אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק בשא 3540/06

החלטה בתיק בשא 3540/06

תאריך פרסום : 23/08/2006 | גרסת הדפסה
בש"א, עמ"ה
בית המשפט המחוזי בתל אביב
3540-06,1217-05
27/03/2006
בפני השופט:
אלטוביה מגן

- נגד -
התובע:
עמר אברהם
עו"ד אוחנה נסים
הנתבע:
פקיד שומה חולון
עו"ד מאיר פורת
החלטה

המערער מעלה  טענה מקדמית והיא כי שומות המשיב לשנות המס 2000 ו- 2001 שבערעור, התיישנו, במובן זה שהמשיב לא עמד במועד הקבוע בסעיף 152(ג) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) , התשכ"א- 1961 (להלן- הפקודה) כדלקמן:

המערער , אשר תיקו אצל המשיב מתנהל במשרדי פקיד שומה חולון, הגיש מסמך אשר התיימר להיות הודעת השגה כמשמעותה בסעיף 150 לפקודה, וזאת במשרד פקיד שומה ירושלים ביום 15.6.2004. אביא את לשון מסמך זה מפאת חשיבותה לבירור טענות הצדדים:

"לכבוד                                                                                              13.6.2004

אגף מס הכנסה

פקיד שומה חולון

הנדון: ערעור שומה מיום 24.05.2004 לשנים 2000, 2001 ו 2002.

בהתאם להודעת פקיד השומה שנתקבלה אלי מיום 7.06.2004

הריני מבקש להגיש ערעור על שומות שנקבעו לי לשנים 2001, 2002 ו- 2002 ( כך בגוף המכתב - מ.א.)

מסרתי הסבר לגידול הון על ידי המיצגים, אך המפקחת לא קיבלה זאת.

                                                                                    בכבוד רב,

                                                                                    אבי עמר"

ביום 19.8.2004 שלח מייצגו של המערער לפקיד שומה חולון את המסמך האמור וזאת באמצעות מכשיר הפקסימיליה הפעם בלווית מידע לגבי זהות המערער, מספר תעודת זהות ולאחר שיחת טלפון מקדימה עם רכזת החוליה המטפלת בתיקו של המערער. יום זה נרשם במשרדי המשיב כיום הגשת ההשגה.

בהמשך להחלטת בית משפט זה בעניין פרג'וס (עמ"ה 1080/02 פרג'וס יעקב נ. פקיד שומה חולון, מיסים יט/4, ה-156) טוען המערער כי מועד הגשת ההשגה הוא ביום בו הוגשה בפקיד שומה ירושלים. כיוון והצו נשוא הערעור נקבע מעל לשנה מיום הגשת המסמך שצוטט לעיל הרי שעל פי הוראת סעיף 152(ג) לפקודה, השגתו התקבלה. המערער טוען כי אם מועד הגשת ההשגה הוא במועד שבו הועבר הפקס לפקיד שומה חולון ולא במועד שהוגשה בפקיד שומה ירושלים, הרי שהמשיב יכול היה שלא לדון בהשגה משום שזו הוגשה 43 יום לאחר המועד הקבוע בסעיף 150 (א) לפקודה. משדן המשיב בהשגה כהשגה, הרי , כך המערער, המשיב אישר מכללא כי ההשגה הוגשה במועד שבו הוגשה בירושלים.

המשיב סבור כי המסמך האמור אינו השגה משום שאינו נושא מידע המאפשר לזהות את המשיג או למצער מספר טלפון המאפשר לאתר את הנישום וכי אין בו די פרוט כנדרש בסעיף 105(ד). אם ניתן לראות במסמך משום השגה הרי שמועד הגשתה הוא המועד בו היא התקבלה  בפקיד שומה חולון קרי ביום 19.8.2004. לכן הצווים נקבעו בתוך המועד. עוד טוען המשיב כי הקביעה בעניין פרג'וס באשר למניין הימים בקשר עם הגשת השגה לפקיד שומה אשר אינו פקיד השומה המטפל בתיקו של המשיג, היא בבחינת אוביטר בלבד וכי יש פסיקה אחרת הקובעת כי מועד הגעת ההשגה לפקיד השומה הרלבנטי הוא המועד הקובע לצורך סעיף 152(ג).

דיון

בעניין פרג'וס הבעתי דעתי כי בעידן זה יכול נישום לבחור להגיש מסמכים ובכלל זה השגתו, בכל אחד ממשרדי המשיב (דעה חולקת ראו עמ"ה 1172/00 מושביץ ואח' נ. פשמ"ג, מיסים טו/6, ה- 185 ועמ"ה 8024/04 איקאפוד בע"מ נ. פקיד שומה, מיסים יט/2 ה-33) . עוד ציינתי שם כי על המבקש לעשות כן, לנהוג בתום לב בעשותו כן ולעמוד בדרישות בסיסיות אשר מתבקשות מהתנהלות מול משרדי המשיב המטפלים ברבבות פונים מדי יום. הגשת מסמך אשר אינו נושא מספר תעודת זהות או אינו נושא את פרטי התקשרות של המשיג או של מייצגו, אינם יכולים לשמש השגה קל וחומר כשהיא מוגשת במשרד אחר. אין המשיב יכול לאתר ואין הוא חב חובה כזו, נישום משיג, מתוך רבבות הנישומים בהם הוא מטפל. כל עוד פרטים בסיסים אילו אינם כלולים במסמך המוגש כהשגה, הרי שאין הוא בבחינת השגה. על ההשגה לכלול את מירב הפרטים לשם זיהוי המשיג ותיקו. בלא פרטים אילו לא ניתן לומר כי ההשגה הוגשה אלא במועד שבו אותר בסופו של דבר המשיג. המשיב, מכוח הסמכות הנתונה לו מכוח סעיף 150(א) האריך למעשה את המועד להגשת ההשגה עד למועד  שבו  מייצגו של המערער יצר קשר והעביר בסופו של דבר את פרטי המערער, לחוליה המטפלת בתיקו. על כן אין לקבל את טענת המערער כאילו בשל עצם הדיון בהשגה מאשר המשיב כי זו הוגשה במועד שבו הוגשה בירושלים. משאמרנו כך אבהיר כי לו היתה ההשגה מוגשת כראוי הרי שהמועד לדידי לקבלתה היה המועד שבו הוגשה לפקיד שומה ירושלים. השגה חסרה אינה השגה ועל כן המשיב הדן בה בכל על אף פגמיה יראה כמי שהאריך בפועל את המועד להגשתה עד להשלמת אותם פגמים. עוד בחר המשיב,  לפנים משורת הדין, שלא להחמיר עם המערער ודן בהשגה למרות שחסרה הייתה נימוקים מהותיים. המחוקק הבהיר מפורשות בסעיף 150(א) לפקודה כי על ההשגה לכלול את מכלול נימוקיו של המשיג. הלכה היא כי  הנמקות אילו צריך כי יתלוו מירב המסמכים והראיות עליהן מתבסס המשיג. כבר נאמר כי בלא אילו הרי המסמך אינו אלא "פיסת ניר" (ראו ע"ש 808/95 מדינת ישראל נ חיים גבאי, מיסים י/3 , ה-33, עמ'  253 ). משעה שהמשיב ראה במסמך , הודעת השגה, לאחר שהתקבלו פרטים באשר לזהות המערער, הרי שאין צורך לדון בשאלת העדר הפרוט שבמסמך זה.  מה גם שהמשיב הצהיר באמצעות מר בוינגיו מונל, מפקח בחולית עצמאים בפקיד שומה חולון, כי התקיימו פגישות מרובות עם המערער ומייצגו בקשר עם ההשגה (סעיף 4 לתצהירו). יש להניח כי טענות הצדדים נדונו אם כך בהרחבה.

יוער למעלה מן הנדרש כאן כי שאלת יכולתו של המשיב להאריך המועד להגשת ההשגה כאשר זו מוגשת בהעדר הנמקות או מסמכים ראויים, היא שאלה המצריכה עיון. בחינת שאלה זו תעשה לאור תכלית הפקודה לרבות הצורך לברר את שומת האמת ובתוך המועדים הקבועים בה, תבחן מידתיות הפעלת ומתחם הסבירות בה הופעלה, בהקשר של כל מקרה ומקרה. עקרון תום הלב והצורף ביצירת תשתית של שיתוף פעולה שבין הנישום לרשות המס, ישמשו אמת מידה לבחינת שאלה זו, הן באשר להתנהלות הנישום המבקש למעשה הארכת מועד בהחסירו מידע דרוש או הנמקות ומסמכים ובאשר לשקול דעת המשיב שעה שהוא מתיר או מסרב להאריך המועד. מכל מקום אין להתערב בשקול דעתו של המשיב במקרה זה, בלשון המעטה,  שעה שבחר להאריך המועד ולדון בהשגה ולא לחסום את המערער על בסיס טענה "טכנית".

 מן המקובץ  עולה כי הוארך המועד להגשת ההשגה הלכה למעשה עד ליום 19.8.2004.  המערער אינו חולק כי המשיב הוציא את הצווים ביום 11.8.2005. אשר על כן הוצאו אילו בתוך המועד הקבוע בפקודה ודין הבקשה להדחות.

המערער ישא בהוצאות המשיב בקשר עם בקשה זו בסך 500 ש"ח ובשכר טרחת עורך דין המשיב בסך 3,000 ש"ח. סכומים אילו ישאו הפרשי הצמדה וריבית אלא אם ישולמו בתוך 45 יום.

התיק נקבע לקדם משפט ליום 7.6.2006 שעה 9:10.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ