אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> דחיית בקשה למינוי בעל תפקיד במסגרת בקשה לפירוק שותפות בתחום חיפושי נפט

דחיית בקשה למינוי בעל תפקיד במסגרת בקשה לפירוק שותפות בתחום חיפושי נפט

תאריך פרסום : 07/10/2015 | גרסת הדפסה
פר"ק
בית המשפט המחוזי ירושלים
20212-09-15
07/10/2015
בפני השופט:
דוד מינץ

- נגד -
המבקשת:
שדות נפט בע"מ
עו"ד איל בן זקן
המשיבים:
1. כונס הנכסים הרשמי – מחוז ירושלים
2. שדות נפט חיפושים (1992) – שותפות מוגבלת
3. צביקה בורודצקי
4. שי צבע
5. זולטי השקעות בע"מ

עו"ד איריס וידל-כהן
עו"ד יהונתן ינאי
עו"ד אסף רז
החלטה
 

 

ביום 9.9.15 הוגשה בקשה לפירוק השותפות ויחד עימה בקשה למינוי בעל תפקיד. נושאה של החלטה זו היא הבקשה למינוי בעל תפקיד.

 

הרקע לבקשה

  1. השותפות עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בישראל. היא נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם ביום 26.11.92 (להלן: "הסכם השותפות"). המבקשת היא השותף הכללי בשותפות. הנאמן מחזיק את יחידות ההשתתפות המקנות זכות השתתפות בזכויות השותף המוגבל בשותפות. השותפות נרשמה ביום 30.11.92 לפי פקודת השותפויות (נוסח חדש), תשל"ה-1975) (להלן: "פקודת השותפויות"). על פי הסכם השותפות המוגבלת, אשר תוקן מעת לעת, מטרת השותפות הינה להשתתף בחיפושי נפט ו/או גז בשטח רישיונות 379/פלמחים ו-342/חוף אשקלון וכן בשטחים סמוכים לשטח נכסי הנפט אלו. כן נקבע בהסכם כי השותפות תהיה רשאית לבצע פרויקטים אחרים של חיפושי נפט ו/או גז שיוגדרו ויפורטו בתשקיף או בתשקיפים ו/או בדו"ח או בדוחות הצעת מדף, על פיהם יוצעו ניירות ערך המקנים זכויות או טובות הנאה בשותפות, ובלבד שפרויקטים כאמור יוגדרו כמפורט בהסכם השותפות, ותיקון הסכם השותפות יאושר על ידי האסיפה הכללית של בעלי היחידות של השותפות בהחלטה מיוחדת.

 

  1. בשעתו היו לשותפות שני נכסי נפט כהגדרתם בהסכם השותפות. האחד זכויות השתתפות בשותפות אחרת בשיעור 1% ברישיון שהעניק הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות הלאומיות ביום 14.2.08 באזור אשדוד (רישיון 344/"מד אשדוד 2"). והשני 50% מזכויות ההשתתפות ברישיון 379/פלמחים על פי הסכם עם חברת קאסאל קידוחים בע"מ. לא במחלוקת כי בחודש יולי 2009 פקע הרישיון באשדוד ובחודש אפריל השנה בוטל ההסכם בקשר לרישיון בפלמחים עם חברת קאסאל. נכון להיום אפוא אין לשותפות נכסי נפט זמינים.

 

טענות המבקשת

  1. נוכח העובדה שהשותפות אינה מחזיקה כאמור בנכסי נפט, המבקשת אשר המשיכה לממן את הוצאות השותפות, זימנה ביום 31.3.15 אסיפה כללית מיוחדת של בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות ליום 20.4.15 שעל סדר יומה היה גיוס הון מבעלי יחידות ההשתתפות הקיימות של השותפות בדרך של הנפקת זכויות בסכום כולל של כ-800,000 ₪, לצורך מימון ההוצאות השוטפות של פעילות השותפות והחזרת החוב למבקשת. ביום 20.4.15 התקיימה אסיפה כללית מיוחדת של השותפות אך זו דחתה את ההצעה. לפיכך, ביום 21.4.15 בהעדר מקורות כספיים אחרים, התקבלה החלטה בדירקטוריון המבקשת, לפיה יחלו בביצוע ההליכים הנדרשים לפירוקה של השותפות מהטעם שאין ברשותה אמצעים למימון פעילותה השוטפת. למרות האמור, המבקשת אשר המשיכה כל אותה עת לממן את פעילותה של השותפות, זימנה אסיפה כללית מיוחדת נוספת של בעלי יחידות ההשתתפות בשותפות ליום 27.8.15 שעל סדר יומה היה גיוס הון מבעלי יחידות ההשתתפות הקיימות של השותפות בדרך של הנפקת זכויות בסכום כולל של 1,500,000 ₪, אך גם באסיפה זו נדחתה ההצעה. לטענת המבקשת, חרף קיומו של החוב כלפיה וחרף דחיית הצעתה לגיוס ההון, היא המשיכה לממן את פעילות השותפות ונכון ליום הגשת הבקשה לבית המשפט, חוב השותפות כלפיה עומד על 400,000 ₪ והיא הודיעה על הפסקת מימון פעילותה השוטפת של השותפות.

 

  1. בבקשתה ציינה המבקשת כי יש לשותפות מספר תביעות כנגד צדדים אחרים בעילות תביעה פוטנציאליות הקשורות לחיפושי גז ונפט בים התיכון. עם זאת, למרות שהמבקשת סבורה כי מדובר בתביעות מבוססות, היקפם של התביעות והזכויות הנתבעות על ידי השותפות מאותם נתבעים אינו ידוע בשלב זה והוא אמור להתברר רק במסגרת הליכים משפטיים שיתנהלו בין הצדדים. בנוסף ביום 3.5.15 הודיעה השותפות כי שלושה בעלי יחידות המחזיקים ביחידות ההשתתפות של השותפות, שהם המשיבים בבקשה זו, הגישו בקשה לבית המשפט המחוזי בתל- אביב, בה התבקש לאשר תביעה נגזרת בשם השותפות כנגד המבקשת, חלק מנושאי המשרה בה, והמפקח של השותפות. עילות הבקשה לתביעה נגזרת, כפי שמופיעות בבקשה הינן, קיפוח, עשיית עושר שלא במשפט, הפרת חובת אמון וזהירות והפרת הסכם הנאמנות שבין נושאי המשרה לבין השותפות. דיון בבקשת המשיבים למתן סעד זמני קבוע ליום 19.10.15 בבית המשפט בתל-אביב.

 

  1. לפי טענת המבקשת, על פי הסכם השותפות, השליטה המלאה על ניהול השותפות ועסקיה הינה בידיה כאשר מקור מימון של השותפות הינו גיוס הון באמצעות הנפקת יחידות השתתפות וכתבי אופציה. כן נקבע בהסכם, כי השותף המוגבל לא ישתתף בשום צורה שהיא בניהול השותפות או בעסקיה ולא יעשה בשם השותפות פעולה משפטית כלשהי, ופעולותיו לא תחייבנה את השותפות. המבקשת הינה מנהלת השותפות ותהיה זכאית מאת השותפות לתשלומים חודשיים. כל ההוצאות שתוצאנה על ידי המבקשת בקשר עם ביצוע תפקידיה עבור השותפות על פי הסכם השותפות, הסכם הנאמנות, פקודת השותפויות ו/או חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך") ישולמו מהון השותפות בכפוף לאישור בכתב מהמפקח.

 

  1. לפיכך, לטענת המבקשת, קיימות מספר עילות המצדיקות את פירוק השותפות: ראשית, על פי הסכם השותפות עצמו הקובע כי תקופת קיום השותפות הינה כל עוד לשותפות נכס נפט בר תוקף או זכויות בו, או בנפט או בגז שיופקו. אלא שכיום וכפי שפורט לעיל, לשותפות אין עוד נכס נפט בר תוקף; שנית, בהתאם לסעיף 45(4) לפקודת השותפויות, אם אחד השותפים, שאיננו המבקשת מפר במזיד או בדרך קבע את הסכם השותפות, או מתנהג בעניינים אחרים הנוגעים לשותפות בדרך שאין לשותפים אחרים אפשרות מעשית סבירה להמשיך עמו בניהול עסקי השותפות, יש להורות על פירוק השותפות. כאמור, לדעת המבקשת במקרה זה השותפים האחרים בשותפות פועלים ונוהגים באופן שאינו מאפשר למבקשת לפעול בכל דרך ועניין לצורך ניהול עסקי השותפות. בכלל זה, השותפים האחרים מונעים גיוס הון לצורך קידום עסקי השותפות ומונעים אף גיוס הון לצורך מימון פעילותה השוטפת. למעשה כל הצעה לקידום עסקי השותפות אשר מוצעת על ידי המבקשת נדחית על ידי שאר השותפים, כאשר בד בבד המבקשת היא זו שמימנה על חשבונה את המשך פעילותה השוטפת של השותפות. במסגרת זו אף נטען ולו ברמז וגם בדיון שהתקיים בעל-פה, כי קופת השותפות ריקה וכי הלכה למעשה היא חדלת פירעון; שלישית, בהתאם לסעיף 45(5) לפקודת השותפויות, בית המשפט רשאי, על פי בקשת שותף, לצוות על פירוק שותפות, אם אי אפשר עוד לנהל את עסקי השותפות אלא בהפסד. לכן במקרה זה וכפי שפורט, לשותפות אין מקורות מימון והמשך הפעלתה כרוך בהפסד מיידי; רביעית, לפי סעיף 45(6) לפקודת השותפויות, יש להורות על פירוק השותפות מטעמי צדק ויושר, ובכלל זה העובדה שהמבקשת מימנה על חשבונה את פעילותה השוטפת של השותפות ובגין כך נוצר חוב משמעותי כלפיה ולאור כך שיתר השותפים מונעים כל הצעה לקידום עסקי השותפות.

 

  1. הואיל והשותפות פרסמה מספר תשקיפים בעבר לצורך גיוסי הון, הרי שהשותפות הינה תאגיד מדווח אשר חובות הדיווח בהתאם לחוק ניירות ערך והחלטות הרשות לניירות ערך חלות עליה, והואיל שבנסיבות שפורטו השותפות אינה יכולה לפעול עוד, קיים צורך למינוי בעל תפקיד לצורך הגשת בקשות מתאימות לבית המשפט ולרשות לניירות ערך. המבקשת הדגישה כי קיימת נחיצות מיוחדת למינוי בעל התפקיד נוכח "החלטה בתחום התאגידים מספר 2009-6: חובות דיווח של חברות בקשיים (פירוק, כינוס, הקפאת הליכים) על פי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968" שעל פיה רק בעל תפקיד יכול לפעול ולהגיש בקשות מתאימות לבית המשפט ולרשות לניירות ערך בקשר לדיווחים הנדרשים מהשותפות, ואם לא תוגשנה הבקשות בזמן הקרוב ממש, המבקשת ונושאי המשרה בשותפות עלולים לשאת בתשלום עיצומים כספיים שיוטלו עליהם על ידי הרשות לניירות ערך. המבקשת הוסיפה כי אין לדוק עימה היום באשר לקיומה של עילת פירוק השותפות, אלא יש לדון לעת הזאת רק בהצדקה במינוי בעל תפקיד באופן זמני ומיידי.

 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ