אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> רוזנברג גיל נ' ועדה מקומית ואח'

רוזנברג גיל נ' ועדה מקומית ואח'

תאריך פרסום : 13/10/2011 | גרסת הדפסה
עת"מ
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
2000-09
09/10/2011
בפני השופט:
שרה ברוש

- נגד -
התובע:
רוזנברג גיל
הנתבע:
1. ועדה ה מקומית
2. עיריית רחובות

פסק-דין

פסק דין

1.עתירה להורות למשיבה מס' 1 (להלן: "המשיבה מס' 1" או "הועדה"); ולמשיבה מס' 2 (להלן: "המשיבה מס' 2" או "העיריה") לבטל הפקעה של חלק מהמקרקעין הידועים כחלקה 280 בגוש 3700, ברחוב חי"ש 36 ברחובות (להלן: "החלק המופקע"), ולמחוק את הערת האזהרה שנרשמה לטובתן בפנקסי המקרקעין. לחילופין, התבקש בית המשפט ליתן סעד של פיצוי בגין השטח המופקע.

רקע עובדתי

2.הוריו המנוחים של העותר רכשו את החלקה בשטח כולל של 1,554 מ"ר בשנת 1955. על החלקה בנו ההורים בית מגורים, בו התגוררו עד לפטירתם. החלקה הועברה במלואה לעותר מכח היותו יורשם של הוריו (ראו, נסחי הרישום, נספחים א1-א3 לעתירה); בבית זה מתגורר העותר עד עצם היום הזה.

תב"ע מס' רח/400, אשר אושרה למתן תוקף על ידי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, מחוז המרכז, ביום 14.3.80, ייעדה את החלק המופקע בשטח של 490 מ"ר מתוך השטח הכולל של החלקה לצורך הקמת בניין ציבורי (ההודעה בדבר הפקדת התוכנית פורסמה ב"רשומות" ביום 27.10.77 (י"פ 2378, התשל"ח, בעמ' 237), הודעה בדבר מתן תוקף לתוכנית פורסמה ב"רשומות" ביום 24.9.81 (י"פ 2752, התשמ"א, עמ' 2992; ראו, העתק מצולם מתקנון התוכנית, נספח ב1 לעתירה, וכן העתק מצולם מתשריט התוכנית, נספח ב2 לעתירה) (להלן: "תב"ע רח/400").

 

3.ביום 25.12.87 פורסמה ב"רשומות" הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) 1943 (להלן: "פקודת הקרקעות"), ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 (להלן: "חוק התכנון והבניה"), לפיה החלק המופקע דרוש "לחלוטין לצרכי ציבור, וכי אין הועדה חייבת בתשלום פיצויים בשל רכישת הקרקע האמורה". בהודעה, הובהר, כי על אדם הטוען לפיצוי בגין זכות או טובת הנאה במקרקעין להגיש בקשה לועדה, תוך חודשיים מיום פרסום ההודעה. כמו כן, נכתב בהודעה:

"הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה שכל אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה בה" (ראו, העתק מההודעה, נספח ד' לעתירה). (להלן: "הודעת ההפקעה").

 

4.ביום 3.7.88 פורסמה ב"רשומות" הודעה בדבר מתן תוקף לתב"ע מס' רח/20/400 (י"פ 35684, התשמ"ח, עמ' 2725). תוכנית זו, חלה על מספר חלקות הנמצאות באזור בו נמצאת החלקה של העותר. לפי התוכנית, שונה לייעוד של מגורים שטח בגודל כולל של 3,086 מ"ר, אשר יועד בתב"ע רח/400 לצורכי ציבור, והותירה שטח של 681 מ"ר לבנייני ציבור ושטח של 205 מ"ר לדרך ולשביל (ראו, העתק מצולם מתקנון התוכנית, נספח ט1 לעתירה, וכן העתק מצולם מתשריט התוכנית, נספח ט2 לעתירה).

ביום 14.5.92 פורסמה ב"רשומות" הודעה בדבר מתן תוקף לתב"ע מס' רח/22/400 (י"פ 4004, התשנ"ב, עמ' 3168). בתוכנית זו, החלה, בין היתר, על החלקה של העותר, שונה לייעוד למגורים חלק מהחלקות בשטח של 1,275 מ"ר אשר יועד לשטח ציבורי פתוח בתב"ע מס' רח/400. הייעוד הציבורי של חלקות אחרות, ובהן חלק מהחלקה של העותר לפי תב"ע רח/400, נותר בעינו (ראו, העתק מצולם מתקנון התוכנית, נספח ו1 לעתירה, וכן העתק מצולם מתשריט התוכנית, נספח ו2 לעתירה) (להלן, יכונו תב"ע מס' רח/20/400 ותב"ע מס' רח/22/400, "התוכניות המאוחרות").

5.בשנת 1999, הוגשה כנגד עיריית רחובות, עתירה (בג"צ 3638/99), שעניינה הקצאת קרקעות ללא תמורה. בעתירה זו קבע בית המשפט העליון, כי על העירייה ומשרד הפנים לגבש נוהל מסודר להקצאת קרקעות. בעקבות פסיקת בית המשפט העליון, פורסם משרד הפנים חוזר מנכ"ל (4/2001 שפורסם בחוזר 5/2001 בספטמבר 2001, ובו שולבו התיקונים שפורסמו בחוזר 6/2002 מדצמבר 2002 ובחוזר 7/2004 אשר פורסם ביום 14/7/04), בהם נכלל נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית (נספח 8 לתגובת המשיבות) (להלן: "הנוהל" או "נוהל הקצאת קרקעות").

בהתאם להוראות הנוהל, אישרה מועצת העיר רחובות פרוגרמה לשטחי ציבור, וקבעה את הקריטריונים להקצאת קרקעות ללא תמורה (ראו הקריטריונים להקצאת קרקעות ללא תמורה, נספח 9 לתגובת המשיבות, החלטת מועצת העיר רחובות מיום 14.1.03, נספח 10 לתגובת המשיבות, וכן החלטת מועצת העיר מיום 2.7.03, נספח 11 לתגובת המשיבות).

 

6.ביום 19.3.09 שלח ב"כ העותר למשיבות מכתב בדואר רשום, בו ביקש לבטל את הפקעת החלקה, ולמחוק את הערת האזהרה שנרשמה לטובת המשיבות בפנקסי המקרקעין. ב"כ העותר לא נענה, על כן שלח מכתב תזכורת נוסף למשיבות ביום 7.6.09 (ראו, המכתבים, נספחים יב1 ויב2 לעתירה). משלא נענה שוב, הוגשה העתירה דנן, לבית המשפט ביום 22.6.09.

 

7.לאחר הגשת העתירה, ביום 28.10.09, אישרה הועדה להקצאת קרקע ומבנים של העירייה את הקצאת החלק המופקע, בתוספת שטח מתוך חלקה 151 בגוש 3700, הסמוכה לחלקה של העותר, ובסך הכול שטח של 1.2 דונם לצורך הקמת בית אקי"ם (ראו, פרוטוקול ישיבת הועדה להקצאת קרקע ומבנים מיום 28.10.09, נספח 1 לכתב התשובה מטעם המשיבות. החלטת הועדה אושרה על ידי מועצת העיר ביום 4.11.09 (ראו, החלטת המועצה מס' 198-17-09 מיום 4.11.09 נספח 2 לכתב התשובה מטעם המשיבות)) (להלן: "ההקצאה" או "ההקצאה המאוחרת").

להקצאה זו, קדם ניסיון להקצאת מקרקעין ברח' השופטים ברחובות (חלק מחלקה 626 בגוש 3701), לצורך הקמתו של בית אקי"ם. העירייה הגישה למשרד הפנים בקשה לאישור ההתקשרות בחוזה שנערך בינה לבין עמותת אקי"ם להקצאת הקרקע ברח' השופטים. משרד הפנים סירב לאשר את ההקצאה מחוסר התאמה מאחר שיעוד המקרקעין ברח' השופטים הינו להקמת גן ילדים בעוד שמטרת ההקצאה היתה להקמתו של בית אקי"ם (ראו, פרוטוקול ישיבת הועדה להקצאת קרקע מיום 14.1.07, נספח 3 לכתב התשובה מטעם המשיבות; פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מיום 8.9.02 בה אושרה החלטת הועדה, נספח 3 לכתב התשובה מטעם המשיבות; ישיבה נוספת של הועדה להקצאת קרקע בקשר להקצאת הקרקע ברח' השופטים ביום 29.11.07, נספח 5 לכתב התשובה מטעם המשיבות; ישיבת מועצת העיר מיום 13.2.08 בה אושרה החלטת הועדה, נספח 6 לכתב התשובה מטעם המשיבות; פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מיום 28.5.08 לאישור ההתקשרות בין עיריית רחובות ובין עמותת אקי"ם , נספח 7 לכתב התשובה מטעם המשיבות; העתק בקשת העירייה לאישור משרד הפנים להתקשרות, נספח 8 לכתב התשובה מטעם המשיבות; תשובתו של שר הפנים במכתבה מיום 22.3.09 של הגב' מלי חאג'בי הממונה על הרשויות המקומיות במשרד הפנים, נספח 9 לכתב התשובה מטעם המשיבות) (להלן: "ההקצאה הקודמת" או "ההקצאה ברח' השופטים").

 

עמדות הצדדים וטענותיהם

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ