אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> עונשי מאסר וקנסות במסגרת הסדרי טיעון למנכ"ל חברת ת.מ.מ. ואח' - דיווח לפי חוק ניירות ערך

עונשי מאסר וקנסות במסגרת הסדרי טיעון למנכ"ל חברת ת.מ.מ. ואח' - דיווח לפי חוק ניירות ערך

תאריך פרסום : 01/05/2012 | גרסת הדפסה

ת"פ
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
56619-12-11,18141-03-12
30/04/2012
בפני השופט:
חאלד כבוב

- נגד -
התובע:
מדינת ישראל
עו"ד עופרה רובינפלד
הנתבע:
1. רפאל אלון
2. עדי שביט
3. מאיר סבג
4. ת.מ.מ. תעשיות מיחזור משולבות בע"מ

עו"ד יעל גרוסמן
עו"ד רוני בלקין
עו"ד יוסי אשכנזי
עו"ד יעל צ'רבינסקי
עו"ד משה ישראל
גזר דין

כתב האישום המתוקן

1.      הנאשמים הורשעו על סמך הודאתם במסגרת הסדר טיעון, בביצוע עבירות המיוחסות להם במסגרת כתב אישום מתוקן. בעניינו מדובר בפרשה אחת, בה הוגשו שני כתבי אישום, אשר אוחדו בסופו של יום.

2.      בבסיס כתב האישום המתוקן בשני האישומים, עומדת הנאשמת 2 בת"פ 18141-03-12, חברת ת.מ.מ. תעשיות מחזור משולבות בע"מ (להלן: " החברה"), שהייתה חברה ציבורית בתקופה הרלוונטית לכתב האישום. התקופה אליה מתייחס כתב האישום המתוקן הינה השנים 2005-2002, ובעלות השליטה בחברה באותה עת היו חברת ברתלומי אחזקות בע"מ (חברה זרה) ומפעלי נייר אמריקאיים ישראליים בע"מ. כמו כן, לחברה חברות בנות שבהן היא מחזיקה 100% מהון מניותיהן, והרלוונטית לענייננו הינה אמניר תעשיות ושירותי סביבה בע"מ (להלן: " אמניר").

3.      הנאשם 1 בת"פ 56619-12-11 (להלן: " אלון") ייסד את החברה והיה בעל השליטה בה, עד למכירתה לבעלי השליטה האמורים. במועדים הרלוונטיים היה אלון בעל מניות בחברה והמנכ"ל שלה, כאשר ביום 08/11/2005 הופסקה כהונתו כמנכ"ל והחל מינויו כנשיא החברה. מינוי זה הופסק אף הוא ביום 13/12/2006. כחלק מתפקידיו כמנכ"ל, חתם אלון על דוחותיה הכספיים של החברה.

4.      הנאשם 2 בת"פ 56619-12-11 (להלן: " שביט") הינו רואה חשבון בהשכלתו ושימש במועדים הרלוונטיים ועד לחודש פברואר 2005 כמנהל הכספים של החברה, מועד בו הסתיימה העסקתו על ידיה. מתוקף תפקידו, היה אחראי על הכנת דוחותיה הכספיים והעברת מסמכים רלוונטיים לרואי החשבון של החברה. כמו כן, חתם על הדוחות הכספים של החברה החל משנת 2002 ועד לדוח הרבעוני של ספטמבר 2004.

5.      בתקופה הרלוונטית פעל הנאשם 1 בת"פ 18141-03-12 (להלן: " סבג") כחשב של אמניר וכחשב קבוצת ת.מ.מ., ומתוקף תפקידו היה אחראי על ניהול כספי אמניר ושותף להכנת הדוחות המאוחדים של החברה עם החברות הבנות שבשליטתה. החל מחודש מאי 2005 החל לשמש כמנהל הכספים של החברה, חתם על הדוחות הכספיים של שנת 2005 (למעט הדוח הרבעוני הראשון), ובין היתר העביר מסמכים ונתונים לרואי החשבון של החברה.

6.      בהסדר הטיעון הוסכם, כי במועדים הרלוונטיים לכתב האישום המתוקן הכלילו הנאשמים וסבג פרטים מטעים בדוחות הכספיים לשנים 2005-2003 ויצרו מצג מטעה באשר למצב החברה באופן שהדוחות לא שיקפו נאמנה את מצבה הכספי של החברה לאשורו. הכול כמפורט להלן.

7.      חברת רם צח תברואה בע"מ (להלן: " רם צח") הינה חברה פרטית, שעד לשנת 1997 הייתה בשליטת יעקב נגרין (להלן: " נגרין"), ניסים בן נון (להלן: " בן נון") וחברה נוספת שאף היא בשליטת בן נון. בתאריכים 25/01/1996 ו-29/09/1997 העניקה החברה שתי הלוואות לנגרין בסך המצטבר ל-4.7 מיליון ש"ח. כנגד ההלוואות הנ"ל, ניתנה לחברה אופציה לרכישת 30.4% ממניות רם צח לתקופה של חמש שנים וכאשר המועד האחרון למימושה נקבע ליום 30/09/2002. על פי הסכמי ההלוואות, תוכל החברה לממש את האופציה לרכישת מניות רם צח, כאמור, חלף החזרת ההלוואה שניתנה לנגרין, או שיוחזר לה סכום ההלוואה על ידיו.

8.      בשנת 2002, הסתבר לחברה כי רם צח נמצאת בקשיים כלכליים וכי ערך ההלוואה שניתנה לנגרין אינו משתווה לערך מניותיה, כי האופציה למימוש המניות אינה משתלמת וכי מאידך, לא ניתן להיפרע מנגרין. על פי כללי החשבונאות, באין יכולת ללווה להחזיר את ההלוואה יש למחוק את ערכה באופן מיידי מספרי החשבונות של החברה. מטבע הדברים, יש לכך השפעה לרעה על מאזני החברה, שכן אמור להירשם הפסד מיידי בגובה ההלוואה שנמחקה. נכון ליום 30/09/2002, הוא מועד פקיעת האופציה, עמד סכום יתרת ההלוואה על סך 4,242,000 ש"ח, לאחר המחאה של נגרין לרם צח בסך 471,000 ש"ח כהלוואת בעלים, שקוזזה מסכום ההלוואה בהסכמה.

9.      על מנת להימנע ממחיקת ההלוואה, חתמה החברה באמצעות אלון ושביט מטעמה על מערכת הסכמים חדשה להחזר התשלומים. בין היתר, מימשה החברה את האופציה בתמורה ל-2,542,000 ש"ח וקיבלה מניות שאותם מכרה לרם צח באותו סכום. בנוסף, הילוותה החברה לרם צח סך מצטבר של 1,900,000 ש"ח. על פי ההסכם, החזר סכום ההלוואה ומכירת המניות ייעשה באופן שרם צח מתחייבת להיות זמינה לספק שירותים לחברה מינואר 2003 ועד לדצמבר 2007, בהיקף חודשי שלא יפחת מסכום ההחזר החודשי של סכום ההלוואה ומכירת המניות הכולל.

10.  רם צח סיפקה את השירותים האמורים עד למרץ 2003. אולם, החל מתאריך זה, פעילותה פסקה, היא חדלה להתקיים ובן נון עזב אף את הארץ. אלון, שביט וסבג ידעו על מצב הדברים האמור, וכן ידעו שהסיכויים שרם צח תחזור לפעילות ותספק שירותים כפי שהתחייבה קלושים ביותר וכי סיכוי רב שלא ניתן יהיה לגבות את סכומי ההלוואה ואת חובותיה של רם צח.

11.  כאמור, על פי כללי החשבונאות, היה על שביט ואלון למחוק את ערך ההלוואה לרם צח בסך של כ-4.5 מיליון ש"ח מדוחות החברה. אף על סבג שידע על האמור לעיל, הייתה החובה לבצע את המחיקה בדוחות הכספיים של הרבעונים השני והשלישי לשנת 2005, כמו גם לדו"ח השנתי לאותה שנה. דא עקא, שביט וסבג המשיכו להפחית את סכומי התשלומים החודשיים שהיו אמורים להתקבל מרם צח, באופן שנחזה להיות המשך תשלומי חובותיה של רם צח, כסדרם. גם בביאור 7 לדוחות הכספיים המתייחס לנתוני הלוואות ויתרות חובה לזמן ארוך, הוצג מצג מטעה לפיו רם צח ממשיכה לפרוע את חובה לחברה כתמול שלשום. שביט וסבג לא הביאו לכך שבדוחות הכספיים של החברה, החל מהרבעון השני לשנת 2003, יהיה ביטוי לכך שרם צח חדלה להתקיים, ולא הביאו למחיקת סכום ההלוואה כאמור ממאזן החברה כנדרש, חרף ידיעתם את מצבה האמיתי.

12.  בדוחות שערך, שביט לא הכניס דיווח כאמור החל מהדוח הרבעוני הראשון לשנת 2003 ועד לדוח השנתי לשנת 2004, היינו בשבעה דוחות כספיים, וסבג לא עשה כן בתקופה שתחילתה ברבעון השני של שנת 2005 ועד לדוח השנתי של אותה שנה, היינו שלושה דוחות כספיים. אלון מצידו, חתם על הדוחות הכספיים לתקופה שבין הרבעון השני לשנת 2003 ועד לדוח השנתי לשנת 2005, היינו 11 דוחות כספיים ביודעו כי הפרטים המפורטים לעיל הינם מטעים.

13.  בעשותם כן, הכלילו שביט וסבג פרטים מטעים בדוחותיה הרבעוניים והשנתיים של החברה לתקופות שבין הרבעון השני לשנת 2003 ועד לדוח השנתי לשנת 2005, שיש בהם כדי להטעות משקיע סביר, ואילו אלון חתם על הדוחות הכספיים בידיעה שהם כוללים פרטים מטעים כאמור. במעשים אלו, ובקבלת ההחלטה להימנע מגילוי הפרטים המהותיים בדוחות הכספיים במשך תקופה ארוכה, תוך פגיעה במהימנות ובאמון שניתן לדוחות הכספיים של התאגיד, עשו הנאשמים, בהיותם מנהלים או עובדים אחרים של התאגיד, ביודעין, מעשים הפוגעים בדרך הניהול התקין של עסקי התאגיד.

14.  כמו כן, החברה, על ידי מעשי אלון, שביט וסבג (היינו, אורגניה) הכלילה פרטים מטעים בדוחות הכספיים באופן שיש בו כדי להטעות משקיע סביר.

15.  הרשות לני"ע פנתה אל החברה, בשני מועדים שונים, בבקשה לבירור באשר לדוחות הכספיים לשנת 2003 אשר הוגשו על ידי החברה, ובמיוחד באשר להסדרי ההלוואה עם רם צח המתוארים לעיל.

16.  חרף ידיעת שביט והחברה את חוסר יכולתה של רם צח לפרוע את ההלוואה ועזיבת בן נון לחו"ל, הציגה החברה, באמצעות שביט, בפני הרשות מצג נחזה לפיו רם צח ממשיכה לספק את השירותים לחברה כסדרם. הרשות לני"ע ניסתה שנית לברר את מהות השירותים והיקפם הכספי של השירותים שניתנו לחברה מרם צח ובעל המניות בה בשנים 2003-2002 ושלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2004, וכן מהו הטיפול החשבונאי שננקט ע"י החברה לגבי מימוש מניות רם צח.

17.  במענה למכתב, פרטה החברה באמצעות שביט את התשלומים והשירותים המתקבלים מנגרין בלבד, שאינו בעל מניות עוד ברם צח. גם בתשובתה השנייה יצרה החברה, באמצעות שביט, מצג מטעה כאילו מערכת ההסכמים המפורטת עומדת על תילה. במעשים המתוארים, מסרה החברה, באמצעות שביט, פרטים מטעים בהודעות שנמסרו מטעמם לרשות לני"ע, וכן עשה שביט ביודעין, בהיותו עובד של התאגיד, מעשים הפוגעים בדרך הניהול התקינה של התאגיד.

הוראות חיקוק על פיהן מואשמים הנאשמים

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ