אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פסק-דין בתיק עע"ם 9241/09

פסק-דין בתיק עע"ם 9241/09

תאריך פרסום : 11/07/2010 | גרסת הדפסה
עע"מ
בית המשפט העליון
9241-09
11/07/2010
בפני השופט:
1. א' א' לוי
2. ע' ארבל
3. נ' הנדל


- נגד -
התובע:
שלג לבן 1986 בע"מ
עו"ד רות ברק
עו"ד רונית גרבר
הנתבע:
1. עיריית אשקלון
2. רם ק.ר.ם בע"מ
3. תנופה שירותי כח אדם בע"מ
4. י.י.א אחזקה ושירותים בע"מ

עו"ד יריב אבישור
עו"ד גבריאל תבור
עו"ד אשר שור
עו"ד אדי לזר
עו"ד אמיר קמינצקי
פסק-דין

השופט א' א' לוי

רקע עובדתי

1.        בחודש מאי 2009 פרסמה משיבה 1, עיריית אשקלון, מכרז לקבלת שירותי ניקיון במשרדיה ובמוסדות חינוך בעיר, לתקופה של שנתיים עם אפשרות הארכה לתקופה נוספת. המערערת והמשיבות היו בין המציעות במכרז, וזכתה בו משיבה 2, רם ק.ר.ם בע"מ.

           בסעיף 2(ב)(3) לתנאי המכרז נקבע:

"ההצעות תהיינה מבוססות על מסמכי המכרז [ובהם] טופס 'הצעת משתתף במכרז' הכולל תמחיר עלות שכר למעביד (נספח א' לטופס ההצעה)".

נספח א', הוא טופס הצעת המשתתף, הוסיף וקבע:

"הסכום לשעת עבודה [שיציע משתתף]לא יפחת מסכום המינימום בסך של 28.64 ש"ח".

על-פי האמור בסעיף 4 לתנאי המכרז, הצעה ובה נקב מחיר נמוך מסכום המינימום - נידונה להיפסל.

           סכום המינימום התבסס על משתנה יחיד: עלות העסקתו כדין של עובד ניקיון. התחשיב שערכה העירייה נשען על חוזר מטעם החשב הכללי במשרד האוצר מס' 2007-2-41 מיום י' באב התשס"ז (25.7.07), שכותרתו "הגנה על זכויות עובדים המועסקים בידי קבלני שירותים", ואומץ כמחייב את הרשויות המקומיות בחוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי מס' 460 מחודש דצמבר 2007, על-פי הנחייתו של מנכ"ל משרד הפנים. לפי קביעתו של החשב הכללי, עלות העסקתו של עובד ניקיון עמדה על 28.64 ש"ח לשעה. זאת, בהתאם לרכיבי השכר להם זכאי, על-פי חוקי העבודה, עובד בעל ותק של למעלה משנה - לרבות שכר מינימום, תוספת ותק, חופשת מחלה, דמי הבראה, פיצויי פיטורים ועוד.

           המערערת הציעה לספק את השירות תמורת 29.34 ש"ח לשעת עבודה. הזוכה, רם ק.ר.ם, הגישה הצעה נמוכה יותר, בדיוק בסכום המינימום שנקבע. אך מאחר שחזקה על מציע במכרז כי הצעתו משקפת לא רק את עלויות השכר של עובדיו, כי אם הוצאות נוספות (כאן - חומרים, ציוד ועלויות פיקוח), וכן רווח, הוזמנה הזוכה להסביר לוועדת המכרזים כיצד תוכל לעמוד על-פי הצעתה בתנאי המכרז. לאחר דין ודברים שאיני רואה מקום להרחיב בהם כאן, הגישה הזוכה תחשיב ממנו עלה כי גם במחיר המינימום ניתן לקיים את תנאי המכרז, ואף להרוויח ממנו. התחשיב היה פשוט: בעוד שמרכיבי התשלום לעובד, כפי שפורטו על בסיס קביעותיו של החשב הכללי, התייחסו לעובדים בעלי ותק של יותר משנה, הרי שהזוכה הניחה כי חלק מן העובדים אותם תעסיק יהיו בעלי ותק קצר מכך, ולפיכך עלות העסקתם תהיה קטנה יותר. בחישוב ההפרשה לפנסיה, שבה מחויב מעסיק רק לאחר חצי שנת עבודה, נלקח בחשבון כי "20% מהעובדים צפויים לא לעבוד מעל חצי שנה" (כתב תמחור מיום 16.7.09, מוצג ז' למוצגי המערערת). בתשלום לפיצויי פיטורים ובתשלום תוספת הוותק, להם זכאי עובד שצבר ותק של שנה ומעלה, "נלקחו [בחשבון רק] 60% מהעובדים[,] הצפויים לעבוד מעל שנה" (שם). העלות בגין דמי מחלה חושבה כנמוכה יותר, היות ש"מנסיוננו אחוז ניצול ימי מחלה מלאים הינו 50%" (שם). מרכיב התשלומים לביטוח הלאומי הועמד גם הוא על שיעור נמוך מן הקבוע בהוראות החשב הכללי, על בסיס ההנחה כי חיסכון בתשלומם של מרכיבי השכר שנזכרו לעיל יחסוך גם את החובה לשלם בגינם את תשלומי הביטוח הלאומי. על יסוד כל אלה טענה הזוכה כי היא תוכל לשלם לעובדים את שכרם כדין, לשאת ביתר ההוצאות הכרוכות במתן השירות, ואף להפיק מן ההתקשרות עם העירייה רווח, אם כי נמוך, של מעט למעלה מ-2 אחוזים משווי העסקה.

2.        בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע דחה את טענת המערערת כי יש לבטל את המכרז בהיעדר אומדן שהוכן כדין, וממילא יש לפסול את ההצעה הזוכה אשר שיקפה אחד משניים: גריעה מן התשלומים שיש לשלם לעובדים, ופירושה פגיעה בזכויותיהם; ולחלופין הפסד כספי למציע, לאמור, הצעה גירעונית בה הוא לא יוכל לעמוד. נקבע, כי "התחשיב שערכה חברת רם לגבי תמהיל הוותק של העובדים שישובצו על ידה לביצוע העבודות כמפחית משולי העלות המוצעת שבתמחיר, אינו מופרך והוא מתקבל על הדעת" (בפסקה השלישית לפסק-הדין). "אין ספק", כתב הנשיא המלומד, "כי עדיף לעובדים שמקום העבודה שלהם יהיה לתקופה ארוכה. ברם, נתון זה לא היה תנאי מהותי במכרז - לא במפורש ולא מכללא והרחבתו כתנאי סף שבדיעבד מנוגדת לעקרונות דיני המכרזים" (שם, בפס' 5). "מחיר ההצעה", הוסיפה וקבעה הערכאה קמא, "מבטיח איפוא את תשלומי העובדים" (שם, בפס' 4). באשר למכרז נפסק, כי "נספחי הצעות מחירי המינימום לעלות שעת עבודה ממוצעת - עולים כדי האומדן הנדרש - וזאת נוכח מהותו של המכרז אשר התמחיר והעלויות שבו מורכבים באופן מכריע, כמעט מוחלט, מעלויות שעת עבודה ממוצעת" (שם, בפס' 7).

           בכך מצוי עיקרו של הערעור שבפנינו, ופשיטא בעיני כי יש לקבלו.

המסגרת הנורמטיבית

3.        סעיף 197 לפקודת העיריות [נוסח חדש], התשכ"ד-1964 (כמקביליו - סעיף 192 לצו המועצות המקומיות (א), התשי"א-1951 וסעיף 89 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958), קובע את חובתן של עיריות להתקשר בחוזה לביצוע עבודה על-פי מכרז פומבי. הפקודה, כמו תקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987 אשר הותקנו מכוחה, אינה מדברת בחובה להקפיד בזכויותיהם של עובדי הקבלן עמו נקשרת העירייה בחוזה. גם בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, המסדיר את חובת ההתקשרות במכרז פומבי בידי משרדי הממשלה וגופים ציבוריים נוספים, לא נכללה עד לאחרונה הוראה ברוח זו.

           אלא שמשטר ההגנה על זכויות עובדיו של מציע במכרז ציבורי הוא חלק בלתי נפרד מדיני המכרזים, בכוח ובעת האחרונה גם בפועל. משטר זה נגזר, ראש וראשונה, מחובת הנאמנות לציבור של רשויות המנהל (דפנה ברק-ארז משפט מינהלי 631 (2010)), מן העובדה כי המטרות שלשמן הן פועלות אינן כלכליות גרידא (עומר דקל חובת המכרז של גופים מינהליים 49, 293 (2001)), ומכפיפות פעולתן של רשויות אלו לכל אשר נכלל בתקנת הציבור, היינו, ל"עקרונות היסוד של השיטה המשפטית" (שושנה גביש סוגיות בדיני מכרזים ציבוריים 24 (1997)). אין חולק, כי חוקי המגן בעבודה הם עצם מעצמותיהם של עקרונות אלה. כך, הטעימה גם ההלכה הפסוקה כי "כאשר מתקשרת המדינה עם גורמים חיצוניים זכאית היא ואף חובה עליה לעשות את שבידה כדי להבטיח את השמירה על חוקי המגן וכדי להבטיח צמצום היקף הפגיעה בזכויות העובדים" (בג"ץ 10245/07 הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל נ' משרד המשפטים (לא פורסם, 25.12.07)). וכל אשר אמור במדינה, אמור מבחינה זו גם ברשויות המקומיות, הכפופות בפעולתן לאותם עקרונות של המשפט הציבורי.

           לצדה של חובה עקרונית זו, נרשמו בשנים האחרונות מספר צעדים קונקרטיים להעמקת ההגנה על זכויות עובדיו של מציע במכרז ציבורי. בפברואר 2007 קיבלה הממשלה את החלטתה מס' 1134, המורה לחשב הכללי במשרד האוצר להרחיב את אכיפתם של חוקי העבודה על ספקי שירותים לממשלה בענפים עתירי כוח-אדם, ולקבוע הוראות להגנה על זכויות עובדיהם. בד בבד, נצטוו מנכ"ל משרד הפנים ומנהל רשות החברות הממשלתיות ליישם כללים אלה ברשויות המקומיות ובחברות הממשלתיות. בעקבות כך, הפך תקנון הכספים והמשק (תכ"ם) שמפרסם החשב הכללי ובו, כאמור, כללים להגנה על זכויות העובדים, למחייב את מרביתן של רשויות הציבור (ראו גם גבריאלה שלו "מכרזים ציבוריים לאחר חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992" משפט וממשל ב 455, 457 (1995); שמואל הרציג דיני מכרזים ב 72 (2002)).

           בחודש פברואר 2009 תוקנו תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, ק"ת 6750, בתיקון שעיקרו נכנס לתוקף ביוני 2009 ושזר בתקנות, כחוט השני, את החובה להקפיד בזכויותיהם של עובדים. כך, בין היתר, הוסמכה ועדת מכרזים לפסול הצעות שקבלתן כרוכה בפגיעה בזכויות עובדים (תקנה 20(ד) לתקנות); נקבע כי תידחה הצעתו של מציע, שבשנים שקדמו למכרז הורשע בהפרה של דיני העבודה (תקנה 6א(א)); והוטעם כי הקפדה בזכויות עובדים היא מאמות המידה לשקילת ההצעות הכשרות שהוגשו (תקנה 22(א)(6)). תקנות אלו, כלשונן, אמנם אינן מחייבות את הרשויות המקומיות, באשר הן מקיפות אך את הכפופים לחוק חובת המכרזים, אולם בהיעדר יסוד מהותי להבחנה בענין זה בין משרדי הממשלה לבין השלטון המקומי, אך טבעי הוא כי את שטרם קבע מתקין התקנות בלשון מפורשת, תשלים הפסיקה ולנגד עיניה ראייה קוהרנטית של יסודות המכרז הציבורי.

           לעקרון שבבסיס הדברים, היינו, כי כחלק מדרישתם של דיני המכרזים לבחינתה של הצעה על יסוד התועלת שיש בה לציבור ומחירה ההוגן והסביר, היא תיבחן גם על-פי יחסה אל זכויות העובדים העתידים להיות מועסקים מכוחה, ניתן כבר ביטוי בפסיקתן של ערכאות השיפוט המנהליות של הערכאה הראשונה. בפרשה, שבאה לא מכבר בפני בית-המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, היטיבה לתאר זאת כבוד השופטת מ' רובינשטיין:

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ