אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> מוסד לתכנון ובניה אינו חייב ליתן זכות טיעון נוספת למתנגד שטען בפני חוקר

מוסד לתכנון ובניה אינו חייב ליתן זכות טיעון נוספת למתנגד שטען בפני חוקר

תאריך פרסום : 14/08/2006 | גרסת הדפסה
בג"צ
בית המשפט העליון
1260-06
10/08/2006
בפני השופט:
1. א' גרוניס
2. ס' ג'ובראן
3. ד' חשין


- נגד -
התובע:
הקואליציה למען שימור הרי ירושלים
עו"ד ב' היימן
הנתבע:
1. המועצה הארצית לתכנון ולבניה
2. הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים
3. הרשות לפיתוח ירושלים

עו"ד ד' חורין
עו"ד א' ימין
פסק-דין

השופט א' גרוניס:

1.        מוסד תכנון החליט להפקיד תוכנית מיתאר. הוגשו התנגדויות רבות. אי לכך הוחלט למנות חוקר על מנת שישמע את ההתנגדויות. החוקר אכן שמע את המתנגדים ובעקבות זאת הגיש דו"ח. אחד המתנגדים, שנשמע על ידי החוקר, מבקש שתינתן לו זכות טיעון נוספת, הפעם בפני מוסד התכנון. האם חייב מוסד התכנון לשמעו? זו השאלה שהתעוררה בעתירה שבפנינו.

2.        המועצה הארצית לתכנון ולבניה (המשיבה 1, להלן - המועצה הארצית) החליטה בשנת 2004 להפקיד תוכנית מיתאר מחוזית (תמ"מ/37/1). מדובר בתוכנית חשובה ורחבת היקף שמטרתה להרחיב את השטח הבנוי של ירושלים לכיוון מערב. בעקבות ההפקדה הוגשו כ-16,000 התנגדויות. נראה שחלק מהן היו התנגדויות זהות ובחלק מהמקרים מדובר, למעשה, בהתנגדות אחת שנתמכה על ידי רבים. אף העותרת הייתה בין המתנגדים. התנגדותה נתמכה על ידי למעלה מ-11,000 איש. משפורסם דבר ההפקדה פנתה העותרת למועצה הארצית ודרשה שלא ימונה חוקר, אלא שהמועצה עצמה תשמע את ההתנגדויות. אף על פי כן, החליטה המועצה הארצית למנות חוקר.  לתפקיד נתמנה מר גדעון ויתקון. החוקר קיים שבע ישיבות, שכל אחת מהן נמשכה כיום שלם. התנגדותה של העותרת נשמעה במשך כיומיים. החוקר הגיש דו"ח המחזיק למעלה מ-200 עמודים, בו הוא פירט את תמציתן של ההתנגדויות וכן את המלצותיו. העותרת פנתה למועצה הארצית לאחר הגשת הדו"ח וביקשה, כי תינתן לה אפשרות לטעון בפני המועצה הארצית, אף שכאמור היא נשמעה על ידי החוקר. המועצה הארצית דחתה את הבקשה בהחלטה מיום 6.12.05. העתירה שבפנינו מופנית כנגד החלטה זו.

3.        סעיף 107א(ב) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 (להלן - החוק), קובע, כי "מוסד תכנון הדן בהתנגדויות לתכנית, רשאי למנות חוקר לשמיעת ההתנגדויות שהוגשו לו, אם הוא סבור כי עקב מספר המתנגדים או מהות ההתנגדויות מן הראוי לעשות כן...". בנוסף להוראה זו נאמר בסעיף 107א(ג), כי גם שר הפנים רשאי למנות חוקר וזאת אם מוסד התכנון לא מינה חוקר. סעיף 107א(ד) מורה שהחוקר יגיש למוסד התכנון את תמצית ההתנגדויות ואת המלצותיו וכן יש לזמנו לכל דיון במוסד התכנון בנוגע לתוכנית ולהתנגדויות לה. בצד ההוראות שבחוק בעניינו של חוקר מצויות הוראות גם בתקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל והתנגדויות לתכנית, סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ"ט-1989. תקנה 20(ב) קובעת כדלקמן:

"נשמעו התנגדויות בידי חוקר, יראו אותן כאילו נשמעו בידי המוסד המכריע; אולם המוסד המכריע רשאי להזמין לדיון את המתנגדים כולם או מקצתם, את מגיש התוכנית... לשם שמיעת טענותיהם לנושא ההתנגדות או ההתנגדויות או לחלק מהן".

לדידה של העותרת, מדובר במקרה שבו חובה על מוסד התכנון, במקרה זה המועצה הארצית, ליתן זכות טיעון נוספת לעותרת על אף שהיא כבר הציגה את התנגדותה בפני החוקר. דין העתירה להידחות.

4.        ההסדר המאפשר מינויו של חוקר לשמיעת התנגדויות לתוכנית, כמעט מתבקש מאליו במקרים בהם מוגשות התנגדויות רבות. קשה לצפות ממוסד תכנון, בוודאי מן המועצה הארצית, שתשמע באופן ישיר מספר רב מאוד של מתנגדים (בג"ץ 10242/03ב מילובלובסקי נ' המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, פ"ד נח(6) 673, 677-676). המחשבה היא שהחוקר יכול להקדיש זמן רב יותר לעניין, בעוד ששמיעה של מתנגדים רבים בפני מוסד התכנון אינה מעשית. כמובן שבאופן תיאורטי עדיף שהרשות המינהלית המוסמכת לקבל החלטה מסוימת תשמע, היא עצמה, את אלה שנתונה להם זכות טיעון. דא עקא, כאשר מספר רב של אנשים וגורמים מבקשים לממש את זכות הטיעון, אין מנוס מליתן משקל עודף לשיקולים מעשיים (ראו, י' זמיר הסמכות המינהלית(תשנ"ו), 815-814). יש אף לזכור, כי במקרה של התנגדות לפי החוק, חייב מוסד התכנון לקיים שימוע בפומבי (סעיף 107 לחוק). כלומר, במקרה של התנגדות לתוכנית, זכות הטיעון אינה מתמצית באפשרות טיעון בכתב (לגבי האפשרות שזכות הטיעון תמומש בכתב ולאו דווקא בעל פה ראו: עמ"מ 2/61 קירשנר נ' המועצה המשפטית, פ"ד טז 1067, 1070; בג"צ 3424/91 הארגון הארצי להגנת הדייר נ' שר הבינוי והשיכון, פ"ד מה(5) 340, 344. וכן ראו, זמיר, 819). השילוב של זכות טיעון בעל פה עם מקרה בו קיימים מתנגדים רבים הוא שמצדיק את קיומו של מוסד החוקר. החוקר משמש כמתווך בין המתנגדים לבין המוסד שתפקידו להכריע. ניתן לומר שדו"ח החוקר, המוגש למוסד התכנון, מביא למימוש זכות טיעון בכתב בפני מוסד התכנון. במילים אחרות, במקרה של מינוי חוקר משתנה אופייה של זכות הטיעון בפני מוסד התכנון; תחת זכות כזו הניתנת למימוש בעל פה קמה זכות טיעון בכתב. יצוין, שהחובה לקיים שימוע בפומבי חלה אף לגבי החוקר (סעיף 107א(ד) לחוק המחיל על ההליך המתנהל בפני החוקר את סעיף 107 לחוק). לכן "אין צורך או היגיון בשמיעה כפולה..." (בג"ץ 5445/93 עיריית רמלה נ' שר הפנים, פ"ד נ(1) 397, 404 מול האות ז). מכך נובע שהעותרת מיצתה את זכותה לטעון שעה שהעלתה השגותיה בפני החוקר (זמיר, 815, הערת שוליים 55). יודגש, כי לא הועלו בפנינו כל טענות כנגד החוקר שנתמנה, ואף לא הובאו נימוקים כלשהם נגד האופן בו הוא הציג בדו"ח את ההתנגדויות.

5.        החוק עצמו אינו מזכיר כלל את האפשרות שבצד שמיעה של מתנגדים בפני חוקר תהא בידם אפשרות להשמיע טענותיהם בפני מוסד התכנון. הוראה ספציפית בדבר האפשרות של זכות טיעון נוספת בפני מוסד התכנון מופיעה בתקנה 20(ב)(פיסקה 3 לעיל). מן ההוראה שבתקנה אנו למדים שמוסד התכנון רשאי להזמין את המתנגדים לדיון, אף שהם נשמעו בפני החוקר. נראה, שגם אלמלא הוראה מפורשת זו היה מוסמך מוסד התכנון לשמוע מתנגד שכבר נשמע על ידי החוקר. עצם העובדה שהמועצה הארצית מוסמכת לשמוע את העותרת אינה במחלוקת. השאלה היא האם נפל פגם בהחלטתה של המועצה הארצית שלא ליתן זכות טיעון נוספת לעותרת. העותרת לא הצביעה על פגם מן הפגמים שמצדיקים התערבות בהחלטה מינהלית. הטענה כי מדובר בתוכנית חשובה אין בה די. ברי, שלתוכנית מיתאר מחוזית, בוודאי כאשר מדובר בתוכנית רחבת היקף, תהיינה השלכות רבות על הסביבה, על האוכלוסיה ועל האינטראקציה ביניהם. אף על פי כן, ההוראה בדבר מינויו של חוקר לא צומצמה לתוכניות שמצויות בהיררכיה של התוכניות מתחת לתוכנית מיתאר מחוזית. דווקא כאשר מדובר בתוכנית בעלת השלכות מקיפות ופריסה רחבה, צפוי שתוגשנה התנגדויות רבות. לכן בהחלט מוצדק מינויו של חוקר. אם תינתן אפשרות לעותרת להשמיע טענותיה בפני המועצה, מדוע שתימנע זכות זו ממתנגדים אחרים? מכאן החשש שמתן זכות טיעון נוספת בפני מוסד התכנון יביא לכך ש"מטרת מינויו של החוקר תימצא מסוכלת" (בג"ץ 10242/03ב הנ"ל, עמ' 677 מול האות ד'). אין בכוונתו לומר שלעולם לא יימצא צידוק למתן זכות טיעון נוספת, לאחר שההתנגדות נשמעה בפני החוקר. ברור שמדובר במצבים חריגים ויוצאי דופן. למוסד התכנון נתון בעניין זה שיקול דעת רחב מאוד.

6.        לסיכום, העותרת מימשה את זכות ההתנגדות שעה שטענה במשך כיומיים בפני החוקר. היא לא הצביעה על פגם בהחלטתה של המועצה הארצית שלא ליתן זכות טיעון נוספת. לפיכך, הננו מחליטים לדחות את העתירה. העותרת תישא בשכר טרחת עורך דין בסכום של 4,000 ש"ח לזכות המשיבים 2-1 ובאותו סכום לזכות המשיבה 3.

           ניתן היום, ט"ז באב תשס"ו (10.8.06).

           ש ו פ ט                                     ש ו פ ט                                 ש ו פ ט


העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.    חכ

מרכז מידע, טל' 02-6593666 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ