אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פסק-דין בתיק עמ"נ 14026-03-12

פסק-דין בתיק עמ"נ 14026-03-12

תאריך פרסום : 24/02/2013 | גרסת הדפסה
עמ"ן
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
14026-03-12
06/01/2013
בפני השופט:
ד"ר מיכל אגמון-גונן

- נגד -
התובע:
ליהקום בע"מ
עו"ד ניר מילשטיין
עו"ד איתמר פורת
הנתבע:
רשם הקבלנים
עו"ד מאיה לויאן מפרקליטות מחוז תל אביב
פסק-דין

רשם הקבלנים החליט למחוק את המערערת מפנקס הקבלנים. החלטה זו התקבלה לאחר שהסתבר כי המערערת ביצעה עבודות בנייה בהיקפים החורגים משמעותית מעבודות הבנייה שהייתה רשאית לבצע בהתאם לסיווג שבו החזיקה באותה עת.

לפני ערעור על החלטת ועדת הערר, היושבת לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט - 1969 (להלן: " חוק רישום קבלנים") מיום 26.2.12, שבמסגרתה נדחה ערר שהגישה המערערת על החלטת רשם הקבלנים מיום 29.8.11 ונקבע כי החלטת רשם הקבלנים למחוק את המערערת מפנקס הקבלנים הינה החלטה סבירה.

1. הרקע הנדרש

המערערת, ליהקום בע"מ (להלן: " ליהקום"), הינה חברה קבלנית הרשומה בפנקס הקבלנים בענף הבנייה מאז שנת 1999. עם רישומה, קיבלה ליהקום את הסיווג הנמוך ביותר בענף אליו היא משתייכת, סיווג ג/1, זאת בהתאם להוראות תקנה 2 לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), תשמ"ח - 1988 (להלן: " תקנות הסיווג").

ביום 1.8.00 ולבקשתה של ליהקום, הועלה סיווגה לסיווג הגבוה ביותר, מסוג ג/5, המאפשר לבצע עבודות ללא הגבלת סכום והיקף, וזאת מכוח תקנה 7(א)(2) לתקנות הסיווג, המאפשרת העלאת הסיווג מקום בו " למבקש יש, והייתה במשך השנתיים שקדמו ברציפות להגשת הבקשה, שליטה בתאגיד הרשום בסוג המיוחד המבוקש ". העלאת הסיווג של ליהקום התאפשרה מאחר שבעלת השליטה בליהקום באותה עת, חברת רישן בניין והשקעות בע"מ, הייתה בעלת השליטה גם בחברה קבלנית עם הסיווג המבוקש, היא מ.א. נתנאל חברה לעבודות ציבוריות בע"מ (להלן: " נתנאל"). בהודעה שנשלחה לליהקום על העלאת הסיווג צוין, כי הסיווג יהיה בתוקף כל עוד לא הועברה השליטה לאחר וכל עוד מקבלת החברה שירותים מהמהנדס שעליו הצהירה. צוין, כי על ליהקום להודיע לרשם הקבלנים על כל שינוי שיחול במבנה החברות או בזהות המהנדס, כאשר אי הודעה תביא להורדת הסיווג (ראו נספח 3 לכתב התגובה לערעור).

ביום 6.2.06 בוטל רישומן של ליהקום ושל נתנאל בפנקס הקבלנים, לאחר שלא המציאו תצהירים המעידים על העסקת עובדים בעלי כישורים המתאימים לסיווג, בהתאם לנדרש בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סדרי רישום), תשמ"ח - 1988 ואשר מוכיחים כי העובדים המקצועיים האחראיים, שעל בסיס כישוריהם וניסיונם ניתן הרישיון הקבלני, המשיכו לעבוד בחברות (ראו נספחים 4 ו-5 לכתב התגובה לערעור). 

ביום 5.6.07 הוחלט לחדש את רישומה של ליהקום בפנקס הקבלנים לאחר שהושלמו החוסרים האמורים. רישומה של נתנאל בפנקס לא חודש באותה עת.

ביום 10.1.08 הודיע רשם הקבלנים לליהקום, כי הוא שוקל להוריד את סיווגה לסיווג ג/1, אלא אם כן תציג מסמכים שונים, שמהם ניתן יהיה להיווכח כי יש לה יכולת לשמור על הסיווג הגבוה ובין היתר " פירוט עבודות בצירוף חוזים שבוצעו משנת 2003 ואילך המצביעים על כך שביטול חברת מ.א נתנאל חברה לעבודות ציבוריות בע"מ לא פגעה בפעילות חברתכם ובהיקף עבודתכם ברמת הסיווגים בהם החברה רשומה " (ראו נספח 6 לכתב התגובה לערעור). מכתבי תזכורת נשלחו לליהקום ביום 26.2.08 וביום 19.3.08 (ראו נספח 7 לכתב התגובה לערעור).

ביום 31.3.08 נשלחה תגובת ליהקום.

ביום 20.5.08 נשלח לליהקום מכתב שבו התבקשה להמציא חוזים נוספים של עבודות בנייה שבוצעו על ידה וכן חשבונות סופיים בגין עבודות אלו (ראו נספח 8 לכתב התגובה לערעור). מכתבי תזכורת נשלחו ביום 24.6.08 וביום 31.7.08.

ביום 7.9.08 הודיע רשם הקבלנים לליהקום, כי נרשמה התראה בתיקה בשל אי מענה. כן הודע לליהקום כי באם לא תענה לפניותיו בתוך פרק זמן נוסף של 30 ימים יבוטל רישומה בפנקס הקבלנים. בגוף המכתב צוין, כי הביטול יכנס לתוקפו ביום 7.10.08, כי מתאריך הביטול ייאסר על ליהקום לבצע עבודות הנדסה בנאיות וכי בתוך 14 יום מתאריך הביטול על ליהקום להשיב את תעודת הקבלן ורישיון הקבלן לשנה השוטפת. עוד צוין בהחלטה, כי ליהקום רשאית לערור על ההחלטה תוך 30 יום מיום קבלתה (ראו נספח 9 לכתב התגובה לערעור).

ליהקום לא הגישה ערר על החלטה זו ומרישומי המשיב עולה, כי רישומה של ליהקום בפנקס הקבלנים בוטל ביום 3.11.08.

לאחר המועד האמור, פנתה ליהקום לרשם הקבלנים במכתב שאליו צורפו מסמכים שונים, שאותם נתבקשה להמציא להוכחת סיווגה.

ביום 4.12.08 הודע לליהקום, כי לאור ביטול הרישום לא ניתן לטפל במסמכים שהוגשו וכי על ליהקום לפנות בבקשה לחידוש רישומה בפנקס הקבלנים (ראו נספח 10 לכתב התגובה לערעור).

ביום 11.1.09 הגישה ליהקום בקשה לחידוש רישומה בפנקס הקבלנים. בקשתה של ליהקום נבדקה על ידי רשם הקבלנים ונמצא כי לא ניתן לאשרה, שכן מנהל העבודה אינו מתאים בהכשרתו לחברה המסווגת בסיווג ג/5. הודעה על כך נשלחה ביום 13.1.09 כאשר בשוליה צוין (ולשיטת המשיב מתוך טעות), כי " יש להמציא עובד אחר תוך 21 יום אחרת יבוטל הרישום ". מכתבים נוספים נשלחו לליהקום ביום  4.2.09 וביום 30.4.09 ובהם פורטו האישורים הנדרשים לגבי מנהל העבודה (ראו נספחים 11-13 לכתב התגובה לערעור).

ביום 23.7.09, לאחר שליהקום המציאה מסמכים נוספים, התכנסה הועדה המייעצת לרשם הקבלנים על מנת לדון בעניין בקשת ליהקום לחידוש רישיונה. לאחר שבחנה את בקשתה של ליהקום ואת המסמכים שהוצגו לה לעניין ביצוע העבדות על ידי ליהקום ואת אנשי המקצוע שהוצעו לה על ידי ליהקום כבסיס לרישום ולסיווג, המליצה הועדה על החזרת רישומה של ליהקום לפנקס הקבלנים, אולם זאת בסיווג הבסיסי מסוג ג/1. הועדה קבעה, כי ליהקום איננה זכאית להחזיק עוד בסיווג ג/5 לאור ביטול רישומה של נתנאל בפנקס הקבלנים וכן לאור הכישורים העדכניים של בעלי הכישורים בה והיקף עבודותיה (ראו נספח 14 לכתב התגובה לערעור).

ביום 6.9.09 הודיע רשם הקבלנים לליהקום, כי החליט לקבל את המלצת הועדה  ולחדש את הרישום בסיווג ג/1 בלבד מאחר שהחברה אינה עומדת עוד בתנאי הסיווג המיוחד. בהחלטה צוין, כי ליהקום רשאית לערור על ההחלטה תוך 30 יום מיום קבלתה (ראו נספח 15 לכתב התגובה לערעור). 

ליהקום לא הגישה ערר על החלטה זו והסתפקה בפניית מנהלה, מר אריה נתנאל,  לרשם הקבלנים מיום 13.9.09, שבמסגרתה הצר על ההחלטה האמורה (ראו נספח 16 לכתב התגובה לערעור).

במהלך חודש יוני 2010, הגיעה לידי רשם הקבלנים תלונה על התקנת מעליות פגומות בבניין בן 14 קומות ברחוב פנחס איילון 23 בחולון. המדובר בבניין שבבנייתו החלה ליהקום ביום 6.5.08 ואשר הצריכה סיווג ג/5. בעקבות התלונה, פנה רשם הקבלנים לליהקום בבקשה לקבלת פרטים. תשובת ליהקום הייתה, כי היא אכן בונה את הבניין האמור (ראו נספח 17 לכתב התגובה לערעור). 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ