אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק ת"צ 20682-12-11

החלטה בתיק ת"צ 20682-12-11

תאריך פרסום : 16/08/2012 | גרסת הדפסה
ת"צ
בית המשפט המחוזי חיפה
20682-12-11
08/08/2012
בפני השופט:
א' קיסרי

- נגד -
התובע:
יורם ברקאי
הנתבע:
הוט טלקום שותפות מוגבלת
החלטה

המבקש הגיש נגד המבקשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית וטען כי המשיבה מחייבת את לקוחותיה, שרכשו חבילות של דקות שיחה, באופן הנוגד את התחייבויותיה.

לאחר שהוגשה הבקשה, וקודם שהוגשה התשובה, הוגשה בקשה מוסכמת להסתלקות מן הבקשה ומן התובענה (" בקשת ההסתלקות"), ונטען בה כי לאחר שהוגשה הבקשה התקיים בין הצדדים דין ודברים והמשיבה העמידה את המבקש על טעותו, והסתבר כי היא נוהגת בהתאם להתחייבויותיה כלפי הלקוחות בכל הנוגע לחבילות של דקות שיחה וכי אין היא מפרה התחייבויות אלה. עוד נאמר בבקשת ההסתלקות כי טענת המבקש התבססה ככל הנראה על האופן שבו מוצגים חיובי הלקוחות בחשבונות המשיבה, אולם מכל מקום, אין בכך הפרת התחייבויות של המשיבה ולמבקש אין עילת תביעה אישית נגדה.

בסעיף 5 של בקשת ההסתלקות צוין כי הוסכם בין הצדדים שהמשיבה תשלם למבקש גמול בסך 1,700 ש"ח ושכר טרחה בסכום של 8,300 ש"ח לבאי כוחו. הסכמה זו נומקה בעיקר בכך שקודם להגשת בקשת האישור פנה המבקש למשיבה, ונציגי השירות שלה מסרו לו מידע מוטעה בדבר אופן חישוב החיוב בגין חבילות שיחה ומכאן הבקשה לאישור, שכאמור, אינה מבוססת אלא על טעות שטעה המבקש.

לאחר שהוגשה בקשת ההסתלקות הוריתי כי הצדדים ינהגו בהתאם להוראת תקנה 11(ב) לתקנות תובענות ייצוגיות תש"ע-2010 (" התקנות"), המורה כי עם הגשת בקשת הסתלקות " יורה בית המשפט על פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה לפי הוראות סעיף 25 לחוק, וכן על משלוח ההודעה כאמור, ליועץ המשפטי לממשלה, בצירוף העתק מן הבקשה ומן התובענה למנהל בתי המשפט ...". בעקבות החלטתי זו הגישו הצדדים בקשה לאפשר להם להסתפק במשלוח הודעה למנהל בתי המשפט ובפרסום בפנקס התובענות הייצוגיות, ולא להיזקק להליך פרסום בעיתונות והעברת ההודעה ליועץ המשפטי לממשלה. בקשר לכך הגישו הצדדים, במשותף, טיעון משלים, ולאחר שעיינתי בו נראה לי לקבל את עמדתם של הצדדים לפטור אותם מפרסום דבר הגשת בקשת ההסתלקות בעיתונות ומהעברתה ליועץ המשפטי לממשלה. בצד זאת אני מחליט לדחות את בקשתם המשותפת לשלם גמול  למבקש ושכר טרחה לבאי כוחו.

יש יסוד לטענה שלכאורה, הלשון הגורפת שבה נוסחה תקנה 11(ב) אינה מתיישבת עם הוראת סעיף 25(א) לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-2006 (" החוק"), הקובעת את ההסדר בדבר פרסום הודעות לחברי הקבוצה, וסעיף קטן (2) שלה קובע כי תפורסם החלטת בית המשפט לאשר את ההסתלקות, אולם אינו מזכיר את דבר הגשת בקשת ההסתלקות. על סתירה לכאורית זו עמד בית המשפט המחוזי בתל אביב בהחלטתו בת"צ (ת"א) 1539/09 מופקדי נ' סלקום ישראל בע"מ (טרם פורסם, 2.10.11) (" עניין סלקום") ומסקנתו הייתה שעל אף לשונה הגורפת של תקנה 11(ב) יכול בית המשפט, במקרים המתאימים, להפעיל את שיקול דעתו ולקבוע שאין צורך להיזקק לפרסום הודעה על הגשת בקשת הסתלקות. הצדדים הוסיפו והפנו לדברים שנאמרו בת"צ 24356-04-10 הר עוז נ' כלל בריאות (טרם פורסם, 22.12.10) ולאסמכתאות נוספות שדיברו ברוח זו.

אכן, כפי שציין בית המשפט בעניין סלקום, קשה ליישב את לשונה הגורפת של תקנה 11(ב) עם ההסדר שבסעיף 25(ב) לחוק. תכליתה של הוראת סעיף 25(ב)(2) לפרסם החלטה בדבר הסתלקות תובע מייצג או בא כוחו  היא להעמיד את חברי הקבוצה על עובדה זו, על מנת לאפשר למי מהם שיחפוץ בכך להגיש בקשה אחרת חלף זו שממנה הסתלק המבקש הראשון. על רקע זה ניתן לשער כי הוראת תקנה 11(ב) נועדה להשיג את אותה התכלית, אלא שבמקום פרסום דבר החלטה המאשר את ההסתלקות, ביקש מתקין התקנות להעמיד את חברי הקבוצה על דבר העובדה שהוגשה בקשת הסתלקות, אף אם זו טרם אושרה.

יחד עם זאת, וגם על כך הצביע בית המשפט בהחלטה בעניין סלקום, מתעוררת השאלה כיצד על בית המשפט לנהוג במקום שבו ברור כי סיכויי הבקשה לאישור אינם טובים (במקרה הטוב) או שהבקשה היא בקשת סרק. בסעיף 16(א) של החוק הורה המחוקק כי מבקש, תובע מייצג או בא כוחם לא יסתלקו מבקשה לאישור או מתובענה ייצוגית אלא ברשותו של בית המשפט, ולכאורה אין קושי במתן אישור כזה כאשר בית המשפט משתכנע שבקשת האישור היא חסרת סיכוי. על רקע זה אכן קשה להבין את לשונה הגורפת של תקנה 11(ב), אלא אם קוראים בתוכה שיקול דעת הנתון לבית המשפט לקבוע את אופן ואת דרכי הפרסום, כפי שנקבע בהחלטות  הערכאות השונות במקרים שאליהם הפנו הצדדים.

כאן המקום לציין כי איני שותף לדעה שהביעו הצדדים (בסעיף 5 לטיעונם המשלים) שבגדר שיקול הדעת שיפעיל בית המשפט בקשר להחלת הוראת תקנה 11(ב) יש להביא בחשבון גם את השיקול של מניעת הכבדה והוצאות מיותרות לצדדים הנוגעים בדבר. לדעתי, את הוראת תקנה 11(ב) יש לבחון בראש ובראשונה מנקודת ראותו של האינטרס שאיננו מיוצג במישרין בהליך התביעה הייצוגית, היינו עניינם של חברי הקבוצה, ולא מנקודת ראותם של הצדדים הישירים להליך. משום כך השיקול של חסכון בהוצאות שיגרמו לצדדים עקב הצורך בפרסום כמצוותה של תקנה 11(ב) הוא שיקול משני, והשיקול העיקרי הוא, כאמור, הצורך ליידע את חברי הקבוצה בדבר הגשת בקשת ההסתלקות. משום כך נראה לי שהדרך ליישב את הסתירה הלכאורית בין חובת הפרסום הגורפת לפי תקנה 11(ב) לבין ההסדרים הקבועים בסעיף 16 לחוק (חובת קבלת רשות להסתלק) ו-25 לחוק (פרסום החלטה בעניין הסתלקות) היא לקבוע שבמקום שנראה לבית המשפט שאכן מדובר בתביעה חסרת יסוד וסיכוי להיות מאושרת כתביעה ייצוגית, אין לחברי הקבוצה עניין בתביעה ומשום כך ניתן לפטור את הצדדים להליך מפרסום כמתחייב בתקנה 11(ב). 

השקפה זו מביאה אותי למסקנה שאין מקום לאשר את הגמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו, כפי שהוסכם בין הצדדים. טעמו של הדבר הוא שכאשר בוחנים את הנימוקים שביסוד בקשת ההסתלקות אין מנוס מן המסקנה שמדובר בתביעה שהיא חסרת יסוד, וסיכוייה להיות מאושרת כתובענה ייצוגית הם קלושים למדי. במצב עניינים זה מתעוררת מאליה השאלה מדוע ראוי שישולם גמול למבקש ושכר טרחה לבאי כוחו, ואני מוצא את ההסבר שנתנו הצדדים כבלתי מספק. יתכן אמנם שכנטען, היו אלה נציגי השירות של המשיבה שהטעו את המבקש ונתנו לו הסבר שגרם לו לחשוב שיש בידו עילת תביעה שניתן לאשרה כייצוגית, אולם אפילו כך הדבר, לא ניתן להבין מדוע לא קדמה להגשת התובענה פניה של באי כוח המבקש אל המשיבה, פניה שמן הסתם הייתה מעמידה אותם על העובדות לאשורן, וחוסכת מלכתחילה את הגשת ההליך, על כל הטורח ומשאבי הזמן הכרוכים בכך. בנסיבות אלה אני סבור שאין מקום לאשר את התשלום המבוקש למבקש ובא כוחו, ואני מאשר, אפוא, את ההסתלקות כמבוקש תוך שאני פוטר את הצדדים מפרסום הודעות בעיתונות ומהעברת דבר הבקשה ליועץ המשפטי לממשלה.

העתק הבקשה והחלטה זו יועבר למנהל בית המשפט.

ניתנה היום,  כ' אב תשע"ב, 08 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים.

מאירה

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ