אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בעניין פסיקת הוצאות

החלטה בעניין פסיקת הוצאות

תאריך פרסום : 29/05/2011 | גרסת הדפסה
תיק רשם הפטנטים
רשם הפטנטים וסימני מסחר
143607; 143611; 143612; 143613; 143619; 171063
23/05/2011
בפני השופט:
1. הפוסקת לקניין רוחני
2. יערה שושני כספי


- נגד -
התובע:
טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
עו"ד ד"ר שלמה כהן ושות'
הנתבע:
AVENTIS INC. U.S.A.
עו"ד ש. הורוביץ ושות'
החלטה

1.       ביום 22.6.94 הוגשו חמש בקשות פטנטים על ידי המשיבה כבקשות חלוקה של פטנט מס' 110086. מספריהן הם: 143611, 143607, 143612, 143613, 143619. בקשת פטנט מס' 171036 הוגשה ביום 17.6.99 (סה"כ שש בקשות פטנט).

2.       מטעם המבקשת הוגשו שש הודעות התנגדות לבקשות הנ"ל, לאחריהן הוגשו כתבי טענות המבקשת כפי שיפורט מטה: ביום 24.2.2008 הוגש כתבי טענותיה באשר לבקשות מס' 143607, 143611, 143612, 143613, 143619 וביום 5.5.2008 הגישה המבקשת את כתב טענותיה באשר לבקשה 171063.

3.       המשיבה נמנעה מהגשת כתבי טענות שכנגד מטעמה, וביום 23.11.08 הגישה בקשה לתיקון פירוט ביחס לכלל הבקשות שנמנו לעיל. לאור אישור בקשת המשיבה לתיקון הפירוט, הודיעה המבקשת ביום 5.8.10 על הסרת התנגדותה לכלל שש בקשות הפטנט הנ"ל.

4.       לפני בקשה לפסיקת הוצאות אשר הוגשה מטעם המבקשת ביום 14.10.10. טענתה העיקרית של המבקשת היא כי בעקבות תיקוני פירוט שביצעה המשיבה בבקשות הפטנט הנ"ל, צומצם היקף המונופולין הנתבע במסגרתן באופן משמעותי ואי לכך הוסרה ההתנגדות. לדידה, בקשות המשיבה לתיקון הפירוט כמוהן כביטול וזניחה של חלק מהותי מן המונופולין הנתבע בנוסחן המקורי של בקשות הפטנט. על כן, כך נטען, על המשיבה לשאת בהוצאות המבקשת בסך 310,288.62 ש"ח.

5.       ביום 17.11.10 הגישה המשיבה את תשובתה לבקשה לפסיקת הוצאות וכן בקשה מטעמה לפסיקת הוצאות כנגד המבקשת. ראשית, טוענת המשיבה כי נוכח חוזר רשם מ.נ. 80 מיום 2.2.2010 אחרה המבקשת בהגשת בקשתה לפסיקת הוצאות. כמו כן ולגופם של דברים, טוענת המשיבה כי בקשותיה לתיקון הפירוט נבעו מרצונה לסלק מכשולים טכניים מיותרים, לצמצם ולפשט הליכים על מנת להימנע מהליכי התנגדות ממושכים. לשיטתה, אין בתיקונים שנערכו בכדי לפגוע במונופולין המהותי בגינו הוגשו בקשות הפטנט הנ"ל וכי תיקוני הפירוט התייחסו לרכיבים שממילא אין להם כל משמעות מסחרית ואינם מעניינים את הצדדים.

6.       עוד טוענת המשיבה כי ההתנגדויות מטעם המבקשת הוגשו על רקע תביעות שהוגשו כנגדה בגין הפרת פטנטים בבעלות המשיבה הנוגעים לחומר fexofenadine, שהינו החומר נשוא בקשות הפטנטים דנן. לטענתה, המבקשת הגישה התנגדויות סרק אשר נתמכו בטענות מלאכותיות ומאולצות ואשר הגשתן הנה אך ניסיון נוסף לעכב את רישום בקשות הפטנטים מטעם המשיבה. לאור האמור, טוענת המשיבה כי יש להשית את הוצאותיה בגין ההליך דווקא על המבקשת.

7.       ביום 25.11.10 הגישה המבקשת בקשה לדחייה על הסף של בקשת המשיבה לפסיקת הוצאות וזאת לנוכח האיחור שבהגשתה.  

דיון והכרעה

8.       בהתאם לחוזר רשם מ.נ. 80 על בקשה לפסיקת הוצאות להיות מוגשת בתוך חודשיים ימים מיום סיום ההליך. הצדדים העלו בבקשותיהם מועדים שונים אותם ניתן לראות כמועד הקובע בו נסתיים ההליך. יהא התאריך הקובע אשר יהא, נראה כי אין הדבר רלבנטי לענייננו שכן אין לדעתי למהר ולדחות על הסף בקשה לפסיקת הוצאות רק משום שזו הוגשה בחלוף המועד. יש  ליתן משקל לטענות הצדדים לגופו של עניין ולהימנע ככל שניתן מסילוק על הסף של כתבי טענות, ביחוד כשאין המדובר באיחור ניכר.   

9.       בנסיבות העניין הנני סבורה כי יש להשית את הוצאות המבקשת על המשיבה. הלכה למעשה, היו אלו הבקשות לתיקון הפירוט אשר הגישה המשיבה בעטיין התייתרו הליכי  ההתנגדות, כפי שיובהר להלן.

10.   ראשית יצוין כי לא די בכך שבקשה לתיקון פירוט מטעם מבקש הפטנט תתייחס לאותם מספרי התביעות בבקשת הפטנט אשר ביחס אליהן הוגשה הודעת התנגדות על ידי מאן דהוא. בענייננו, יש לבחון את מהות הקשר בין ההתנגדויות לפטנט שהוגשו מטעם המבקשת לבין בקשות המשיבה לתיקון התביעות בבקשות הפטנט. מעיון מעמיק בחומר שלפני עולה כי המבקשת התנגדה לאותם הרכיבים בבקשות הפטנט אשר את תיקונם ביקשה המשיבה לאחר מכן. די בכך כדי לקבוע כי אלמלא הגשת ההתנגדויות מטעם המבקשת לא הייתה המשיבה מבצעת את  התיקונים בפירוט בקשות הפטנט מטעמה. נראה כי אף המשיבה עצמה אינה חולקת על מסקנתי זו שכן אף לטענתה תיקוני הפירוט עצמם מנעו את קיומם של הליכי התנגדות ארוכים ושמטו את הקרקע מתחת לטענות המבקשת.  

11.    לא אוכל לקבל את טענת המשיבה, לפיה המדובר למעשה בהתנגדויות סרק אשר נועדו לנגח את המשיבה על רקע הליכים משפטיים נוספים המתנהלים בין הצדדים. טענה זו לא הוכחה  במסגרת כתבי טענות המשיבה בהליך שלפני. אף איני מקבלת את טענת המשיבה כי תיקוני הפירוט שבוצעו בבקשות הפטנט הינם קוסמטיים בלבד והתייחסו לרכיבים שממילא אין להם כל משמעות מסחרית. אילו הייתי מקבלת טענה זו, שאז הייתה מתעוררת השאלה מדוע מלכתחילה תבעה המשיבה מונופולין בגין רכיבים מיותרים אלו? בנוסף, לא התרשמתי כי המונופולין המצומצם אשר נתבע על ידי המשיבה לאחר תיקוני הפירוט שבוצעו, הינו המונופולין אשר אותו ביקשה המבקשת לתקוף במסגרת התנגדויותיה.

12.   אין במסקנותיי דלעיל כדי להסכים עם טענת המבקשת לפיה המונופולין הנתבע בבקשות הפטנט צומצם באופן משמעותי עד כי ניתן לראותו כזניחת חלק מהבקשות עצמן. כמו כן, לא  אוכל לקבוע כי תיקון פירוט הבקשות על ידי המשיבה כמוהו כקבלת כלל  טענות המבקשת. כל שניתן לקבוע הוא כי בנסיבות העניין, תוקן הפירוט בשש הבקשות כתוצאה מהתנגדות המבקשת וכי בעקבות התיקונים הללו, לא היה עוד מקום להמשיך ולנהל את הליכי ההתנגדות. משום כך, הריני לקבוע כי על המשיבה לשאת בהוצאות המבקשת.

13.     בבג"צ 891/05 תנובה נ' משרד התעשייה והמסחר, תק-על 2005(2) מיום 30.6.05, (להלן:"פס"ד תנובה") נקבע כי על בעל דין הטוען להוצאות בפועל, להוכיח את שיעורן. או-אז, תבחנה סבירותן, נחיצותן ומדתיותן בנסיבות העניין. הכפפת סכום ההוצאות המבוקש למבחן הסבירות, נדרש אף לאור סעיף 162(ב) לחוק הפטנטים התשכ"ז 1967. יודגש כי ככל שגבוה יותר וחריג סכום ההוצאות המבוקש, כך יעלה רף הפירוט וההסבר הנדרש מן העותר להן. ראו: החלטה בעניין אוניפארם נ' Merk Sharp & Dohme Corp.  (מיום 29.3.2011  פורסמה באתר הרשות); החלטת כב' סגן הרשם (כתוארו אז) בהתנגדות לפטנט מס' 113433 בעניין SmithKline Beecham Corporation (SKB) נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (מיום 30.5.05, פורסמה באתר הרשות).

14.   לשם הוכחת שיעור הוצאותיה בפועל, הגישה המבקשת תצהיר ד"ר דקלה אנג'ל, עובדת מחלקת פטנטים בטבע, אליו צורפו חשבוניות לתשלום בגין הסכום ששילמה המבקשת בגין ההליך. המשיבה אינה טוענת נגד תקפות ראיות המבקשת לעניין הוצאותיה בפועל. עם זאת, המשיבה טוענת והצדק עמה, כי אין הבקשה שלפני עומדת בדרישות פירוט ההוצאות אשר נקבעו זה מכבר בהחלטות רשות הפטנטים. ראה למשל: התנגדות לבקשת פטנט מס' 141561 רפא"ל נ' אלתא , התנגדות לרישום סימני מסחר 195806, 195805 ועוד. העדר הפירוט בולט דווקא לאור הסכום הגבוה (בהתחשב בשלב המוקדם אליו הגיע ההליך) לו עותרת המבקשת. אי לכך, לא אוכל להתחשב בסכום שנדרש על ידי המבקשת כנקודת המוצא לפסיקת הוצאותיה.      

15.   בנסיבות העניין אף קיים קושי לקבוע כי כלל ההוצאות להן נדרשה המבקשת עומדות במבחן הסבירות, הנחיצות והמידתיות כקבוע בפס"ד תנובה לעיל. מקובלות עלי בחלקן טענות המשיבה.  סבורני כי אין לחייב את המשיבה בגין הוצאות להן נדרשה המבקשת לקראת הליך משפטי כזה או אחר, אשר בסופו של יום בחרה המשיבה שלא לנהלו. כמו כן, עלי להסכים עמה כי אין להשית על המשיבה הוצאות בגין פעולות כאלו ואחרות אשר נבעו מרצון המבקשת למהר ולהכין עצמה לשלבים מתקדמים יותר בהליכי ההתנגדות דנן, אשר לא מוצו לבסוף. עוד שוכנעתי בטענת המשיבה כי קיים חוסר בהירות באשר לנחיצות מספר השותפים הרב בניהול הליכי ההתנגדות ובאשר להיקף העבודה שבוצע על ידי אחדים מהם. אי לכך, יפסקו הוצאות המבקשת על פי המקובל בדין.   

16.   כאמור לעיל, המדובר בשש התנגדויות לבקשות לרישום פטנטים. בקשות אלו קשורות האחת לרעותה ומתייחסות לתהליכים וחומרי ביניים להכנת החומר Fexofenadine, החומר הפעיל בתרופה שהינה פרי פיתוח המשיבה. דבר ידוע הוא כי ההתמצאות והמומחיות בתחום הפרמצבטיקה אינם דבר של מה בכך. בתחום זה, להחלטת הרשם בעניין הבקשות לפטנט הנ"ל המונחת בפניו, השפעה מסחרית בלתי מבוטלת על המבקשת. על רקע הדברים הללו יש לבחון את ההוצאות להן  נדרשה המבקשת. אכן נכון, נמצא כי קיימת חפיפה מסוימת בתוכן ההתנגדויות השונות שהוגשו על ידי המבקשת כנגד בקשות הפטנט, ואף נעשה שימוש חוזר בפרסומים קודמים שנמצאו על ידי המבקשת. עם זאת, מן החומר שלפני עולה כי במסגרת לימוד וניתוח תחום האמצאה וכן בהכנת כתבי טענותיה הושקעה עבודה לא מעטה וכי המבקשת נדרשה לניתוח סוגיות משפטיות ועובדתיות כאלו ואחרות.

17.    אף יש לתת את הדעת לכך שבהליך התנגדות לפטנט, בשל אופיו ודרישות החוק, על המתנגד להניח תשתית ראויה וממצה להתנגדותו ולפיכך נדרש לרוב רובן של ההוצאות כבר בשלב הגשת כתב הטענות מטעמו. ראה: התנגדות לרישום פטנט מס' 133957 (בקשה לפסיקת הוצאות) Pfizer Products Inc. Inc. נ' טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (פורסם באתר הרשות).

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ