אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק א 39735/06

החלטה בתיק א 39735/06

תאריך פרסום : 26/05/2008 | גרסת הדפסה
בש"א, א
בית משפט השלום תל אביב-יפו
39735-06,28494-06,167852-06,161689-06
31/12/2006
בפני השופט:
אברהם קסירר

- נגד -
התובע:
משרדי תעשיה בע"מ
הנתבע:
1. גוונים בנחלה בע"מ
2. שמואל וגדני

החלטה

1.         בפני בקשות הדדיות של הצדדים למתן צווי מניעה זמניים;

משרדי תעשיה בע"מ (להלן: "תעשיה") עתרה - כעיקר - לאסור על גוונים בנחלה בע"מ ושמואל וגדני מנהלה (להלן: "גוונים", "וגדני") לבצע כל פעולה שיש בה לשנות ממצבו של בנין ברח' מונטיפיורי 13 ת"א - בנין שהוא בבעלות תעשיה (להלן: "הנכס") - לאסור עליהם כניסה לבנין ועשיית שימוש בו ולהורות על סילוק ידם ממנו. (בקשת תעשיה הוגשה בביהמ"ש המחוזי בת"א והועברה לבימ"ש זה בהחלטת כב' השופט זפט, ללא סעד ביניים, בהיות הסעדים בתובענה נוגעים"לחוזה שכירות במקרקעין").

גוונים עתרה - כעיקר - לאסור על תעשיה למנוע את כניסת גוונים לנכס, לאסור עליה להוציא מהנכס ציוד של גוונים ולמנוע מתעשיה להתקשר עם צד ג' בהסכם שכירות/מכירה המשנה את מצב הנכס.

תביעתה העיקרית של תעשיה הוא לסעד הצהרתי על זכותה בנכס ואי תקפות או  פקיעת הסכם השכירות, לסעדים קבועים החופפים את הסעדים הזמניים ולפיצויים כספיים.

תביעתה העיקרית של גוונים היא לאכיפת הסכם שכירות וחיוב תעשיה למסור לה את החזקה בנכס.

עם הגשת הבקשות ניתנו ע"י בימ"ש זה סעדים  ארעיים; בבקשת תעשיה ניתן סעד ארעי האוסר על גוונים ווגדני לבצע בנכס פעולה/עבודה/דבר שיש בו לשנות מצב הנכס ובבקשת גוונים ניתן סעד ארעי האוסר על תעשיה להוציא מהנכס ציוד של גוונים ואוסר עליה להתקשר עם צד ג' בהסכם שכירות בקשר עם הנכס.

  1. רקע - לאחר משא ומתן בין הצדדים והחלפת טיוטות נחתם ביניהם ביום 15.9.05 הסכם שכירות מותלה לתקופה של 24 שנים ו"פרוטוקול פגישה" לפיו ההסכם ונספחיו יופקדו בנאמנות בידי ב"כ תעשיה וסוכם כי "למרות חתימת החוזה מוסכם בזאת כי החוזה ייכנס לתוקף רק לאחר המצאת כל המסמכים אשר אותם נדרש השוכר להמציא על -פי החוזה לרבות הערבות הבנקאית ופוליסת הביטוח וזאת עד לא יאוחר מיום  1.11.2005. "כן הוסכם כי באי קיום האמור "...אזי החוזה לא יכנס לתוקפו וייחשב  כבטל ומבוטל...." ועוד הוסכם כי כנגד קיום האמור ישחרר הנאמן את ההסכם ושטרי השכירות לגוונים לשם שימוש בהם ועל פיהם ורישומם.

אין מחלוקת כי ההסכם הותנה בתנאי מתלה והתנאי - הפקדת ערבות בנקאית ופוליסת ביטוח תקפות - לא קויים, כלשונו.

  1. עיקרי טענות "תעשיה" בסיכומיה  - תעשיה מפרטת את נתוני הסכם השכירות והתנאים המתלים, מתמקדת באי קיום העיקר מבחינתה - המצאת ערבות בנקאית וכיסוי ביטוחי "כל הסיכונים" - מציינת כי המצאת ערבות צד ג' (שנדרשה מגוונים על פי ההסכם) ואשר הומצאה והתקבלה על ידה מלמדת גם היא כי אין לה יד במחדלי גוונים לאי המצאת ערבות בנקאית ופוליסה תקפות, מדגישה את החיוב במסירת הערבות הבנקאית ופוליסת הביטוח כ"תנאי לכניסתו לתוקף של הסכם השכירות" על פי ההסכם עצמו ופרוטוקול סיכום פגישה שנחתמו ע"י הצדדים. התעשיה טוענת כי בשום שלב לא נמסרה חזקה בנכס לגוונים והיא (גוונים) לא ביצעה  עבודות בו כנטען על ידה לאחר חתימת ההסכם ולאחר חלוף המועד לקיום התנאי. עוד טוענת תעשיה כי גוונים לא ביקשה בעתירותיה לסעד זמני להחזיק בנכס בהיותה מודעת להעדר זכותה לקבלת חזקה ומנגד "יש לאפשר את השימוש ואת הסחירות בנכס". תעשיה טוענת כי הפרת התנאי המתלה ע"י גוונים הינו מחמת האחרונה ומנהלה בלבד וכי לה ו/או למי מטעמה אין יד במחדל זה לרבות לא ע"י דרישה לקיום תנאים חיצוניים להסכם ("שלמונים" לעו"ד פנחסי - ב"כ תעשיה).

לטענת תעשיה אי קיום התנאי המתלה ע"י גוונים ווגדני קשורים מרצונם של האחרונים לשנות מתנאי ההסכם, לאחר שזה נחתם וסרובה של הראשונה לכך וכן קשור המחדל לנושא ה"שלמונים" (כלשון תעשיה בסיכומיה) בין פנחסי לוגדני.  תעשיה טוענת עוד להתנהגות חסרת תום לב של גוונים ומנהלה, להתנהגות אלימה של האחרון ולשיהוי ונקיטת הליכים וכזב בטענותיהם, להיות הסעדים המתבקשים ע"י גוונים כלליים, סתומים ולא ברי אכיפה, לאי הוכחת זכות לקבלת הסעדים, לנטיית מאזן הנוחות לטובתה, להיות טענות גוונים ווגדני, ככל שייתקבלו, ברי פיצוי כספי, לעדיפות זכותה הקניינית על זכות חוזית "תאורטית" של גוונים ווגדני, לחפיפה בין הסעדים הזמניים להם עותרת גוונים לסעדים הסופיים ולקיומם של "שיקולי הצדק, ההגיון והפרקטיקה המסחרית..." התומכים בהעדפת טענותיה.

  1. עיקרי טענות "גוונים" ו"וגדני" בסיכומיהם - גוונים ומנהלה טוענים כי סיכויי  תביעת גוונים להתקבל גבוהים ומעבר לזכות לכאורה וזאת כנלמד מקבלת החזקה בנכס הנלמד ממסירת מפתחות הנכס לידי וגדני ימים ספורים לאחר חתימת ההסכם, אקט המסירה נתמך מעצם המצאות המפתחות בידיו ומתוכן שיחה בינו לבין עו"ד פנחסי ב"כ תעשיה. כן טוענים גוונים ומנהלה כי ביצעו עבודות בנכס משך חודשים רבים  לאחר שקיבלו מפתחות וחזקה, נעשו על ידם פניות לעיריה לקבלת היתר שיפוץ אשר התקבל וכל זאת בידיעת ובהסכמת תעשיה אשר הסכימה גם כי העבודות יחלו מיד לאחר חתימת ההסכם ועוד קודם לקיום התנאי. עוד טוענים גוונים ומנהלה שב"כ תעשיה היתנה את ביצוע ההסכם וקיום התנאי בקיום של תנאים חיצוניים להסכם (תשלומים לעו"ד פנחסי) ותעשיה או מי מטעמה (עו"ד פנחסי) סיכלו את קיום התנאי. לטענתם תעשיה נמנעה מלהביא ראיות שהיו זמינות להוכחת טענותיה כי כלל לא בוצעו עבודות בנכס ונמנעה "במכוון" "לפרוש בבקשתה את מלוא היריעה" ע"י אי איזכור מסירת המפתחות ואותן עבודות שבוצעו לאחר מסירת החזקה, הסותרות את "סיפורה" של תעשיה "....כאילו גוונים פלשה לנכס...". לטענת גוונים ומנהלה, תעשיה וב"כ  סיכלו את האפשרות לקיים את התנאי כלשונו באשר לא מסרו בידיהם עותק מהסכם השכירות, וגדני הגיע למשרדי תעשיה עם העתק ערבות בנקאית הנושא מס' ערבות ספציפי לשם קבלת אישור תעשיה לו ועם אישור על קיום פוליסת ביטוח שהוצאתה בפועל לא התאפשר ללא הצגת הסכם השכירות עצמו ועו"ד פנחסי סירב להענות להם, לקבל את המסמכים באשר התנאים החיצוניים להסכם (תשלומים לו) לא בוצעו. עוד טוענים גוונים ווגדני כי חודשים לאחר תום המועד הנטען המשיכו הצדדים להתדיין לענין תנאי ההסכם ושינוי בו מבלי שכל אותה עת תכפור תעשיה בזכויות גוונים עפ"י ההסכם ורק כחצי שנה לאחר חתימת ההסכם גילתה היא, גוונים, כי תעשיה הציבה שלט על הנכס להשכרתו. גוונים טוענת עוד כי הסעד הנדרש על ידה בתובענה - אכיפת הסכם השכירות ומתן צו עשה למסירת החזקה בנכס - הינו סעד בעל מעמד בכורה, היא זכאית לו ולו לכאורה מתוקף ההסכם ועפ"י הנסיבות ומתוקף הכלל ש"חוזים יש לכבד אף כאשר הפרת החוזה יעילה יותר מבחינה כלכלית". כן טוענים גוונים ווגדני כי העתרות לעתירותיהם הכרחית בהיותה הקפאת מצב קיים ובאשר דחיית עתירותיה תסתום את הגולל על תובענתה ומנגד העתרות לעתירות תעשיה תהיה בבחינת "משנה מצב קיים" ואינה נדרשת לשם בירור תובענתה. לטענתם אין כל צורך במתן אחד הצווים הזמניים להם עותרת תעשיה לצורך תובענתה שכן פעולות והשבחת הנכס ע"י גוונים יזקפו לתעשיה אם תביעתה תתקבל וככל שייגרם נזק מאותן פעולות - תעמוד לזכותה של תעשיה תרופה כספית. גוונים ווגדני טוענים עוד כי מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובתן שכן הנזק שייגרם להן בדחיית עתירותיהם אינו ניתן לריפוי בפיצוי כספי ואף עלול להביא להתמוטטותן ופגיעה בצדדים ג' התלויים בהם, זאת מעבר לנעילת שערי ביהמ"ש בפני בירור התובענה עצמה. עוד טוענים הם להעדר נקיון כפיים, חוסר תום לב ושיהוי מצד תעשיה בנקיטת ההליכים.
  1. דיון , הכרעה ועיקרי נימוקים - מקור הסמכות למתן סעד הוא סעיף 75 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד, 1984 והתנאים למתן סעד זמני קבועים בתקנה 362  לתקסד"א התשמ"ד,1984 ובהלכה הפסוקה ולקראת החלטה באם להענות או לדחות בקשה על ביהמ"ש לשקלל ולאזן בין שני יסודות עיקריים; הראשון הוא טיב התביעה  וסיכוייה והשני הוא מאזן הנוחות בין הצדדים הנקבע ע"י השוואת מידת הנזק העלול להגרם לכל אחד מבעלי הדין אם בקשתו תעתר או תדחה. בין שיקולים אלה מתקיימים יחסי גומלין במובן זה שמשקל האחד עשוי להיות מושפע ממשקל האחר "...כך למשל, ככל שמאזן הנוחות נוטה יותר לכיוונו של המבקש ומעמיד בסכנה מוחשית את היכולת להחזיר מצב לקדמותו, כך פוחת המשקל הנדרש לביסוסם של סיכויי התביעה, ובלבד שאין מדובר בתביעת סרק; ולהפך - ככל שסיכויי התביעה העיקרית גוברים, כך פוחת משקלו הנדרש של מאזן הנוחות" (ראה: רע"א 6994/00 , רע"א 5686/00, רע"א 5114/05 - מובא בבש"א (י-ם) 2359/06).

וכן, על ביהמ"ש "...לשאול עצמו אם קיימים שיקולים שלא להעתר לתובע, דהיינו אם בא התובע לבית משפט ביושר ובנקיון-כפיים, או שמא מעלים הוא עובדות חשובות מידיעת ביהמ"ש. כאשר המבקש בא לבית המשפט שלא בנקיון כפיים ושלא בתום-לב, אין פותחין לו את שערי בית המשפט. על הפונה לבית המשפט בבקשה לסעד זמני מוטלת החובה לגלות את כל העובדות העלולות להשפיע על שיקול-דעתו של בית המשפט" (אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה תשיעית, 488).

עם זאת, נקבע כלל מצמצם לענין יישומם של דיני היושר, כאשר צו המניעה מיועד להגן על זכות קניינית, להבדיל, למשל מזכות לחזקה. גם בתביעה קניינית, יחולו דיני היושר לרבות טענות לענין שיהוי, עקב אופיו המיוחד של הצו הזמני. "צו מניעה הוא סעד שיסודו בדיני היושר אבל כאשר עותרים לו על יסוד זכות קניינית, אין לבית המשפט שיקול הדעת הרחב הנתון לו בתביעה לחזקה שעליה חלה פקודת הנזיקין" (א. גורן 503).  בבקשה לסעד זמני נבחנות הראיות על בסיס לכאורי בלבד. "בדונו במתן סעד זמני אין בית המשפט דן בניתוח מקיף של הראיות" ו-"שיקול הדעת המופעל... נועד רק לצורך קביעתה לכאורה של זכות ולא לצורך הכרעה סופית ומוחלטת בפלוגתא. על בית המשפט היושב בדין חלה החובה להמנע בשלב זה מלקבוע ממצאים סופיים, אם בניסוח ואם במחשבה". (א. גורן 486). "הסעד הזמני נועד לשמר מערכת נסיבות הקיימת בעת הגשת התובענה עד למתן פסק הדין, כדי שבהנתן פסק הדין לזכות התובע ולא יתייצב מול שוקת שבורה" "אולם שימור המצב לצרכי מימוש הפסק העתידי, אינו המטרה היחידה. הסעד הזמני מיועד גם לשמר גם את המצב הראייתי לצורכי ניהול הדיון" (א. גורן 483).

  1. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בחנתי את חומר הראיות ונתתי דעתי לטיעוני הצדדים מצאתי להעדיף את עמדת תעשיה ולדחות את עמדת גוונים ווגדני בכל הקשור למתן הסעדים הזמניים וכתוצאה מכך מצאתי להעתר למתן סעדים להם עותרת תעשיה ולדחות את מתן הסעדים להם עתרה גוונים.
  1. קיומה של זכות לכאורה - השאלה העיקרית המונחת ביסוד המחלוקות בין הצדדים נוגעת לתקפות הסכם השכירות שנחתם ביניהם ב-15.9.2005.  מטיעוני הצדדים לא עלתה מחלוקת בתקפות פרוט. הפגישה שנחתם באותו יום.

דומה כי אין מחלוקת בין הצדדים  שעד למועד הנקוב לקיום התנאי המתלה (1.11.2005) - שעיקרו המצאת ערבות בנקאית ופוליסת ביטוח תקפות - התנאי לא קויים כנדרש עפ"י ההסכם ו"פרוטוקול פגישה" מאותו יום, ולפיכך לכאורה ההסכם אינו בר תוקף, הוא נחשב "...כבטל ומבוטל " ותעשיה פטורה מכל התחייבויותיה עפ"י ההסכם ומתוקף כך מורשית לכאורה לקיים קשר עם צד ג'. גוונים ווגדני לא כפרו בשום שלב בהסכמות שבוטאו ב"פרוטוקול פגישה" לרבות לא בהנחת החוזה על נספחיו בנאמנות ב"כ תעשיה וכראיה למודעותם למשמעויות הנובעות מכך, באה גם חתימת בא-כוחם על הפרוטוקול. בשלב מוקדם זה של הדיון ובטרם ההליך העיקרי אין , ולא ניתן, לקבוע ממצאים מוחלטים בדבר ידו של מי היתה במעל הנטען לאי קיום התנאי אשר כעובדה - לא התקיים. במהלך הדיון, בהליך שבפני, עולה שלשני הצדדים טענות - לגופם של דברים ולגופם של אנשים - מהם קשות ומהם קשות פחות - אלה נגד אלה, אך נקודת המוצא שווה והיא שגוונים ווגדני לא המציאו עד למועד שננקב ולא לאחריו, ערבות בנקאית תקפה כנדרש בסעיף 20 להסכם השכירות (ודוק. כי הפקדתה על פי ההסכם נדרשה עם חתימתו ונוסחה של ערבות זו מצורף להסכם השכירות) וכן לא פוליסת ביטוח "כנגד כל הסיכונים" שנדרשה בסעיף 14 להסכם השכירות. לגבי שני אלה צויין במפורש בהסכם כמו גם בפרוטוקול כי המצאתם הוא תנאי מקדמי למסירת החזקה וביחס לפוליסה הוסף כי המצאתה היא תנאי לכניסתו לתוקף של ההסכם ולמתן הסכמה לביצוע השיפוצים. דרישות אלה בהסכם בוטאו שוב והוסכמו בפרוטוקול הפגישה שנחתם גם ע"י ב"כ הצדדים.

העובדה שלאחר חתימת ההסכם, נמצאו ואולי אף נמסרו מפתחות הנכס לוגדני והוא החל בהליכים הקשורים לשיפוץ, שינוי ייעוד וכיוצ"ב ודאי גם הוציא הוצאות לפני ואחרי חתימת ההסכם והעובדה כי לאחר חתימת ההסכם המשיכו הצדדים לבוא בדברים בקשר עם תנאים הכלולים בו (לדוג. ה-18 חודשים להשלמת שיפוצים ושינוי יעוד), בין ישירות ובין באמצעות אחרים ובמשך תקופה של כחצי שנה, אין בהם לכאורה כדי לפגום בתקפות המוסכם בפרוטוקול הפגישה ובתנאי ההסכם לפיהם באי המצאת ערבות בנקאית (שכאמור נוסחה צורף להסכם) ופוליסת ביטוח אין תוקף להסכם והוא ייחשב כבטל ומבוטל כמוסכם על החתומים בפרוטוקול.

טענת וגדני כי נמנע מהמצאת ערבות בנקאית תקפה בטרם יאושר נוסחה ע"י ב"כ תעשיה משום העלויות הכרוכות בה ועפ"י עמדת הבנק, לאו טענה היא שכן מהצד השני טוען הוא להוצאות כבדות שהוציא לפני החתימה ולאחריה, כראיה לרצונו לקיים את ההסכם ולהכשרת תוקפו וכך גם ביחס לפוליסת הביטוח ובפרט שאף לטענתו הפניה להצגת הנוסח נעשתה אך ימים ספורים לפני תום המועד שנועד לקיום התנאי.  ועוד יש לזכור כי בשום שלב אח"כ לא קויים התנאי הלכה למעשה.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ