אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> התנגדות לרישום סימן מסחר 243620 "חלית? נפצעת?"

התנגדות לרישום סימן מסחר 243620 "חלית? נפצעת?"

תאריך פרסום : 24/10/2017 | גרסת הדפסה
התנגדות לרישום סימני מסחר
רשם הפטנטים, המדגמים וסימני מסחר ירושלים
951-99-2017-004106
25/09/2017
בפני סגנית רשם הפטנטים:
ז'קלין ברכה

- נגד -
המתנגדת:
לשכת עורכי הדין בישראל
עו"ד כהן
עו"ד וילציק
עו"ד קמחי ושות'
המבקשת:
המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ
עו"ד גלסברג
עו"ד אפלבאום ושות'
החלטה

 

 

 1. בפני התנגדות לרישום סימן מסחר 243620 עבור הצירוף "חלית? נפצעת?" (להלן: "הסימן המבוקש"). הסימן התבקש לרישום ביום 2.1.2012 על ידי המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ (להלן: "המבקשת" או "המרכז") בסוג 36 בעבור: "מתן שירותי יעוץ לקבלת הטבות מס; מתן שירותי יעוץ למימוש זכויות מכוח פוליסות ביטוח" ובסוג 45 עבור: " מתן שירותי יעוץ לצורך מימוש זכויות עקב מצב רפואי לקוי או פציעה; מתן שירותי יעוץ למימוש זכויות מהמוסד לביטוח לאומי".
 2. ביום 17.9.2014 ולאחר שהסימן סורב לרישום על ידי בוחן סימני המסחר, התקיים בפני דיון בהשגה שהגישה המבקשת על החלטת הבוחן. לאחר ששמעתי את טענות המבקשת ואת העדה מטעמה קיבלתי את הסימן בהחלטתי מיום 1.12.2014. הסימן פורסם להתנגדויות הציבור ביומן סימני המסחר.
 3. ביום 19.3.2015 הוגשה התנגדות לרישום הסימן על ידי לשכת עורכי הדין בישראל (להלן: "המתנגדת") וביום 24.4.2015 הוגשה התנגדות נוספת על ידי זכותי-המומחים לזכויות רפואיות בע"מ (להלן: "זכותי"). ביום 1.11.2015 הודיעה זכותי כי היא זונחת את התנגדותה. בקשתה זו אושרה במסגרת החלטתי מיום 24.11.2015. לפיכך, אכריע כעת בהתנגדותה של לשכת עורכי הדין בישראל בלבד.
 4. להשלמת התמונה אציין, כי במקביל להליך המתקיים בפניי, ניהלו הצדדים הליכים גם בבית המשפט. עניינם של ההליכים בטענת המתנגדת כי מבקשת הסימן מסיגה את גבול מקצוע עריכת הדין. במסגרת הליכים אלו, ניתנו בין היתר גם שני פסקי דין הרלוונטיים לענייננו - פסק הדין של בית המשפט המחוזי בת.א. (י-ם) 9270/07 לשכת עורכי הדין בישראל נ' המרכז למימוש זכויות רפואיות בע"מ (פורסם בנבו, 3.4.2012) (להלן: "פסק הדין המחוזי") ופסק דינו של בית המשפט העליון בע"א 4223/12 המרכז למימוש זכויות רפואיות נ' לשכת עורכי הדין (פורסם בנבו, 25.6.2014) (להלן: "פסק הדין העליון"). לקביעות בפסקי דין אלה השלכות על ענייננו ועל כן אשוב אליהם בהמשך.
 5. לאחר החלפת כתבי הטענות הגישו הצדדים את ראיותיהם. מטעם המתנגדת הוגש קובץ ראיות המכיל את פסק הדין המחוזי, פסק הדין העליון, פסק הדין בהליך שניהלו הצדדים בהתאם לפקודת ביזיון בית המשפט וכן שני תצהירים של עורך הדין פלדמן אשר הוגשו במסגרת אותם הליכים בבית המשפט. מטעם המבקשת הוגש תצהירה של הגב' גיתית שלומי, מנהלת אצל המבקשת.

טענות המתנגדת

 1. בכתב טענותיה העלתה המתנגדת נימוקים שונים להעדר כשירות לרישום הסימן כסימן מסחר: העדר אופי מבחין כנדרש בהתאם לסעיף 8(א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 (להלן: "הפקודה"); העדר כשירות לרישום בהתאם להוראות סעיף 11(5) לפקודה בשל היותו פוגע או עלול לפגוע בתקנת הציבור; העדר כשירות לרישום בהתאם להוראות סעיף 11(6) בשל סכנת הטעיה ועידוד התחרות בלתי הוגנת; העדר כשירות לרישום בהתאם להוראות סעיף 11(10) לפקודה בשל היותו מורכב ממלים הנוגעות במישרין למהותם של הטובין או סוגי הטובין בהם הוא מבוקש לרישום ולבסוף כי הסימן אינו מהווה סימן מסחר כהגדרתו בסעיף 1 לפקודה; ואולם, נראה כי לאחר ניהול ההליך וסיום שלב הסיכומים מתמצות טענותיה במספר טענות מצומצם יותר, כפי שאפרט להלן.
 2. הצדדים מסכימים כי נוכח השימוש שעשתה המבקשת בסימן לאורך השנים, צברה המבקשת מוניטין בסימן עד כדי רכישתו של אופי מבחין. ואולם, טענתה המרכזית של המתנגדת הנה כי פסק הדין העליון הורה למבקשת הסימן לחדול מלהעניק השירותים בגינם נצבר מוניטין זה. לפיכך, נוצרו לטענת המתנגדת שתי אפשרויות: האחת, והיא האפשרות אשר לדעתה מתקיימת, כי המבקשת ממשיכה לתת את השירותים האסורים כך שאם יירשם הסימן תהיה בכך פגיעה בתקנת הציבור. השנייה, כי המבקשת שינתה את אופי השירותים אותם היא מעניקה באופן בו איבד הסימן את אופיו המבחין הנרכש ועל כן אין להתיר את רישומו.
 3. טענה נוספת שבפי המתנגדת הנה כי הציבור מקשר את שירותי המבקשת אל הגב' לבנת פורן, המופיעה בפרסומי המבקשת, ולא אל המבקשת עצמה. לפיכך, סבורה המתנגדת כי רישום הסימן יטעה את הציבור.

 

טענות המבקשת

 1. המבקשת חולקת על טענותיה של המתנגדת בכל הנוגע לכשירותו של הסימן להירשם כסימן מסחר. לשיטתה, הסימן הנו בעל אופי מבחין ביחס לשירותי המבקשת, אינו מטעה ואינו פוגע בתקנת הציבור. לטענתה, ניהולו של הליך זה על ידי המתנגדת נעשה בחוסר תום לב מצד המתנגדת ומטרתו לסכל שלא כדין את זכויותיה של המבקשת, תוך שימוש לרעה בהליך ההתנגדות.
 2. לבסוף טוענת המבקשת כי שתיים מטענותיה העיקריות של המתנגדת - הטענה כי הציבור מקשר בין הסימן לגב' פורן חלף המבקשת, והטענה כי המבקשת ממשיכה להעניק את השירותים שנאסר עליה להעניק, הנן בבחינת הרחבת חזית המחלוקת.

הרחבת חזית

 1. כקבוע בתקנה 36 לתקנות סימני מסחר, 1940 (להלן: "התקנות"), על הודעת ההתנגדות לכלול את נימוקי ההתנגדות עליהם מתבססת ההתנגדות. תכליותיו של הכלל האוסר שינוי והרחבת חזית הנן חתירה לדיון יעיל וממוקד תוך הגנה על הנתבע מפני עיוות דין בכך שמתאפשר לו להיערך כראוי להתמודדות עובדתית ומשפטית עם הסוגיות העולות בכתב הטענות (ר' למשל: ע"א 8871/07 יודפת מושב עובדים להתיישבות חקלאית בע"מ נ' נגוהות בע"מ, פס' 19 (פורסם בנבו, 12.7.2011)).
 2. בחינת כתב ההתנגדות בהליך שבפני מעלה כי טענת קישור הסימן לגב' פורן חלף המבקשת לא הוזכרה בו אף לא ברמז. נראה כי הפעם הראשונה שהמתנגדת העלתה טענה זו הנה במסגרת הדיון שהתקיים בפני (ר' פרוטוקול עמ' 42 שורה 24, ור' גם את קביעתי בעניין בעמ' 44 שורה 20). מאחר ומדובר בענייננו בטענה עובדתית, העלאתה לראשונה במהלך הדיון ולאחר הגשת ראיות המבקשת מונעת מן המבקשת את האפשרות להתמודד איתה. מאחר והמבקשת לא נתנה הסכמתה להרחבת החזית הרי שאין לדון בטענה זו.
 3. אף על פי כן, למעלה מן הצורך וכדי להפיס את דעתה של המתנגדת, אציין כי על מנת להראות קיומו של אופי מבחין אין הכרח להראות שהציבור מכיר את שם בעל הסימן דווקא. בעניין זה יש להבחין בין זיהוי בעל הסימן לבין זיהוי מקור הטובין (או השירותים). די בכך שהציבור מזהה את מקור השירותים על מנת למלא דרישה זו (ר' ע"א 18/86 מפעלי זכוכית ישראליים פניציה בע"מ נ' les verreies de saint gobain, פ"מ מה(3) 224, 230, וכן בהחלטתי בעניין בקשות לרישום סימני מסחר מספר 227494, 227493, 227487, 227485, 227481, 227477, 227465, 227464, 227459, 227457, 227453, 227452, 227450, 227449 Closed joint-stock company with 100 per cent foreign investments Roust Incorporated, פס' 20 (פורסם באתר רשות הפטנטים, 412.201)). מאחר והמתנגדת לא חלקה על כך שהגב' פורן מזוהה עם המבקשת נראה כי טענה זו לא הוכחה ממילא.
התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ