אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> עת"מ 56874-11-16 אמניר -" תעשיות מיחזור בע"מ נ' משרד האוצר באמצעות מינהל הרכש הממשלתי ואח'

עת"מ 56874-11-16 אמניר -" תעשיות מיחזור בע"מ נ' משרד האוצר באמצעות מינהל הרכש הממשלתי ואח'

תאריך פרסום : 14/12/2016 | גרסת הדפסה
עת"מ
בית המשפט המחוזי ירושלים כבית-משפט לעניינים מנהליים
56874-11-16
06/12/2016
בפני השופט:
עודד שחם

- נגד -
מבקשים:
אמניר -" תעשיות מיחזור בע"מ
עו"ד ע' שפינדל
עו"ד ש' סגמן
עו"ד פ' צימרמן
משיבים:
1. משרד האוצר באמצעות מינהל הרכש הממשלתי
2. ק.מ.מ. מפעלי מיחזור בע"מ

עו"ד מ' סביון
עו"ד ר' ברק
החלטה

 

 

 

בפניי בקשה לצו ביניים.

1. עניינה של הבקשה במתן צו, אשר ידחה את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז למתן שירותי איסוף וגריסה של פסולת נייר, נשוא העתירה שבכותרת, וזאת עד להכרעה בעתירה.

2. סיכויי ההליך. הסעד המבוקש בעתירה הוא בחינה מחדש ושינוי של תנאי סף שנקבע במכרז (0.5.1.8). לטענת העותרת, תקופת הניסיון שנקבעה, לצד טיבו ומספר הלקוחות אליו הוא מתייחס, מביאה לתוצאה כי התנאי מתקיים בגוף אחד בלבד, הוא המשיבה 2. מעיון בתגובות לבקשה לצו ביניים עולה, כי אין מחלוקת של ממש ביחס לטענה זו. גם אין מחלוקת של ממש ביחס לטענת העותרת, כי היקף השירותים המבוקשים במכרז מתייחס לכלל משרדי הממשלה ויחידות הסמך שלהם, וכי מוסדות ותאגידים נוספים רשאים להתקשר עם הזוכה במכרז, בפטור ממכרז. אף אין מחלוקת, כי תקופת ההתקשרות 5 שנים, ניתנת להארכה לעוד שלוש שנים. בנסיבות אלה, טענות העותרת כי יש לשקול את תנאי הסף, באופן שיאפשר תחרות במכרז, לצד הצבת רף מקצועי נדרש, ראויות לבירור.

3. לא נעלם מעיניי, כי המשיבים טוענים שהבקשה לצו ביניים נגועה בשיהוי סטטוטורי. יש ממש בטענה כי ביחס למועד פרסום המכרז (26.9.16), המועד הקבוע בתקנה 3(ב) לתקנות בתי המשפט לעניינים מנהליים (סדרי דין) תשס"א – 2000 חלף בעת הגשת העתירה (24.11.16), וזאת גם אם מביאים בחשבון את פגרת חג הסוכות שחלה במהלך התקופה. בה בעת, ניתן לגרוס כי המועד הרלוונטי לתחילת מירוץ המועדים הינו זה בו החליטה משיבה 1 לדחות את פניית העותרת בעניין (23.11.16), בלא לבחנה לגופה, הגם שלא נעלם מעיניי כי העותרת פנתה למשיבה 1 אך ביום 22.11.16.

4. מכל מקום, אף אם לא תאמר כן, הרי שיש טענה רצינית ראויה לבירור כי מתקיימת במקרה זה אמת המידה למתן ארכה, הקבועה בתקנה 3(ג) לתקנות (ראו א' שרגא, ר' שחר, המשפט המנהלי VI סדרי הדין והראיות בבתי המשפט לעניינים מנהליים, תל אביב תשע"א – 2011, בעמוד 160 ואילך). מדובר באמת מידה גמישה, בדבר קיומה של "הצדקה" למתן ארכה. במקרה זה, מדובר באיחור קל יחסית, של מספר ימים בלבד. יש יסוד לכאורי לטענת המשיבים, כי מדובר בהשתהות סובייקטיבית של העותרת, אשר תנאי הסף ידועים לה לכאורה עוד מפרסום גרסה קודמת של המכרז, בפברואר 2016, ואשר לא העלתה את העניין נשוא העתירה במספר סבבים של שאלות הבהרה, בהם נטלה חלק. עם זאת, אין תשתית ממשית המלמדת על שיהוי אובייקטיבי, הנעוץ בנזק העלול להיגרם למי מן המשיבות בשל העיכוב בפניית העותרת. בהקשר זה לא נסתרה טענת העותרת, כי אם יינתן הצו המבוקש, תמשיך המשיבה 2 לספק את השירותים נשוא המכרז, וזאת כפי שעשתה במשך תקופה של שנים. אף יש טענה ממשית ראויה לבירור כי בתנאי הסף כפי שנקבע עלולה להיות כרוכה פגיעה ממשית באינטרס ציבורי כבד משקל, כמו גם בקופה הציבורית. בנסיבות אלה, אין בנושא לוחות הזמנים, כשלעצמו, כדי להצדיק את דחיית הבקשה שבפניי.

5. אעיר, כי בהקשר זה נתתי דעתי גם להחלטתו של בית המשפט העליון בבר"מ 682/11 יוסף מוריס ובניו שירותי תברואה בע"מ נ' החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (25.1.11), אליה מפנה משיבה 2. ברם, באותה פרשה צוין מפורשות כי בית המשפט נמנע מהכרעה האם די היה בשיהוי שם על מנת להביא לדחיית הבקשה. בנסיבות אלה, אין בהחלטה האמורה כדי לחייב את התוצאה של דחיית הבקשה הנוכחית.

6. מאזן נוחות. מן החומר שבפניי עולה, כי מאזן הנוחות נוטה לטובת היענות לבקשה. אי היענות לבקשה עלולה לרוקן את העתירה מעיקר תוכנה. בנסיבות המתוארות לעיל, עלול להיות כרוך בה נזק ממשי לאינטרס הציבורי הגלום בתחרות בהליכי מכרז. בה בעת, קבלת הבקשה אינה צפויה לפגוע באופן ממשי במי מן המשיבות. כנזכר לעיל, משיבה 2 ממילא מספקת שירותים נשוא המכרז. אם יינתן צו, היא עתידה לספק אותם עד לבירור העתירה. במובן זה, מתן הצו המבוקש לא משנה את המצב הקיים, ומקפיא אותו. לא נסתרה גם טענת העותרת, כי המכרז השתהה מספר שנים, וגם מבחינה זו לא ייגרם נזק ממשי אם יינתן צו כמבוקש. אוסיף, כי על פי טענות הצדדים, מדובר במכרז הדורש השקעה ניכרת בתשתיות, לרבות הקמה של מתקנים מאובטחים ורכישה של מכונות יקרות לגריסה. יש במאפיינים אלה כדי לחדד את הצורך בהוצאת צו כמבוקש.

7. נתתי דעתי לטענות משיבה 2, כי כבר הגישה הצעה תחרותית, וכי לא ניתן להחזיר את הגלגל לאחור. הפסיקה אליה מפנה משיבה 2 אינה עוסקת במצב הנדון במקרה הנוכחי, בו טרם חלף המועד להגשת הצעות, ואף ההצעות טרם נפתחו. הגם שעצם הגשתה של הצעה על ידי משיבה 2 עשויה להוסיף ממד של מורכבות לעניין, אין בה כדי להצביע על נזק חמור או בלתי הפיך, היכול להכריע את סוגית מאזן הנוחות.

8. נתתי דעתי לטענות משיבה 2 בדבר הסתרת מידע, כביכול, על ידי העותרת, לעניין מפגשי ספקים ושאלות הבהרה שהועלו, לרבות על ידי העותרת. איני משוכנע כי עניין זה מצוי בליבת ההליך, באופן היורד לשורש קיומן של שאלות הראויות לבירור, ומה גם שמן העתירה עולה, הגם שבאופן תמציתי, כי אכן הוצגו שאלות הבהרה במסגרת הליכי המכרז. אעיר, כי שאלות אלה לא סבו על תנאי הסף, נשוא העתירה שבפניי.

9. משיבה 2 קובלת גם על כך, שקיבלה באיחור את המסמכים הנוגעים לעתירה (אך ביום 27.11.16). לטענה זו לא מצאתי תשובה ברורה דיה, לרבות באמור בפסקה 38 לתגובה שהגישה העותרת. מן הראוי היה לבצע מסירה מידית לצד שכנגד, במקביל לפנייה לבית המשפט, ומכל מקום מיד בסמוך לאחר מתן ההחלטה בה ניתן צו ארעי (24.11.16). מכל מקום, עניין זה אינו יורד לשורשם של דברים, אף כי יש להביאו בחשבון בקביעת ההוצאות.

10. התוצאה של כל האמור היא, כי הבקשה מתקבלת. הצו הארעי שניתן נותר, אפוא, בעינו, וזאת עד להכרעה בעתירה שבכותרת. נוכח מכלול הקביעות והנסיבות המתוארות לעיל, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ו' כסלו תשע"ז, 06 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.

 

Picture 1

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ