אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> קצרין ואח' נ' הישראלית ואח'

קצרין ואח' נ' הישראלית ואח'

תאריך פרסום : 10/03/2013 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום צפת
483-06-09
03/03/2013
בפני השופט:
אורי גולדקורן

- נגד -
התובע:
החברה לפיתוח קצרין בע"מ
הנתבע:
1. דלק חברת הדלק הישראלית
2. פז חברת נפט בע"מ

פסק-דין

פסק דין חלקי

1.התובעת והנתבעות חלוקות ביניהן בשאלות אודות קיום ההתחייבויות שנטלו על עצמן בהסכם שכרתו לפני למעלה משלושים שנה, ואשר במרכזו עומדת תחנת תדלוק בקצרין שברמת הגולן.

רקע

2.ביום 1.6.2009 הגישה התובעת (להלן: החברה) תביעה למתן חשבונות, בה ביקשה להורות לנתבעות (להלן: "דלק", "פז" או חברות הדלק, לפי העניין) להמציא לידיה פירוט חשבונות שהן ערכו החל משנת 2000, ואשר קשורים להסכם מיום 5.7.1981 שנכרת ביניהן לבין התובעת (להלן: ההסכם).

בכתב התביעה המקורי תוארה המסכת העובדתית הבאה: בין החברה לבין חברות הדלק נחתם הסכם להקמת תחנת דלק בקצרין, בו נקבע כי החברה תישא בעלויות הקמת תשתיות לתחנה שתוקם על ידי חברות הדלק (להלן: התחנה או תחנת התדלוק), ובתמורה הן ישלמו לחברה מדי חודש עמלות שיגזרו מהיקף מכירות בתחנה של בנזין, נפט, סולר ושמנים. מאחר והחברה נכשלה בניסיונותיה לקבל מחברות הדלק את הנתונים שיאפשרו לחשב את גובה העמלות המגיעות לה על פי ההסכם, ואף נתקלה בטענת "פז", לפיה היא כלל איננה זכאית לקבלת עמלות בגין מוצרים שנמכרו בהנחה, עתרה החברה לגילוי חשבונות כאמור. במסגרת התביעה, נתבקש לגבי כל אחת מהשנים, מאז שנת 2000, גילוי של שיעור העמלות וסך סכומי העמלות ששולמו בפועל לחברה, בחלוקה על פי המוצרים השונים שנמכרו בתחנה, גילוי כמויות המוצרים השונים שנמכרו ושיעורי העמלות ששולמו על ידי חברות הדלק לסוכנים אחרים בתחנות דלק שבשליטתן. לאחר שייבדקו החשבונות, ביקשה החברה לחייב את חברות הדלק לשלם לה את יתרת סכום העמלות המגיעה לה על פי תנאי ההסכם.

3."דלק" הגישה תביעה שכנגד בסך 800,000 ₪, בגין הפסד רווחים אשר נגרם לה, לטענתה, עקב הפרת ההסכם על ידי החברה. לטענת "דלק", בהנחה שתתקבל עמדת החברה לפיה ההסכם יצר ביניהן יחסי סוכנות, הרי החברה היא אשר לא קיימה את התחייבויותיה הנובעות מכך.

4.בהחלטתי מיום 12.10.2011 קבעתי כי לגבי התקופה שקדמה ליום 1.6.2002 תחול התיישנות, ואפשרתי לחברה להגיש כתב תביעה מתוקן. ביום 23.11.2011 הגישה החברה כתב תביעה מתוקן, שעניינו - תביעה חוזית בסך 500,000 ₪.

כתב התביעה המתוקן

5.בכתב התביעה המתוקן פרטה החברה את גרסתה באשר לתשתית העובדתית שהתקיימה בין הצדדים וציינה את אופן התחשיב אשר, לדעתה, מחייב את חברות הדלק לשלם לה את סכום התביעה. כתב התביעה החדש הכיל חמישה חלקים: בחלק הראשון תואר ההסכם ואופן קיום ההתחייבויות על פיו, בחלק השני הוסברו הסכומים האמורים להוות את עמלת הסוכן, בחלק השלישי פורטו כמויות הדלק בגינן שולם סכום זה, בחלק הרביעי הוסבר הסכום המגיע לחברה בגין מכירת שמנים בתחנה ובחלק האחרון סוכמו מרכיבי התביעה.

6.בבסיס התביעה עומד ההסכם מיום 5.7.1981, ובו התחייבויות של החברה והתחייבויות של חברות הדלק. החברה התחייבה לממן עבודות תשתית שיבוצעו על ידי חברות הדלק, לשם הקמת תחנת תדלוק בכניסה לאזור התעשיה קצרין, אשר תשווק באופן בלעדי את מוצרי חברות אלו. כן היא התחייבה לרכוש אך ורק מחברות הדלק את מוצרי דלק לשם אספקתם ללקוחותיה מחוץ לשטח התחנה בקצרין. חברות הדלק, מצידן, התחייבו לבנות את תחנת התדלוק ולשלם לחברה "עמלת סוכן" כמפורט להלן: (א) עמלת סוכן בגין מכירות בנזין, נפט וסולר בתחנת התדלוק ועמלה בגין מכירת שמנים בתחנה; (ב) עמלת סוכן בגין מכירות בנזין, נפט וסולר ועמלה בגין מכירות שמנים בתחנת התדלוק הזמנית; (ג) עמלת סוכן בגין קניות של מוצרי דלק על ידי החברה אצל חברות הדלק ישירות, לשם שיווקם בשטח המועצה המקומית קצרין (להלן: המועצה), מחוץ לשטח תחנת התדלוק. החברה הדגישה כי "עמלת סוכן" היוותה תיאור של אופן התשלום, אף כי היא לא הייתה סוכנת של חברות הדלק, ולא חלו עליה התחייבויות של סוכן.

לטענת החברה, חברות הדלק, אשר הפעילו לסירוגין את תחנת התדלוק, הפרו את התחייבויותיהן כלפיה על פי ההסכם. לצורך חישוב התשלום החודשי המגיע לה, הן הפחיתו חלק מכמויות הדלקים שנמכרו בתחנה, לא עדכנו את גובה עמלת הסוכן ומפברואר 2008 חדלו מלשלם לחברה סכומים כלשהן, על אף שתקופת ההסכם לא הוגבלה.

7.סכומי עמלת סוכן - לטענת החברה, חברות הדלק לא עדכנו את סכומי עמלת הסוכן בהתאם לשיעור עליית מדד מחירי הדלק מאז שנת 2003. מדיווחי "דלק" ו"פז" למדה החברה מהם הסכומים שחושבו על ידי כל אחת מהן כעמלת סוכן במכירות של אלף ליטרים של בנזין ובמכירות של אלף ליטרים של סולר, ובעקבות תוספת של הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן (בהעדר מידע על שיעור עליית מדד מחירי הדלק) - חישבה החברה את סכומי העמלות למכירות בנזין וסולר בכל אחת מחברות הדלק כפי שהיו צריכות להיות משולמות בכל אחת מהשנים 2003 - 2011.

8.כמויות הדלק בגינן שולם הסכום הנגזר מעמלת הסוכן - לטענת החברה, מדיווחיה החודשיים של "דלק" על כמויות הדלקים שנמכרו בתחנה עולה כי לצורך חישוב העמלות המגיעות לחברה היא הפחיתה 0.5% מסך כמויות הדלקים שנמכרו. כן נטען כי מדיווחיה החודשיים של "פז" עולה כי מסך כמויות הדלקים המזכים את החברה בתשלום עמלות הופחתו הכמויות שנמכרו באמצעות פזומטים, דלקנים ומכירות לצה"ל; כי הופחתה כמות של 4,918,061 ליטרים מסוגי הדלקים השונים; כי בחודשים מסויימים הופחתו כמויות סולר שהיו גבוהות מסך כמויות הסולר שנמכרו באותם חודשים; וכי לגבי כמויות סולר שהופחתו חושבה עמלה בסכום גבוה יותר מסכום העמלה שחושבה לגבי כמויות סולר בגינן שולמה לחברה העמלה.

9.מכירת שמנים בתחנה - על אף שעל פי ההסכם זכאית החברה לעמלה בגין מכירת שמנים בתחנה בשיעור 5% ממחירם לצרכן, לא כללו חברות הדלק בדיווחיהן כל נתונים לגבי כמויות שמנים שנמכרו ומחיריהם.

10.סך מרכיבי התביעה - לטענת החברה, חברות הדלק נותרו חייבות לה 596,951 ש"ח (כולל מע"מ) בגין עמלות סוכן עבור מכירות דלקים בתחנה שלא שולמו לה על ידיהן בתקופה שמינואר 2003 ועד לאוקטובר 2011, וכן 100,000 ₪ בגין עמלת מכירות שמנים בתחנה בתקופה זו. לטענת החברה, בהעדר דיווחים מחברות הדלק החל מפברואר 2008 – חושבו על ידה סכומי העמלות בתקופה זו על פי הערכה בלבד, ומאחר וממרץ 2008 הופעלה התחנה על ידי "דלק" – חושבו העמלות המגיעות על פי סכומי העמלות שהיו נהוגים ב"דלק". בהעדר דיווחים אודות מכירות שמנים – אף התמורה המגיעה לחברה, לטענתה, בגין מכירות אלו הינה פרי של הערכה. כאמור, העמידה החברה את סכום תביעתה על סך 500,000 ₪ בלבד.

כתב ההגנה המתוקן של "דלק"

11.בכתב ההגנה המתוקן טענה "דלק" כי שלושה טעמים מונעים מהחברה להסתמך על ההסכם כמקור המקנה לה זכויות לקבלת כספים: (1) החברה הפרה את התחייבותה על פי ההסכם לשמש כסוכנת דלקים של חברות הדלק, ובמסגרת זו לקדם את המכירות בתחנת הדלק ובשטח המועצה ולרכוש מחברות הדלק את כלל תצרוכת הדלקים לשם אספקתם ללקוחות החברה מחוץ לשטח התחנה; (2) החל משנות התשעים של המאה הקודמת בוטלה במשק הדלק "עמלת סוכן", שבשעתו נקבעה ופורסמה על ידי מינהל הדלק, וממילא שוב לא קיימת עמלת סוכן "כמקובל במקרים אלה", כלשון ההסכם; (3) ביצוע ההסכם סוכל עקב השתנות הנסיבות, כאשר במסגרת הרפורמה במשק הדלק נצטוו חברות הדלק להפריד את פעילותן המשותפת בתחנה, ו"דלק" רכשה את זכויות "פז" בתחנה ושכרה ממפעיל התחנה ("נכה צה"ל") את זכויות ההפעלה.

12. עוד טענה "דלק" כי העבירה לחברה ב"זמן אמת" דיווחים אודות כמויות הדלקים שסופקו לתחנה, כי הפחיתה לצורך חישוב עמלת סוכן רק את מרכיב הדלף (אידוי) בשיעור 0.5% ממוצרי הבנזין (בלבד) שסופקו לתחנה וכי לאורך עשרות שנים העבירה החברה ל"דלק" חשבוניות כנגד התשלומים שהיא קיבלה, ומעולם לא טענה לחוסר התאמה בין כמויות הדלקים לבין התשלומים המגיעים. "דלק" הדגישה כי התחייבויות חברות הדלק כלפי החברה מעולם לא היו "ביחד ולחוד", וכל אחת מהן הייתה אמורה לשלם עמלת סוכן אך ורק בגין מוצרי הדלקים שסופקו על ידה לתחנה.

כתב ההגנה המתוקן של "פז"

13.בכתב ההגנה המתוקן טענה "פז" כי בעוד שההסכם - בו התחייבה החברה להיות סוכנת של חברות הדלק, ואלו התחייבו כלפיה לתשלום עמלה "כפי שמקובל במקרים כאלה" - נכרת בתקופה בה עדיין הייתה מקובלת חלוקה גיאוגרפית לאזורי בלעדיות של סוכנים, הרי החל משנות התשעים של המאה הקודמת השתנה משק הדלק ושוב אין סוכנים המקבלים עמלה בגין מכירות של דלקים ומוצרי נפט מוזלים בתחנות תדלוק.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ