אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> בכשי יהודה רפאל ואח' נ' דניאל יוסף ואח'

בכשי יהודה רפאל ואח' נ' דניאל יוסף ואח'

תאריך פרסום : 13/03/2011 | גרסת הדפסה
ע"א
בית המשפט המחוזי ירושלים
33805-10-10
07/02/2011
בפני השופט:
צבי סגל

- נגד -
התובע:
בכשי יהודה רפאל ע"י ב"כ עו"ד אריאל ינובסקי
הנתבע:
1. דניאל יוסף
2. שטמלר (דניאל) ליאורה
3. יזראלי (דניאל) נאוה
4. דגודקר (דניאל) אידיט

החלטה

1.לפניי בקשה לדחיית הערעור שכנגד על הסף, זאת מחמת הגשתו באיחור.

2.תוך בחינת הרקע העובדתי אציין – בקצירת האומר – כי: ביום 18.10.10 הוגש הערעור; ביום 10.11.10 ניתנה החלטת בית המשפט (כב' השופט דוד מינץ), בגדרה, בהעדר תגובה מצד המשיבים, נתקבלה בקשת המערער לפטור מהפקדת ערבון; במסגרת הודעת בית המשפט מיום 15.11.10 נקבע, כי מתכונת ההכרעה בערעור תהא על דרך של הגשת סיכומים בכתב, בהתאם לתקנה 448 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"); בגדר הודעת המשיבים לבית המשפט מיום 28.11.10, בהסתמכם על תקנה 434 לתקנות, לאור כוונתם להגיש ערעור שכנגד עד ליום 9.12.10, נתבקש בית המשפט לדחות את מועדי הגשת הסיכומים; בהודעת בית המשפט מיום 2.12.10 ניתנה אפוא לצדדים אורכה להגשת הסיכומים מטעמם; את הערעור שכנגד הגישו לבסוף המשיבים ביום 12.12.10; והנה – ביום 28.12.10 הגיש המערער את הבקשה שלפנינו.

3.לדידו של המערער, נתחלפו למשיבים התקנות המתייחסות לבקשה לפטור מתשלום אגרה עם התקנות הנוגעות לפטור מהפקדת ערבון. ודוק: אליבא דמערער, בקשה לפטור מתשלום אגרת ערעור נועדה "לקיים" את הערעור – כך בלשון המערער, שהרי כל עוד זו לא שולמה, הערעור למעשה אינו קיים, ואך משכך, אכן מאפשרות התקנות לראות את מועד הגשת הערעור כמועד מתן ההחלטה בבקשה לפטור מתשלום אגרת ערעור, שהחל ממנו יש לחשב את מניין 30 הימים להגשת ערעור שכנגד. אולם, ערבון נקבע רק לאחר שהערעור "נתקבל וקיים" – כך בלשון המערער, ולכן, אין כל נפקות להחלטת בית המשפט בעניינו בקשר לתקופה הקבועה בדין להגשת ערעור שכנגד. ואם בכך לא סגי, הרי שלמעלה מן הצורך, אף הוגש הערעור שכנגד באיחור בן 3 ימים, ולא ביום 9.12.10, כאמור בהודעת המשיבים מיום 28.11.10, זאת ללא בקשה להארכת מועד.

4.בתגובתם לבקשה ציינו המשיבים, כי התקנות אכן מאפשרות להם להגיש ערעור שכנגד תוך 30 ימים לאחר מועד מתן ההחלטה בבקשת המערער לפטור מהפקדת ערבון. דא עקא, שעקב שגגה התחייבו המשיבים להגיש הערעור שכנגד עד ליום 9.12.10. ודוק: חישוב מניין 30 הימים – מיום 10.11.10 (מועד מתן ההחלטה בבקשת המערער לפטור מהפקדת ערבון) – מוליכנו לתאריך 10.12.10 – הוא יום שישי, ולפיכך, הוגש הערעור שכנגד ביום 12.12.10, שלא באיחור, על-פי דין.

5.בתשובת המערער לתגובת המשיבים עמד הוא על טענתו, תוך הדגשת הרציונל שעומד להערכתו בבסיס התקנות הרלבנטיות.

6.דין הבקשה - להידחות. השאלה הנצרכת הכרעה בשלב זה הנה אחת ויחידה: האם היה על המשיבים להגיש הערעור שכנגד תוך שלושים ימים מהיום בו הומצא להם כתב הערעור, או לחילופין, מהיום בו ניתנה החלטה בית המשפט האמורה בנושא הפטור מהפקדת ערבון. נתחיל מהבסיס, מלשון התקנות הרלבנטיות.

7.תקנה 434 לתקנות קובעת כלהלן:

"היה בדעת המשיב לטעון בשעת הדיון בערעור שהחלטת בית המשפט בערכאה הקודמת טעונה שינוי, יגיש על כך הודעה לבית המשפט בפירוט נימוקים, תוך שלושים ימים מהיום שבו הומצא לו כתב הערעור לפי תקנה 420 או ניתנה החלטת הפטור לפי תקנה 432(א) אם ניתנה במעמד המשיב, או נמסרה ההודעה לפי תקנה 432(ב) אם ניתנה שלא במעמד המשיב, אולם לא יאוחר משבעה ימים לפני התחלת הדיון בערעור, והעתק מההודעה יומצא לכל בעל דין העלול להיפגע מטענה זו".

8.תקנה 432 לתקנות, שכותרתה – "פטור מחובת ערבון", קובעת כדלקמן:

"(א)   החליט הרשם, לפי בקשת המערער, לדחות את תשלומה של אגרת הערעור, כולה או מקצתה, ישקול אם אין זה מן הצדק לפטור את המערער מחובת ערבון לכל הוצאות הערעור או למקצתן, לאחר שניתנה למשיב הזדמנות להשמיע דברו בענין זה, ולא יינתן הפטור אם הראה המשיב טעם מספיק לכך.

(ב)   הודיע הרשם שלא בפני המשיב על החלטתו לפטור את המערער מחובת ערבון, תומצא הודעה על כך למשיב;החליט שלא לפטרו, יקבע את סכום הערבון והמועד לתשלומו או ירשה לו מתן ערובה במקום הערבון".

 

9.והנה, לשאלה שבמחלוקת קיים מענה חד וברור בספרות המשפטית ובהלכה הפסוקה. וכך באו הדברים לכלל ביטוי בספרו של המלומד ד"ר יואל זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995):

"המועד להגשת ערעור-שכנגד לא יתחיל, כל עוד המשיב אינו יודע, כי המערער עשה את כל הדרוש כדי שערעורו יגיע לשמיעה, היינו, כל עוד אינו יודע, שערבון הופקד... כל עוד הערבון לא הופקד, קיימת האפשרות שהערעור יידחה על יסוד תקנה 431, ובזה יבוא ההליך לקיצו... ניתנה החלטת הפטור (מחובת ערבון – צ'ס') לאחר המצאת כתב הערעור, בפני המשיב, יתחיל המועד להגשת הערעור שכנגד מיום ההחלטה; ניתנה ההחלטה שלא בפני המשיב, יתחיל המועד מיום המצאת ההודעה על כך למשיב".

(שם, פסקה 657, עמ' 842-843)

10.אף בית המשפט העליון כבר אמר דברו לעניין זה, כי "מניין הימים להגשת ערעור שכנגד מתחיל משעה שמופקדת התחייבות עצמית (חלף ערבון)" (ראו: ע"א 8661/09 הקרן הקיימת לישראל נ' קריית ענבים - קבוצת פועלים להתיישבות שיתופית בע"מ, תקדין-עליון 2009(4) 9976, 9977, החלטה מיום 29.12.09; בנוסף, ראו: בש"א 3720/09 "ברמד" קיבוץ עברון נ' קדאח חוסין, תקדין-עליון 2009(2) 1988, פסק דין מיום 13.5.09; כמו גם ע"א 1245/08 חוסין קדאח נ' ברמד קיבוץ עברון, תקדין-עליון 2009(2) 663, החלטה מיום 16.4.09).

11.ועל כך נאמר: מהומה רבה על-לא-דבר. עינינו הרואות, כי דין הבקשה להידחות. באשר ל"איחור" הנטען בן שלושה ימים בהגשת הערעור שכנגד, אף כאן הצדק עם המשיבים. מניין 30 הימים להגשת הערעור שכנגד אכן הסתיים ביום שישי (10.12.10), ומשכך, רשאים היו המשיבים להגישו ביום 12.12.10, ללא בקשה להארכת מועד. אין כל עילה להעניש את המשיבים על השגגה שנפלה תחת ידם, עת ציינו בהודעתם לבית המשפט מיום 28.11.10, כי יגישו הערעור שכנגד עד ליום 9.12.10.

12.לאור המקובץ לעיל, הבקשה, כאמור, נדחית בזאת. המערער ישלם למשיבים הוצאות בסך של 5,000 ₪, זאת ללא כל קשר לתוצאות ההליך העיקרי.

סיכומי המערער יוגשו עד ליום 21.2.11 (הללו שהוגשו ביום 23.11.10, מטבע הדברים, לא מתייחסים לערעור שכנגד), ואילו המשיבים – עד ליום 14.3.11. סיכומי תשובה מטעם מי מהצדדים לא יוגשו אלא ברשות בית משפט. היקף הסיכומים לא יעלה על 10 עמודים, כאמור בהודעת בית המשפט מיום 2.12.10.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ