אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> אבקסיס נ' הכהן ואח'

אבקסיס נ' הכהן ואח'

תאריך פרסום : 06/10/2013 | גרסת הדפסה
ת"א
בית משפט השלום בית שמש
48404-07-12
29/09/2013
בפני השופט:
דוד גדעוני

- נגד -
התובע:
1. יעקב יחיאל הכהן
2. שרה הכהן

הנתבע:
אלי אבקסיס

החלטה

לפני בקשה "להורות על העברת בורר מתפקידו".

המשיב הוא קבלן בניין. המבקשים התקשרו עם המשיב בהסכם לבניית בית המבקשים ביישוב בת עין שבגוש עציון. בין הצדדים התגלעו חילוקי דעות. המשיב הגיש לבית משפט זה תביעה כספית נגד המבקשים. בד בבד עתר למתן סעד זמני. ביום 30.7.12, במהלך הדיון בבקשה למתן סעד זמני, הגיעו הצדדים להסכמה לפיה יועבר הסכסוך בין הצדדים – ובכלל זה תביעה שכנגד ככל שתוגש על ידי המבקשים נגד המשיב – להכרעתו של בורר. הסכמה זו קיבלה תוקף של החלטה. זמן קצר לאחר מכן הודיעו הצדדים כי הסכימו שהמהנדס אחי קליין ("הבורר") הוא שישמש בורר ביניהם. בהחלטה מיום 5.8.12 מונה האחרון כבורר.

ביום 4.12.12 התקיימה ישיבת בוררות בעלת אופי מקדמי ולאחר מכן התקיימו, עד כה, מספר ישיבות במהלכן נשמעו עדויות מטעם הצדדים. בנוסף נערך ביקור במקום.

ביום 7.7.13 הגישו המבקשים לבורר הודעה על החלפת ייצוגם ובקשה כי יימנע מלהמשיך ולשמש כבורר בין הצדדים. בבקשה זו שהוגשה לבורר העלו המבקשים שלוש טענות. האחת, כי הסכם הבוררות בטל, זאת על רקע סתירה נטענת בין הוראותיו. הטענה השניה, עניינה בהליך גישור שהתנהל לפני הבורר במהלכו שמע הבורר את כל אחד מהצדדים ללא נוכחות הצד שכנגד. בהקשר זה נטען כי עצם קיומו של הליך גישור לפני הבורר פוסל אותו מלהמשיך ולשמש כבורר וכי משנטל על עצמו את תפקיד המגשר ונוכח התנהלות הבורר וחישובים שערך בהליך הגישור, קם חשש אובייקטיבי כי ננעלה דעתו של הבורר. הטענה השלישית, נגעה להתמשכות ההליכים. המבקשים טענו כי הליך הבוררות נמשך מעבר לתקופה הקבועה בתוספת לחוק הבוררות וכי בכך נגרם להם עינוי דין. יצוין כבר עתה כי בבקשתם לבורר לא העלו המבקשים, ולוּ ברמז, טענה כלשהי ביחס להתנהלות הבורר או בדבר נטייתו לטובת המשיב – זולת הטענות שהועלו בקשר עם הליך הגישור (הטענה השניה לעיל).

ביום 11.7.13, ולאחר שקיבל את תגובת המשיב לבקשה, דחה הבורר את בקשת המבקשים.

בעקבות החלטה זו הגישו המבקשים, ביום 28.7.13, את הבקשה שלפני. בבקשה חוזרים המבקשים על טענות שהעלו לפני הבורר ומוסיפים עוד כהנה וכהנה טענות שאליהן אתייחס בהמשך. המשיב הגיש תגובה לבקשה והמבקשים השיבו לתגובה. משלא נתבקש אחרת ניתנת החלטה זו על יסוד הבקשה והתשובות שהוגשו לאחריה.

א. הטענות ביחס לתוקף הסכם הבוררות

טענת המבקשים בכל האמור בתוקפו של הסכם הבוררות נסמכת על סתירה נטענת בין שתיים מהוראותיו של הסכם הבוררות שנעשה בין הצדדים ביום 16.12.12 (נספח ב' לבקשה). הסתירה לה טוענים המבקשים היא בין הוראת ס' 2 להסכם המורה כי הבורר לא יהיה כפוף לדין המהותי לבין הוראת ס' 5 להסכם הקובעת כי "הצדדים יהיו רשאים לערער על פסק הבוררות באישור בית המשפט" הסכמה שעל פי הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח- 1968 ("חוק הבוררות") תנאי לה הוא שהבורר יפסוק "בהתאם לדין". משכך – זו הטענה – יש לראות במבקשים כמי שהתכוונו שהבורר יפסוק בהתאם לדין בעוד שהמשיב התכוון שהבורר לא יהיה כפוף לדין המהותי. ממילא נטען כי לא היה מפגש רצונות בין הצדדים ולא נקשר ביניהם הסכם (ראו ס' 63 לבקשה וההפניה שם וכן ס' 8 לתשובת המבקשים).

אכן, נוסחו של ההסכם מיום 16.12.12 מעורר סימני שאלה. עם זאת, ספק בעיני אם בנסיבות העניין הונחה תשתית מספקת לכך שכוונת המבקשים כפי שבאה לידי ביטוי כלפי המשיב, היתה כי הבורר יידרש לפסוק בהתאם לדין המהותי. טענתם של המבקשים עומדת בסתירה חזיתית ללשונו המפורשת של ס' 2 להסכם עליו חתמו. היא נסמכת על ניסיון לחלץ את כוונתם באורח משתמע מהוראה אחרת בהסכם שבה לא נאמרו הדברים. יתרה מזו, אפילו קיימת סתירה בין הוראות ההסכם, ספק אם די בכך כדי להקים בסיס לביטולו – כטענת המבקשים – וזאת, בין היתר, בשים לב לגישה הנוהגת המעדיפה ליתן תוקף ונפקות להסכם בוררות על פני ביטולו (למשל, בר"ע 124/68 שחב נ' שחב, פ"ד כג(1) 16, 20 (1969); רע"א 9048/05 הסתדרות המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים נ' הסתדרות העובדים הכללית החדשה (20.10.2009)).

אולם בנסיבות העניין אינני נדרש לכל אלה כמו גם לשאלת פרשנותו של הסכם הבוררות. זאת משום שטענות המבקשים מכוונות כולן להסכם הבוררות מיום 16.12.12 ובנסיבות העניין אפילו היה בסיס לקבוע כי נפל פגם בהסכם מאוחר זה וכי אין לו תוקף לא היה בכך כדי לשמוט את הבסיס תחת הסכמת הצדדים לבירור הסכסוך בבוררות. אפרט.

הצדדים הסכימו על העברת הסכסוך ביניהם לבוררות כבר ביום 30.7.12 בעת הדיון בבקשת המשיב למתן סעד זמני. הסכמה זו נרשמה בפרוטוקול הדיון וניתן לה תוקף של החלטה. בכך נעשה הסכם בוררות בין הצדדים (למשל, ס' אוטולנגי בוררות – דין ונוהל 56-58 (מהדורה רביעית מיוחדת, 2005) ("אוטולנגי")). במסגרת הסכם זה הוסכם, בין היתר, כי על הבוררות יחולו הוראות התוספת לחוק, שבס' י"ד לה נקבע כי "הבורר לא יהיה קשור בדין המהותי". המבקשים לא העלו טענה כלשהי ביחס להסכמה זו ולתוקפה. מכוחה של הסכמה זו נערכה ביום 4.12.12 ישיבת בוררות לפני הבורר במהלכה נערכה רשימת הפלוגתאות שבמחלוקת ונקבעו המועדים, בין היתר, לעריכת ביקור במקום ולהגשת תצהירי הצדדים. גם בישיבה זו ומשהבוררות יצאה לדרכה, לא העלו המבקשים טענה כלשהי ביחס להסכמה ולתוקפה (ראו פרוטוקול הישיבה, נספח א' לבקשה). באותה ישיבה היה זה דווקא ב"כ המשיב שביקש להכניס שינוי מסוים בהסכמת הצדדים על דרך של קביעת אפשרות ערעור על פסק הבורר. לאחר שניתנה לב"כ המבקשים אפשרות לשקול בדבר, נעשה ההסכם מיום 16.12.12. קל לראות, אם כן, כי הסכם מאוחר זה – שאותו תוקפים המבקשים – נועד, למצער בעיקרו, לערוך שינוי מסוים בהסכמת הצדדים. אין בו כדי לגבש לכתחילה את הסכמתם להעברת הסכסוך להכרעת הבורר. זו התגבשה קודם לכן והיא עומדת על רגליה במנותק ממנו. ממילא ברי כי גם אם נאמר שנפל פגם בהסכמת הצדדים לעריכת שינוי כאמור, ואפילו לא היה מפגש רצונות בכל האמור בשינוי כאמור (וכאמור לעיל ספק אם זה המצב), אין בכך כדי להביא למסקנה כי הסכם הבוררות בין הצדדים אינו בר תוקף.

דין הטענה, אפוא, להידחות.

ב. הטענה כי הבורר אינו ראוי עוד לאמון

המבקשים טענו כי יש להעביר את הבורר מתפקידו לאחר שנתגלה כי הוא אינו ראוי עוד לאמונם. לטענתם, לאורך הליך הבוררות קיימת "הטייה" של הבורר לטובת המשיב כאשר העדפה זו באה לשיאה בהליך הגישור במהלכו הביע הבורר דעתו באשר לאופן שבו יוכרע ההליך.

קודם שנדון בטענות המבקשים נעמוד בקצרה על עיקרי המסגרת הנורמטיבית הרלבנטית.

נקודת המוצא לדיון היא בסעיף 11 לחוק הבוררות. סעיף זה קובע עילות אחדות, אשר בהתקיימן רשאי בית המשפט להעביר בורר מתפקידו. העילה הרלוונטית לעניין שלפני היא זו הקבועה בסעיף 11(1) לפיה ניתן להעביר בורר מתפקידו מקום בו "נתגלה שהבורר אינו ראוי לאמון הצדדים". עילה זו היא נגזרת של הוראת סעיף 30 לחוק הבוררות הקובעת כי "בורר שהסכים למינויו חייב לנהוג כלפי בעלי-הדין בנאמנות" (ראו ע"א 75/89 צרפתי נ' צרפתי, פ"ד מז(5) 516, 518 (1993) ("עניין צרפתי"); ע"א 7298/00 בסט נ' חממי (29.1.2002) ("עניין בסט") רע"א 296/08 ארט-בי חברה בערבות מוגבלת (בפירוק) נ' עזבון ליברמן, בפסקאות 83-84 (5.12.2010) ("עניין ארט-בי")). אמת המידה לפיה נקבע האם הבורר ראוי לאמון הצדדים אם לאו היא אמת מידה אובייקטיבית (רע"א 21/82 כהן נ' אראל, פ"ד לו(4) 70, 74 (1982) ("עניין כהן"); עניין צרפתי, בעמ' 518; עניין ארט-בי, בפסקה 83 לפסק הדין). אין די בתחושותיו הסובייקטיביות של מי מן הצדדים כדי לומר שהבורר אינו ראוי לאמונם (עניין כהן, בעמ' 74; עניין ארט-בי, פס' 83 לפסק הדין). הגישה הרווחת בפסיקה החילה לעניין זה את אמת המידה הנוהגת בכל האמור בפסלות שופט, וקבעה כי המבחן האם ראוי הבורר לאמון הצדדים הוא מבחן אובייקטיבי הבוחן האם נתגלתה אפשרות ממשית למשוא פנים מצד הבורר בניהול הבוררות (עניין צרפתי, בעמ' 519, עניין ארט-בי בפסקה 116). עם זאת נקבע כי ייתכנו מקרים חריגים בהם, אף מבלי שהוכחה אפשרות ממשית של משוא פנים מצדו של הבורר, השכל הישר יחייב את המסקנה, שמראית פני הצדק אינה מאפשרת המשך הדיון לפני הבורר (עניין ארט-בי, פס' 118 לפסק הדין; רע"א 7816/11 זילברשלג נ' מימון, בפסקה ט' להחלטה (4.12.2011); רע"ב 10349/08 מדינת ישראל נ' גנאמה, פס' 13 לפסק הדין (2009)). באשר לשיקולים שיובאו בעת דיון בבקשה להעביר בורר מתפקידו נקבע כי בית המשפט ישקול "את כל השיקולים הרלוונטיים, בין השאר את סבירות משך הזמן שחלף, את התנהגות הבוררים, את התנהגות הצדדים, את הנזק שייגרם אם תיפסק הבוררות לאור התועלת שבהמשכתה, את השאלה אם נגרם עיוות דין לצד המבקש להפסיק את הבוררות, את שיקולי הצדק ואת כל השיקולים הבאים בחשבון כאשר מבקשים להעביר בוררים מתפקידם" (רע"א 6171/99 ת.ס. תעשיות סיליקט בע"מ נ' רותם אמפרט נגב בע"מ, פ"ד נה(1) 327, 334 (1999) ("עניין סיליקט"); עניין ארט-בי, בפסקה 101 לפסק הדין). כן נפסק שהשימוש בסמכות להעביר בורר מתפקידו לפי סעיף 11(1) תיעשה במקרים קיצוניים, שכן בקשה מסוג זה מקימה חשש לפגיעה בשמו הטוב של הבורר (עניין ארט-בי, בפסקה 102 לפסק הדין; רע"א 1651/99 ר.ר. חניונים בע"מ נ' הסתדרות העובדים החדשה בישראל (16.5.1999)).

על רקע דברים כלליים אלו אבחן עתה את טענות המבקשים.

כפי שצוין לעיל, קודם לפנייתם לבית המשפט הגישו המבקשים לבורר הודעה על החלפת ייצוגם ובקשה כי יימנע מלהמשיך ולשמש כבורר. בהקשר הרלבנטי לענייננו, התמקדה טענתם בהליך הגישור שהתנהל לפני הבורר במהלכו שמע הבורר את כל אחד מהצדדים ללא נוכחות הצד שכנגד. טענתם המרכזית של המבקשים בהקשר זה היתה כי עצם קיומו של הליך גישור לפני הבורר פוסל אותו מלהמשיך ולשמש כבורר. בנוסף טענו, כי מהתנהלות הבורר ומשראה לנכון לערוך חישובים שונים על יסוד דברים ששמע מן המשיב ביחידות, ניכר כי "ננעלה דעתו" שהמבקשים הם שיידרשו לשלם בסופו של יום למשיב וכי בכך מתקיים חשש ממשי למשוא פנים. בבקשה שהוגשה לבורר לא פורטו התבטאויות ספציפיות שיוחסו לבורר בהקשר זה.

בבקשה דנן, שהוגשה לאחר שהבורר דחה את טענות המבקשים, שינו המבקשים את הֶדגש הטיעון בכל האמור בהליך הגישור. כן הרחיבו המבקשים והוסיפו טענות הן ביחס להליך הגישור והן ביחס להתנהלותו של הבורר לאורך ההליך.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ