אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פסק דין 316/12

פסק דין 316/12

תאריך פרסום : 06/10/2014 | גרסת הדפסה
ערר
ועדת ערר לפי חוק כביש אגרה (כביש חוצה ישראל), תשנ"ה-1995
316-12
31/08/2014
בפני הוועדה:
1. עו"ד אילן בומבך-יו"ר
2. עו"ד שלמה דולב
3. עו"ד גיא לויאן


- נגד -
עוררת:
רוחמה שני חסין
עו"ד אביה מר אברהם שמואל חסין
משיבה:
דרך ארץ הייוויז (1997) בע"מ
עו"ד יהודה רוה ושות'
פסק דין

 

רקע וטענות הצדדים:

 1. במועדים הרלוונטיים לערר, היה רשום על שמה של העוררת ברישומי רשות הרישוי רכב מסוג אופל, מספר רישוי 25-603-63 אשר בוצעו בו  נסיעות בכביש האגרה. אגרות הנסיעה בגין הנסיעות ברכב לא שולמו. כתוצאה מכך, התווספו לאגרות הנסיעה חיובי פיצוי והחזר הוצאות (להלן – "פו"ה") מכוח חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל), התשנ"ה- 1995 (להלן – "החוק"), ותקנות כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (אכיפת תשלומים), התשנ"ט- 1999 (להלן – "התקנות"). משלא שולמו החיובים בגין אגרות הנסיעה ובגין חיובי הפו"ה, העבירה המשיבה את החובות לגבייה באמצעות משרד עו"ד שפירא (להלן– "משרד הגבייה"), וכתוצאה מהליכי טרום הוצל"פ שננקטו על-ידי משרד הגבייה התווספו לחיובים הוצאות נוספות.
 2. העוררת טוענת בכתב הערר, שהיא לא קיבלה מהמשיבה מעולם חשבוניות לתשלום בגין הנסיעות נשוא החוב בערר זה. לטענתה, כשלושה שבועות טרם כתיבת הערר הגיע לידיה באקראי מכתב דרישה והתראה לפני נקיטת הליכים משפטיים מטעם משרד הגבייה לתשלום חוב בסך של - 5,947 ₪. לטענת העוררת, המכתב הודבק לדירה ברחוב אוריאל אקוסטה 17 בתל אביב, שהעוררת אינה מתגוררת בה, והמכתב הגיע לידי אביה באמצעות אחד השכנים.
 3. עוד טוענת העוררת, שרק זמן קצר לפני מועד הגשת ערר זה, היא סיימה לשלם חוב של אלפי שקלים, לאחר שננקטו נגדה הליכי הוצאה לפעול על-ידי משרד עו"ד אחר מטעם המשיבה (משרד עו"ד אליהן מלך). העוררת טוענת שהיא הסכימה לשלם את הסכומים הנ"ל למשיבה מאחר שלא ידעה על האפשרות להגיש ערר. עוד טענה העוררת, שבהעדר פרטים ברורים בנושא, לא ברור לה האם החשבוניות נשוא הערר הנוכחי כבר שולמו למשיבה במסגרת התשלום למשרד עוה"ד אליהו מלך, או שמא מדובר בחשבוניות אחרות.
 4. המשיבה טוענת בתשובתה, כי היא שלחה את החשבוניות לתשלום למענה הרשום של העוררת ברישומי רשות הרישוי כמתחייב מתקנה 6(3) לתקנות האכיפה, וכי עומדות לה חזקות המסירה מכוח תקנות 5 (ב) ו – (ג). כמו כן טוענת המשיבה, שלפחות חשבונית אחת (חשבונית מס' 1093779174 – נספח י"ג לכתב התשובה) אף שולמה בבנק, והרי לא ניתן לשלם חשבונית מבלי לקבל אותה בפועל.
 5. עוד טוענת המשיבה, שהעוררת שילמה לראשונה בגין חשבוניות שנשלחו לה בשנים 2007 - 2008 רק ביום 8.3.11, וזאת לאחר הליכי גבייה שננקטו נגדה על-ידי משרד עו"ד אליהו מלך. מטבע הדברים, לחשבוניות הנסיעות הנ"ל התווספו גם חיובי פו"ה ניכרים בשל האיחור הגדול בתשלום. המשיבה טוענת שהעוררת המשיכה לבצע נסיעות בכביש האגרה גם לאחר שנת 2008 ועד שנת 2012 והיא לא טרחה לשלם בגין נסיעות אלה, ולכן גם להן התווספו חיובי פו"ה והוצאות נוספות בשל פעולות הגבייה.
 6. בדיון שהתקיים בפנינו, ביום 07.05.2014, לא הייתה התייצבות מטעם העוררת. ב"כ המשיבה חזר על עיקרי טענות המשיבה, ואף ציין כי נציגה מטעם המשיבה שוחחה עם אביה של המשיבה טרם הדיון והציעה לו הסדר פשרה, אך הלה סרב להסדר שהוצע.

דיון:

 1. טענתה של העוררת, לפיה היא לא קיבלה מעולם חשבוניות לפני קבלת מכתב ההתראה ממשרד עו"ד אליהו מלך, נטענה בעלמא ומבלי שנתמכה במסמכים כלשהם מטעמה. למעשה, העוררת לא צירפה כל מסמך שהוא לכתב הערר ואף לא תמכה את טענותיה בתצהיר. יתירה מכך, העוררת או מי מטעמה לא התייצבו לדיון שהתקיים בפנינו, כך שלא יכולנו אפילו להתרשם מגרסתה בעניין זה.
 2. מנגד, טענותיה של המשיבה בעניין משלוח החשבוניות לעוררת היו מבוססות ונתמכו בראיות המצביעות על כך שהחשבוניות נשלחו לעוררת כדין. בהתאם לתקנה 6(3) על המשיבה לשלוח את החשבוניות לחייב רגיל (דהיינו, ל"לקוח מזדמן"   שאינו מנוי אצל המשיבה) ל - :

"מענו הרשום ברישומי רשות הרישוי, במועד יצירת החיוב האחרון מבין

החיובים הכלולים בחשבונו".

 1. מתדפיס פרטי הבעלים של הרכב ברישומי רשות הרישוי שצירפה המשיבה לכתב התשובה, עולה שהעוררת היא הבעלים של הרכב ברישומי רשות הרישוי. כמו כן, עולה מהעתקי החשבוניות שצורפו לכתב התשובה, שהמשיבה שלחה את כל החשבוניות הרלוונטיות לערר זה (חשבוניות נספחים י"א – ל"ו) לכתובת של העוררת כפי שצוינה ברישומי רשות הרישוי הנ"ל – "אוריאל אקוסטה 17 9 תל אביב יפו 66083". מהמסמכים שצורפו לכתב התשובה עולה עוד, שהמשיבה שלחה את כל חשבוניות הנסיעות בדואר רגיל וכי חשבוניות שכללו חיוב בפו"ה נשלחו, בדואר רשום, בהתאם לתקנות האכיפה. מהעתקי הרישום של רשות הדואר שצורפו לכתב התשובה עולה שחלק מהחשבוניות שנשלחו בדואר רשום נמסרו ליעדן, חלק קטן של החשבוניות הוחזר למשיבה ללא ציון סיבה וחלק אחר הוחזר למשיבה מהטעם "לא נדרש על-ידי הנמען".
 2. תקנה 5 (ב) ו- (ג) לתקנות האכיפה קובעות כדלקמן:

(ב) חשבון שנשלח בדואר רגיל, לפי המען כאמור בתקנה 6, ושולמו בעדו, מראש דמי הדואר, יראו כאילו הגיע לתעודתו ביום הרביעי שלאחר תאריך הוצאת החשבון.

 (ג) חשבון נשלח בדואר רשום, רואים כאילו הגיע לתעודתו ביום הרביעי שלאחר תאריך הוצאת החשבון, אף אם סירב או נמנע החייב מלקבלו; הערת פקיד הדואר או חותמת בית הדואר בדבר הסירוב או ההימנעות יהוו ראיה לדבר".

 1. אנו סבורים, שבנסיבות העניין עומדות למשיבה חזקות המסירה. מהמסמכים שצירפה המשיבה לכתב התשובה עולה, כאמור, שהחשבוניות נשלחו כולן לכתובתו של העורר הרשומה ברישומי רשות הרישוי. לגבי החשבוניות שנשלחו בדואר רגיל לא מצאנו סיבה לפקפק בראיות המשיבה כי הן אכן נשלחו; ולגבי החשבוניות שנשלחו בדואר רשום, הרי שלפחות חלק מהחשבוניות אלה נמסרו לנמען וחלק הוחזרו למשיבה מן הטעם "לא נדרש על-ידי הנמען", ולפי תקנה 5 (ג) לתקנות האכיפה למשיבה עומדת חזקת המסירה ביחס לחשבוניות אלה. כאמור לעיל, טענות העוררת בדבר אי-קבלת החשבוניות לא היו משכנעות ולא נתמכו בראיות כלשהן. לפיכך, אנו קובעים כי העוררת לא הצליחה להפריך את חזקות המסירה העומדות לזכות המשיבה.
 2. כמו כן, מצילומי מסך הגבייה של המשיבה עולה שלפחות חשבונית אחת שנשלחה לעוררת (חשבונית מס' 1093779174 – נספח י"ג לכתב התשובה) שולמה בבנק ביום 1.11.2009, והרי לא ניתן לשלם חשבונית בבנק מבלי לקבל אותה בפועל. גם עובדה זו לא נסתרה על-ידי העוררת. 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ