אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> בקשה לפריסת חוב תשלומי דמי מזונות

בקשה לפריסת חוב תשלומי דמי מזונות

תאריך פרסום : 24/06/2013 | גרסת הדפסה
תיק צבאי
בית דין רבני אזורי נתניה
839702-10
05/06/2013
בפני השופט:
הרב אריאל ינאי - דיין

- נגד -
התובע:
פלונית
עו"ד טו"ר הרב נסים אברג'ל
הנתבע:
פלוני
עו"ד אנג'ליקה בן דוד
החלטה

בקשה בהולה ביותר לפריסת תשלומי דמי מזונות, ולהבהרת החלטת בית הדין האחרונה מיום כ' בסיון תשע"ג, 29/5/2013.

בהחלטה הנ"ל נדחתה בקשת המבקש, ונכתב בה:

"מאחר שנושא זה נידון בהוצאהלפועל, וההחלטה בדבר כבר ניתנה שם, אם כן אין מקום להתערבותנו."

לדברי המבקש החלטה זו שגויה מאחר שלפי הוראת סעיף 69(ד) ו(ה) לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז-1967 (להלן: החוק), ובהתאם לפרשנות ביהמ"ש העליון בהלכת גמזו (רע"א 4905/98 גמזו נ' ישעיהו פ"ד נ"ה (3) - להלן: הלכת גמזו), עולה כי הסמכות לפריסת דמי המזונות של המבקש מסורה לבית דין זה. לפיכך כותב באכוחו של המבקש כי שגגה נפלה בהחלטת בית הדין האמורה.

בטרם שנתייחס לתוכנה של בקשה, עלינו לציין כי מעיון בשתי הבקשות שהמציא בא כוחו של המבקש עולה איבהירות מסוימת: בסעיף 5 לבקשה הראשונה מיום 29/5 נכתב כי בדיון שנערך ביום 10/4 בלשכת ההוצל"פ נערכה למבקש בדיקת יכולת מעמיקה על ידי הרשמת הרציון ובסופה הוחלט לאשר לו עקרונית פריסת תשלומים לחוב העבר ולתשלומי המזונות השוטפים כפי שהוסכם בהסכם הגירושין מהעבר (מדובר בתשלום חודשי בן 3,600 ש"ח). פריסה זו נעשתה בהתאם לסעיף 69(ה) לחוק ההוצל"פ. לדברי המבקש כב' הרשמת הורתה לו לפנות לבית הדין בבקשה מתאימה לאישור פריסת תשלום החוב. הומצא נספח ובו אסמכתה חלקית והיא פרוטוקול הדיון שנערך בלשכת ההוצל"פ - אך הוא הומצא באופן חלקי וחסר ביותר, ויש לשולחו בשנית. מכל מקום במה שהומצא לא מצאנו את ההחלטה האמורה, וגם לא פנייה מסודרת של כבוד הרשמת אלינו.

דיון

לגופה של בקשה, בנושא סעיף 69 לחוק ההוצל"פ והלכת גמזו, עלינו להקדים ולהבהיר דבר עקרוני. סעיף 69 לחוק ההוצאה לפועל קובע:

69. תשלום בשיעורים

...

(ד) נקבעו שיעורים בפסק הדין, יכול רשם ההוצאה לפועל, אם ראה הצדקה לכך, להפנות את בעלי הדין לבית המשפט כדי לבקש שינוי השיעורים שנקבעו.

(ה) הוראות סעיף קטן (ד) יחולו, בשינויים המחויבים, על מזונות שנפסקו בשל תקופה שקדמה למתן פסק הדין או על תשלומי מזונות שהצטברו בשל אי פירעון במועד, והכל מטעמים מיוחדים שיירשמו.

ב'הלכת גמזו' (עמוד 360 ואילך) דן ביהמ"ש העליון בפרשנות הראויה ל"טעמים מיוחדים" שהוזכרו בסעיף 69(ה) הנ"ל. הערעור שם נסב על פרשנותו של סעיף 69 (ה)לחוק ההוצאה לפועל, המחיל על תשלומי מזונות שהצטברו בשל איפירעון במועד ומטעמים מיוחדים שיירשמו את הוראת סעיף 69(ד) לחוק. הוראה זו קובעת כי כאשר קבע פסקדין סכום כסף לתשלום בשיעורים, רשאי ראש ההוצאה לפועל, אם ראה הצדקה לכך, להפנות את בעליהדין לביתהמשפט כדי לבקש את שינוי השיעורים שנקבעו בפסקהדין. השאלות שהועמדו לדיון הן שאלת תחולתו של סעיף 69(ה) על פסקדין שלא נקבעו בו שיעורים לתשלום המזונות; מהות הטעמים המיוחדים המונחים ביסוד הוראת סעיף 69 (ה) ושיקולי ביתהמשפט בבחינת השאלה אם להסכים לבקשת החייב במזונות לפרוס את חובו עלידי תשלום בשיעורים.

אך נבהיר כי מבחינה פרוצדוראלית הוראת החוק ברורה. פנייה לפריסת תשלומים צריכה לבוא כפנייה רשמית של לשכת ההוצאה לפועל אל הערכאה המשפטית שחייבה או שאישרה בזמנו את סכום החוב (ובמקרה שלפנינו מדובר בחוב מזונות - מהעבר, והשוטף שבהווה). פנייה שכזו תבוא לאחר שנערכה שם לחייב בדיקת יכולת מעמיקה ולאחר שעקרונית אושרה לחייב פריסת תשלומים. ב'הלכת גמזו' נכתב כי לפריסת תשלומי החוב שתי תכליות: סיוע לזוכה כדי לגבות את חובו ביעילות; והגנה על החייב במצבו הדחוק. שתי תכליות אלו נמצאות לפעמים בהתנגשות - ובהלכת גמזו הנ"ל הוצע מתווה מנחה לאזן בין שתי התכליות הללו. כלשונו של השופט א' ברק (כתוארו אז):

ג. (1) שיקולדעתו של ביתהמשפט שאליו הפנה ראש ההוצאה לפועל את בעליהדין לבחינת השאלה אם אין זה ראוי לקבוע שיעורים - ואם נקבעו בעבר שיעורים, לשנותם, מופעל באופן שללשון החוק יינתן מובן המגשים את תכליתה. על ביתהמשפט לבחון אם ביצוע חיוב המזונות בלא לקבוע לו שיעורים יגרור אחריו מצב דברים שבו החייב אינו יכול לקיים את עצמו. על ביתהמשפט להפעיל את שיקולדעתו באופן שבלא לפגוע במינימום הקיום האנושי של הזוכה, מינימום הקיום האנושי של החייב לא ייפגע. נקודת המוצא היא חובתו של החייב לקיים את פסקהדין ולשלם את המזונות, גם אם הדבר קשה לו. זכותו של הזוכה ואינטרס הציבור מחייבים תוצאה זו. עם זאת עשויים להיות מקרים - והנטל להוכיחם מוטל על החייב - שבהם עמידה על זכות הזוכה ואינטרס הציבור תפגע במינימום הקיום האנושי של החייב. זאת על ביתהמשפט למנוע (376ז - 377א, ג - ד). - (ההדגשה הוספה, א"י).

עם זאת ביחס לחוב מזונות קיימת אבחנה בין חוב מזונות העבר לבין חיוב במזונות השוטף, וכפי שכתב שם כב' השופט אנגלרד:

כאשר אישה תובעת מזונות מבעלה לפרנסתה ולפרנסת ילדיה, יש להבדיל, במסגרת השיקולים בדבר דרכי ההוצאה לפועל, בין חוב לתשלום מזונות שוטפים, שהחיוב בהם מתחדש מחודש לחודש, לבין חוב שהצטבר על איפירעון של חוב מזונות בעבר. זה נכון במיוחד כאשר בזמן הדיון בהוצאה לפועל אין מוטלת עוד על החייב חובת מזונות. דאגתו העיקרית של המחוקק הייתה להבטיח את תשלום המזונות השוטפים, שהם ביטוי לצורכי המחיה המיידים של בני המשפחה הזכאים להם. כאן, יחסו של הדין הוא נוקשה ביותר כלפי החייב, הן במישור המהותי בעניין קביעת גובה סכום המזונות והן במישור ההוצאה לפועל, שבו קיים איום על החייב למאסר אזרחי ללא חקירת יכולת (382א - ב).

ועוד שם:

יש להחמיר עם חייב מזונות שאינו ממלא את חובתו לספק את צורכי המחיה השוטפים לבני משפחתו הנזקקים להם. לעומת זאת אפשר להקל עם חייב שבשלב זה אינו חייב עוד לזון את בני משפחתו, והחוב שעליו לשלם נוגע לעבר הרחוק. בנסיבות אלה יש טעם להפנות את בעליהדין לביתהמשפט כדי שיקבע את שיעורי התשלומים לסילוק החוב עלפי יכולתו הכלכלית של החייב, כפי שנהוג כלפי חייבים אחרים.

כפי שכבר כתבנו, בתיק זה לא הייתה פנייה רשמית מצדו של ראש לשכת ההוצאה לפועל לאשר את פריסת התשלומים; ואפילו החלטה עקרונית לאשר את פריסת התשלומים, אם קיימת החלטה כזו, לא הומצאה אלינו בצורה מסודרת. לאחר שנקבל פנייה שכזו, נדון בה ותינתן החלטה. נציין כי בבקשות קודמות דרש המבקש לקצץ את חוב במזונות ולהעמידו על 600 ש"ח. כלומר, דובר אז ביחס למזונות השוטפים ולא לחוב העבר. בהחלטה שניתנה ביום 3/4 דחינו את הבקשה בנימוק:

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ