אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פר"ק 4205-07 חפציבה שיכון ופיתוח בע"מ ואח' נ' חפציבה דיור ואחזקות בע"מ ואח'

פר"ק 4205-07 חפציבה שיכון ופיתוח בע"מ ואח' נ' חפציבה דיור ואחזקות בע"מ ואח'

תאריך פרסום : 25/11/2015 | גרסת הדפסה
פר"ק
בית המשפט המחוזי ירושלים
4205-07
19/11/2015
בפני השופט:
עודד שחם

- נגד -
מבקשים:
עירית ירושלים
עו"ד ט' אליעזר
משיבים:
חפציבה שיכון ופיתוח בע"מ
עו"ד י' מלצר
עו"ד המנהל המיוחד
החלטה
 

 

בפניי בקשה לעיון חוזר. על פי הסכמת הצדדים, ניתנת החלטתי בעניין על פי החומר הכתוב בתיק.

 

1. המבקשת היא עיריית ירושלים (להלן – העירייה). המשיבה היא חברת "חפציבה שיכון ופיתוח בע"מ" (להלן – החברה או חפציבה). המשיבה נמצאת בהליכי פירוק. ביום 31.8.15 הגישה העירייה בקשה למתן רשות לפתוח בהליך של תובענה כספית על סכום קצוב נגד חפציבה (להלן – הבקשה המקורית). הבקשה הוגשה נוכח הוראת סעיף 267 לפקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג – 1983, הקובעת כי מקום בו ניתן צו פירוק, אין לפתוח בשום הליך נגד החברה אלא ברשות בית המשפט ובכפוף לתנאים שקבע. הבקשה נדחתה, לאחר קבלת תגובה של המנהל המיוחד של החברה (החלטה, 25.10.15, כב' השופט ד' מינץ), תוך מתן הוראה לעירייה להמציא את הוראת הנוהל אליה הפנתה בשלב קודם.

 

2. לטענת העירייה, חפציבה חבה לעירייה סך של 4,239.81 ₪, כארנונה בגין חנות המצויה ברחוב יפו 217 בירושלים (להלן – הנכס). חפציבה היא בעלת הזכויות בנכס. תקופת החיוב אליה מתייחס התשלום האמור היא מיום 11.9.12 עד ליום 12.11.12 (להלן – תקופת החיוב) (נספח א' לבקשה המקורית).

 

3. הבקשה הנוכחית הוגשה ביום 4.11.15. היא מפנה לנוהל מחיקת חובות של משרד הפנים (חוזר מנכ"ל מס' 5/2012), אשר לשיטת העירייה אינו מאפשר מחיקת חובות למי שאינם יחידים. נטען בה, כי החלטות העירייה בהשגות שהגישה החברה, בהן דחתה בקשה לפטור נכס ריק, הפכו חלוטות. במצב זה, ונוכח הנוהל האמור, טוענת העירייה כי הגשת תביעה לצורך גביית חוב הארנונה שחבה בו המשיבה, היא האפשרות היחידה העומדת לרשותה. בנסיבות אלה, מבקשת העירייה כי בית המשפט ישקול בשנית את החלטתו, וייתן לה רשות לפתוח בהליך משפטי נגד המשיבה.

 

4. בהקשר להליכים הקודמים בין הצדדים אציין, כי מן החומר שבפניי עולה כי ביום 15.1.15 שיגר המנהל המיוחד לעירייה "טופס בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק" בקשר לתקופת החיוב (להלן – בקשת פטור או הפטור) (נספח 5 לתגובה הנ"ל). בקשה זו נדחתה ביום 2.2.15 מן הטעם כי הזכאות להנחת נכס ריק נבדקת עד שנה רטרואקטיבית מיום היות הנכס ריק (שם). בתוך כך, התנהלו בין המנהל המיוחד ובין העירייה מגעים הנוגעים לפטור הנטען, במהלכם התברר כי בעבר התקבל פטור חלקי עבור הנכס לתקופה של 4 חודשים (פסקה 14 לתגובה הנ"ל; פסקאות 6 ו – 8 לתגובת הבהרה מטעם חפציבה).

 

5. אדון תחילה בשאלה האם הגשת בקשה להנחה כפופה ללוח זמנים שצוין בהחלטת העירייה. בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות ההנחה מארנונה או התקנות), המסדירות את ההנחה והפטורים בתשלומי הארנונה שרשות מקומית רשאית להעניק, נקבע (בסעיף 2) כי "מועצה רשאית לקבוע הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת כספים על מחזיק בנכס שנתקיימו לגביו אחד התנאים כמפורט להלן..." (ההדגשה הוספה). הוראה זו מגבילה את האפשרות ליתן הנחה אך לשנת הכספים בה נתבקשה ההנחה. יש לה תוקף מחייב, נוכח הוראת סעיף 12(ג) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג – 1992. נוכח לשונה האמורה של התקנה, היא התפרשה בפסיקה כמונעת אפשרות להעניק הנחה רטרואקטיבית (ראו עת"מ (מחוזי– חיפה) 46300-03-11 עיאש נ' עיריית חיפה (3.1.12), בפסקאות 14 – 15 לפסק דינו של כב' השופט ר' סוקול).

 

6. נוכח כל האמור, יש בסיס חוקי לעמדת העירייה, לפיה הזכאות להנחת נכס ריק תיבדק עד שנה רטרואקטיבית מיום היות הנכס ריק, ואפשר כי עמדה זו אף הולכת, במידת מה, לקראת הנישום. במקרה זה, התקופה לגביה נטען כי הנכס עמד ריק היא מיום 11.9.12 עד ליום 12.11.12. הפנייה הראשונה לעירייה בנושא זה הייתה ביום 27.6.13 (נספח מס' 3 לתגובה מטעם המנהל המיוחד). הפעם הראשונה בה הועלתה טענה בעניין נכס ריק לעניין זה הייתה ביום 14.1.14 (נספח מס' 4 לתגובה האמורה). גם תחת ההנחה, אשר יש לה הד בחומרים האמורים, כי פניות שונות לעירייה לא הניבו תגובה של ממש, עולה כי המועד לקבלת הנחה בגין הארנונה האמורה, חלף.

 

7. בכך לא מסתיים הדיון. סעיף 339 לפקודת העיריות [נוסח חדש] מתיר לעירייה למחוק חובות, באישור השר או מועצת העירייה, לפי העניין. הוא חל, על פי לשונו, על "כל סכום המגיע לעירייה בשל ארנונות .....". העירייה מפנה בהקשר זה להוראת סעיף 3.3.3 לחוזר המנכ"ל, שם נקבע כי משרד הפנים לא יאשר מחיקת חוב "למי שאינם יחידים" (סעיף 3.3.3 לחוזר האמור). חוזר המנכ"ל מהווה, מן הבחינה הנורמטיבית, הנחייה מנהלית. העירייה אינה מבהירה מהו הבסיס החוקי, בחוק או בתקנות, למגבלה שבהנחיה זו. בכל מקרה, לרשות מנהלית מותר, מטעמים סבירים, לסטות מהנחיות מנהליות (ראו עע"מ 9156/05 גרידינגר נ' ראפ (10.6.08)). יוצא, כי אין מניעה חוקית לכך שהמנהל המיוחד יפנה לעירייה, בבקשה למחוק את החוב נשוא הבקשה שבפניי (והשוו לפסק הדין הנ"ל בעניין עיאש, בפסקה 18). הדברים אמורים במיוחד, נוכח העובדה שהעירייה לא חלקה בטיעוניה על טענתו העובדתית של המנהל המיוחד כי בתקופה הרלוונטית הנכס אכן היה ריק, באופן העשוי לבסס את הוראת הפטור הסטטוטורית לעניין זה. בהקשר זה נראה גם כי מן הראוי שהעירייה תשקול, בין שאר שיקוליה, גם את נסיבותיו של תיק הפירוק בו מדובר, שהינו תיק מורכב ורחב היקף באופן חריג. בפי המנהל המיוחד טענה ראויה לבירור, כי יש בכך כדי להקרין, בנסיבות העניין, על לוח הזמנים הסביר לבירור מצבו העובדתי והמשפטי של הנכס שבמחלוקת, במסגרת הליכי הפירוק (ראו בהקשר זה בפסקה 10 לנספח 4 לתגובת המנהל המיוחד, מכתבו לעירייה מיום 14.1.14).

 

7. על מנת שמצב הזכויות והחובות לעניין זה יועמד על בסיס ברור בהקדם, נקבע בזה כי ככל שהמנהל המיוחד מעוניין בכך, עליו לפנות לעירייה בבקשה כאמור לא יאוחר מיום 18.2.16. אם וככל שתוגש בקשה כאמור, על הגורמים המוסמכים לדון בה על פי אמות המידה והשיקולים הצריכים לעניין. הואיל ובשלב זה קיימות בעניין זה טענות ראויות לבירור, אין הצדקה, על פי התשתית הנוכחית, לעיון חוזר בהחלטת כב' השופט ד' מינץ לדחות את בקשת העירייה לפתוח בהליך של תובענה כספית על סכום קצוב נגד חפציבה.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ