אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בתיק א 1895/07

החלטה בתיק א 1895/07

תאריך פרסום : 09/03/2009 | גרסת הדפסה
בש"א, א
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
1895-07,12025-07,14576-07
18/11/2007
בפני השופט:
איתן אורנשטיין

- נגד -
התובע:
ארגיל שרותי תובלה (1993) בע"מ
עו"ד אביטן שי
הנתבע:
1. נוריס לפיתוח והובלות בע"מ
2. פולק יוסף

עו"ד חן סומך
החלטה

1.                 מונחת לפני בקשה להורות על ביטול העיקולים הזמניים שהוטלו ביום 13.6.07 לבקשת המבקשת על נכסי המשיבים בבש"א 12025/07.

2.                 נשוא התביעה ביסוד בקשת העיקול, הינו התקשרות בין הצדדים לביצוע עבודות עפר ופיתוח עבור משרד הביטחון באתר ציפורית בגליל התחתון (להלן בהתאמה: " הפרויקט", " האתר").

3.                 תמצית העובדות הדרושות לעניין :

3.1               המשיבה 1 (להלן: " נוריס"), חברה קבלנית, זכתה במכרז של משרד הביטחון (להלן: "המכרז") לביצוע הפרויקט. לצורך ביצוע הפרויקט, התקשרה נוריס עם קבלן משנה בשם ציפורי תעשיות והנדסה אזרחית בע"מ (להלן: " ציפורי"), בהסכם מיום 12.6.03 (להלן: " הסכם ציפורית"), לפיו תבצע ציפורית את כל העבודות ותהיה זכאית לקבלת מלוא התמורה למעט עמלת נוריס בשיעור של 2.5% שתוותר בידי נוריס. לפי המנגנון ההסכמי, מקבלת נוריס את מלוא התמורה ממשרד הביטחון ומעבירה את הכספים לידי ציפורי בהפחתת עמלה. נוריס למעשה אינה מעורבת בביצוע של הפרוייקט שנמסר לידי ציפורית ומי מטעמה. המשיב 2, מר פולק (להלן: "פולק"), ערב להתחייבויות נוריס על פי ההסכם כלפי ציפורי ואילו מר אברהם כהן, הבעלים והמנהל של ציפורי ערב להתחייבויות האחרונה כלפי נוריס.

3.2               ציפורי העסיקה קבלני משנה שונים ובכללם את בעלי המניות של המבקשת  (להלן: " ארגיל"). בהתאם להסכם שבין ארגיל לבין ציפורי, הורתה ציפורי לנוריס להעביר את התמורה המגיע לה עבור ביצוע הפרוייקט במישרין לחשבון של ארגיל. האחרונה היתה מעבירה לציפורי את הסכומים שהתקבלו בחשבונה, בהפחתת המגיע לה עבור ביצוע אותן עבודות שביצעה  בפרוייקט.

3.3               לימים התגלו כשלים בעבודות של ציפורי בפרוייקט והיא נטשה את האתר, תוך הפרת ההסכם והותירה אחריה חובות ניכרים.

3.4               בנסיבות אלה התקשרה נוריס עם ארגיל בהסכם לפיו תכנס האחרונה בנעליה של ציפורי, בכל הנוגע לביצוע העבודות. הסכם כאמור נחתם בין נוריס לבין ארגיל ביום 27.9.04 (להלן: " ההסכם"). להסכם צורפו כחלק בלתי נפרד ממנו ההסכמים שבין נוריס לבין ציפורי. קדם להסכם האמור, מזכר הבנות מיום 1.6.04 שבין ציפורי לבין התאגדות עתידית בשם "מחצבות ציפורי בע"מ", אשר אמורה היתה להוות את ההחלפה בין ציפורי לבין גוף שיוקם על ידי בעלי המניות של ארגיל לפיו יחליף הגוף החדש את ציפורי בביצוע הפרויקט.

3.5               הצדדים שהיו מיודעים לקשיים שנוצרו בעקבות עזיבת ציפורי את האתר, ביטאו זאת במפורש בהסכם וקבעו מנגנון בדבר כניסת ארגיל לנעלי ציפורית בביצוע העבודות. בהקשר זה נקבע בהסכם בין היתר כי החל מיום 1.6.04 (להלן: " המועד הקובע"), תהיה ארגיל חליפה של ציפורי בפרויקט לכל דבר ועניין ויחולו עליה כל הוראות ההסכם שבין נוריס לבין ציפורית. עוד הוסכם כי ארגיל תשא בחלק מחובות ציפורי כלפי נוריס שנוצרו עד לתאריך 31.5.04 בסך כולל של 1.2 מיליון ש"ח בצירוף מעמ, אשר הוגדר בהסכם כ" חוב ציפורי".

3.6               בפועל, המשיכה ארגיל בביצוע העבודות בהתאם למנגנון המפורט לעיל.

3.7               במהלך בדיקות שבצע משרד הביטחון בתחילת שנת 2006, הסתבר לו כי שולם על ידו תשלום עודף לנוריס שכן כמות חפירה מסויימת הינה פחותה במידה ניכרת מזו שהוצגה לו בפועל, כך שבמקום לשלם עבור חפירה של 85,000 מ"ק שולם עבור חפירה של 179,000 מ"ק. לאחר שהתגלתה הטעות, קיזז משרד הביטחון מהחשבונות השוטפים לנוריס לחודשים אפריל - ספטמבר, את הסך של 1,786,000 ש"ח (להלן: " ההפחתה").

3.8               נוריס מצידה קיזזה את סכום ההפחתה, מהתשלום שהעבירה לארגיל בטענה כי מקור ההפחתה הוא בפער בהיקף החפירה שנעשה על ידי ציפורי, שארגיל באה בנעליה, ולכן יש להפחית מארגיל את הסכום האמור.

3.9               ארגיל חולקת על ההפחתה שכן לדידה החיוב האמור אינו צריך לחול עליה מאחר והוא חורג מהמסגרת ההתחייבויות שהיא נטלה על עצמה לפי ההסכם שהוגבל כאמור בסכום. עוד טענה שהמועד בגין העבודות שבוצעו בחסר, קדם למועד שממנו נטלה על עצמה את ההתחייבויות של ציפורי.

3.10     הצדדים אף חלוקים על סכום אחר שכלול בעבודות נשוא הפרויקט שענינו  תשלום לקרן

קיימת לישראל (להלן: " קק"ל"). לפי המכרז, אמורה נוריס לשלם לקק"ל סכומים שונים בגין כריתת עצים. את התשלום המגיע לקק"ל ביחס לכריתת עצים בשנת 2003 ביצעה  נוריס לקק"ל באמצעות שיקים דחויים של ציפורי שניתנו למועדים מיום 20.6.04 ועד ליום 25.4.05 בסך כולל של 262,672 ש"ח. השיקים לא כובדו, ולאחר שהובהר לארגיל על ידי נוריס כי אם לא תשלם את הסכום האמור לקק"ל, תפחית נוריס את הסכום האמור מהמגיע לארגיל עבור ביצוע הפרוייקט, שילמה ארגיל את הסכום דנן לקק"ל (להלן: " חוב קק"ל").

4.         ארגיל הגישה תביעה נגד נוריס ופולק ובה עתרה לחייב את השניים בסכום ההפחתה וכן בחוב קק"ל, בצירוף שיערוך וכן הוצאות. לעמדת ארגיל, לא הייתה נוריס זכאית לקזז מהמגיע לארגיל את סכום ההפחתה וכן היה עליה לשלם לקק"ל את סכומי השיקים נשוא חוב קק"ל. באשר לחבות של פולק לתשלום, נטען כי האחרון ערב להתחייבות נוריס כלפי ארגיל במסגרת ההתקשרות שבין הצדדים וביתר פרוט, בהסכם שבין נוריס לבין ציפורי שצורף כנספח ד' להסכם. לעמדת ארגיל יש לראות את פולק כערב כלפיה.

5.         בד בבד עם התביעה, הגישה ארגיל בקשה לעיקול זמני על נכסי מקרקעין של פולק. לעמדתה, קיים חשש כי אם ינתן פסק דין לא יהיה ביכולתו של פולק לשלם את המגיע לאור קשיים בהם נתונים נוריס והוא עצמו, שעה שממש נכסי מקרקעין שונים שבבעלותו.

6.         המשיבים סבורים כי אין בבקשה כדי להצדיק את הטלת העיקול על נכסי פולק. בהקשר זה נטען בין היתר כי אין לראות בערבות של פולק כלפי ציפורי כערבות גם כלפי ארגיל שכן לא ניתנה ערבות להסכם שבין שני אלה. זאת ועוד, לדידם של המשיבים, ההתחייבויות של ארגיל כוללות גם את כל המגיע מציפורי בעת ביצוע העבודות ולכן גם תשלום ששולם והתברר כי הוא מקורו בשגגה מחמת חוסר בהיקף החומר שנחפר, ינוכה מהמגיע לארגיל. מוסיפים המשיבים וטוענים כי ארגיל היתה מעורבת בפרוייקט מתחילתו ומודעת לכל המבוצע בו ולכן יש לראותה גם מטעם זה אחראית לסכום ההפחתה. לעמדת המשיבים לא עומדת נוריס במבחן ההכבדה וכן עומדת בעוכריה טענת שיהוי ועוד.

7.         שעה שמונחת לפני בית המשפט בקשה לעיקול זמני, עליו לבחון האם יש בחומר האמור כדי להקים את התשתית הלכאורית הדרושה וכקבוע בתקנות 363 ו- 374 לתקנות וההלכה הפסוקה. בהקשר זה על בית המשפט לבחון אם קיימות ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת התביעה, וקיום חשש סביר שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסק הדין. עוד מצווה בית המשפט לבחון שני שיקולים: האחד, הנזק שיגרם למבקש אם לא ינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב, והשני, מבחן המידתיות (רע"א 5242/95 סיגנל שירותי אלקטרוניקה נ' דנבאר בע"מ, תק' על' 95(3), 787, בעמ' 786).

8.     לענייננו נדרש אני לבדוק את עילות התביעה ביחס לכל אחת מראשי התביעה, האחד מהות ההפחתה והשני חוב קק"ל ובהמשך קיום עילה לכאורה גם באשר לפולק.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ