אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> תנאי שימוש

תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר המשפט הישראלי - פסקדין
www.PsakDin.co.il

אתר המשפט הישראלי "פסקדין" הינו אתר אינטרנט המכיל מידע כולל ומגוון בתחום המשפט. האתר מופעל באמצעות חברת "פסק דין אתרי משפט בע"מ" (להלן:- "החברה"). השימוש באתר הינו בכפוף לאמור בתנאי שימוש אלה.

הגדרות

 • "החברה"- פסקדין - אתרי משפט בע"מ
 • "האתר"- אתר המשפט הישראלי - פסקדין www.PsakDin.co.il
 • "המידע" - כל התכנים ו/או החומרים המוצגים באתר בכל מדיה ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, שרטוט, רישום, לוגויים, צילומים, אודיו ווידיאו, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנ"ל, ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מאמרי חדשות, מאמרי אקטואליה משפטית, חווי דעה, פסקי דין, ספרים, טפסים, מדריכים מקצועיים, פרסומים וכו'.
 • "משתמש" - כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה שימוש באתר כמנוי ו/או כגולש מזדמן.

בעלות ותפעול

המידע המפורסם באתר הינו בבעלותה הבלעדי או ברישיון שהוענק לחברה. כל החומרים המצויים ו/או הניתנים להורדה מהאתר הם רכושה הבלעדי של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ו/או המידע ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

המידע מסופק לשירות ציבור הגולשים לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. המשתמש רשאי לצפות, לעיין, לקרוא ו/או להוריד (Download) את התכנים המפורסמים באתר, וזאת לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. כמו-כן המשתמש נדרש ומחויב להשאיר את המידע והתכנים בנוסחם המקורי בצירוף ההודעות הנוגעות לזכויות היוצרים והבעלות על התכנים והמידע, כפי שפורסם באתר ולא לעשות כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף במידע כאמור.

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה.

הפקה חוזרת ו/או שיכפול ו/או הפצה, הוצאה לאור, העתקה, ו/או העברה של המידע המפורסם באתר (בכל אמצעי שהוא, כולל אך לא רק, באמצעות דואר, פקס, דוא"ל או אמצעים אלקטרוניים אחרים) אסורים בהחלט, אלא באישור מראש ובכתב של החברה. שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר, באתרים אחרים ו/או בכל מקום אחר המקושר לאתר, הינם אסורים בהחלט. כמו-כן, אסור בהחלט לבצע כל פיתוח ו/או שינוי ו/או תרגום ו/או טרנספורמציה של המידע המפורסם באתר ו/או המתבסס עליו.

לשם קבלת אישור מראש ובכתב של החברה לפרסום המידע במקומות אחרים, ניתן לפנות אלינו, להלן פרטי ההתקשרות:-

 • דוא"ל: Editor@PsakDin.co.il
 • כתובת מלאה: נח מוזס 1 ראשון לציון 
 • טל: 5252179 - 03
 • פקס: 5249159 - 03

אחריות

החברה והאתר מודיעים בזאת כי יש להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באתר. במיוחד נכונים הדברים שעה שמדובר במידע משפטי מקצועי. האחריות לבדיקת נכונותם ודיוקם של החומרים המופיעים באתר הינה על המשתמש בלבד, המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלמרות שהחברה והאתר פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו למשתמשים, והחברה והאתר לא ישאו באחריות כלשהי בעניין. המידע באתר אינו מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ ו/או ייצוג משפטי על ידי עורך דין. כל המידע הנכלל באתר הינו בבחינת מידע כללי בלבד, ואינו בגדר חוות דעת או ייעוץ משפטי מוסמך. על המשתמש לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה משפטית או אחרת המסתמכת על המידע באתר. המחברים והמערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים ו/או המשתמשים באתר. החברה ממליצה למשתמשים לפנות לייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מוסמך בכל בעיה משפטית לה מבוקש פתרון.

החברה אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצגים באתר. המשתמש מצהיר כי הם מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדיים.

האתר בכללותו - כולל כל מידע המופיע בו, התוכנה העומדת בבסיסו, מידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר - מוגש ומועמד לרשות המשתמש כמות-שהוא (“As-Is”).  החברה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא, לגבי א. המידע והחומר המצוי באתר. ב. לגבי החומר, המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר ו/או מהאתר. ג. לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור מן האתר. ד. לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר. או ה. לגבי כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני באתר על כל האלמנטים שבו, כולל אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, מאגרי המידע, פטנטים, הידע (Know-How), מידע סודי ואיסוף המידע של הגולשים, הינו בבעלותה ו/או בשליטה הבלעדי של החברה אלא אם צוין באופן מפורש אחרת.

כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של החברה או בבעלותו של צד ג' אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של החברה ללא אישור והסכמה מראש ובכתב:

 • כקישורית (Hyperlink)
 • בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם
 • כסימן מסחרי, או חלק ממנו, של אחר
 • ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של החברה

זכויות יוצרים

כל המידע ובכלל זה, הדפים ו/או התכנים המצויים ו/או הניתנים להורדה מהאתר ו/או מאגרי המידע ו/או אופן פילוחם במנועי החיפוש באתר, הם רכושה של החברה. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מהמידע ו/או הדפים ו/או התכנים ללא הסכמתה המפורשת של החברה.

האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי באתר הוא לשימוש  הפרטי והלא מסחרי בלבד של המשתמש. המשתמש מסכים להכפיף את עצמו לתנאי השימוש שהחברה תכלול יחד עם המידע אשר יוצג באתר. המשתמש רשאי לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע באתר לשימושו הפרטי והלא-מסחרי בלבד.

קישוריות (Hyperlinks) לאתרים שאינם פסקדין

באתר תוכלו למצוא קישוריות ו/או הפניות המקשרים אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט, שאינם החברה. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי החברה, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של החברה ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות. קישורית לאתר שאינו החברה, אינה מעידה על כך כי החברה, אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי, והחברה לא תשא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. לעניין זה חשיבות גם לגבי אמנת הפרטיות, של כל אתר ואתר, שיתכן והיא אינה זהה לאמנת הפרטיות באתר - קראו בעיון את אמנת הפרטיות של האתר הדנה בעניין הקישוריות להלן.

חקיקה

החקיקה היא מקובץ החקיקה של מדינת ישראל של הוצאת כתובים בעריכת עו"ד צבי ה. פרייזלר, עורך ראשי, ובעריכת הרב שמואל הבלין עו"ד, עורך משנה. האחריות לנכונות ודיוק המידע הינו על הוצאת כתובים בלבד.המידע הוא לשימוש אישי בלבד, ולא למטרות מסחריות כלשהן. המנוי אינו רשאי להפיץ את המידע לאחר.

פרסומות

החברה אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר החברה אינו מעיד על חסותה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו.

שמירה על פרטיות והסכמה לקבלת דיוורים

המשתמש מסכים כי החברה והאתר רשאים להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לצורך דיוור של תכנים ו/או פרסומות, שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת הקשר עם המשתמש או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות.

באתר תוכלו למצוא קישוריות שתובלנה אתכם למספר אתרים אחרים, חלקם הינם מפרסמים וחלקם הינם חברות עסקיות שהחברה נמצאת עמן בשיתוף פעולה עסקי.

חלק מהאתרים האלה יופיעו תחת שם ו/או מותג ו/או לוגו הכולל גם את הלוגו של החברה,אך הם לא מופעלים ו/או לא מתוחזקים תחת השגחת החברה.

לכן, אמנת הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. לאתרים אלה אמנת פרטיות משלהם, שונה מאמנת הפרטיות של האתר. חשוב ביותר כי תקראו ותבדקו היטב את אמנת הפרטיות של כל אחד מהאתרים הללו לפני שאתם מוסרים פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתר החדש אליו הגעתם. החברה והאתר אינם מסוגלים ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שאתם משאירים באתרים אלה.

שבת ומועדי ישראל

אתר פסקדין שומר לעצמו את הזכות שלא לפעול בשבתות ומועדי ישראל בהתאם לכל דין, ובכלל זאת, להלכה היהודית וחוק שעות עבודה ומנוחה, התש"א-1951.

עדכונים ושינויים

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. בכל עת שהיא רשאית החברה לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה. בשימושכם באתר הינכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

הודעת שחרור מאחריות

החברה והאתר משוחררים בזאת מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתר, המידע המופיע בו, הפורומים הצ'אטים והאזוריים הציבוריים האחרים באתר, והם לא ישאו באחריות כלשהי הנובעת מהשימוש בהם. השימוש באתר, בתכנים, בפורומים, בצ'אטים ובאזוריים הציבוריים האחרים באתר נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש (At your own risk).

במיוחד, אך לא רק, מצהיר המשתמש כי החברה האתר, שותפיהם, סוכניהם, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכו', אינם אחראים ולא ישאו באחריות כלשהי בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או אי דיוקים ו/או כישלונות ו/או טעויות ו/או הפרעות ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויינים ו/או הפרעות בתקשורת אינטרנטית ו/או נזקים ו/או גניבות ו/או חדירות בלתי חוקיות למחשב האישי של המשתמש באמצעות הרשת, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים.

כמו-כן, אך לא רק, מצהיר בזאת המשתמש כי החברה, האתר, שותפיהם, סוכניהם, עובדיהם, נושאי המשרה, המנהלים, הדירקטורים, בעלי המניות וכו', הינם משוחררים מכל אחריות בנוגע להפסדים ו/או נזקים כספיים ו/או נזקים אישיים גופניים ו/או מוות ו/או הונאה, שינבעו כתוצאה מהשימוש באתר.

אחריות ושיפוי

המשתמש מצהיר בזאת ומתחייב לשאת ו/או לשפות את החברה ו/או האתר בגין כל נזק שיגרם להם ו/או שותפיהם ו/או סוכניהם ו/או  עובדיהם ו/או נושאי המשרה ו/או המנהלים ו/או הדירקטורים ו/או בעלי המניות ו/או משתמשים אחרים וכו', כולל, אך לא רק, כל אחריות שהיא, תביעה, נזק ו/או הפסד (כולל הוצאות משפטיות), שינבעו כתוצאה משימוש, שימוש בלתי ראוי ו/או מוטעה, הפרעה ו/או כשלון ו/או כל פעולה אסורה על פי חוק המחשבים, התשנ"ה-1995, חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981, ו/או על פי כל דין, שיעשה באתר ו/או באמצעותו, במידע, תכניו ו/או בשירותים בו.

החברה והאתר שומרים לעצמם את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר ו/או שירותיו, בכל עת, וזאת על פי שיקול דעתם הבלעדית של האתר והחברה, באם הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או אמנת הפרטיות ו/או כל דין, חוק, תקנה ו/או הוראה אחרת ו/או באם יחליטו על פי שיקול דעתם הבלעדי כי המשתמש בצע שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר באתר.

סמכות שיפוט

השימוש באתר ותנאי שימוש אלה כפופים לחוקי מדינת ישראל. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנוגעת לתנאי שימוש אלה ו/או לשימוש באתר יהיו בסמכות שיפוט בלעדית של בית המשפט המוסמך בתל-אביב, ישראל.

צדדים שלישיים

פסקדין משתמשת בצדדים שלישים כגון שיווק בפייסבוק לחיזוק התנועה לאתר.
במסגרת שימוש זה מפעיל האתר קמפיינים עבור לקוחותיו לשיווקם , במסגרת הקמפיינים משאיר הלקוח פרטים אישיים, הלקוח משאיר את שמו המלא, הטלפון שלו ואת כתובת המייל שלו, המידע האישי של הלקוחות הנאסף בקמפיינים אלה משמש לשיחה חוזרת ללקוח בלבד ולא לשימוש אחר.  המידע האישי שנאסף לא יכול לשמש לא לדיוור פרסומות ואו כל שימוש אחר מלבד בקשתו הישירה והבלעדית של הפונה דרך הקמפיין .
פסקדין כפופה לכללי החוק במדינת ישראל וכל הפרה של שימוש במידע המגיע קמפיינים אלה הוא על אחריות המשתמש ויגרור טיפול משפטי מצד פסקדין על פגיעה בפרטיות הפונה .
פסקדין לא מאפשרת ללקוחותיה לקבל רשימות פניות על פי נושא וכיוצא מכך אינה מאפשרת לייצר דאטה של מעקב על הפונים , פסקדין רשאית להפסיק את השימוש בצדדים שלישים אם מכח עליון ואם מהחלטת החברה בכל רגע , אין בהתחייבותה של פסקדין כלפי לקוחותיה כל הבטחה להפעלת שיווק מחזק על ידי צדדים שלישים.

כל פונה לפסקדין דרך קמפיינים רשאי לבקש שלא יתקשרו עימו וזאת בהתאם לחוק הבזק סעיף 40 לתקנת הספאם.
פסקדין לא משתמשת במידע שהפונה השאיר מלבד כוונתו המקורית (המענה על המודעה הישירה או השארת פרטים בדף העסקי).
על מנת שמשתמש יוכל להסיר/למחוק את פרטיו האישיים מהמאגר הוא יכול לפנות לאתר פסקדין בפנייה ישירה באמצעות הקישור הבא: יצירת קשר

או לפנות אלינו בטלפון - 03-5252179
או בכתובת אימייל - meet@psakdin.co.il

 

הצהרת נגישות

חברת פסקדין אתרי משפט בע"מ (להלן: "החברה") שמה לה למטרה להנגיש קדם את השירותים המוענקים על ידה, וזאת כחלק מזכות לשוויון לאנשים עם מוגבלויות, במטרה לסייע לאנשים עם מוגבלות לשפר את חווית השימוש בשירותינו.

בהתאם פועלת החברה ומקדמת את נושא הנגישות על מנת לאפשר זכות שווה גם ללקוחות עם מוגבלות להנות משירותיה.

על מנת לעשות כן השקיעה החברה וממשיכה להשקיע משאבים רבים על מנת שהאתר ושירותי הדיוור שהיא מעניקה יאפשרו לכל לקוחותיה שירות נגיש ושוויוני ועל מנת לעמוד בדרישות החוק.

חברתנו משקיעה משאבים על מנת להתאים את האתר והשירותים הניתנים על ידה בהתאם לחוק שיוויון לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח-1988, ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע"ג-2013 ("התקנות"), וזאת על ידי היוועצות בגורמי מקצוע מתחום המשפט והטכנולוגיה.

לאחרונה ביצענו את השינויים הטכנולוגיים הנדרשים ברמת הנגשה AA, בהתאם להוראת תקן ישראלי 5568 – "קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרט". ואנחנו מבצעים בימים אלה בדיקות סופיות בעניין.

באתר הוטמע כפתור "נגישות", המאפשר התאמה פשוטה ומהירה של האתר בהתאם לצרכים הנדרשים להנגשה. ניתן לבחור את הפרופיל המתאים כדי להתאים את השימוש לכל מוגבלות בנפרד, כדוגמת:  שימוש במכשירי הקראה לעיוורים, קשיי ראייה, קשיי הבנה (מהירות ומידע נוסף), עיוורון-צבעים, משתמשי מקלדת ואפילפסיה.

עם זאת, יש להביא בחשבון כי באופן טבעי כל דבר חקיקה חדש נתון לפרשנות ונדרש הבהרות, שינתנו בוודאי עם הניסיון שיצטבר במהלך הזמן על ידי בתי המשפט ו/או המחוקק. בהתאם ככל ויש למאן דהוא הארה ו/או הערה, נשמח לקבלה בכתובת הדוא"ל: editor@psakdin.co.il

כמו-כן, ייתכן כי באתרנו נמצאים קבצים (כדוגמת: תמונות, GIF,  PDF וכיו"ב) שעדיין לא הונגשו (רבים מהם הינם פסקי דין והחלטות שהתקבלו מבתי המשפט) וככל שהדבר יתאפשר בהמשך נפעל להנגישם. אם נתקלתם במסמך כזה, פנו אלינו ונשמח לנסות ולסייע.

אם נתקלתם בבעיה כלשהי בתפעול האתר, אנא פנו אלינו ונשמח לסייע.

שלח פניה בעניין נגישות

נשמח לקבל פניות לקבלת מידע ו/או הצעות לשיפור נושא הנגישות.

ניתן ליצור קשר עם רכז הנגישות בחברתנו, עו"ד יעל גרינר. תפקידו כרכז לוודא ולבחון כל שאלה ו/או בעיה בנושא הנגישות.

 

שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ