אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> בנק מזרחי טפחות בע"מ סניף מרכז עסקים בע נ' כהן

בנק מזרחי טפחות בע"מ סניף מרכז עסקים בע נ' כהן

תאריך פרסום : 09/10/2011 | גרסת הדפסה
תא"ק
בית משפט השלום ירושלים
2428-10
05/10/2011
בפני השופט:
בן שלו

- נגד -
התובע:
בנק מזרחי טפחות בע"מ סניף מרכז עסקים בע
הנתבע:
גיל אורי כהן

החלטה

בפני בקשת רשות להתגונן מפני תביעת התובע, שהוגשה בסדר דין מקוצר כנגד הנתבע, על סך נומינלי של 73,951 ₪. עסקינן בתביעת תאגיד בנקאי בגין יתרות חובה שהצטברו, כנטען בכתב התביעה, לחובת הנתבע בחשבונו.

כבר עתה יצויין, כי לכתב התביעה צורפה הבקשה לפתיחת החשבון, וצורפו רק עמודים בודדים מתוך הסכם ניהול החשבון.

בדיון במעמד הצדדים בפני כב' הרשם (כתוארו אז) נ' פלקס הוסכם, כי החלטה תינתן על יסוד סיכומים בכתב ולא התבקשה חקירת הנתבע.

טענות המבקש הן, בין היתר, כי נוכח פעילותו העניפה כסוחר באופציות מעו"ף, הובטח לו על ידי מנהל סניף התובע כי יגבה ממנו עמלות בשיעור מופחת, בתחילה בסך של 2.8 ₪ ולאחר מכן בסך של 1.8 ₪, ואף סכום העמלות העודף שישלם עד להפחתתן יושב לו רטרואקטיבית. אלא שלטענת הנתבע, התנער מנהל סניף הבנק מהבטחה זו. עוד טוען הנתבע, כי הבנק גרם לו לנזקים במסחר שביצע, בין היתר נוכח איטיות התוכנה שסיפק לו התובע לשם כך, בכך שקבע בכל יום מסגרת אשראי חדשה לחשבונו, בשיעור העמלות העודף שגבה הימנו, אשר מסתכם על פי חישובו הראשוני לסך של כ- 29,000 ₪ על בסיס חישוב עמלה של 1.8 ₪ . בסיכומיו טען הנתבע (ולא הבהיר די הצורך מדוע), כי למעשה סכום הקיזוז בגין כך עומד על כ- 60,000 ₪. עוד טוען הנתבע כי יש ליתן לו רשות להתגונן הואיל והתובע סירב להמציא לו את יתרת דפי הפעולות בחשבונו ובנסיבות אלה אינו יכול לפרט את יתר נזקיו כדבעי כמו גם נוכח לאקוניות כתב התביעה והמסמכים שצורפו לו. בין היתר, הציג הנתבע חוות דעת לתמיכה בטענותיו בקשר עם חישוב הפרשי העמלות.

אליבא דהתובע, בניגוד לראיות שהוצגו מטעמו, לא הציג המבקש כל ראיה מוצקה בדבר טענותיו באשר להסכמות שהושגו בין הצדדים בכל הקשור עם העמלות השונות, ולפיכך יש בכך כדי לדחיית הבקשה. עוד טוען התובע, בין היתר, כנגד נפקותה של חוות הדעת שהציג , וממילא טוען כי לכל היותר יש בטענותיו ביחס לעמלות כדי לבסס הגנה עד לסך של 28,674 ₪, שעה שטענות התובע בדבר נזק של כ- 60,000 ₪ נטענו רק בסיכומיו וללא פירוט מספק. עוד טוען המשיב, כי מעולם לא התבקשו מסמכים בטרם הוגשה בקשת הרשות להתגונן ולפיכך אין להיעתר לבקשה זו . התובע אף טוען, כי התביעה עומדת בדרישות הדין בכל הנוגע עם בירורה במסגרת סדר דין מקוצר. בנסיבות אלה, מבקש התובע לדחות את הבקשה, או לחילופין להגבילה כדי סך של 28,674 ש"ח.

עיינתי בכתבי הטענות השונים ובסיכומי הצדדים ושוכנעתי, כי דין הבקשה להתקבל.

ראשית, ספק אם לנוכח טענותיו השונות של המבקש מתאימה התובענה להמשיך ולהתברר בסדר דין מקוצר. אמנם צורפה לתביעה בקשה לפתיחת חשבון, כפי הנראה על מלוא ארבעת עמודיה, אולם כאמור לעיל הסכם ניהול החשבון, הוא ההסכם העיקרי המתווה את מערכת היחסים החוזית שבין המבקש והמשיב, צורף באופן חלקי בלבד (צורפו לו רק העמודים הרלוונטיים בהם מופיעה, כפי הנראה, חתימת המבקש). זאת ועוד – הבקשה לפתיחת חשבון מכפיפה במישרין, בעמ' 2 הימנה, את הוראותיה, לחוברת "תנאים כלליים לניהול חשבון", ולנספחים נוספים (לרבות בדבר ניהול ניירות ערך, אשראי וכד') שלכל היותר צורפו רק בחלקם.

בנסיבות אלה, בשים לב למיהות המחלוקות שפורטו בתצהיר המבקש, בין אם בהתחשב בהוראות תקנה 201 ובין אם בהתחשב בהוראות תקנה 75 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984, ספק אם התובענה מתאימה להידון בסדר דין מקוצר.

שעה שעיקר המחלוקות כבר נפרשו במסגרת התצהיר שתמך בבקשת הרשות להתגונן, אין תועלת של ממש בהוראה בדבר מחיקת כותרת ויש ליתן רשות להתגונן.

אולם גם לגופה דין הבקשה להתקבל.

באשר לטענת המבקש בכל הקשור עם אי המצאת מסמכים. טענה זו נתמכה בתצהירו, שלא נסתר, לא בחקירה נגדית ואף לא בראיה נגדית (שלא צורפה – לא לתגובת התובע מיום 20.6.11 ולא לסיכומיו). בהתחשב בכך, אין די בטענת התובע לפיה הבקשה להמצאת מסמכים באה לראשונה אך במסגרת בקשת הרשות להתגונן. בנסיבות אלה, שעה שבפי המבקש טענות עובדתיות קונקרטיות, אין ניתן לשלול היעדר רלוונטיות של תדפיסי החשבון והמסמכים שביקש מן התובע, וכפועל יוצא יש בטענה זו כלשעצמה, כדי לשמש בעילה ליתן לנתבע רשות להתגונן (השוו: ע"א 688/89 הלולים (אריזה ושיווק) בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד, פ"ד מה (3), 194).

כידוע, די, בשלב בקשת הרשות להתגונן להעלות טענה בעל-פה כנגד מסמך בכתב ע"א 248/89 החברה הכלכלית למוסיקה נ' WARNER HOME VIDEO פ"ס מו (2) 273, ע"א 4345/05 שובל שדמה מימון וסחר בע"מ ואח' נ' בנק לפיתוח התעשיה פורסם באתר נבו). בנסיבות אלה ברי, כי גם טענותיו של המבקש בדבר ההסכמות להן הגיע עם מנהל סניף התובע, והשלכתן על סכום החוב – בין אם בחלקו, כעתירת התובע, ובין אם במלואו (הכרוכות גם בשמיעה של ראיות, להבהרת נפקות ההסכמות ומידת השתרעותן רטרוספקטיבית ביחס לעמלות שנגבו ממנו), עשויות להקנות למבקש הגנה. הוא הדבר, גם באשר לטענות הבלתי קצובות בדבר נזקים שגרם התובע לעיסוקי הנתבע אצל התובע, במסגרת המסחר בניירות ערך.

הדין מורנו, כי ככל שאין בכך הכבדה בלתי סבירה על המשיב, שעה שניתנת רשות להתגונן מטעם אחד, יש ליתן רשות להתגונן בגין כל טענות ההגנה [השוו: ע"א 10189/07 ששון נ' בנק מזרחי טפחות (15.6.09 ; פורסם במאגרים המשפטיים)]. כפועל יוצא מכלל האמור לעיל, דין בקשת הרשות להתגונן להתקבל, וכך אני מורה. התצהיר ישמש ככתב הגנה.

הוצאות ההליכים, בסך כולל של 1,000 ₪, תיפסקנה בהתאם לתוצאות ההליך העיקרי.

לאור סכומה תידון התובענה בסדר דין מהיר ועל הצדדים לנהוג בהתאם להוראות תקנה 214ב'1 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן – "התקנות").

התובע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב התביעה לפי תקנות 214ג ו – 214ח לתקנות, בתוך 30 יום ממועד המצאת החלטתי זו לידיו.

הנתבע ימציא לבית המשפט ולבעלי הדין את המסמכים שיש לצרף לכתב ההגנה בהתאם לתקנות 214ג ו – 214ח לתקנות, בתוך 30 יום מיום קבלת מסמכי התובע כאמור.

היה והתובע לא יגיש את המסמכים בחלוף פרק הזמן שנקצב כאמור תמחק תביעתו.

לעיוני ביום 1.12.11.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ