעיף 7(b) להסכם); תנאי התשלום לאוניפארם (סעיף 11); חלוקת האחריות בין הצדדים להסכם (סעיפים 7(a)(v) ו-(vi), 9(b)); החזר ההוצאות להן תהיה זכאית אוניפארם (סעיף 6 להסכם).

לשיטת המבקשות, מלבד האינטרס הציבורי שבשמירה על סודות מסחריים, בפרט במסגרת הליכים לאישור הסדרים כובלים, גילוי ההסכם לכולי עלמא אינו נדרש במקרה זה, שכן עיקרי ההסכם והכבילות הכלולות בו פורטו בהרחבה בבקשת האישור, וכמו-כן ההסכם עצמו מונח בפני בית-הדין ובפני הממונה, המייצג את אינטרס הציבור.

8.       הממונה מתנגדת לבקשה להטלת חיסיון מוחלט וגורף על ההסכם כפי שביקשו המבקשות. לטענתה הדבר אינו מוצדק בנסיבות העניין ויש בו לפגוע באינטרס הציבורי שבשקיפות ההליך וביכולתם של צדדים שלישיים להעלות את טענותיהם ביחס להסכם. הממונה מדגישה, כי ההסכם עומד במוקד הליך אישורו בבית-הדין, וכי תנאיו והתמורה שתוענק לאוניפארם קשורים בקשר הדוק עם הכבילות הכלולות בו. מוסיפה הממונה, כי סעיפי ההסכם אליהם הפנו המבקשות אינם מכילים סודות מסחריים, אלא המדובר בתנאי התקשרות עסקיים כלליים מקובלים, ואין יתרון כלכלי בחיסוים. מכל מקום, כך לטענת הממונה, אין לחסות בשל סעיפים אלו את ההסכם בכללותו.  

דיון

9.       כעולה מסעיפים 42(א) ו-(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, על הממונה לנהל מרשם בו יעמדו לעיון הציבור, בין השאר, בקשות להסדרים כובלים שהוגשו לאישורו של בית-הדין (ראו גם תקנות 3 ו-8 לתקנות ההגבלים העסקיים (מרשם, פרסום ודיווח על עסקאות) התשס"ד - 2004). לפי סעיף 7(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, על הממונה אף לפרסם הודעה ברשומות ובשני עיתונים יומיים אודות הגשת בקשות לאישור הסדרים כובלים, ועל-ידי כך להביאן לידיעת הציבור הרחב.

חשיבותו של המרשם המנוהל על-ידי הממונה ברורה. מרשם זה מאפשר למעשה את מימושה של הזכות להגיש ההתנגדות לאישורו של ההסדר, הקבועה בסעיף 8(ב) לחוק ההגבלים העסקיים, הקובע כי "אדם העלול להיפגע מהסדר כובל, איגוד עסקי וכן ארגון צרכנים רשאים להגיש לבית הדין התנגדות מנומקת בכתב תוך שלושים ימים מיום פרסום ההודעה ברשומות לפי סעיף 7(ב)". הודעת הממונה יחד עם המרשם הפתוח לעיון הציבור, מבטיחים ליבון ענייני ומלא של הבקשה, ועל-ידי כך שמירה על הערכים והאינטרסים הניצבים ביסוד חוק ההגבלים העסקיים, במיוחד בכל הקשור לאישורם של הסדרים כובלים. שכן, יידוע הגורמים הרשאים להגיש התנגדות לאישורו של ההסדר בדבר הגשת הבקשה לאישורו, יחד עם העמדת פרטיה לעיונם, מבטיחים כי במידת הצורך, אם ימצאו לנכון, אלו יבקשו לשטוח את טענותיהם, העובדתיות והמשפטיות, בפני בית-הדין, וכך תתפרש בפניו התמונה המלאה הצריכה לעניין, על-יסודה ייתן הוא את החלטתו (השוו בש"א 3/04 (ה"ע 503/04) יהודה פלדות בע"מ נ' הממונה על ההגבלים העסקיים, פורסם באתר המשפטי "נבו" (2004)) . 

10.     בצד הכלל של פומביות המרשם המתנהל אצל הממונה קיים חריג הקבוע בסעיף 42(ב) סיפא, לפיו רשאי בית-הדין להורות כי עניין מסוים לא יהיה פתוח לעיון הציבור, בין השאר מהטעם של סוד מסחרי. חריג דומה קיים ביחס לכלל פומביות הדיון בבית-הדין (ראו סעיף 25 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב - 1992). סעיף 23(ג) לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999, קובע כי בית-משפט, לרבות בית-דין, רשאי ליתן צו בדבר אי גילוי ראיות שיש בהן סוד מסחרי "ובלבד שראה כי העניין שיש באי גילוי הראיה עדיף מן הצורך לגלות את הראיה לשם עשיית צדק וכי במתן הצו לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) [צו איסור פרסום סוד מסחרי וצו בדבר דרכי הגשת ראיות שיש בהן סוד מסחרי - מ.ש.א.] אין כדי להגן על הסוד המסחרי". 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ