אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> בר"ע על ההחלטה לדחות את הבקשה להכניס מחשב ותקליטורים לתא-נדחתה

בר"ע על ההחלטה לדחות את הבקשה להכניס מחשב ותקליטורים לתא-נדחתה

תאריך פרסום : 10/12/2007 | גרסת הדפסה
רע"ב
בית המשפט העליון
4035-07
10/12/2007
בפני השופט:
א' פרוקצ'יה

- נגד -
התובע:
יעקב שיוביץ
עו"ד בעצמו
הנתבע:
שירות בתי הסוהר
עו"ד אביטל סומפולינסקי
החלטה

           בקשת רשות ערעור על החלטות בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעע"א (ת"א-יפו) 2045/06 מיום 2.11.06 ו-8.3.07 (כב' השופטת נגה אהד) בהן נדחתה בקשתו של המבקש להכניס מחשב ותקליטורים לתאו.

מסכת עובדתית

1.        המבקש הורשע בגין עשיית מעשה מגונה בקטין, ובעבירה של עשיית מעשה סדום בקטין, ונגזרו עליו תשע שנות מאסר בפועל. הוא החל בריצוי עונשו ביום 4.6.01 ותאריך שחרורו המלא הוא 3.6.10. המבקש מרצה את מאסרו בבית הסוהר "מעשיהו".

1.            המבקש פנה לרשויות הכלא בבקשה שיאשרו לו להכניס לתאו מחשב ידני ותקליטורים למחשב. הבקשה נדחתה על ידי הגורם המוסמך מן הטעם שמחשב ידני אינו נכלל ברשימת הפרטים שאסיר רשאי להחזיקם. המשיב בחן אפשרות להתיר למבקש להחזיק מחשב אישי ודיסקים לצורך לימודיו במדרשת בית הסוהר, אך דחה אפשרות זו לאחר שהתברר כי המדרשה מספקת לאסירים את כל הנדרש לצורך הלמודים, ולכן לא נמצאה הצדקה להיענות לבקשה.

בית המשפט המחוזי דחה את העתירה בקובעו:

"נוכח תקנות סדר הדין הפלילי (סמכות אכיפה מעצרים) (תנאי החזקה במעצר) תשנ"ז-1997, אין היתר להחזיק מחשב ידני, ונוכח הוראות סעיף 80 לפקודה, לנציב שב"ס סמכות לקבוע תנאי החזקת אסירים ופירוט ציוד המותרים בהחזקה, ומחשב ידני לא נכלל. לפיכך, העתירה נדחית."

           המבקש פנה לבית משפט קמא בבקשה לעיון חוזר בהחלטה הנדונה, ובקשתו נדחתה.

טענות הצדדים

2.        העותר טוען בפנינו כי במקרה זה עולות מספר סוגיות משפטיות עקרוניות, אשר מחייבות מתן רשות ערעור בענייננו. לשיטתו, הדין החל עליו איננו פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971 (להלן: הפקודה) או תקנות בתי הסוהר תשל"ח-1971 (להלן: תקנות בתי הסוהר) אשר הותקנו מכוחו, אלא תקנות סדר הדין הפלילי (סמכות אכיפה - מעצרים) (תנאי החזקה במעצר) תשנ"ז-1977 (להלן: תקנות המעצר), וזאת בהתבסס על פרשנותן המשפטית הראויה לדעתו של תקנות המעצר החלות, לגישתו, גם על מי שמרצה עונש מאסר. לפי תקנות אלו, לטענתו, עומדת לו הזכות להחזיק במחשב. כמו כן, טוען המבקש כי שירות בתי הסוהר מאפשר לשוהים באגף הפרדה להחזיק במחשב, כמעט ללא מגבלות, ובכך הוא מופלה לרעה.

4.       עמדת המשיב הינה כי הבקשה אינה מעלה עילה למתן רשות ערעור. היא נעוצה בנסיבות הספציפיות של המקרה, ואין לה השלכה עקרונית-כללית כלשהי.

          לגופם של דברים, טוען המשיב כי אין מקום להתערב בהחלטתו. בעת ריצוי עונש, מתקיים משטר פיקוח ובקרה על חפצים אותם רשאי אסיר להחזיק בתאו, והקביעה בענין זה מתבססת על שיקולי מדיניות שונים, ובהם שיקולים בטחוניים, בטיחותיים, ואחרים. מחשב ידני לא הותר בהחזקה, והדבר תואם את הכללים והנוהלים. מחשב אישי מותר בהחזקה בשטח שמחוץ לתאי האסירים, ומותר רק לאסירים הלומדים, ולצרכי לימודיהם בלבד. בקשת המבקש להחזיק במחשב ידני בתאו אינה מתיישבת עם הכללים, ולפיכך דינה להידחות, ודין בקשת רשות ערעור זו להידחות עימה.

5.       דין הבקשה להידחות.

          כלל נוהג הוא כי לא תינתן רשות ערעור בעתירת אסיר אלא בנסיבות מיוחדות בהן עולה שאלה בעלת חשיבות עקרונית או משפטית כללית. בקשתו של המבקש נוגעת לנסיבות פרטניות הקשורות לעניינו, ואין בה מאפיינים המצדיקים מתן רשות ערעור. לפיכך, די בטעם זה כדי לדחות את הבקשה.

6.       מעבר לנדרש, יש לומר, כי סמכותו של הגורם המוסמך בשירות בתי הסוהר בענין הפריטים המותרים בהחזקה בידי אסירים מקנה לו שיקול דעת רחב להסדיר תחום זה, תוך  שקילה עניינית של כלל הגורמים הרלבנטיים לענין. עליו לקחת בחשבון, בין היתר, שיקולים של בטחון האסירים והסוהרים, בטיחות הפרט והכלל בבית הסוהר, צרכים חברתיים שעניינם מניעת פערים וחתירה לשוויון בתנאי החזקתם של אסירים, וכיוצא באלה שיקולים. מנגד, על הגורם המוסמך לשקול את צרכיו של האסיר כפרט, ובמיוחד של אסירים השפוטים לתקופות ארוכות, הנזקקים לאמצעים ולעזרים שונים בחייהם בכלא, העשויים להוות מקור ענין, אמצעי תעסוקה, עזר בפיתוח אינטלקטואלי, ודרך לשמירת הקשר עם העולם החיצון.

          מיתחם שיקול דעתו של הגורם המוסמך בגדרי סמכותו זו הוא רחב, ורק לעיתים רחוקות יתערב בו בית המשפט, והוא - כאשר נפל בו פגם של אי סבירות קיצונית, או פגם מינהלי אחר המצדיק התערבות. נקודת המוצא היא כי שיקול הדעת מחייב מיומנות מקצועית מיוחדת בהכרת הצרכים והנסיבות השוררים בין כתלי הכלא, ומודעות לאמצעים המידתיים המתחייבים כדי לשמר את הסדר והבטחון בין כתליו, בצד מתן תשומת לב ראויה להגנה על איכות החיים הבסיסית של האסירים כפרטים.

7.       בענייננו, קובע סעיף 38 לפקודת בתי הסוהר (נוסח חדש) התשל"א-1971 כי אסור לאסיר להחזיק, חפץ אסור". "חפץ אסור" מוגדר בסעיף 1 כ"חפץ שפקודה זו או התקנות אינן מתירות הכנסתו לבית הסוהר, הוצאתו מבית הסוהר, או החזקתו בידי אסיר".

          תקנה 37(א) לתקנות בתי הסוהר, תשל"ח-1978 קובעת כי, למעט מספר פריטים בסיסיים המפורטים שם, כגון "תלבושת ומצרכים לגהות אישית" לא יחזיק אסיר בחפצים אישיים, אלא אם החזקתם הותרה בידי מנהל בתי הסוהר, ובכפוף להגבלות ותנאים שנקבעו בהוראות המחייבות בשירות.

          פקודת נציבות בתי הסוהר 04.33.00 דנה בפריטים מותרים בהחזקה בידי אסיר, ומחשב ידני אינו נכלל בהם. באשר למחשב אישי, נקבע נוהל מיוחד 01-1016: נוהלי מינהל בטחון והאסיר, הקובע, כי השימוש במחשבים אישיים מהווה טובת הנאה הניתנת לאסירים בכפוף לקיום תנאים שונים, ובהתאם לנוהלים. הנוהלים קובעים, כי שימוש במחשב אישי יותר רק לאסירים לומדים ולצרכי לימודים בלבד. עוד נקבע, כי מחשבים אלה יוחזקו במרוכז במקום שיקבע מפקד בית הסוהר, ואושר על ידי מפקד המחוז, אך לא בתאי האסירים. אחזקת מחשב אישי מותרת בתא אסיר רק בתא הפרדה, ובאישור חריג של מפקד המחוז.

          מכללים אלה עולה, כי מדיניות שב"ס נכון לעת זו הינה להתיר שימוש מבוקר ומוגבל בלבד במחשבים אישיים, בין לצרכי למודים של אסירים, ובין לאסירים השוהים בתאי הפרדה. בכך שלל הגורם המוסמך את יכולתו של כל אסיר, באשר הוא, להחזיק מחשב ידני, אך איפשר זאת לצורך השגת תכליות מיוחדות - כגון למודים, ובמקום שאדם מוחזק לבדו בהפרדה, כדי שישמש לו מקור ענין ותעסוקה בתנאי משמורת קשים שבהם הוא מנותק לחלוטין מאסירים אחרים ומהעולם החיצון. ניתן להניח, כי הטעם העומד מאחורי הנוהל הקיים נועד להבטיח מפני אפשרות ניצול לרעה של מחשבים אישיים בידי אסירים, ולהגן מפני סיכונים אפשריים שונים הנילווים לשימוש לא ראוי במחשבים. אפשר שביסוד האיסור טמונה גם תכלית למנוע פערים ניכרים בתנאי ההחזקה בין אסירים בעלי יכולת כלכלית, לבין אסירים דלי אמצעים, ולקדם בכך את רעיון השוויון בתנאי המשמורת.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ