אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> א.ארנסון בע"מ נ' חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

א.ארנסון בע"מ נ' חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ

תאריך פרסום : 06/09/2011 | גרסת הדפסה
ת"א
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
19283-04-11
05/09/2011
בפני השופט:
אסתר נחליאלי חיאט

- נגד -
התובע:
חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ
הנתבע:
א.ארנסון בע"מ

החלטה

1.בקשה לחיוב המשיבה להפקיד ערובה בסך 2 מליון ₪ להבטחת הוצאות המבקשת וכתנאי להמשך ניהול התביעה נגד המבקשת לפי סעיף 353א לחוק החברות, התשנ"ט-1999 – היא הבקשה להכרעתי.

2.לטענת המבקשת, המצב הכלכלי של המשיבה עגום כפי שעולה מהודאות בעל-דין של המשיבה עצמה במסגרת הליכים משפטיים שהמשיבה היתה צד להם וכן מהחלטות שיפוטיות שניתנו בהליכים שם בהם נקבע כי המצב הכלכלי של המשיבה בכי רע.

המבקשת צרפה כנספח א' לבקשה, פסק דין של בית המשפט העליון (כב' השופט גרוניס) שניתן ביום 13.12.10 במסגרת רע"א 1221/10 א. ארנסון בע"מ נ' מע"צ- חברה לאומית לדרכים בישראל ואח'.

בהחלטתו, התייחס בית המשפט העליון, בין היתר, לתצהירו של מנכ"ל המשיבה שהוגש לערכאה דנא במסגרת ת.א 6823-02-10 א. ארנסון בע"מ נ' מע"צ- חברה לאומית לדרכים בישראל ואח' בקשר עם בקשה של המשיבה לעיכוב ביצוע ערבויות ובו צוין כי: "מצבה הכלכלי של ארנסון אינו מאפשר את מימוש הערבויות בעת הזו מבלי לסכן באופן ממשי את המשך פעילות החברה...." וכי "ארנסון ניצלה את כל מסגרות האשראי במערכת הבנקאית, ולפיכך חילוט הערבות עלול לגרום לכך שארנסון לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה...." (התצהיר צורף כנספח ב' לבקשה דנא – להלן: "תצהיר המנכ"ל"). בהתייחסו לאמירה זו, קבע בית המשפט העליון כי: "אמירה מפורשת בדבר מצבו הכלכלי הקשה של גוף עסקי, אשר ניתנת על ידי המנהל הכללי בגדר תצהיר, הינה אמירה שראוי לייחס לה משקל" (להלן- "פסק דינו של בית המשפט העליון").

בנוסף, צרפה המבקשת (נספח ג') את החלטת כבוד השופט ברנר שניתנה ביום 29.7.10 בת"א 1375-07 א. ארנסון בע"מ נ' ברן תעשיות בע"מ במסגרת בקשה להטלת עיקולים על נכסי המשיבה, שם נקבע בין היתר ש: "....אין חולק כי מצבה הכלכלי של ארנסון הוא בכי רע, לשון המעטה. הטלת עיקולים זמניים כמבוקש על ידי ברן עלולים לגרום לקריסתה המיידית של ארנסון..... בצדק טוענת ארנסון כי הלכה למעשה הטלת עיקולים זמניים כמבוקש לא תועיל לברן כלל ועיקר. טעמו של דבר הוא שכל נכסיה של ארנסון משועבדים בין בשעבודים ספציפיים ובין בשעבוד צף לטובת הבנק..." (להלן: "החלטת בית המשפט המחוזי").

לטענת המבקשת, די באמור בפסק דינו של בית המשפט העליון, בהחלטת בית המשפט המחוזי ובתצהיר המנכ"ל כדי להורות על חיוב המשיבה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות המבקשת בגין התביעה דנא שכן אין חולק כי בשל מצבה הכלכלי של המשיבה, לא תוכל המבקשת להיפרע מהמשיבה בגין הוצאותיה ככל שהתביעה נגדה תדחה.

המבקשת אף מוסיפה וטוענת כי יש ליתן משקל רב להודאת בעל- הדין של המשיבה לפיה מצבה הכלכלי אינו שפיר, לשון המעטה.

3.באשר לשיעור הערובה, טענה המבקשת כי סכום התביעה הוא 200 מליון ₪ וכי הועמד לצרכי אגרה על סך של 100 מליון ₪, ויש לגזור מסכום התביעה את גובה הערובה ולשיטתה -2 מליון ₪ המהווים 2% בלבד מסכום התביעה. בהקשר זה נטען כי הוצאות ניהול הגנת המבקשת צפויות להיות גבוהות וזאת בשים לב לעובדה שמדובר בתביעה שעניינה הקמתו של נמל הכרמל בחיפה – פרויקט הנדסי רחב היקף ומורכב שידרוש מהמבקשת "להשקיע שעות רבות באיסוף כל הנתונים הרלבנטיים הנדרשים לשם התגוננותה מפני התביעה שבכותרת... תוך הסתייעות במומחים מקצועיים, יכול ובינלאומיים בשל העובדה כי מדובר בהקמת נמל".

4.בבקשתה, ייחדה המבקשת פרק של "טיעון משפטי" לביסוס ולתמיכה בטענותיה תוך ניתוח מהותו של סעיף 353א לחוק החברות, המאזן בין זכות התובע להתדיין לזכות הנתבע שלא להינזק מקום בו נדחית התביעה נגדו, והתייחסות לכך שעל המשיבה הנטל להוכיח כי היא יכולה לשאת בהוצאות המבקשת ככל שהתביעה תדחה, וציינה כי בענייננו לא מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן פטור מהפקדת ערובה.

5.לטענת המשיבה, אין בפסק דינו של בית המשפט העליון ובהחלטת בית המשפט המחוזי, שצורפו לבקשה אסמכתאות להיעדר יכולת המשיבה לשלם את הוצאות המבקשת ככל שהתביעה תדחה.

המשיבה טוענת כי פסק הדין של בית המשפט העליון והחלטת בית המשפט המחוזי, נספחים א' ו-ג' לבקשה, ניתנו עובר להגשת הבקשה דנא ומשכך הן אינן עדכניות למועד הגשת הבקשה וממילא לא צורפה על ידי המבקשת כל ראיה המצביעה על מצבה הכלכלי של המשיבה נכון למועד הגשת הבקשה.

בנוסף, נטען כי בפסק דינו של בית המשפט העליון (נספח א' לבקשה) דובר על חילוט ערבויות בסך של כ- 15 מליון ₪ ו"אין בין חילוט ערבויות בסכום כה גבוה ומשמעותי לבין תשלום הוצאות משפט בהיקף הנטען וארנסון יכולה לעמוד בתשלום הוצאות המשפט".

באשר להחלטת בית המשפט המחוזי (נספח ג' לבקשה), נטען כי התייחסותה היתה לחוסר התועלת שבהטלת עיקולים ולא ניתן ללמוד ממנה על יכולת המשיבה לשלם הוצאות משפט.

המשיבה מוסיפה כי לבקשה לא צורף תצהיר והדבר שומט את הבסיס תחת הבקשה ובכלל זה תחת טענות המבקשת (אותן מכחישה המשיבה) בדבר היעדר יכולת כלכלית של המשיבה ובדבר הוצאות המשפט הצפויות של המבקשת.

6.המשיבה מוסיפה כי קיימות אינדיקציות רבות ליכולתה לשלם הוצאות משפט ככל שאלה תפסקנה לטובת המבקשת. כך טענה כי עברה תהליך של הבראה וכי היא חברה פעילה המנהלת פרויקטים גדולים ורחבי היקף, משלמת משכורות לעובדיה ובחמשת החודשים הראשונים של שנת 2011 שילמה לספקים, קבלנים ועובדים סכומים של כ- 29 מליון ₪ - המשיבה צרפה לתגובתה (נספח ג') כרטסות המעידות על ביצוע התשלומים האמורים לקבלנים, ספקים ועובדים. לטענתה למשיבה רכוש קבוע וציוד מכני הנדסי ששוויו למרץ 2011 כ- 11.7 מליון ₪ על פי דוחות כספיים הרלבנטיים למועד זה ולראיה צרפו את אישור מנהלת הכספים של המשיבה לענין שווי הרכוש הקבוע - נספח 4 לתגובה). עוד מציינת המשיבה כי תשלום סך של 666,000 ₪ על חשבון אגרה במסגרת התביעה דנא – מעיד על יכולתה הכלכלית לשאת בהוצאות ככל שתפסקנה לטובת המבקשת. עוד נטען כי "עפ"י דו"ח עדכני של BDI הסיכון בהתקשרות עם ארנסון תואם את הממוצע של החברות בתחום הבנייה", ומנתונים אלה, לטענת המשיבה, ניתן ללמוד כי היא חברה עמידה מבחינה כלכלית וכי יש ביכולתה לשלם הוצאות משפט.

7.בתגובתה מתייחסת המשיבה גם לסיכויי התביעה וטוענת כי נסיבות העניין אינן מצדיקות חיובה בהפקדת ערובה. בהקשר זה נטען כי סיכויי התביעה גבוהים, כי התביעה לגיטימית והמחלוקת בעניינה מתמקדת בגובה הסכומים להם זכאית המשיבה ולא בעצם זכותה לקבל סכומים נוספים. כן נטען כי אף זכויותיה החוקתיות של המשיבה, ובכלל זה זכות הגישה לערכאות רלבנטיות אף הן בשיקול דעת בית המשפט.

8.לחלופין, טענה המשיבה כי אין מקום לחייבה בהפקדת ערובה בסכום המבוקש וכי ככל שיוחלט על חיובה בהפקדת ערובה, יש לקבוע כי שיעורה יהיה 50,000 ₪. המשיבה טוענת כי סכום התביעה אינו אלא שיקול במגוון השיקולים שעל בית משפט לשקול וכי טענת המבקשת לענין הוצאותיה הצפויות (2 מליון ₪) לא נתמכה בראיה ויש לנהוג בריסון בעת קביעת סכום הערובה ולהביא בחשבון את העובדה כי המבקשת היא חברה ממשלתית.

9.בתשובתה טענה המבקשת כי פסק דינו של בית המשפט העליון (נספח א' לבקשה), ניתן אך מספר חודשים טרם הגשת הבקשה דנא והתבסס על האמור בתצהיר מנכ"ל המשיבה (נספח ב' לבקשה) לפיו מצבה הכלכלי של המשיבה רעוע. כן ציינה כי בתצהיר המנכ"ל ,שצורף לתגובת המשיבה לבקשה דנא, לא נטען שמצבה הכלכלי של המשיבה השתפר וממילא לא הוכח כי מצבה הכלכלי של המשיבה שפיר. תצהיר מנכ"ל המבקשת שצורף לתגובת המשיבה כולל אמירות סתמיות לפיהן אין באמור בהחלטת בית המשפט העליון (נספח א' לבקשה) כדי להעיד על כך שהמשיבה לא תוכל לשאת בהוצאות הגנת המבקשת ככל שתיפסקנה לזכותה וממילא לא נאמר בתצהיר, גם לא צורפה אסמכתא כי השעבודים המוטלים על נכסי המבקשת הוסרו וכי המבקשת אינה מנהלת הליכים משפטיים במסגרתם יכול ויוטלו עליה עיקולים. כן נטען, כי טענות המשיבה ביחס להיעדר רלבנטיות החלטות בית המשפט עליהן התבססה הבקשה להדחות מחמת השתק שיפוטי.

באשר לסיכויי התביעה, נטען כי כתב התביעה אינו מבוסס, נטענות בו טענות סתמיות וכי למבקשת טענות הגנה רבות וטובות לגופן של הטענות שנטענו בכתב התביעה.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ