אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ההתראה לא נשלחה למען הרשמי - התביעה לא תתברר בהליך תובענה על סכום קצוב

ההתראה לא נשלחה למען הרשמי - התביעה לא תתברר בהליך תובענה על סכום קצוב

תאריך פרסום : 28/06/2009 | גרסת הדפסה
בש"א
בית משפט השלום תל אביב-יפו
208064-09
25/06/2009
בפני השופט:
הרשם יגאל נמרודי

- נגד -
התובע:
פרי מאיר
הנתבע:
רשות השידור
עו"ד אילת יצחק
החלטה

בפני בקשת המבקש להתיר לו לתקן את התצהיר התומך בהתנגדות לביצוע תובענה על סכום קצוב; במסגרת הדיון בבקשה נבחנה השאלה מה דינה של תביעה לביצוע סכום קצוב אשר הוגשה מבלי שההתראה טרם הגשת בקשת הביצוע נמסרה לנתבע:

1.       1.       המשיבה, רשות השידור, הגישה בלשכת ההוצאה לפועל בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב, בהתאם להוראת סעיף 81א1 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967 (להלן - חוק ההוצאה לפועל).  בבקשת הביצוע נטען שנשלחה אל המבקש התראה מתאימה טרם הגשת הבקשה, כאשר העתק ממכתב ההתראה צורף לבקשה, אליו צורף אישור בדבר משלוח דבר דואר רשום. מהאישור עולה שמכתב ההתראה נשלח אל המען שצוין בתביעה כמענו של המבקש, רחוב ג'סי כהן 11, חולון.

2.       2.       המבקש הגיש התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב במסגרתה טען, הן בטופס הנלווה לתצהיר והן בתצהיר, בין היתר, כי לא קיבל כל התראה טרם שהוגשה בקשת הביצוע; עוד ובנוסף טען המבקש, כי הוא אינו מתגורר במען הנזכר בתביעה, ברחוב ג'סי כהן 11, בחולון, כאשר משנת 1986 הוא מתגורר ברחוב אילת 38, בחולון. המבקש טען, כי עדכן את מענו במשרד הפנים ובעירייה.

המבקש תמך את התנגדותו בהעתק מתעודת הזהות והספח, בו מצוין מענו העדכני, כפי שנטען על ידו בתצהיר התומך בהתנגדות; כמו כן, אין מחלוקת שהאזהרה על פתיחת התיק נמסרה למבקש במען הנטען על ידו, ברחוב אילת 38, בחולון.

3.       3.       בדיון שהתקיים בהתנגדות הסתבר, כי מכתב ההתראה לא התקבל אצל המבקש מאחר ונמצא שהמבקש אינו ידוע במען זה. אסמכתא מתאימה, ערוכה על ידי רשות הדואר, הוצגה על ידי ב"כ המשיבה.

4.       4.       בנסיבות העניין, משהסתבר שמכתב ההתראה לא התקבל אצל המבקש קודם להגשת התביעה, אני קובע שהתביעה אינה ראויה להתברר כתביעה על סכום קצוב, על כל הכרוך והמשתמע מכך.

המבקש אומנם לא העלה טענה כאמור, אולם הוא אינו מיוצג ובנסיבות העניין, משהמבקש פתח את תצהירו התומך בהתנגדות בטענה לפיה לא נשלח אליו מכתב התראה, לא מצאתי מקום להימנע מלהתייחס לשאלת כשרותה של התביעה להתברר כתביעה על סכום קצוב. כמו כן, אני סבור שלביהמ"ש נתונה הסמכות ואף החובה לבחון האם התביעה ראויה להתברר כתביעה על סכום קצוב, אף אם לא העלה הנתבע את הטענה האמור. תביעה על סכום קצוב דומה במהותה לתובענה המתבררת בהליך של סדר דין מקוצר, לגביה נאמר, כי "בית המשפט או הרשם מוסמך וגם חייב לבדוק אם התביעה ממלאה, על פניה, אחר הדרישות שנקבעו בתקנה 202, גם אם הנתבע לא נדרש לכך" [א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי , מהדורה תשיעית, בעמ' 382; ר' גם האסמכתא המובאת שם].

הוראת סעיף 81א1(ו) לחוק ההוצאה לפועל קובעת, כי לרשם ההוצאה לפועל הסמכות להעביר את התביעה אל בית המשפט, במידה ומסתבר שלא התקיימו התנאים הקבועים בסעיף 81א1(א) לחוק ההוצאה לפועל. הסמכות כאמור מסורה לרשם ההוצאה לפועל אולם אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכותו של המותב הדן בהתנגדות לבחון את כשרותה של התביעה להתברר כתביעה על סכום קצוב. 

5.       5.       בסעיף 81א1(ב) לחוק ההוצאה לפועל נקבע כדלקמן:

"המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב לפי הוראות סעיף זה ישלח לנתבע התראה בדבר כוונתו להגיש את התביעה לביצוע בהוצאה לפועל (בסעיף זה - ההתראה); ההתראה תישלח בדואר רשום".

משלוח התראה לנתבע מהווה אחד מהתנאים אשר יש בהם כדי להכשיר את התביעה להתברר כתביעה על סכום קצוב. אין מדובר בדרישה פורמאלית או טכנית אלא בדרישה מהותית המהווה תנאי מקדמי להגשת תביעה כאמור. החוק נוקט לשון ציווי ( "המבקש .... ישלח לנתבע התראה ....") , כאשר על התובע לצרף לכתב התביעה העתק מההתראה ואישור על משלוחה בדואר רשום וכאשר לא ניתן להגיש את הבקשה לביצוע התביעה אלא בתום שלושים ימים מיום משלוח ההתראה.

6.       6.       בענייננו, טרם הגשת בקשת הביצוע נשלחה על ידי המשיבה התראה. ההתראה נשלחה אל המען שהיה ידוע ברישומי המשיבה כמענו של המבקש. אין מחלוקת, כי ערב הגשת בקשת הביצוע ידעה המשיבה שההתראה לא הגיעה אל יעדה.

בנסיבות העניין, משהמשיבה ידעה - ערב הגשת בקשת הביצוע - כי ההתראה שנשלחה אל המבקש לא התקבלה אצלו מאחר והמען אליו מוענה ההתראה אינו מענו העדכני של המבקש (אין מדובר בהעדר מסירה מחמת הימנעות המבקש מלדרוש את דבר הדואר שנשלח אליו וכיוב'), אני קובע שהתנאי המקדמי להגשתה של תביעה על סכום קצוב - משלוח התראה לנתבע - לא התקיים, על כן לא כשירה הבקשה להידון בהליך של תובענה על סכום קצוב.

7.       7.       איני קובע מסמרות באשר לשאלה מה היקף הדרישות שיש להציב בפני תובע, בכל הקשור לקיום התנאי בדבר משלוח התראה לנתבע. עם זאת, כבענייננו, משתובע משגר התראה למען שהוא אינו מענו הרשום במשרד הפנים של הנמען, כאשר הובהר לתובע שההתראה לא הגיעה אל יעדה מאחר והנתבע אינו גר במען כאמור, לא ניתן לראות בתובע כמי שעמד בדרישה המקדמית להפנות התראה מתאימה אל הנתבע.

יצוין, כי אין בקביעה זו משום הטלת נטל כבד מדי על התובע, שהרי ממילא לא יוכל התובע לקדם את הליכי הגבייה כל עוד לא בוצעה מסירה כדין של האזהרה על פתיחת התיק לחייב (הנתבע), כאשר לצורך מסירת האזהרה אין די במשלוח אזהרה בדואר רשום למען החייב (אף אם מדובר במען הרשום המשרד הפנים), אלא יש להבטיח שהאזהרה נמסרה בפועל לחייב. משממילא חלה על הזוכה (התובע) החובה לפועל לאיתור החייב, לצורך מסירת האזהרה, ראוי שבנסיבות מתאימות תיעשה פעולת האיתור מבעוד מועד [ר' הוראת סעיף 81א1(ה)(2) לחוק ההוצאה לפועל, לפיה לא ניתן לנקוט בהליכים טרם מסירת האזהרה בכל הקשור לתיק הוצאה לפועל שנפתח לביצוע תביעה על סכום קצוב].

8.       8.       משקבעתי שלא היה מקום לנהל את ההליך המשפטי במסגרת תביעה על סכום קצוב, אני מורה על בירור התביעה כדרך בה מתבררת תביעה בסדר דין מהיר; לפיכך, על המשיבה לתמוך את התביעה בתצהיר. על המשיבה לעשות כן בתוך 20 יום.

על ב"כ המשיבה להמציא למבקש העתק מהתביעה, בצירוף התצהיר, הזמנה לדין בסדר דין מהיר והעתק מהחלטתי, במסירה אישית.

בתוך 30 יום מהמסירה כאמור יגיש המבקש כתב הגנה בסדר דין מהיר, בצירוף תצהיר לאימות העובדות, רשימה של מסמכים הנוגעים להליך והעתקיהם.

9.       9.       כל צד ישא בהוצאותיו.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ