אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק בשא 9396/07

החלטה בתיק בשא 9396/07

תאריך פרסום : 27/11/2007 | גרסת הדפסה
ע"א, בש"א
בית המשפט המחוזי תל אביב
9396-07,2617-03,1113-04
14/06/2007
בפני השופט:
1. הילה גרסטל סגנית-נשיא - אב"ד
2. עוזי פוגלמן
3. אילן ש' שילה


- נגד -
התובע:
עובדיה בלס עו"ד
הנתבע:
גנאדי לוריה
החלטה

בפנינו בקשה להצהיר על בטלותו של פסק הדין שניתן בהסכמה ביום 13.12.05 בע"א 2617/03 וב- ע"א 1113/04 (להלן: "הערעורים"), מהטעם שהסכמת הצדדים היא תולדה של טעות.

החלטנו לדחות את הבקשה, ואלו טעמינו:

 1. בפסק הדין של בית משפט קמא, נושא הערעורים, הכיר בית המשפט בזכותו של המשיב לקזז מחובו בגין דירה שרכש מחברת מגדלי השמש מ.ה. (1990) בע"מ (להלן: "החברה"), שהמבקש משמש כונס נכסיה, חובות של החברה כלפיו בגין עבודות קבלנות שביצע בעבורה. כמו כן פסק בית המשפט למבקש הוצאות ושכ"ט עו"ד בשיעור 15% מסכום פסק הדין בתוספת מע"מ.
 1. שני הצדדים ערערו על פסק הדין, כל אחד מטעמיו.
 1. בדיון שהתקיים בערעורים ביום 13.12.05 קיבלו הצדדים את הצעת בית המשפט, שנטלה בחשבון את טענות כל צד בערעורו, כדלקמן:

"תערך התחשבנות בין הצדדים נכון ליום 1.1.97, כאשר במועד זה תקוזז אל מול יתרת החוב בגין הדירה, הסכומים שהותרו בקיזוז למערער. יתרת החוב החל ממועד זה תשא ריבית פיגורים כמקובל בבנק לאומי, וזאת עד מועד הגשת התביעה בשנת 2000. ממועד הגשת התביעה תשא יתרת החוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד מועד שייקבע על ידי בית משפט זה כמועד שעל המערער לשלם את היתרה, ואם לא תשולם היתרה עד מועד זה, תשא היא שוב ריבית פיגורים המקובלת בבנק לאומי. קיזוז סכום המע"מ במסגרת סכומי הקיזוז המותרים למערער, ייעשה כנגד חשבונית מס כחוק. אם לא תומצא חשבונית, יופחת מסכום הקיזוז סכום המע"מ. סכום שכר הטירחה בתיק בית משפט שלום, ייקבע על פי שיקול דעת בית משפט זה לאחר טיעונים קצרים של ב"כ הצדדים".

 1. בית המשפט נתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים, ולאחר שמיעת טיעוניהם ניתן פסק דין שהעמיד את שיעור שכ"ט עו"ד בערכאה קמא על 10% מסכום פסק הדין, וקבע כי היתרה תשולם תוך 90 יום ממועד מתן פסק הדין.
 1. בבקשה דנן טוען המבקש כי כל אחד מן הצדדים הבין באופן שונה את הדרך שבה יש לחשב את סכום החוב. הוא מציין כי בתיק ההוצאה לפועל, במסגרתו הגיש המשיב בקשה בטענת "פרעתי", קבע יו"ר ההוצל"פ כי "בנסיבות העניין, בהעדר תחשיב מוסכם על הצדדים, על הזוכה לפנות בתובענה לבימ"ש השלום לקביעת סכום החוב בהתאם לעקרונות ההתחשבנות שנקבעו בפסק דינו של בימ"ש המחוזי". לטענת המשיב, לא זו הייתה כוונת הצדדים, ועל כן, משעסקינן בטעות כמובנה בסעיף 14 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג- 1973 (להלן: "חוק החוזים") רשאי בית משפט זה, המשמש גם ערכאה דיונית לבטל את פסק הדין שניתן בהסכמה.
 1. המשיב מתנגד לבקשה. לטענתו, לא נפלה כל טעות בפסק הדין, ואם הייתה הרי זו טעות במובן הכלכלי של המוסכם ולא במוסכם עצמו. כמו כן טוען המשיב כי ההליך שבו נקט המבקש בהגישו "בקשה לביטול פסק דין" אינו ההליך הנכון במקום שבו טענתו של המבקש היא נגד ההסכמה שבבסיס הסכם הפשרה.
 1. בהיבט אחרון זה, הצדק עם המשיב. כפי שנפסק לא פעם:

"... פסק-דין שניתן בהסכמת הצדדים ממזג בתוכו מאפיינים של הסכם ושל פסק-דין. עובדה זו משליכה על דרך תקיפתו של פסק-דין שניתן בהסכמה, באותם מקרים בהם צד להסכם מבקש לבטלו. וכך ציינה השופטת שטרסברג-כהן ברע"פ 7148/98 עזרא ואח' נ' זלזניאק ואח', פ"ד נג(3) 337:

"באותם מקרים בהם צד להסכם פשרה מבקש לבטל את פסק הדין שנתן תוקף להסכם, נקבעו שני מסלולי ביטול בהתאם לסוג העילה בגינה מתבקש הביטול ואיפיונה כ"הסכמית" או "שיפוטית". כאשר צד להסכם מבקש לבטל את פסק-הדין מחמת פגם הקשור להסכם עצמו (כגון: טעות, הטעיה, אי חוקיות, הפרה או שינוי מהותי בנסיבות), הפן ה"הסכמי" מאפשר לו להגיש תביעה חדשה שעילתה הפגם שנתגלה בהסכם. על-ידי הגשת תביעה כזו, ממילא מתבקש ביטול פסק-הדין. ...

מהיבט הפן ה"שיפוטי" - היינו, האישור שניתן להסכם על ידי שופט - כאשר צד מבקש לבטל את פסק הדין מחמת שנפל פגם בהליכי המשפט, לרבות בסדרי הדין, פתוחה בפניו הדרך לנקוט בהליכי ערעור רגילים...". (ע"א 5914/03 שוחט נ' "כלל" חברה לביטוח, תק-על 2005(2) 1197, 1200 (2003)".

 1.  בענייננו, טוען המבקש לטעות בהסכם הפשרה על פי סעיף 14 לחוק החוזים. טענה זו עניינה ב"פן ההסכמי" של הסדר הפשרה ועל כן הדרך להעלותה היא בהגשת תובענה שעילתה הפגם שנתגלה בהסכם, ולא בהגשת בקשה במסגרת הערעור דנא.
 1. נעיר כי לא מצאנו שפסק הדין בע"א 9344/04 ד"ר אנגל נ' עידן מערכות כבלים ישראל בע"מ, תק-על 2006(3) 4323 (2006) (להלן: "פסק דין אנגל") משנה את ההלכה המבחינה בין תקיפת הפן ההסכמי לבין תקיפת הפן המשפטי של פסק דין שניתן בהסכמה. ראשית, השאלה הנדונה בפסק דין זה היא האם מוסמך בית המשפט העליון לדון בבקשה לביטול פסק דין שניתן על ידו בהסכמה בערעור, ולא שאלת סוג ההליך שהיה על המבקשים לנקוט. שנית, גם אם לגופו של עניין, ובאופן חריג דן בית המשפט בבקשה לגופו של עניין, הרי ששופטי הרוב, השופטת נאור והשופט ג'ובראן, ציינו כי "...על דרך העיקרון תובענה לביטול פסק דין שניתן בהסכמה בבית משפט זה, מחמת עילה חוזית, תישמע בפני בית המשפט המוסמך בערכאה הדיונית ואילו בית משפט זה יידרש לתובענות מן הסוג האמור אך במקרים חריגים ובהתאם לשיקול דעתו" (עמ' 4330, פסק דינו של השופט ג'ובראן). כמו כן, כפי שעולה מסקירת טיעוני הצדדים בפסק דין אנגל, לא טענה המשיבה שם כי המבקש נקט בהליך שגוי. לא כך הם פני הדברים בענייננו. 
 1. עם זאת, גם אם נלך בדרכו של בית המשפט העליון בפסק דין אנגל, ונניח שבנסיבות העניין יש "יתרון יחסי" לשופטי ההרכב שנתן את פסק הדין בהסכמה בערעור, דעתנו היא שאין מקום להיעתר לבקשה. טענת המבקש שהבין את הצעת הפשרה כמכוונת לכך שסכום החוב בגין הדירה נכון ליום 31.3.97 ייחשב כסכום החוב נכון ליום 1.1.97, אין לה בסיס בלשון הסדר הפשרה המפורט והיא אינה מתיישבת עם הדברים המפורשים הכתובים בפרוטוקול הדיון הקובעים כי "תיערך התחשבנות בין הצדדים נכון ליום 1.1.97". אין זו אלא, לכל היותר, טעות בכדאיות העיסקה, אשר אינה מצדיקה את ביטולו של הסכם הפשרה.

 1. אשר על כן, אנו דוחים את הבקשה.

המבקש יישא בשכ"ט בא כוח המשיב בגין בקשה זו בסך 4,000 ש"ח.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ