אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פסק-דין בתיק עתמ 221/06

פסק-דין בתיק עתמ 221/06

תאריך פרסום : 18/09/2007 | גרסת הדפסה
עת"מ
בית המשפט המחוזי באר שבע
221-06
13/02/2006
בפני השופט:
ר. אבידע - ס. נשיא

- נגד -
התובע:
מילגם שירותים לעיר בע"מ
עו"ד רות ברק ורונית גרבר
הנתבע:
1. עיריית אשדוד
2. שוהר שרותי חניה בע"מ
3. מ.ג.ע.ר - מרכז גבייה ממוחשבת בע"מ

עו"ד יעל טויסטר ישראל
עו"ד לימור ספצ'ק
עו"ד עדי ליבוביץ
עו"ד עודד מהצרי
פסק-דין
 1. עתירתה של העותרת מופנית כנגד החלטת ועדת המכרזים של המשיבה 1, אשר התקבלה ביום 20.12.05 (להלן: "ההחלטה"), לפיה המשיבה 2 היא שזכתה במכרז מס' 9/05 לביצוע שירותי חניה מוסדרת (להלן: "המכרז"). לטענת העותרת דינה של ההחלטה והחוזה שנחתם בעקבותיה בין המשיבות 1 ו- 2 להתבטל, וכי יש להצהיר עליה כעל הזוכה במכרז, בהיות הצעתה הזולה ביותר, ולהורות למשיבה 1 להתקשר עימה בחוזה על פי המכרז.

א. עיקרי העובדות

 1. המכרז פורסם בחודש מאי 2005 ע"י המשיבה 1. מטרת המכרז הסדרת החניה בעיר אשדוד, אשר עד כה לא הוסדרה, למעט סימון מדרכות. על פי תנאי המכרז, אמור היה הזוכה לדאוג להתקנת מדחנים וגביית קנסות חניה.
 2. על פי תנאי המכרז, ומאחר ושילב תחומי עיסוק שונים, נקבע בסעיף 6.4 למכרז "כי  תתקבל הצעה ממספר מציעים שיתאגדו ביחד ובלבד שהמציעים כולם ממלאים ביחד באופן מלא ומושלם אחר תנאי הסף. אחד המציעים ישמש כנציג בלעדי עימו בלבד תעמוד העירייה בקשר, יצורף מכתב למסמכי המכרז".

העותרת, אשר עיסוקה גביה, הגישה את הצעתה יחד עם חברת שוהר תעבורה, שעיסוקה גרירת רכב, לצורך הוכחת הניסיון הנדרש בגרירת רכב כדרישת המכרז, וחברת ר.ס תעשיות (ישראל) בע"מ (להלן: "חברת אר.אס"), לצורך הוכחת הניסיון, הנדרש במכרז, להפעלת מדחנים. חברת אר.אס מייצגת בארץ באופן בלעדי את החברה הבינלאומית "סימנס" (להלן: "סימנס").

המשיבה 2 הגישה את הצעתה יחד עם שוהר תעבורה בע"מ, לצורך הניסיון הנדרש בגרירת רכב, ועם חברת מד פארק בע"מ (להלן: "מד פארק"), אשר לה נסיון בהפעלת מדחנים.

 1. בהחלטתה קבעה הועדה כי - "ההצעה של חברת מילגם אינה עומדת בתנאי הסף של המכרז, שכן ההצעה אינה עונה לדרישות הניסיון בהפעלת מדחני חניה כפי שנדרש בסעיף 6.1 למסמך תנאי המכרז. כמו כן, סטתה ההצעה באופן בלתי סביר מהאומדן.... במסגרת השימוע שנערך ביום 22.11.05, הובהר, כי לחברת אר.אס   אין ניסיון בהפעלת מדחנים בארץ או בחו"ל ... אשר להפעלת מדחנים נטען כי לחברת סימנס (יצרנית המדחנים) יש ניסיון בנושא זה. לאור ממצאי השימוע הוחלט כי חברת מילגם אינה עומדת בתנאי הסף של המכרז בנושא הפעלת מדחנים וזאת אף בהסתמך על חוות דעת של עו"ד יעל טויסטר (מצ"ב) וחוות דעת היועץ מר הלפרין (מצ"ב). יצויין, כי חוות דעת של הלפרין מצביעה על ליקויים נוספים בהצעת מילגם אשר מצטרפים לאי עמידתה של החברה בתנאי הסף. לאור כל האמור לעיל, מחליטה ועדת המכרזים לקבל את הצעת חברת "שוהר" שהיא החברה הבאה בתור מבחינת המחיר אחרי חברת מילגם...".
 1. נאמר בסעיף 6.1 בתנאי המכרז, לאחר שתוקן מספר פעמים לנוכח הבהרות שהתבקשו ע"י משתתפים במכרז כדלהלן: "המציע הינו בעל ניסיון בהפעלת מדחני חניה בארץ או בחו"ל במשך 12 החודשים שקדמו להגשת ההצעה במכרז זה. המציע נדרש להגיש עם הצעתו המלצות מאותם מקומות בהם הפעיל מדחנים כאמור.

הואיל והעירייה בחרה בהפעלת שירותי חניה המוסדרת באמצעות מדחני כרטיס או מדחני צג נדרש המציע תוך 30 יום מיום שהודע לו על זכייתו במכרז, להציע לעירייה אישור בכתב מאת החברה/ות יצרניות ו/או ספקיות מדחני צג ו/או מדחני כרטיס כאמור לעיל, בדבר הסכמתם להתקשר עם הזוכה לצורך הצבת המדחנים והפעלתם על פי הוראות מכרז זה".

ב. דיון

            (א) דרישת הסף לעניין הניסיון בהפעלת מדחני חניה, בהצעת העותרת.

 1. העותרת לא חולקת על כך שלחברת אר.אס אין ניסיון בהתקנת מדחנים ובתפעולם. לטענת העותרת עמדה היא בתנאי המכרז אשר על פיהם נדרש נסיון בהתקנת מדחנים ובהפעלתם, מאחר שחברת סימנס, המייצרת מדחנים ומפעילה אותם, התחייבה במכתבים שכתבה "לכל המעוניין" (מסמך ד'2), ולמשיבה 1 (מסמך ד'1), כי תיתן את מלוא הסיוע לאר.אס בהיות אר.אס נציגתה הבלעדית של סימנס בארץ. טוענת העותרת כי אין זה מעלה או מוריד, לענין קיום הדרישה במכרז של ניסיון קודם בהתקנה ובהפעלה של מדחנים, שההתקנה וההפעלה של המדחנים של סימנס, תעשה באמצעות חברת אר.אס. עוד טענה העותרת, כי טעתה היועצת המשפטית, עו"ד יעל טויסטר ישראלי (להלן: "היועצת המשפטית"), כאשר ביעוץ שנתנה  לועדת המכרזים ציינה, "כי הניסיון הנדרש במכרז לשם עמידה בתנאי הסף חייב להיות הניסיון של החברה אשר תבצע בפועל את הפעלת המדחנים", שכן לטענת העותרת "...לדרישה זו אין כל זכר בתנאי המכרז. נהפוך הוא, כל שקיים במכרז הוא אפשרות לעמידת המציע באמצעות התאגדות עם גורם אחר לשם עמידה בתנאי הסף במכרז. כשהגורם האחר חייב להיות בעל ניסיון, אולם לא נדרש  כי יהיה נותן ההתחייבות העתידית להפעלת המדחנים".
 2. לטענת העותרת, משנפתחה אפשרות להציע מציעים בעלי ניסיון מחו"ל, עמדתה של היועצת המשפטית, אשר התקבלה ע"י ועדת המכרזים, מסכלת אפשרות זו, מאחר שאך ברור היה שחברות מחו"ל תפעלנה באמצעות מייצגיהן בארץ.
 3. אין בידי לקבל את טענות העותרת כי יש מקום להתערב בהחלטה לפיה העותרת לא עמדה בתנאי הסף הדורש ניסיון קודם בהפעלת מדחנים. כאמור בסעיף 6.1 לתנאי המכרז, על המציע להיות "בעל ניסיון בהפעלת מדחני חניה...". הפירוש לאמור באותו סעיף, כפי שצויין ע"י היועצת המשפטית בחוות הדעת שמסרה לועדת המכרזים, הינו פירוש סביר העולה בקנה אחד עם מטרות המכרז, היינו שהמציעים יהיו בעלי ניסיון באותם עיסוקים שלגביהם הוצא המכרז.

מקובל עלי האמור ע"י היועצת המשפטית בחוות דעתה מיום 17.12.05 - "בהתאם לתנאי המכרז הניסיון הנדרש בהפעלת מדחני חניה צריך להיות למציע .... הואיל ולחברת אר.אס. אין ניסיון בנושא הפעלת מדחנים בכלל, וכנדרש במסמכי המכרז בפרט, הרי שהצעת מלגם אינה עונה על תנאי הסף בנוגע לניסיון קודם כנדרש במכרז בנושא הפעלת מדחנים".

 1. אין בידי גם לקבל  את טענת העותרת כי פירוש תנאי המכרז באופן המונע התאגדות עם חברה זרה באמצעות נציגה הבלעדי בארץ מסכלת את האפשרות להסתמך על חברות זרות. המכרז איפשר התקשרות עם חברות מחו"ל או עם נציגיהן בארץ, ובלבד שלנציגים בארץ יהא הניסיון הנדרש על פי תנאי המכרז. נאמר בסעיף 6.1 כי על המציע להיות בעל הניסיון בהפעלת מדחני חניה, ולכן, סירובה של ועדת המכרזים לקבל את ניסיונה של סימנס כניסיון של "המציע", היה סביר בנסיבות, ואין מקום להתערב בו.

(ב) קביעת ועדת המכרזים כי הצעת העותרת סטתה באופן בלתי סביר מהאומדן.

 1. כאמור בהחלטה, נפסלה הצעת העותרת גם משום שועדת המכרזים מצאה כי הצעתה של העותרת סטתה באופן בלתי סביר מהאומדן. לקביעה זו לא נמצא מענה בעתירה עצמה. בתשובתה בעל פה של באת כוח העותרת נאמר "מילגם רשאית היתה לתמחר את הצעתה כפי שהיא מצאה לעצמה, מילגם אמרה שהיא רצתה לחדור לתחום החניה.... לכן, היא הפחיתה את המחירים בעמלות של המדחנים...". טענת באת כוח העותרת הינה טענה עובדתית, שלא נמצא לה תימוכין בתצהיר. אין די בהעלאת הטענה, אלא שלנוכח הסטיה מהאומדן, אשר נמצא ע"י המומחה מר עדי נ. הלפרן, המומחה שנשכר ע"י ועדת המכרזים (להלן: "המומחה"), כבלתי סביר, היה על העותרת להסביר איך וכיצד, למרות הסטיה, היה באפשרותה לעמוד בתנאי המכרז.

(ג) קביעת המומחה כי סימנס אינה עומדת בתנאי הסף של המכרז.

 1. בחוות דעתו קבע המומחה כי גם סימנס איננה עומדת בתנאי המכרז. צויין בחוות הדעת, בין היתר, כי העותרת הציעה, באמצעות סימנס, מדחן צג שאינו משלושת הדגמים שבמכרז, ואף לא הציגה מפרט טכני של מדחן צג מופעל מטבעות. מדובר בעניין של מומחיות, ולכן אף נשכר מומחה כיועץ לועדה. כדי לסתור את קביעות המומחה בחוות דעתו, ודברים דומים שאמר לועדת המכרזים בעניין אי עמידתה של סימנס בתנאי הסף, היה ראוי שהעותרת תתמוך את טענותיה בחוות דעת. יתר על כן, בעתירה עצמה, לא נמצא פירוט מלא של העובדות שמהן ניתן ללמוד, כטענת העותרת, כי סימנס עומדת בתנאי הסף של המכרז, ככל שהם מתייחסים לניסיון בהפעלת מדחני חניה, כנדרש בסעיף 6.1 לתנאי המכרז. אוסיף, כי מאחר והעותרת לא התאגדה עם סימנס כדי להציע את הצעתה, ואף לא הציעה את הצעתה למכרז עם סימנס, שאלת עמידתה של סימנס בתנאי הסף של המכרז, אינה צריכה להיות מענייננו.

(ד) טענת העותרת כי משיבה 2 לא עמדה בתנאי המכרז.

 1. לטענת העותרת היה על המשיבה 1 לפסול את הצעתה של המשיבה 2, משזו לא עמדה בתנאי הסף, שכן המשיבה 2 "הינה חסרת כל ניסיון בשירותי גרירה והינה מסתמכת על חברה אחרת..., מבלי שצירפה הסכם התאגדות עימה", ובאשר להתקנת המדחנים והפעלתם הסתמכה המשיבה 2 על מד פארק, אשר לגבי ניסיונה, טענה העותרת, לא נמסרו פרטים כלשהם.
 2. אשר לטענת העותרת כי המשיבה 2 לא צירפה "הסכם התאגדות", הרי שהתשובה לכך שלא נדרש מהמציעים כי יצרפו הסכם שכזה, ואף העותרת לא צירפה הסכם התאגדות עם הגופים אשר יחד איתם ניגשה למכרז.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ