אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק ת"מ 27055-02-13

החלטה בתיק ת"מ 27055-02-13

תאריך פרסום : 20/01/2014 | גרסת הדפסה
ת"מ
בית המשפט המחוזי חיפה
27055-02-13
23/12/2013
בפני השופט:
א' קיסרי

- נגד -
התובע:
נג'יב אבו יוסף
הנתבע:
מועצה מקומית ירכא
החלטה

1.                  המבקש הגיש נגד המשיבה תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית. עניינה של התובענה הוא גבייה, שלפי הטענה היא בלתי חוקית, של ריבית על חובות שבפיגור. נטען שלפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה) תש"ם-1980 (" חוק הרשויות המקומיות") רשאית המשיבה לחייב בריבית על חובות שבפיגור בשיעור של 0.75 אחוז לחודש בחישוב של "ריבית פשוטה", ואילו המשיבה מחייבת אמנם לפי השיעור הקבוע בחוק אולם לפי חישוב של  "ריבית דריבית", ובדרך זו מגיע חיוב הריבית המצטבר לכדי 9.38 אחוזים לשנה לעומת 9 אחוזים לשנה, כמתחייב מחוק הרשויות המקומיות.

2.                  בעקבות הגשת התובענה והבקשה לאישור הגישה המשיבה הודעת חדילה, כאמור בסעיף 9(ב) לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו-2006 (" החוק"). בהודעת החדילה ציינה המשיבה כי היא החליטה על הפסקת הגבייה באופן שכלפיו מכוונת התובענה, והנחתה את החברה שמספקת לה שירותי גבייה ושירותי מחשב, לחשב את ריבית הפיגורים בהתאם לחוק הרשויות המקומיות.

3.                  הודעת החדילה הוגשה ביום 18.8.13 והמבקש השיב לה ביום 25.8.13. ביום 9.9.13 הוריתי למשיבה להשיב לטיעון שהגיש המבקש  בשאלת פסיקת גמול ושכר טרחה לבא כוחו, כפי שמאפשר סעיף 9(ג) לחוק אולם למרות שההחלטה הומצאה למשיבה היא לא השיבה לטיעון המבקש ומשכך ניתנה החלטה זו על יסוד הנטען בהודעת החדילה ובטיעון המבקש.

4.                  בתגובתו להודעת החדילה לא חלק המבקש על עצם החדילה, ובהתאם לכך אני מקבל את עמדת המשיבה בעניין זה. עם זאת טען המבקש, והטענה מקובלת עלי, שהמשיבה אינה יכולה להתפרק מאחריותה לגביית היתר בנימוק שהחישוב נעשה על ידי החברה שמספקת לה שירותי מחשב. בנושא הגמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו, הפנה המבקש לסעיפים 22 ו-23 לחוק, שבהם מנויים השיקולים שעל בית המשפט לשקול בעניין זה. המבקש הוסיף עוד כי לפי הנאמר בע"א 9134/05 אליעזר לויט,עו"ד נ' קו אופ צפון ,אגודה שיתופית לשירותים בע"מ (7.2.08) השיקולים המנויים בסעיף 23 אינם רשימה סגורה, ובית המשפט יכול להביא בחשבון גם שיקולים אחרים.

5.                  המבקש טען  שפסיקת גמול ושכר טרחה צריכה להוות תמריץ כלכלי להגשת תובענות ייצוגיות נגד רשויות מנהליות, על מנת להרתיען מהפרת הדין ומגבייה בלתי חוקית. נטען גם שהרתעה כזו חשובה לצורך שמירת שלטון החוק. עוד נטען כי חשיבות ההליך הייצוגי הנוכחי מוכחת מעצם העובדה שהמשיבה הגישה הודעת חדילה מיד עם הגשת ההליך. לעניין הסכומים הפנה המבקש להחלטה שניתנה בת"צ (מרכז) 38529-11-11 א.ש. ברקאי בע"מ נ' עיריית מודיעין (18.7.12), והוא טען- מבלי לציין כל אסמכתא או נימוק לכך-  שיש לפסוק גמול למבקש בסכום של 40,000 ש"ח ושכר טרחה לעורך דינו בסכום של 125,000 ש"ח, ובנוסף הוא עתר לתשלום בסכום של 3,500 ש"ח ששולם כשכר טרחה לרואה החשבון שערך את חוות הדעת שתמכה בתביעה ובבקשה. המבקש טען גם, ואף לכך לא הביא אסמכתא, שחיובי המשיבה לתושביה בגין חובות שבפיגור עולים כדי כעשרה מיליון ש"ח ולכן סכום התביעה שהוערך על ידו בסך מיליון ש"ח אף נמוך מן הסכום שהמשיבה גבתה - או התכוונה לגבות - ביתר, על בסיס חישוב הריבית הבלתי חוקי. 

6.                בהודעת החדילה הקדימה המשיבה וטענה  כי יש לדחות את הבקשה לגמול ולשכר טרחת עו"ד. לטענת המשיבה, את האחריות לחישוב השגוי של הריבית בגין פיגורים יש לייחס למשרד הפנים אשר במשך תקופה ארוכה היה מודע, או היה צריך להיות מודע, לכשל שמקורו בחברות המספקות שירותי תוכנה לרשויות המקומיות.

7.               נטען גם שלא הייתה כל פנייה מוקדמת למשיבה בטרם הגשת התובענה, ולו הייתה פנייה כזו, הייתה התביעה מתייתרת מלכתחילה נוכח נכונות המשיבה לתקן את שיטת חישוב ריבית הפיגורים. עוד נטען כי על רקע הליכים דומים שהגיש בא כוח המבקש נגד רשויות מקומיות אחרות באותו עניין ממש, לא ניתן לקבוע שהמבקש או בא כוחו השקיעו תשומות ממשיות או נטלו סיכון בהגשת ההליך. בעניין הסכומים שציין המבקש נטען כי הם מופרזים וכי סכום התביעה הייצוגית אינו יכול לעלות על סך של 100,000 ש"ח שכן מדובר רק בתוספת של 0.38% לריבית הנגבית ולא למלוא הסכומים הנגבים כריבית. עוד נטען כי  מכל מקום, יש לנהוג בזהירות כשמדובר בכספי הציבור.

8.                  שקלתי את טענות הצדדים והחלטתי לדחות את טענות המשיבה המכוונות נגד עצם זכותם של המבקש ובא כוחו לגמול ולשכר טרחה, וכפועל יוצא מכך החלטתי לפסוק גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו כאמור להלן בסיפא של החלטה זו.

9.                  סעיף 9(ג) לחוק קובע כי בית המשפט רשאי לפסוק גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו, על אף העובדה שלפי סעיף 9(ב) לחוק חדילת הגבייה הבלתי חוקית שוללת את האפשרות לאשר כייצוגית תובענה להשבת הסכומים שנקבעו. בעניין זה מפנה הוראת סעיף 9(ג) לחוק לסעיפים 22(ב) לעניין גמול לתובע, ולסעיף 23 לעניין שכר הטרחה לבא כוחו. סעיפים אלה מונים את השיקולים שבהם יתחשב בית המשפט בבואו לפסוק את שיעור הגמול ושכר הטרחה, ובין אלה, הרלוונטיים לענייננו הם שיקולי התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה וחשיבותה הציבורית של התובענה. בענייננו לא יכולה להיות מחלוקת בנוגע להתקיימותם של שני שיקולים אלה. דומה כי המבקש צודק כשהוא טוען שהתובענה הייצוגית הייתה הגורם להפסקת הגבייה הבלתי חוקית, טענה הנתמכת בבירור הן בהודעת החדילה והן בתשובת המשיבה לבקשה לפסיקת גמול ושכר טרחה.. גם טענתו של המבקש בדבר חשיבותה הציבורית של התובענה איננה משוללת יסוד, מפני שיש להניח שלעתיד לבוא תנקוט המשיבה אמצעי זהירות למניעת תקלות שתוצאתן גבייה בלתי חוקית.

10.              המשיבה טענה לחוסר תום לב מצדו של המבקש בשל כך שלא פנה אליה קודם להגשת התובענה, אולם הטענה אינה מקובלת עלי ואני דוחה אותה. ראשית, מפני שכבר נפסק שהעדר פנייה מוקדמת כשלעצמה אינה מצדיקה קביעה בדבר חוסר תום לב, ונאמר כי: " לנוכח תכליותיה של התובענה הייצוגית קשה גם לקבל כי פנייה של התובע הייצוגי להשבת כספו שלו, תהווה תנאי בלעדיו אין לאישור התובענה" (ע"א 10262/05 אביב שירותים משפטיים בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ (11.12.08)). שנית, נפסק כי " הוראת סעיף 9 לחוק, מלמדת, באופן מובהק, כי מטרת התובענה הייצוגית, המוגשת נגד המדינה היא להביא להפסקת גבייה בלתי חוקית, וזאת מבלי לגרוע מן התמריצים האחרים העומדים בפני תובעים ייצוגים ועורכי דין להגיש תובענות ייצוגיות ראויות כנגד רשויות השלטון" (עע"מ 6687/11 מדינת ישראל נ' אבוטבול (25.12.12) (" עניין אבוטבול")). לכן, כאשר התובענה הייצוגית נתפשת כתמריץ לתובעים ולבאי כוחם להביא את רשויות השלטון לחדילת גבייה בלתי חוקית, נדרשת יותר מאשר טענה סתמית שהעדר פנייה מוקדמת מעיד על חוסר תום לבו של התובע. זאת ועוד, ההליך נפתח בחודש פברואר 2013, ובאותה עת ממש כבר היו תביעות דומות במספר רב נגד רשויות מקומיות אחרות, וחלקן אף הסתיים בהודעות חדילה. העובדה שדבר קיומן של התביעות, ודבר קיומה של בעיית הגבייה הבלתי חוקית, נודעו למשיבה רק מהגשת התביעה, מלמדת אולי על חוסר תום לב מצדה של המשיבה בעצם העלאת טענת חוסר תום לב כלפי המבקש.

11.               כאמור, בבקשתו לפסיקת גמול ושכר טרחה טען המבקש שלהערכתו סכום הגבייה של חובות שבפיגור עולה על 10 מיליון ש"ח ולכן טענת המשיבה שסכום התביעה הייצוגית אינו עולה על 100,000 ש"ח איננה מבוססת די הצורך. גם אם אניח לטובתו של המבקש שסכום החובות שבפיגור הוא כפי שהוא טוען אזי  חישוב פשוט יראה שסכום הגביה הבלתי חוקית הוא כארבעים אלף ש"ח ולא כמיליון ש"ח כטענת המבקש. דעתי היא  שהמנגנון הראוי לפסיקת שכר טרחה בהליך ייצוגי הוא מנגנון של שכר טרחה תלוי תוצאה (ע"א 2046/10 עזבון המנוח משה שמש נ' רייכרט (23.5.2012), וכן מאמרו של א' קלמנט קווים מנחים לפרשנות חוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו-2006 הפרקליט מט 131 (2007)). לכן, בהעדר נתון או הערכה בדבר כימותה של התביעה הייצוגית לא ניתן לקבוע מהו הסכום הראוי  שכר טרחה לבא כוח  המבקש ובמצב עניינים זה אני מחליט לפסוק לפי מיטב הבנתי ושיקול דעתי ואני מורה ששכר טרחתו של בא כוח המבקש יעמוד על סך 10,000 ש"ח בצירוף מע"מ, והגמול למבקש יהיה בסכום של 2,000 ש"ח. בנוסף תשלם המשיבה למבקש גם סכום של 3,500 ש"ח בגין שכר טרחתו של רואה החשבון שחוות דעתו הוגשה בתמיכה לבקשת האישור.

ניתנה היום,  כ' טבת תשע"ד, 23 דצמבר 2013, בהעדר הצדדים.

הוקלד על ידי זמירה

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ