אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ברויטמן ואח' נ' ב.ר. בטון ואח'

ברויטמן ואח' נ' ב.ר. בטון ואח'

תאריך פרסום : 01/04/2014 | גרסת הדפסה
ת"א
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
2085-08
26/03/2014
בפני השופט:
דניה קרת-מאיר

- נגד -
התובע:
1. תעשיות רדימיקס ישראל בע"מ
2. עו"ד שושנה לונדנר בתפקידה ככונסת הנכסים על מניות המשיב 3 בתיק ההוצל"פשתיהן

הנתבע:
1. יאנה ברויטמן
2. דוד אזולאישניהם
3. 83. פינון מזרחי
4. 4. אבנית ביח"ר למרצפות וחומרי בניין בע"מ
5. 5. רשם החברות

החלטה

לפניי בקשה לחילוט בטוחה. בטוחה זו - אשר, כמפורט להלן, יש בין הצדדים מחלוקת באשר להיותה עירבון או שמא ערבות - הופקדה על ידי המשיבים בהתאם להחלטת בית משפט זה בבקשה למתן צו מניעה זמני, במסגרת תובענה שהוגשה על ידי המשיבים 2-1 נגד המבקשים.

1.רקע עובדתי

המשיבים 2-1 הגישו המרצת פתיחה נגד המבקשות (ה"פ 364/08). בהסכמה, הוסבה המרצת פתיחה זו לתובענה רגילה (ת"א 2085/08). במסגרת המרצת הפתיחה, עתרו המשיבים 2-1 לקבלת צו מניעה זמני, על מנת למנוע מהמבקשות לממש מניות במשיבה 4. כב' השופט נסים ישעיה נעתר לבקשה, תוך שהתנה את צו המניעה הזמני בהפקדת התחייבות עצמית וערבון כספי בסך 100,000 ש"ח.

התביעה נדונה, ונדחתה. לאחר מתן פסק הדין, ביקשו המשיבים 2-1 להותיר את הסעד הזמני על כנו, עד להכרעה בערעור על פסק הדין, אשר הודיעו כי בכוונתם להגיש.

בעניין זה הושגה בין הצדדים הסכמה דיונית, לפיה הסעד יישאר על כנו באמצעות צו ארעי, עד שתוכרע בקשה שתוגש בעניין זה לערכאת הערעור; הצדדים הסכימו גם על סייג לאמור לעיל, לפיו אין בהסכמה כדי לפגוע בטענות מי מהצדדים באופן כללי ומטענות המשיבות 1 ו-2 בעניין חילוט העירבון.

בהחלטת בית משפט זה מיום 27.11.2012 קיבלה הסכמה זו, לרבות הסייג הנלווה אליה, תוקף של החלטה.

בהמשך, הגישו המשיבים 2-1 לבית המשפט העליון ערעור על פסק הדין, ולצדו בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין. בהחלטה מיום 28.8.2013 קבע כב' השופט מלצר כי יינתן צו עיכוב ביצוע בגין כל נזק שייגרם למבקשות כתוצאה מהליכי הערעור, והתנה צו זה בהפקדת 150,000 ש"ח על ידי המשיבים 2-1.

המשיבים 2-1 הפקידו בקופת בית המשפט 50,000 ש"ח, ועתרו בבקשה להכיר בבטוחה שכבר הופקדה על ידיהם בבית משפט זה, בסך 100,000 ש"ח, כמשלימה את הסכום שנדרשו להפקיד לצורך עיכוב הביצוע.

בקשתם זו של המשיבים 2-1 נדחתה בהחלטה מיום 13.11.2013. בהחלטה זו קבע כב' השופט מלצר, כי בהינתן העובדה שהבקשה שלפניי (לחילוט הבטוחה) עודנה תלויה ועומדת, נשללת האפשרות כי המשיבים 2-1 "יסתמכו" על הסכום שהפקידו בקופת בית המשפט בהליך הקודם; עוד הובהר, כי בקביעת הסך של 150,000 ש"ח, הביא בית המשפט הנכבד בחשבון את הבטוחה הקיימת ואת האפשרות שתחולט בגין נסיבות שהבשילו עוד טרם הגשת הבקשה לעיכוב ביצוע. כמו כן צוין בהחלטה, כי ערובה שהעמדתה נדרשה בהליך אחד אינה חופפת לערובה שהועמדה בהליך אחר - כל ערובה עומדת על רגליה שלה ומיועדת לתכליות שונות.

2.טענות הצדדים

לטענת המבקשות, הסעד הזמני הסב להן נזקים רבים. לדבריהן, שלילת זכותן לממש את מניותיהן עד מתן פסק הדין פגעה באפשרותן לנהוג במניות מנהג בעלים, מנעה מהמבקשת 2 את האפשרות לזכות בשכר הטרחה המגיע לה ככונסת נכסים, גרמה נזק לנושי המשיב 3, אשר החוב כלפיהם הולך ותופח עקב אי-מימוש המניות; כמו כן, נמנעת מהמבקשות היכולת לעשות שימוש בנכסי המקרקעין שבבעלותן, כבעלות המניות - שכן, על אף שמדובר במקרקעין מניבים המיועדים לבנייה או להשכרה, המשיבים 2-1 עושים בהם (באמצעות חברות שבבעלותם) שימוש שוטף, מבלי לשלם דמי שכירות.

בגין כל אלה, טוענות המבקשות, הסעד הזמני הסב להן נזקים, אשר בגינם קמה להן הזכות לחילוט הערובה שבהפקדתה הותנה מתן הסעד הזמני. הבקשה לחילוט נתמכה בחוות דעת שמאית.

לטענת המשיבים 2-1, לא מתקיימים התנאים היסודיים לחילוטה של הבטוחה, וזאת משלושה טעמים, כמפורט להלן.

ראשית, טוענים המשיבים, הסעד הזמני הראשון שניתן בתחילת ההליך בבית משפט זה, מעולם לא פקע, אלא הוארך, לאורך שלביו השונים של ההליך: תחילה ניתן בהחלטתו של כב' השופט ישעיה, לאחר מתן פסק הדין הוארך באמצעות צו ארעי, ולאחר מכן - במקביל לערעור - הוארך בצו עיכוב הביצוע. במצב דברים זה, הצו עודנו בתוקפו, ולא מתקיים התנאי היסודי והראשון לחילוט הבטוחה שהופקדה - פקיעת הצו.

טעם שני שבגינו, לטענת המשיבים, אין לחלט את הבטוחה, נעוץ בכך שאין מדובר בעירבון, אלא בערבות; אם מדובר בערבות, אזי אין לחלטה כעת, אלא רק באמצעות הגשת תביעה והוכחת נזק, לאחר הכרעה בערעור.

את הטענה לפיה מדובר בערבות מנמקים המשיבים בכך שהדרישה להפקיד 100,000 ש"ח אינה הולמת את הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") ביחס להפקדת עירבון: תקנה 364 קובעת כי סעד זמני לא יינתן אלא בכפוף להמצאת ערבות מספקת, וכי החובה להפקיד עירבון תוטל רק בנוסף להפקדת ערבות, בנסיבות בהן שוכנע בית המשפט שהדבר צודק וראוי; עוד קובעת התקנה כי סכום עירבון לא יעלה על 50,000 ש"ח, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו. העובדה שלא נדרשה העמדת ערובה בטרם הוספת הדרישה להעמדת עירבון, לצד גובה העירבון שנדרשו המשיבים להפקיד (העולה על ההגבלה הקבועה בתקנה מבלי שנרשמו כל טעמים מיוחדים לכך), מלמדות, לטענת המשיבים 2-1, כי אין מדובר בעירבון, אלא בערבות. כאמור, בקשה לחילוט ערבות, טעונה הוכחת נזק, אשר אינה אפשרית בטרם יוכרע הערעור.

טעם שלישי לשלילת הבקשה לחילוט, אותו העלו המשיבים למען הזהירות בלבד, נעוץ בכך שגם אם מדובר בעירבון, לא מתקיימים התנאים הקבועים בתקנות לחילוטו. המשיבים מבססים טענה זו על תקנה 371(א), לפיה התנאים לחילוט עירבון הם נזק שנגרם למי שנגדו ניתן הצו, והיות הבקשה למתן הצו, בלתי סבירה בנסיבות העניין. לטענת המשיבים, שני התנאים אינם מתקיימים בנסיבות המקרה שלפניי. לעניין הנזק, טוענים המשיבים כי דחיית מימוש המניות לא הסבה למבקשות כל נזק, שכן ערכן עלה; לעניין סבירות הבקשה, טוענים המשיבים כי בנסיבות העניין, הבקשה לסעד זמני הייתה סבירה ביותר, שכן כל תוצאה אחרת הייתה מעמידה אותם בפני שוקת שבורה, גם אילו הייתה תביעתם מתקבלת (או אם יתקבל ערעורם).

לבסוף, טענו המשיבים כי אם תחולט הבטוחה, לא ניתן יהיה להשיבה לידיהם גם אם ערעורם יתקבל, שכן זו "תימוג" עם העברתה לכונסת ולנושים.

בתשובה שהגישו המבקשות, חזרו המבקשות וטענו כי מדובר בעירבון (שחילוטו אינו מצריך הוכחת גובה הנזק, אלא רק את קיומו; קיום נזק, לטענת המבקשות, הוכח כדבעי) ולא בערבות.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ