אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק עתמ 1068/07

החלטה בתיק עתמ 1068/07

תאריך פרסום : 21/06/2007 | גרסת הדפסה

עת"מ
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
1068-07
01/02/2007
בפני השופט:
דר' עודד מודריק

- נגד -
התובע:
כח עצמה בע"מ
הנתבע:
1. אוצר מפעלי ים בע"מ
2. פירסט עוז אבטחה בע"מ

החלטה

זו בקשה למתן צו ביניים להורות למשיבה, אוצר מפעלי ים בע"מ (להלן: "אוצר ים"), להימנע מהתקשרות עם כל גורם שהוא לביצוע מכרז 4/06, שעניינו שרותי שמירה ואבטחה בנמל תל אביב (להלן: "המכרז").

המבקשת, כח עצמה בע"מ (להלן: "כח עצמה" או "המבקשת"), הגישה הצעה למכרז וביום 28.11.06 התבשרה בדבר זכייתה במכרז. עם קבלת הודעת הזכייה, החלה כח עצמה להתארגן לביצוע המכרז, והוא אף על פי שלא צוין בהודעת אוצר ים מועד מסוים לתחילת אספקת השירותים על פי המכרז.

ביום 20.12.06 התקבל אצל כח עצמה מכתב מאת אוצר ים, המורה לכח עצמה להשלים עד 27.12.06 את כל המסמכים החסרים לקראת התקשרות לביצוע המכרז. בכלל זה, נדרשה כח עצמה להמציא אישור ביטוח כנדרש במסמכי המכרז. עוד נאמר במכתב, שאם לא יומצא אישור הביטוח, תבוטל זכיית הזוכה במכרז ואוצר ים תהא רשאית להתקשר עם חברה או חברות אחרות בקשר למכרז.

כח עצמה פעלה מול נציגי אוצר ים במגמה להגיע להסכמה על נוסח נספח הביטוח, אולם ביום 28.12.06 התקבל במשרדיה מכתב של אוצר ים, האומר שכיוון שהמבקשת לא המציאה את נספח הביטוח למועד שבו נדרשה, מבוטלת זכייתה במכרז ואוצר ים רואה עצמה חופשית להתקשר עם חברה אחרת לשם ביצוע תכלית המכרז. נערך ניסיון מצד מנהל המבקשת להפגש עם המנהלת של אוצר ים, אך הדבר לא צלח. ביום 3.1.07 שלח ב"כ המבקשת מכתב לאוצר ים, האומר שביום 31.12.06 הסתיימו הליכי האישור של נספח הביטוח ואישור הביטוח הומצא בו ביום למשרדי  אוצר ים. אין לראות בפרק הזמן שחלף מיום קבלת תוצאות המכרז ובפרק הזמן שחלף מיום 27.12.06, משום הפרה של תנאי המכרז, שכן במסמכי המכרז לא נקבע כל מועד להמצאת אישור הביטוח ולא נקבע מועד לתחילת ההתקשרות.

בימים הבאים עד להגשת העתירה ובקשה זו, התנהלו חילופי דברים ומכתבים בין המבקשת לבין אוצר ים באמצעות ב"כ אוצר ים. עיקרם הוא טענה של אוצר ים שמסמך אישור הביטוח הגיע לאחר שתוצאות המכרז כבר בוטלו.

למבקשת נודע ערב הגשת העתירה כי אוצר ים פנתה לחברת פירסט עוז אבטחה בע"מ (להלן: "עוז אבטחה"), מתוך כוונה להתקשר עמה בחוזה לביצוע המכרז. המבקשת חוששת שמאחורי ביטול זכייתה במכרז וההתקשרות או כוונת ההתקשרות עם עוז אבטחה, עומדים שיקולים המונעים על ידי אינטרסים זרים.

בתגובתה מאשרת אוצר ים את עובדת הזכייה של כח עצמה במכרז. היא מפנה אל סעיף 9.2 לחוזה אספקת שירותי שמירה, שהוא חלק ממסמכי המכרז, שבו נאמר בין היתר:

"עם חתימת חוזה זה וכתנאי לאספקת השירותים תמציא חברת השמירה את טופס האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח מטעמה ומאושר על ידי המזמין... קיומו של סעיף זה מהווה תנאי מהותי".

ביום 28.11.06 שלחה אוצר ים למבקשת מכתב המבשר על זכייתה במכרז וכולל דרישה לפעול בהתאם להוראות המכרז, לחתום על מסמכי ההתקשרות ולהמציא את כל האישורים הנדרשים. ביום 5.12.06 שלחה אוצר ים למבקשת מכתב נוסף, שבו פרטה מהם המסמכים החסרים וציינה כי יש להמציא את המסמכים הללו עד 12.12.06.

מאחר שהמבקשת שלחה לאוצר ים מכתב נוסף שבו היא ביקשה לדעת מהו מועד תחילת העבודה, השיבה אוצר ים ביום 11.12.06 כי המבקשת נדרשת להשלים עד יום 12.12.06 את כל הבטוחות והביטוחים שהיא צריכה להמציא ולחתום על מסמכי ההתקשרות. אחרי ביצוע הדברים הללו, תחתום גם אוצר ים על ההסכם וההתקשרות תיכנס לתוקפה.

תחילה נראה היה שכח עצמה אכן עסוקה בקיום מחויבותיה להמציא מסמכים כפי שנדרשה. כך הומצאו ערבות בנקאית (11.12.06) ומכתב אישור זכויות חתימה (10.12.06). אלא שהמצאת אישור הביטוח לא נעשתה. חרף זה שלחה אוצר ים למבקשת ביום 20.12.06 מכתב נוסף שהניח בידה הזדמנות אחרונה להמצאת אישור הביטוח עד ליום 27.12.06. באותו מכתב הוזהרה המבקשת כי הזכייה במכרז תבוטל אם לא תעמוד בלוח הזמנים הנדרש.

כיוון שהמבקשת לא עמדה בלוח הזמנים שהוצב לה, הודיעה לה אוצר ים ביום 28.12.06 על ביטול הזכייה במכרז ועל החופש שאוצר ים נוטלת לעצמה להתקשר עם חברה אחרת.

אישור הביטוח שהגיע ביום 31.12.06 אינו הולם את הנדרש במסמכי המכרז ומשהדבר התבהר לאוצר ים, פנתה זו ביום 1.1.07 אל עוז אבטחה (שהגישה את ההצעה השניה בטיבה במכרז), והודיעה לה על קבלת הצעתה לאחר שנכשל ניסיון ההתקשרות עם כח עצמה. עוז אבטחה נדרשה להמציא את האישורים הדרושים עד 5.1.07. עוז אבטחה העבירה בזמן את המסמכים הנדרשים, אלא שהתברר כי בהקשר לאישור הביטוח אין התאמה לדרישות המכרז. ניתנה לעוז אבטחה ארכה להמצאת אישור ביטוח תקין עד 14.1.07.

ביני לביני התקבלו אצל אוצר ים מכתבים והשגות מאת המבקשת. אוצר ים דיווחה על טענות המבקשת לעוז אבטחה ושאלה אותה אם היא מעוניינת, למרות אותן השגות, להתקשר עמה בחוזה. עוז אבטחה השיבה שהיא מעוניינת בהתקשרות.

כיוון שהחלטת בית המשפט, שנתנה ביד המבקשת צו מניעה ארעי, התקבלה אצל אוצר ים לפני שהושלמו הליכי ההתקשרות עם עוז אבטחה, נעצרה ההתקדמות של הליכי ההתקשרות והחוזה עם עוז אבטחה טרם נחתם.

אין חולק על כך כי שאלת הענקת סעד ביניים לעיכוב התקשרות בעקבות מכרז עד למתן פסק דין בעתירה בהקשר למכרז, מותנה בשני תנאים: האחד, מידת ההסתברות שהעתירה תשיג את תכליתה והשני הוא, כיוון הנטייה של "מאזן הנוחות".

דומה בעיני שההסתברות להצלחת העתירה קטנה ואפילו קטנה ביותר. ככל הנראה ממסמכי העתירה והבקשה וממסמכי התגובה, ניתנו ביד המבקשת ארכות מספיקות די הצורך כדי לעמוד במחויבות להמצאת כל האישורים הנדרשים על מנת שתוכל להתבצע עמה התקשרות לביצוע המכרז. סעיף 9.2 להסכם המצורף למכרז מורה כאמור לזוכה במכרז להמציא את המסמכים הדרושים "עם חתימת חוזה זה". אמנם לא מצוין מועד מוגדר, אך בהעדר מועד מוגדר כזה, מתבקש שהמסמכים יומצאו במהירות האפשרית בתוך מסגרת זמן סבירה. על פני הדברים מסגרת הזמן שניתנה למבקשת נראית כמסגרת סבירה ביותר (זו עובדה שעוז אבטחה עמדה בדרישת המצאת המסמכים בתוך מסגרת זמן קצרה הרבה יותר).

בענין מאזן הנוחות נראה לי שהכף נוטה דווקא לזכות המבקשת. הטעם לכך הוא שגם היום ניתנים שירותי אבטחה לאוצר ים (השירותים ניתנים בידי המבקשת). אין נפקא מינה גדול לכך שבמקום שהחלפת החברה המספקת את שירותי השמירה תתבצע לאלתר, תהיה ההחלפה בעוד שבועות אחדים. אני מניח שככל שהדברים נדחים, נגרם נזק מסוים לזוכה החדשה ואולי גם לאוצר ים. המבקשת תצטרך להתחייב לשפות את המשיבות בנזקן אם העתירה לא תצלח.

הנה כי כן, אני מוכן להורות שצו המניעה הארעי יישאר על כנו עד למתן פסק דין בעתירה, כפוף לכך שהמבקשת תפקיד סך 100,000 ש"ח להבטחת שיפוי ההוצאות וכן תפקיד כתב התחייבות להשלמת שיפוי בכל סכום אחר שייקבע על ידי בית המשפט.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ