אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי הצמדה בחוזה לביטוח חיים), התשמ"ב-1982

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי הצמדה בחוזה לביטוח חיים), התשמ"ב-1982

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי הצמדה בחוזה לביטוח חיים), התשמ"ב-1982 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 38 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"ב-1981, אני מתקין תקנות אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ד, תשס"ד2)
בתקנות אלה -
"המדד" - מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו; אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס בינו לבין המדד המוחלף;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני ה1- בחודש שבו מתחילה תקופת הביטוח או המדד שפורסם לאחרונה לפני ה1- בחודש שבו שולם התשלום הראשון של דמי הביטוח - לפי המוקדם; ולענין חוזה ביטוח חיים צמוד אשר דמי הביטוח בעדו משולמים בתשלום חד-פעמי לפני תחילתה של תקופת הביטוח - המדד שפורסם לאחר תום החודש שבו שולמו דמי הביטוח כאמור.
"חוזה ביטוח חיים צמוד" - חוזה לביטוח חיים לרבות ביטוח סיכון, ביטוח גמלה וביטוח פיצויים ולרבות חוזה לביטוח תאונה, מחלה או נכות - בין שהוא חלק מחוזה ביטוח חיים או תוספת קבועה לו ובין שהוא חוזה נפרד - שבו סכום הביטוח צמוד למדד.
"חוק פסיקת ריבית" - חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961.
"ריבית צמודה מוגדלת" - ריבית צמודה בשיעור שלא יעלה על השיעור שנקבע לפי סעיף 1 לחוק פסיקת ריבית לענין ההגדרה "הפרשי הצמדה וריבית" בתוספת 2 נקודות האחוז.
2. תנאי הצמדה (תיקון: תשמ"ד, תשס"ד2)
(א) בחוזה ביטוח חיים צמוד יחושבו כל התשלומים שעל המבטח לשלם בשל מקרה הביטוח או בשל פדיון הפוליסה, לרבות תשלומים תקופתיים, לפי שיעור עליית המדד מן המדד היסודי עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום. ואולם מתום תקופת הביטוח יחול האמור בתקנה 6(2) ו-(3) לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאים בחוזי ביטוח), התשמ"ב-1981.
(ב) המפקח רשאי לאשר לגבי חוזה ביטוח חיים צמוד שאושר בהתאם לסעיפים 16 ו-40 לחוק, הסדרים שונים מן האמור בתקנות אלה לגבי התשלומים שעל המבטח לשלם בשל מקרה הביטוח או בשל פדיון הפוליסה או לגבי אופן חישוב דמי הביטוח שעל המבוטח לשלם.
(ג) בחוזה ביטוח חיים צמוד יחושבו דמי הביטוח שעל המבוטח לשלם:
(1) אם שולמו תוך 30 ימים מהיום שנקבע לתשלומם - על ידי הכפלת דמי הביטוח הנקובים בפוליסה ביחס שבין המדד שפורסם לאחרונה לפני היום שנקבע לתשלומם לבין המדד היסודי.
(2) אם שולמו לאחר תום 30 ימים מהיום שנקבע לתשלומם - על ידי הכפלת דמי הביטוח הנקובים בפוליסה ביחס שבין המדד האחרון שפורסם לאחרונה לפני יום התשלום בפועל לבין המדד היסודי, בצירוף ריבית צמודה מוגדלת על התקופה שלאחר 30 ימים מהיום שנקבע לתשלום דמי הביטוח עד תשלומם בפועל.
(ד) האמור בתקנת משנה (ג) לא יחול על חוזה ביטוח חיים צמוד אשר דמי הביטוח בעדו שולמו בתשלום חד-פעמי לפני תחילתה של תקופת הביטוח.
3. (תיקון: תשס"ד2)
4. תחילה
(א) תקנות אלה, למעט תקנה 2(ב), יחולו על חוזי ביטוח שנכרתו ביום י"ג באלול התשמ"ב (1 בספטמבר 1982) או לאחריו.
(ב) תקנה 2(ב) תחול על חוזי ביטוח שנכרתו ביום ט"ז בטבת התשמ"ג (1 בינואר 1983) או לאחריו.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ב, 1634; תשמ"ג, 320; תשמ"ד, 1978; תשס"ד, 133.
2 תקנה 5 לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי הצמדה בחוזה לביטוח חיים) (תיקון), התשס"ד-2004 (ק"ת תשס"ד, 134) קובעת לגבי תיקון תקנות 1, 2 וביטול תקנה 3:
"5. תחולה
תקנות אלה יחולו על חוזי ביטוח חיים צמודים אף אם נכרתו לפני יום התחילה, ואולם תקנה 2(2) תחול על חוזי ביטוח חיים צמודים שנכרתו כאמור רק אם לא נקבע בהם הסדר הסותר אותה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ