אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ישיבת בית התלמוד נ' עמותת המאיר לעולם כנסת אברהם ואח'

ישיבת בית התלמוד נ' עמותת המאיר לעולם כנסת אברהם ואח'

תאריך פרסום : 15/07/2011 | גרסת הדפסה
תא"ק
בית משפט השלום ירושלים
11271-11-10
14/07/2011
בפני השופט:
בן שלו

- נגד -
התובע:
ישיבת בית התלמוד
הנתבע:
1. עמותת המאיר לעולם כנסת אברהם
2. יעקב גרוסמן

החלטה

המשיבה הגישה כנגד המבקשים תביעת פינוי בסדר דין מקוצר.

לאחר שנדחתה בקשה לסילוק על הסף בהחלטה מנומקת, הועברו לטיפולי שלוש בקשות: בקשה למחיקת כותרת התביעה, בקשה למתן רשות להתגונן מפני התביעה ובקשה שהתייתרה זה מכבר, משניתנה החלטת בית המשפט המחוזי בבקשת רשות הערעור על ההחלטה שלא לסלק על הסף את התביעה (החלטת כב' השופטת ת' בר אשר - צבן מיום 6.3.11 בבקשה לסילוק התביעה על הסף תכונה להלן "ההחלטה").

תמצית עובדות הרקע פורטו הן בהחלטה והן בהחלטת בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 1.6.11 בבקשת רשות הערעור על ההחלטה. בנסיבות אלה, איני רואה מקום לפרטן פעם נוספת. אך אציין כי עסקינן בתביעתה של המשיבה, ישיבה, כנגד המבקשים, ישיבה נוספת ומנהלה, לפינויין מהמבנה בו שוכנות לעת הזו שתי הישיבות, וכי הליכים הקשורים עם פסק בורר שניתן בבית דין לענייני ממונות בכל הקשור עם השותפות הנטענת ביניהן, נסתיימו בפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 14.1.09, אשר בין היתר קבע מנגנון בדבר פירוק השותפות.

בעוד שהמשיבה טוענת, כי היא בעלת הזכויות הבלעדית במקרקעין שעליו פועלות שתי הישיבות, טוענים המבקשים, כי קנו הם לכל הפחות זכויות החזקה בלתי הדירות במבנה נוכח השותפות המוחלטת שנוצרה ביניהם, אשר משתרעת גם על זיקתם לנכס נשוא התביעה. זוהי אחת המחלוקות המרכזיות הקשורות עם תביעת הפינוי שלפני. עמדתם של המבקשים נשענת, בין היתר, הן על תצהירו של המבקש 2, הן על הוראות נוסח זכרון דברים בין המבקש 2 ובין מי ששימש כראש המשיבה והן על הטענה לפיה הלכה למעשה עסקינן בזכויות החזקה הנסובות על הטענה לפיה בעצם השיתוף יצרו הצדדים הקדש.

המשיבה נשענת, בין היתר, על כך שמכלול טענות המבקשים אינן נסמכות על מסמכים בכתב (למעט זכרון הדברים, שלגביו מפנה המבקשת לחלקים שונים מתוך ההחלטה כמו גם מתוך החלטת בית המשפט המחוזי בערעור על ההחלטה), על הטענה שהלכה למעשה אין למבקשים כל זכויות בנכס, וכי דה-פקטו, בעלת הזכויות הבלעדית בנכס הינה המשיבה עצמה (כפי שאף נקבע, לשיטתה בפסיקת בית המשפט העליון).

עיינתי בכלל כתבי הטענות, על צרופותיהם, ושמעתי היום את הצדדים (המבקש 2 אף נחקר בקצרה על תצהירו). שוכנעתי, כי את המשוכה הדיונית של בקשת הרשות להתגונן חצו המבקשים.

כידוע, הדיון בבקשה לרשות להתגונן איננו משפט ואף איננו קדם משפט ובית המשפט יעניק רשות להתגונן אם התצהיר, על פניו, יחד עם חקירת המצהיר, מגלים לכאורה עילה חוקית בעלת משמעות כלשהי, שאם תוכח במשפט תוכל לשמש הגנה מפני התביעה (השוו: ע"א 478/75 אנגלנדר נ' אשכנזי פ"ד ל (3) 437,443).

המבקשים טוענים לזכויות החזקה בנכס (ולו לזכויות משותפות עם המשיבה, היא כפי הנראה החוכרת לדורות של הנכס נשוא התביעה), מכח איחודן – הגשמי והרוחני. אין להתעלם מכך, שכבר בשלב הדיון בבקשה לסילוק על הסף הובע ספק במסגרת ההחלטה האם הובאה ראיה בדבר זיקת הנכס נשוא התביעה לשותפות עצמן (הגם, שעל פני הדברים, וכפי שיובהר בהמשך, אין בכך כדי לשמש כתנאי לקבלת בקשת רשות להתגונן, אשר הדין בעניינה שונה מן הדין לעניין הבקשה שנידונה במסגרת ההחלטה). אף אין להתעלם מן הטענות לפיהן המשיבה עצמה היא בעלת זכויות החכירה בנכס (טענה שאף נזכרה בפסיקת בית המשפט העליון). אולם אין בקביעה בדבר זהות בעל זכויות החכירה בנכס כדי לשלול, מניה וביה ובשלב דיוני זה, כל זכות נטענת אחרת של מאן דהוא בקשר עם הנכס נשוא התביעה (כך, כפי הנראה, גם הבהיר בית המשפט המחוזי הנכבד בסיפא של החלטתו בבקשת רשות הערעור על ההחלטה).

בנוסף, הטענה בדבר זכויות ההחזקה בנכס נשענה גם על נימוקים משפטיים החורגים ממשמעותו של אותו זכרון דברים. ממילא, כפי שאף הבהירו המבקשים בסיכומיהם, קבע בית המשפט המחוזי בהחלטתו מיום 1.6.11, כי אין בהחלטה עצמה כדי למנוע מהמבקשים מלהוכיח את טענותיהם בדבר זיקת הנכס נשוא התביעה לשותפות שבין הצדדים (ראו בפסקה 14 להחלטה). זאת, לרבות עמידה בנטל לשכנע, על דרך הבאת ראיות, כי משמעות האיחוד (לרבות הכוונה המשתמעת מזכרון הדברים) היתה גם איחוד הזכויות בנכס. מלאכה זו, גם אם נניח שהיא פרשנית בעיקרה, מצריכה – ולו מקצתה - קביעת ממצאי עובדה ומהימנות בקשר עם הראיות שהובאו, גם אם בשלב זה עסקינן בתצהיר ובזכרון הדברים בלבד. די בכך, שעה שעל פני הדברים חקירתו הנגדית של מבקש 2 לא הובילה לקריסת טענות המבקשים, על מנת לחייב את המסקנה, כי אין ניתן לשלול מהמבקשים את האפשרות לברר ולהכריע בטענות ההגנה שהעלו.

בנסיבות אלה, וגם לו עסקינן היה אך בטענה בעל פה כנגד מסמכים בכתב, שעה שבשלב הרשות להתגונן אין למנוע מהמבקש את האפשרות להעלות הגנתו בפני הערכאה הדיונית מטעמים הקשורים אך ורק באמצעי הוכחתה, לא ניתן לקבוע שהמבקשים לא הציגו הגנה אפשרית, ולו בדוחק, מפני התביעה (לעניין זה השוו: ע"א 248/89 החברה הכללית למוסיקה (1973) בע"מ נ' Warner Home Video (U.K) ltd. פ"ד מו (2) 273, 278).

כפועל יוצא מן האמור לעיל, מתקבלת בזה בקשת הרשות להתגונן. משלא ראיתי שיתר הנימוקים שפורטו בבקשה למתן רשות להתגונן יכבידו הכבדה בלתי סבירה על המשיבה, ניתנת בזה רשות להתגונן בגין כל טענות ההגנה באופן שהתצהיר ישמש ככתב הגנה [לעניין זה השוו: 10189/07 ששון נ' בנק מזרחי טפחות (15.6.09 ; פורסם במאגרים המשפטיים)].

המסקנות שפורטו לעיל אף מבהירות כי אין מקום, בנסיבות העניין, לחייב המבקשים בהפקדת ערובה, שעה שלא ניתן לקבוע באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי כפסע היה בין דחיית בקשת הרשות להתגונן ובין קבלתה.

בנסיבות אלה, ונוכח הצהרת ב"כ המבקשים בסיכומיו, מתייתר הצורך לדון בבקשה למחיקת כותרת (הגם שעל פני הדברים, ובשים לב לראיות לכאורה שצורפו לכתב התביעה, ספק אם היה מקום להיעתר לה, במובחן מעצם מתן הרשות להתגונן גופא ; זאת במיוחד נוכח עמדתו של בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 1.6.11 באשר לנפקות קביעותיו האופרטיביות של בית המשפט העליון בכל הקשור עם זכויות החכירה של המשיבה).

כאמור, התצהיר שתמך בבקשת הרשות להתגונן ישמש ככתב הגנה ויתוייק בתיקיה הרלוונטית. הוצאות ההליך שבפני תיפסקנה בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי ועם תומו.

המזכירות תמציא החלטתי לצדדים.

ניתנה היום, י"ב תמוז תשע"א, 14 יולי 2011, בהעדר הצדדים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ