אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פסק-דין בתיק עמה 1287/03

פסק-דין בתיק עמה 1287/03

תאריך פרסום : 20/11/2007 | גרסת הדפסה
עמ"ה
בית המשפט המחוזי תל אביב
1287-03
07/06/2007
בפני השופט:
מגן אלטוביה

- נגד -
התובע:
וטורי שלום
עו"ד עמרם גבריאל
הנתבע:
פקיד שומה רחובות
פסק-דין

שנות המס שבערעור הן השנים 1997 עד 2000 ועד בכלל.  עיקר המחלוקת נסובה בקשר עם יתרת בעלי מניות הרשומה בדו"חות הלא מבוקרים של חברות שבבעלות ובשליטת המערער. יתרה זו, ביחד עם הוצאות מחיה משוערות שהוספו על ידי המשיב, יוצרים, לאחר השוואת הצהרות הון שהגיש המערער, את עיקר הפרשי ההון הבלתי מוסברים. הפרשים אילו הוספו כהכנסה לשנות המס שבערעור, בחלקים שווים. המערער חולק על כך. עיקר טענתו כי המשיב מבסס קיומה של הזכות לכאורה מאת החברות, לטובתו, על ספרי החברות, ספרים אשר לא בוקרו ואף המשיב לא קיבל אותם. כך, על אף שספרים אילו נחתמו על ידי המערער, כמנהלן של אותן חברות. עוד קובל המערער כי ככל שחל גידול בהונו הרי הוא אירע בשנות מס 'סגורות'. לגישתו לא ניתן לייחס ההכנסה לשנות המס שבערעור.

המערער הוא בעל שליטה במספר חברות שהרלוונטיות לעניין השומה הן :

וטורי מינו - שיווק מוצרי מזון בע"מ (ח.פ. 511825226 -הפסיקה פעילותה בשנת 1996)(להלן-" וטורי מינו")

וטורי מוצרי מזון בע"מ (ח.פ. 512388950)(להלן- וטורי מוצרי מזון).

החברות עסקו בשיווק מזון וחומרי ניקוי למכולות.

מהשוואות אשר ערך המשיב בין שתי הצהרות הון, האחת ליום 31.12.93 והאחרת ליום 31.12.00, התגלה הפרש הון בלתי מוסבר בסך 699,054 ש"ח.  בהצהרת ההון לשנת 2000 נקבע  סכום של השקעה בנכסים בהם נערך מאזן בסך 690,230 ש"ח . סכום זה כולל סכום של 628,169 ש"ח אשר נמצא כי נרשם כהכנסה בחברת וטורי מינו שלא דווח למס הכנסה אולם דווח למע"מ, כאשר הכנסות אילו נזקפו בדו"ח הבלתי מבוקר של החברה ליתרת בעלי מניות, על ידי רואה החשבון של החברה. כן נמצא סכום השקעה של 41,374 ש"ח לטובת בעלי מניות בחברת וטורי מוצרי מזון. לפיכך הוסיף המשיב הכנסות אלו לסכום הצהרת ההון לשנת 2000, משום שסכום זה לא בא לידי ביטוי בהצהרת ההון שהוגשה על ידי המערער. (המשיב שגה בחישוב הסכום הכולל ולא הביא בכלל חשבון כי השקעה בסך 20,687 ש"ח   הוצהר כהשקעה בהצהרת ההון לשנת 2000, כפי שיובהר). הגדלת ההון עמדה על 700,191ש"ח. לסכום זה הוספו שימושים בגין תשלומי מס הכנסה ששולמו במהלך התקופה בסך 73,968 ש"ח, ובסך הכול גידול ללא הוצאות מחיה 774,159 ש"ח.  המשיב קבע את הוצאות המחיה המשוערות של המערער ומשפחתו, לצורך חישוב הונו והשוואת ההון בין שתי הצהרות ההון, על פי לוחות המחיה שנערכו על ידי רשות המסים, המחלקה הכלכלית, לוחות 1-2 , והעמיד הוצאות המחיה על סך 505,293 ש"ח.  ובסך הכול (774,159 ש"ח + 505,293 ש"ח =) 1,279,452 ש"ח. הואיל וההכנסות על פי שומות סופיות לשנים שבין הצהרות ההון עמדו 580,398 ש"ח, הרי שהפרש ההון הבלתי מוסבר עומד על 699,054 ש"ח. המשיב יחס 174,764 ש"ח לכל שנת מס החל משנת 1997 וכלה בשנת המס 2000.

המערער אינו חולק כי לזכותו נרשם במאזני חברת וטורי מינו בין השנים 1994-1996, סך כולל של 628,169 ש"ח.  טענת המערער היא כי ספרי וטורי מינו בהיותם בלתי מבוקרים אינם יכולים לשמש כמקור למידע  וכי אין לסמוך על הרישום שבהם. לגישתו אף המשיב בחר שלא לקבל את ספרי החברה האמורה במובן זה שפקיד שומה רחובות הודיע כי הדו"חות העצמיים של החברה, בטלים (נספחים 7א-ד להודעה המפרשת את נימוקי הערעור). על כך מוסיף המערער וטוען כי משום שהחברה דיווחה לרשויות מע"מ ושילמה לפי המחזור את המע"מ המגיע הרי שיש יסוד לסברה כי המדובר בהכנסה בחברה ולא השקעות המערער. דברי המשיב בהודעה המפרשת את נימוקי השומה בקשר עם דיווח החברה למע"מ בגין סכום זה, מהווה הודאת המשיב כי המדובר בהכנסות החברה. כל נרשם בספרי החברות ובדו"חות נרשם על ידי רואה החשבון מטעמן כשלמערער אין כל ידיעה או הבנה באשר לכך. עוד טוען המערער, גידול ההון , ככל שהתרחש, הרי שהוא נעשה , על פי ספרי וטורי מינו, בשנים 1994, 1995 ו 1996. יחוס ההכנסות לשנים שבערעור נעשה במכוון בכדי לעקוף שלא כדין את מגבלת התיישנות שומות המערער בשנים הללו. שומות אילו הפכו "סגורות" קודם למועד הגשת הצהרת ההון. זאת ועוד, יחוס זה נעשה ללא אסמכתא  חוקית או חשבונאית. יחוס  ההכנסות צריך שיעשה בהתאמה לעולה מספרי וטורי מינו ככל שיקבע ולא בשנות המס שבערעור. עוד מלין המערער כי המשיב לא סיפק הסבר לסך של 62,061 ש"ח שהוסף להצהרת ההון של שנת 2000. באשר להוצאות המחיה, טוען המערער כי היה על המשיב לקבוע את הוצאות המחיה בהסתמך על הצהרות ההון והצהרות המערער בדו"חותיו. לחלופין טען המערער בהודעה המפרשת את נימוקי הערעור כי , לנוכח רמת החיים הנמוכה של המערער יש לקבוע את הוצאות המחיה על פי הטבלאות הנמוכות ביותר המוכרות כטבלאות 5-6. בסיכומיו לא שב המערער לטענה זו ולמעשה אישר את הסכום המשוער כעולה מתוך דוחות המערער והצהרת ההון, אולם הוסיף להחזיק בטענתו, כי היה על המשיב שלא להביא סכום משוער זה בכלל חשבון.  באשר למספר הנפשות הסועדות על שולחנו של המערער נפלה טעות באשר ילדי המערער הם ילידי השנים 1976, 1977 ו 1983 והפכו לבוגרים בתקופת השוואת ההון.

דיון

הסתמכות על דו"חות לא מבוקרים

סעיף 135 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961(להלן- הפקודה), מעניק לפקיד השומה סמכות לדרוש מנישום דין וחשבון על הונו ונכסיו וזאת על מנת שיגיע לידיעה טובה יותר ומלאה בדבר הכנסותיו של הנישום (ראו, ע"פ 114/75 משל לוי נ. מדינת ישראל, פ"ד ל(2) 648).  כלי השוואת ההון, שניתן בידי פקיד השומה, מהווה בידיו אמצעי לבחינת נכונות הדיווחים המוגשים לו על ידי ציבור הנישומים. על כן, חובה על הנישום לגלות בהצהרתו את הונו על כל מרכיביו. מקום בו נוצר פער בין שתי הצהרות הון, חובתו של הנישום לשכנע, כי פער זה אינו תולדה של רווח עסקי אשר פקיד השומה רשאי להתחשב בו לצורך חיוב במס. על הנישום להמציא ראיות אובייקטיביות ומהימנות, שיש בהן כדי להסביר את מקור ההפרש, על מנת לשלול את היות ההפרש נובע מפעילות עסקית ברת מס. לא נשא הנישום בנטל להרים את הנטל המוטל עליו, קמה חזקה כי המדובר בהכנסה חייבת במס, אם על בית המשפט לבחון האם נשא המערער בנטל להוכיח כי בידו הסבר לגידול ההון. במקרה דנן מתמקד הדיון בזקיפת "נכס" נוסף לנכסים שפורטו בהצהרות ההון, הוא "נכס" הסכומים הרשומים בספרי החברות שבבעלות המערער, ככספים העומדים לזכותו. על המערער להוכיח כי מידע זה שהגיע לידי המשיב, מתוך דו"חות  החברות, אין בו כדי להצדיק זקיפת כספים אילו, כשהשקעתו בחברות.

בתקופת השוואת ההון היה המערער בעליהן של שתי חברות שהוקמו בזו אחר זו כפי שפורט. בהמשך לעצת רואה  החשבון מילברג אשר היה רואה החשבון של החברה, העביר המערער אל חברת וטורי מינו, את כל פעילותו, לרבות מלאי, בעסק שהיה לו עובר להקמת החברה (ראה עדות המערער, עמ' 5 לפרטיכל ש' 21-25 וכן עמ' 6 ש 5-6). לאחר הפסקת פעולתה של חברת וטורי מינו בשנת 1996, הועברה הפעילות לחברה חדשה שנקראה "וטורי מוצרי מזון בע"מ" (ראה עדות מר שי מודחי רכז חולית חברות, מטעם המשיב, עמ' 13 ש' 9-11 לפרטיכל).  המערער העיד (עמ' 7 ש' 21-23) כי אף חברת וטורי מוצרי מזון נסגרה ובעת מתן העדות עבד המערער בחברה בשם "וטורי עתיד השיווק 2004" שהיא בבעלות בנו בן ה 28.  המערער החזיק ב 100% ממניות חברת וטורי מינו (עדותו, עמ' 5 ש' 8-9) ותפקד כמנהל של החברה והרוח החיה מאחוריה, וכדבריו:" עשיתי הכל"  (עמ' 5 ש' 20).

דו"חות שהגישה חברת וטורי-מינו לשנים 1994-1996 למשיב, הוגשו על ידה רק בשנת 1999 (ראה מש/3 -מש/5 וכן עדותו של המערער עמ' 3 ש' 8-9). הדו"חות שהגישה חברת וטורי מוצרי מזון לשנים 1996-1999, הוגשו רק בשנת 2001 (ראה עדות שי מודחי , עמ' 13 ש' 11).

המערער אינו חולק כי בדו"חות חברת וטורי מינו, הופיעה יתרת זכות לבעלי מניות בסך של 628,169 ש"ח. אמנם דו"חות אילו לא התקבלו על ידי פקיד השומה המטפל בתיק החברות אולם האם יש בכך כדי לגרוע מההודאה המצויה בהם? רואה החשבון אשר טיפל בהגשת הדו"חות והכנתם, בחר שלא לאשרם כדו"חות מבוקרים והוא מבהיר את עמדתו כדלקמן: " מאחר וחמר הראיות, הידיעות והביאורים שקבלתי אינם מספיקים לביסוס חוות דעתי, אין אני מחווה דעה על הדו"ח הכספי של החברה ליום..." (ראה למשל עמ' 2 של מש/3 דין וחשבון על הכנסות החברה לשנת המס 1996 אשר הוגש לפקיד השומה בגוש דן ביום 1.6.1999, כאשר הצהרת רואה החשבון נושאת תאריך ה 23 במאי 1999).

מנהל החברה, המערער, הוא אשר חתם על הדו"חות וודאי היה ער ברמה כזו או אחרת, למופיע בהם ומכל מקום חתימתו בשם החברה, מעידה ומאשרת כי, ולו כמנהל החברה, ומי שמוסמך מטעמה לחתום על דו"חותיה, ידע את תוכנם של הדו"חות ואישר את נכונות הדו"ח.  טופס 1214, הוא טופס דו"ח לחברה, כולל בתחתית עמודו הראשון הצהרת מנהלי החברה כדלקמן:

"הריני מצהיר/ה שאין לחברה הכנסות נוספות לרבות הכנסות פטורות, מלבד אילו הכלולות בדיו וחשבון זה וכן כי הפרטים והידיעות שנמסרו בדו"ח זה ובנספחיו הם נכונים מלאים ושלמים."

המערער חתום בעצמו (בלא חותמת חברה) על הצהרות אילו למשל זו שמיום 31.5.1999 במש/3. אם כן, הגם שאין הדו"חות מבוקרים בחברת וטורי נינו ולא התקבלו הם על ידי המשיב, הרי שלא יעלה על הדעת כי המערער אשר הצהיר בחתימתו כי תכנם אמת, יתכחש  להצהרתו ולכתוב בהם.

יש ומצהיר חוזר בו מהצהרתו, על כל הנובע מכך, ומציג גרסה שונה, אולם לא כך עשה המערער בפני. אין המערער מאשר כי הרישום נכון הוא או שמא אינו נכון.  טענתו היא כי המשיב מנוע מלהסתמך על המוצהר בדו"ח החברה היות ודו"ח זה אינו מבוקר. הואיל והמערער אינו מציג כל טענה חלופית לאשר רשום בספרי וטורי -מינו, הרי שגם אינו מביא כל ראיה לתמוך בגרסה אחרת מהמוצהר בספרי החברה. וזאת יש לזכור, הצהרת המערער כמנהל, בספרי וטורי-מינו, הינה הודאת בעל דין. כל זאת על רקע חובת המערער לשאת בנטל להוכיח ולשכנע כי הפרשי ההון שנתגלו, יש הסבר להם. הסבר, שאינו השאת הכנסה ברת מס.

מוצא אני כי אין מקום להתערב בשקול דעתו של המשיב שעה שדלה ועשה שימוש מתוך דו"חות החברה את הסכומים המופיעים בהם כנזקפים לטובת בעל מניותיה, הוא המערער. זאת, הגם שהמשיב  לא קיבל את התוצאה העיסקית העולה מן הדו"חות, בכל הנוגע להכנסות החברה עצמה. די היה לו למשיב כי ראה בדו"חות ומידע המצוי בהם כהודאת המערער בנכונותם וראו למשל ע"א 388/76 כבשני נ. מנהל מס שבח מקרקעין , פ"ד לא(3) 253.

בין אם הנתון בדבר הסכום הנזקף לטובת בעל המניות הוא מדויק, מוטעה, שגוי או מסולף, הרי שזהו הנתון שהצהיר עליו המערער כי הוא מתון של אמת.  המערער, כמי ששימש כמנהל החברה ובעל מניותיה הוא שחב בהמצאת מלא הפרטים לרואה החשבון, על מנת שזה יכול לאשר את הדו"ח כדו"ח מבוקר. רואה החשבון העיר על גבי הדו"ח , כאמור, כי לא היו בידיו כל הנתונים והפרטים באופן מלא. לא הוגש דו"ח מבוקר בשל מחדלו של המערער, בין במישרין ובין בעקיפין למשל משום שלא פעל במסגרת אחריותו לקיומה של מערכת מתאימה לשם כך. לא יתכן כי מי שגרם להגשת דו"חות וטורי-מינו, כדו"חות לא מבוקרים, יסתתר מאחורי הטענה כי בשל היות לא מבוקרים, אין מקום ללמוד מהם באשר לסכומים שנרשמו בהם כזקופים לטובתו. התנהלות זו וטענה זו, אינן תמות לב בלשון המעטה. ואבהיר: מצהיר המערער, כמנהל החברה, כי מדי שנה הצטבר סכום בחברת וטורי שהוא שלו באופן אישי (זקיפת הסכומים לטובת בעלי המניות). עתה טוען המערער - על אף שהצהרתי כי הסכומים המופיעים בספרי החברה הם שלי, אין להסתמך על הצהרתי שלי הואיל ורואה החשבון לא יכול היה לאמת הצהרה זו משום שאני, המצהיר אותה, לא סיפקתי לידיו נתונים ראויים וטובים, אשר ישמשו אותו בביקורתו. למצער המדובר בטענה היכולה להופיע כתרגיל בקורס מבוא ללוגיקה, אולם אינה יכולה לעמוד כטענה משפטית ראויה. בכל הכבוד, זוהי טענה מקוממת, לרבות בשל שהיא אינה מתיישבת  עם ההגינות המתבקשת בהתנהלותו של נישום מול רשויות המס. בין אם הדו"חות מבוקרים ובין אם לאו, המוצהר בהם הוא הודאת המצהיר.  אין כל מקום להתערבות בית המשפט בשקול דעתו של המשיב, להסתמך על הצהרה זו באשר לנכסיו של המערער, כפי שנעשה. בהקשר זה אעיר, כי טענתו זו של המערער היא כה מרחיקת לכת באי סבירותה, עד כי לו הייתה זו טענתו היחידה, היה מתגנב החשש כי כל תכליתה, לשמש אמתלא בהגשת ערעור סרק, לרבות לשם דחיית מועד תשלום המס, תוך שימוש בזכות הערעור שלא בתום לב.

משמעות הדיווחים ותשלומי המע"מ- סברה בלא תשתית ראייתי, אין בה די

אלא שטענה נוספת בפי המערער בהקשר זה והיא כי, הואיל ואין מחלוקת כי חברת וטורי-מינו, שילמה מע"מ, בגין המחזורים שהצמיחו לכאורה את הסכומים האמורים, הרי הדיווח למע"מ הוא בבחינת הצהרה של החברה כי מדובר בהכנסות החברה. וכך כותב ב"כ המערער (סעיף 14 לסיכומיו):

"התוצאה הסבירה היחידה המתיישבת בין הדיווחים למע"מ לבין הנתונים אותם ערך רואה החשבון במאזנים היא כי סכומי יתרות בעמ"נ הם הכנסות החברה. שהרי לפנינו דיווחים בזמן אמת נושאי תשלום מס (מע"מ) ולעומתם עדות מ"כלי שני" היא הדוחות הכספיים שנערכו ע"י רואה החשבון ומבוססים על הנחות וכללי עבודה מחמירים בהעדר ביקורת ודאית של הנתונים עליהם מבוססים דוחות אלו"

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ