אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> מתאג חברה להנדסה ולבניין בע"מ נ' חברת נתיבי מדבר השקעות ופיתוח

מתאג חברה להנדסה ולבניין בע"מ נ' חברת נתיבי מדבר השקעות ופיתוח

תאריך פרסום : 27/10/2011 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום חיפה
22528-07
23/10/2011
בפני השופט:
אבישי רובס

- נגד -
התובע:
מתאג חברה להנדסה ולבניין בע"מ
הנתבע:
1. חברת נתיבי מדבר השקעות ופיתוח בע"מ
2. יוסי שמואלי ובניו בע"מ
3. ק.מ.ן הנדסה אזרחית בע"מ
4. עטרת אחזקות בע"מ
5. יוסי שמואלי

החלטה

1.הנתבעת הגישה בקשה מכוח סעיף 353א לחוק החברות, התשנ"ט - 1999, להורות לתובעת להפקיד בקופת בית המשפט ערובה להבטחת הוצאותיה.

2.התובעת, חברה בעירבון מוגבל, הגישה כנגד הנתבעת תביעה כספית על סך של 171,247 ₪, בגין כספים שלא שולמה לה, לטענתה, כנגד עבודה שביצעה. הנתבעת מס' 1 הגישה תביעה שכנגד, הנוגעת לליקויי בנייה בעבודתה של התובעת באותו פרויקט.

3.הנתבעת טענה בבקשתה, הנסמכת על הוראות סעיף 353א לחוק החברות, כי מאחר וקיים חשש ממשי כי לא תוכל להפרע במלוא הוצאותיה בקשר עם התביעה, לכשתדחה, יש להורות לתובעת להפקיד ערבון בקופת בית המשפט להבטחת הוצאותיה.

הבקשה הועברה לתגובת התובעת, הנתבעת השיבה לתגובה ומכאן החלטתי.

4.סעיף 353א לחוק החברות קובע כדלקמן:

"הוגשה לבית משפט תביעה על ידי חברה או חברת חוץ, אשר אחריות בעלי המניות בה מוגבלת, רשאי בית המשפט שלו הסמכות לדון בתביעה, לבקשת הנתבע, להורות כי החברה תיתן ערובה מספקת לתשלום הוצאות הנתבע אם יזכה בדין, ורשאי הוא לעכב את ההליכים עד שתינתן הערובה, אלא אם כן סבר כי נסיבות הענין אינן מצדיקות את חיוב החברה או חברת החוץ בערובה או אם החברה הוכיחה כי יש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע אם יזכה בדין."

5.סעיף 353א קובע חזקה לפיה, חברה בערבון מוגבל מחוייבת להפקיד, לפי בקשת הצד שכנגד, ערובה להוצאות. הרציונאל לחזקה זו הינו מניעתה של הסתתרות מאחורי האישיות המשפטית של החברה כדי להמנע מלשאת בתשלום ההוצאות שנגרמו לנתבע (רע"א 10905/07 נאות אואזיס מלונות בע"מ נגד מרדכי (מוטי) זיסר (13.7.2008). בית המשפט העליון קבע כי קיימות שתי חלופות שבהתקיימן, לא יורה בית המשפט על הפקדת ערובה. האחת - אם החברה הוכיחה כי יהיה לאל ידה לשלם את הוצאות הנתבע, אם יזכה בדין. חלופה זו אינה מתקיימת בעניינו. הנתבעת מתבססת בטענותיה על דו"ח D&B, ממנו עולה כי התובעת מוגדרת כחברה אשר סיכון ההתקשרות עמה גבוה וכי מסגרת האשראי המומלצת בעניינה הינה מזומן או כנגד בטחונות מלאים. בנוסף, טענה הנתבעת כי התובעת לא שלמה לידיה עד כה את הוצאות המשפט שנפסקו לחובתה בהחלטה מיום 10.5.5.2010. אמנם, הבקשה נתמכת בתצהירו של ב"כ התובעת ואכן, ראוי היה שיתמך בתצהירו של מי מציגי החברה אולם, הוא נועד לתמוך אך בטענה לפיה, הוצאות המשפט לא שולמו עד כה ולכן גם הוזמן דו"ח כלכלי בנוגע לתובעת. עובדות אלו הינן בידיעתו של ב"כ התובעת, כמי שפעל בעניינים אלו.

כאמור, הנטל להוכיח כי יש באפשרותה לשאת בהוצאות המשפט, במדה ותביעתה תדחה, מוטל על התובעת. עיון בתצהיר שצורף לתגובת התובעת מעלה, כי למעט הצהרות כלליות, לא צרפה התובעת ולו ראשית ראיה שתבסס טענתה בדבר איתנותה הכלכלית ויכולתה לשלם את הוצאות המשפט, ככל שתביעתה תדחה. אי תשלום הוצאות המשפט בסך של 7,000 ₪ ומע"מ שנפסקו לחובתה, חרף דרישות הנתבעת, בצירוף הדו"ח הנוגע למצבה הכלכלי של התובעת, יש בהם כדי לבסס את המסקנה לפיה, הנתבעת אינה מסוגלת לשאת בהוצאות מעין אלה. עצם העובדה שהנתבעת עצמה לא שלמה לתובעת את ההוצאות בסך של 1,000 ₪ ומע"מ אינה רלבנטית וכך גם הטענה לפיה, הנתבעת טרם פתחה תיק הוצאה לפועל לצורך גביית ההוצאות.

6.בהתאם לחלופה השניה, החזקה ניתנת לסתירה אם סבור בית המשפט כי נסיבות העניין אינן מצדיקות את חיוב החברה באגרה. בעניין זה, פרט בית המשפט העליון את מסגרת השיקולים אותם אמור בית המשפט לקחת בחשבון בעת הפעלת שיקול דעתו, כדלקמן:

בהקשר זה יש להביא בחשבון, בין היתר: (א) את הזכויות החוקתיות (הנוגדות) של הצדדים (ב) את ההנחה שחיוב החברה להפקיד ערובה במקרה כזה (בו לא הוכיחה שיש ביכולתה לשלם את הוצאות הנתבע) מבטא את הכלל והפטור הוא החריג (דבר זה נלמד מהתיבה: "אלא אם כן", הכלולה בסעיף 353א לחוק). זאת ועוד - על פי הפרשנות שהיתה נהוגה ביחס לסעיף 232 לפקודה, שקדם לסעיף 353א לחוק, ניתן לומר - על דרך ההיקש - כי שאלת סיכויי ההליך (אותה נוהגים לבדוק בבקשה להפקדת ערבות מתובע לפי תקנה 519 לתקנות) גם היא יכולה להישקל על ידי בית המשפט במסגרת בחינתו את הנסיבות לסתור את ההנחה המצדיקה חיוב החברה בערובה. במילים אחרות - אם, למשל, סיכויי ההליך גבוהים, ייתכן שיהיה בכך כדי להוות נסיבות שבגינן מוצדק שלא לחייב בהפקדת ערובה..." (ע"א 10376/07, לעיל וכן, ראה דבריו של כבוד השופט גרוניס בעניין זה ברע"א 10905/07, לעיל).

בית המשפט העליון הדגיש, כי בשלב זה הנטל רובץ על כתפי החברה התובעת, להראות מהן אותן נסיבות שבגינן לא מוצדק לחייב את התאגיד בהפקדת ערבות וכי בדרך כלל, אין זה ראוי להיכנס בהרחבה במסגרת זו לניתוח סיכויי התביעה ויש להיזקק לעניין האמור רק כאשר סיכויי ההליך גבוהים במיוחד, או קלושים מאוד (ע"א 10376/07, לעיל). בענייננו, התובעת לא הוכיחה נסיבות המצדיקות סתירה של החזקה. סיכויי התביעה בשלב זה אינם ברורים ברמה המחייבת פטור מהפקדת ערובה ואין בהם כדי להטות את הכף לטובת התובעת בנוגע להפקדת הערבון. בנוסף, למול זכות הגישה של התובעת לערכאות וזכויותיה הקנייניות, עומדת זכותה של הנתבעת שלא תגרר להליך משפטי ולא תצא נפסדת בקניינה, במדה ותדחה התביעה. נמצא, אפוא, כי החזקה לפיה על התובעת להפקיד ערבון לא נסתרה ונותר אך לקבוע את הערובה הנדרשת.

7.בעת קביעת גובה הערובה להוצאות הנתבע, יש לדאוג כי הערובה תהיה מידתית ותאזן נכונה את השיקולים הרלבנטיים, אשר פורטו לעיל. בהתחשב בכל השיקולים הנ"ל ולאור סכום התביעה והיקף ההתדיינות הצפוי, אני קובע את שיעור הערובה שתדרש מהתובעת, בסך של 15,000 ₪.

8.סיכומו של דבר, אני מורה לתובעת להפקיד בקופת בית המשפט, עד ליום 22.11.2011, ערבון בסך של 15,000 ₪, במזומן או בערבות בנקאית צמודת מדד, בלתי מותנית ובלתי מוגבלת בזמן. ככל שלא יופקד הסכום הנ"ל (או הערבות הבנקאית) במועד, תדחה התביעה.

המזכירות תמציא העתק החלטה זו לידי הצדדים.

ניתנה היום, כ"ה תשרי תשע"ב, 23 אוקטובר 2011, בהעדר הצדדים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ