אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ועדה מקומית לתכנון טייבה נ' שייח יוסף

ועדה מקומית לתכנון טייבה נ' שייח יוסף

תאריך פרסום : 29/06/2014 | גרסת הדפסה
תו"ב
בית משפט השלום נתניה
23338-03-12
24/06/2014
בפני השופט:
הדס רוזנברג שיינרט

- נגד -
התובע:
סלאח שייח יוסף
הנתבע:
מדינת ישראל והוועדה המקומית לתכנון ולבניה טייבה

החלטה

1. לפני בקשה להארכת מועד ביצועו של צו הריסה וזאת בהתאם לסעיף 207 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה– 1965 .

2. תחילתם של ההליכים המשפטיים הנוגעים למבנה נשוא הבקשה הנה בשנת 2009, אז נחתם לראשונה צו הפסקה מנהלי בנוגע לבניית שלד בית המגורים. מאז נתקיימו הליכים משפטיים למכביר, בערכאות שונות, כמבואר וכמפורט בסעיפים 7-34 לתגובת המשיבה. בקצירת האומר אציין, כי עד לשנת 2012 דובר בהליכים שסבו סביב צו ההריסה המנהלי, ואלו בתאריך 9/12/12, לאחר שהורשע הנאשם בעבירות הנוגעות למבנה בו עסקינן, ניתן במסגרת גזר הדין צו הריסה למבנה, אשר מועדו נדחה ליום 9/12/13.

3. ביום 29/12/13 האריכה כב' השופטת קיציס את מועד ביצוע צו ההריסה בששה חודשים נוספים.

4. בבקשה דנן עותר המבקש להאריך את המועד לביצוע הצו בשנה נוספת, בציינו כי המבנה, אשר נאטם ע"י המבקש, מצוי בתחום תכנית טב/ 3154, תכנית המצויה בהליכים לקראת הפקדה, כאשר המשרד לאיכות הסביבה מילא את הנדרש לצורך הפקדת התכנית. עוד ציין המבקש כי הוא אדם עובד והריסת המבנה תפגע כלכלית בו ובמשפחתו, חרף העובדה שהם אינם מתגוררים בו.

5. המשיבה מתנגדת לבקשה, הן נוכח אי העמידה בדרישות התקנות והן לגופם של דברים. המשיבה גורסת כי התכנית הנדונה טרם הופקדה ויש לבצע תנאים רבים בטרם תקודם. במקרקעין נשוא הבקשה חלות תכניות המייעדות אותם לקרקע חקלאית ואין לדעת אם התכנית לשינוי יעוד תאושר בעתיד. יתרה מכך, מכוח התכנית, ככל שתאושר, יהיה צורך בהוצאת היתר פרטני, והמסקנה המתבקשת הנה שהיתר בניה למבנה כלל אינו בהישג יד.

5. בהתאם לסעיף 2(ג) לתקנות התכנון והבניה ( סדרי דין בבקשה לפי סעיף 207 לחוק ), תשס"ט-2008, בקשה הכוללת טענות עובדתיות בדבר שינוי במצב התכנוני שנעשה ביוזמת המבקש, או בדבר קיומם של הליכי תכנון או רישוי תלויים ועומדים, תיתמך בתצהיר איש מקצוע המטפל בהליכים אלו ויצורפו אליו העתקים מן המסמכים הנוגעים לעניין.

6. הבקשה דנן הוגשה מבלי שצורפו לה תצהיר איש מקצוע חתום ומפורט כנדרש ומבלי שצורפו לה כלל המסמכים הרלוונטיים.

7. בהתאם לסעיף 6 לתקנות, ביהמ"ש לא ידון בבקשה שלא מתקיימים בה כל התנאים הקבועים בתקנות אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו. בבקשה לא פורט כל טעם או נימוק מיוחד לאי עמידה בדרישות התקנות ודי בכך כדי להוות בסיס לדחיית הבקשה.

8. מעבר לנדרש, אציין כי בהתאם להלכה הפסוקה, על המבקש לעכב ביצוע צו הריסה, בהתאם לסעיף 207 לחוק, להראות, בין היתר, כי קבלת ההיתר הנה בהישג יד ( ראו למשל ע"פ 654/10 אורה מושב עובדים להתיישבות ואח' נ' מ"י וכן עפ"א(מחוזי נצרת) 112/10 מ"י, הוועדה המחוזית לתו"ב מחוז צפון נ' נחמיאס ).

9. רק לאחרונה, קבע בית המשפט העליון ברע"פ 4007/14 ספיר קדמת עדן נ' מ"י ( פורסם במאגרים, 12.6.14 ), את הדברים הבאים בנוגע להפעלת שיקול הדעת בהתאם לסעיף 207 לחוק:

" סעיף 207 לחוק התכנון והבניה מסמיך את בית המשפט להאריך מועד שנקבע לביצוע צו הריסה "אם ראה טעם לעשות כן". בפסיקה הובהר, כי יש חשיבות מרובה לביצוע צו הריסה במועדו, ולפיכך היעתרות לבקשת ארכה תיעשה רק במקרים "חריגים ויוצאי דופן", כאשר הדגש המרכזי יינתן לשאלה האם היתר הבנייה נמצא "בהישג יד מידי" של המבקש, וכך נאמר:

"כשניתן צו הריסה כדין נודעת חשיבות מרובה לביצועו במסגרת המועד הקבוע לביצוע [...] אין חולק כי הבנייה שבנה המבקש נעשתה שלא כדין. כפי שמתברר, אין דברים אמורים בתכנית מיתאר מאושרת ובמצב שרישיון הבנייה נמצא בהישג יד מיידי ורק עיכוב פורמאלי חסר משמעות מעכב אותו באופן זמני. כאן דברים אמורים בתחילתו של תהליך ארוך ומורכב מאוד שסיכוייו אינם ידועים, ואפילו תאושר תכנית המיתאר ותיכנס לתוקף, יהיה על המבקש להגיש בקשה להיתר בנייה, וגם הליך זה דרכו להימשך חודשים מספר. אי-הריסתו המיידית של מבנה לא חוקי, שמטרתה לאפשר לבעליו של המבנה לקדם הליכי תכנון הנמצאים בראשיתם, מנוגדת לתכליתו של צו ההריסה המינהלי אשר כאמור לעיל, נועד לסלק על אתר בנייה בלתי חוקית. אכן, בית-המשפט מוסמך לעכב את ביצועו של צו הריסה מינהלי, אך סמכות זאת צריכה להישמר למקרים חריגים ויוצאי דופן" (רע"פ 1288/04 נימר נ' יושב-ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, ירושלים, פ"ד נח(4) 385 (2004) (להלן: עניין נימר)).

כך הוא הדבר לעניין הארכת מועד לביצוע צו הריסה מינהלי, וכך גם לעניין ביצוע צו הריסה שיפוטי (רע"פ 3774/04 אל סאנע נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (5.7.2004); רע"פ 5986/06‏ ‏ מלכיאל נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (25.7.2006))" ( סעיף 9 לפסק הדין )( הדגשות שלי – ה.ר.ש.).

הדברים שנפסקו בעניין ספיר קדמת עדן יפים, בכל הכבוד, אף לענייננו.

10. לא הונחה בפניי תשתית עובדתית המצביעה על כך שקבלת היתר בניה למבנה נשוא הבקשה מצויה בהישג יד מידי. התכנית לשינוי ייעוד המקרקעין טרם הופקדה וברי כי יידרש קיומם של תנאים רבים לצורך קידומה. המבקש לא הביא ראיות ומסמכים העשויים לשפוך אור אודות הצפי לאישורה של התכנית האמורה ואף לא טרח לצרף תצהיר איש מקצוע להבהרת נושא ההליך התכנוני. לא זו עם זו, אף ככל שתאושר התכנית, יהא צורך בהגשת תכנית פרטנית בעניין המבנה הקונקרטי ובאישורה. עסקינן במקרה מובהק המדגים את הקושי עליו הצביעו בתי המשפט בעבר, באכיפת דיני התכנון והבניה. מצויים אנו במצב בו צו הפסקה מנהלי שהוצא בשנת 2009, ואשר תכליתו הייתה למנוע השלמת בניית בית המגורים, לא נאכף עד לרגע זה, ובינתיים נוצרה עובדה מוגמרת בשטח ובמהלך חמש השנים שחלפו מאז הוצאת צו ההפסקה המנהלי, טרם התקבל היתר בניה ואין כאמור צפי נראה לעין להשלמת ההליך התכנוני.

לא למותר להוסיף, כי לא נעלמה מעיני העובדה שהמבנה נאטם ואינו בשימוש, ברם נוכח השנים הרבות שחלפו מבלי שהוצא למבנה היתר בניה, לא שוכנעתי כי קיימת כיום הצדקה להארכה נוספת של המועד לביצוע הצו.

11. נוכח כל האמור לעיל, ולאחר שעיינתי בבקשה ובתגובת המשיבה, אני קובעת בהתאם לסעיף 4(א) לתקנות, כי הבקשה נדחית ללא צורך בדיון במעמד הצדדים.

המזכירות תעביר החלטתי לצדדים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ