אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פסק-דין בתיק ת.א. 332/97

פסק-דין בתיק ת.א. 332/97

תאריך פרסום : 09/07/2007 | גרסת הדפסה
ת"א
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
332-97
22/10/2006
בפני השופט:
ד"ר עמירם בנימיני

- נגד -
התובע:
"בזק" - החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
עו"ד ל. ברנט
הנתבע:
ש.פירו ושות' בנין פיתוח תכנון בע"מ ח.פ. 3-110598-51
עו"ד ב. ברליין
פסק-דין

א.        רקע עובדתי

1.         תביעה כספית שהגישה בזק - החברה הישראלית לתקשורת בע"מ (להלן: " בזק") כנגד החברה הקבלנית ש. פירו ושות' - בניין פיתוח ותכנון בע"מ (להלן: " פירו") לתשלום סך של 1,591,429 ש"ח, בגין נזקים שנגרמו לבזק עקב הפסקת ההתקשרות עם פירו. בעל השליטה והמנהל בחברת פירו הוא שבתאי פירו (להלן: " שבתאי").

2.         ביום 17.5.95 פרסמה בזק מכרז פומבי לבניית מבנה למשרדי יחידת שירות מנויים (יש"מ) בעיר רחובות (להלן: " המבנה"). הזוכה במכרז היתה פירו (נספחים א'-ב' לתצהירו של שבתאי).

3.         ביום 13.9.95 הודיעה בזק לפירו כי תמורת העבודות הינה 5,830,688.4 ש"ח ללא מע"מ, לפי מדד תשומות הבנייה של חודש יוני 1995, והוציאה צו תחילת עבודה בו נקבע כי תאריך התחלת הביצוע הוא 14.9.95, ותאריך גמר הביצוע הוא 14.1.97 (נספח א'5 למוצגי בזק). בעקבות כך נחתם הסכם על-פי תנאי המכרז ובהתאם לצו תחילת העבודה, לביצוע  עבודות עפר, בטון, בנייה, נגרות, חשמל, טיח, ריצוף, צביעה וכו' (להלן: " ההסכם", שצורף כנספח א'1 למוצגי בזק). מועדי תחילת העבודה וסיומה, כפי שנקבע בצו תחילת העבודה, עוגנו בסעיפים 43 ו- 45 להסכם.

4.         כמנהל הפרוייקט מטעם בזק מונה מר תלי לנדסמן (להלן: " לנדסמן"), שכיר בחברת רמון מהנדסים בע"מ (להלן: " רמון"), שהיא חברת ניהול ופיקוח פרוייקטים לבנייה. כמפקח על הפרוייקט מטעם בזק, על-פי סעיף 2 להסכם, מונה יגאל צ'ודנר (להלן: " צ'ודנר"), מהנדס אזרחי, אף הוא שכיר בחברת רמון. בנוסף, פעל מטעם בזק מנהל הפרוייקטים של בזק באזורי תל אביב והמרכז, המהנדס שלמה להב (להלן: " להב"). באחריות הכוללת לפרוייקט מטעם בזק נשא מתי ששון, מנהל תחום בינוי ונכסים בבזק (להלן: " ששון").

5.         בשלב מסוים עלו היחסים בין הצדדים על שרטון: לטענת בזק, פיגרה פירו בביצוע העבודות באופן שיטתי, והעבודות שבוצעו היו באיכות ירודה. לאחר סדרת התראות של בזק לפירו, הגיעה בזק למסקנה שפירו איננה מסוגלת לבצע את הפרוייקט, ולא תוכל להשלימו במועד. לטענת פירו, העבודה התעכבה בשל שורת סיבות, שלא בפירו טמון האשם לגביהן, ובראשן החיכוך המתמיד עם המפקח מטעם בזק, צ'ודנר.

6.         בנסיבות האמורות לעיל, דרשה בזק מפירו לפנות את אתר הבניה. הצדדים ניהלו משא ומתן על מנת להסדיר את דרך סיום הפרוייקט בידי פירו. זו הסכימה לפנות את אתר הבנייה, ולאפשר לבזק להשלים את הבנייה באמצעות קבלן אחר, כנגד התחייבות בזק לשלם לפירו את התשלומים המגיעים לה בגין העבודות שביצעה עד לאותו שלב (מכתבו של פירו מיום 22.5.96 שצורף כמוצג א'73 למוצגי בזק, ובטעות נרשם בו התאריך 22.5.95). בפגישה שנערכה בין הצדדים ובאי-כוחם ביום 3.6.96, הם הגיעו לידי הסכמה שגובשה במסמך הנושא את הכותרת "סיכום דיון" (להלן: " מסמך הסיכום"). במסמך זה נקבע כי פירו תפסיק את העבודות בשטח ותפנה אותו עד יום 10.6.96, הפרוייקט יושלם על ידי קבלן אחר שייבחר על ידי בזק, והצדדים יערכו התחשבנות של הסכום המגיע לפירו בגין העבודות שביצעה עד לאותו שלב, כאשר גם הקבלן החלופי ישלם לחברת פירו את הסכום המגיע לה בגין עבודות וחומרים באתר. מר ששון יהיה זה שיכריע לגבי הסכומים המגיעים לפירו מהקבלן האחר ומבזק.

7.         מסמך הסיכום איננו חתום בידי הצדדים (מסמך א/75 למוצגי בזק). אך אין בין הצדדים חילוקי דעות לגבי תוקפו של המסמך ותוכנו, שכן הוא נוסח בידי עורכי הדין של הצדדים, כפי שעולה מן הכותרת למסמך. המחלוקת היא לגבי פירוש המסמך: בעוד שבזק סבורה כי אין במסמך כדי למנוע ממנה לתבוע מפירו את הנזקים שנגרמו לה בשל הצורך להשלים את הפרוייקט באמצעות קבלן אחר, סבורה פירו כי המסמך מגבש את הסיכום הסופי בין הצדדים, לחיסול כל המחלוקות ביניהם. כך גם חלוקים הצדדים ביניהם לגבי נסיבות עריכת המסמך: בזק טוענת כי המסמך מבטא הודאה של פירו בכך שהיא הפרה את ההסכם, ולא היתה מסוגלת להשלים את הפרוייקט, בעוד שפירו טוענת כי הסכימה לפנות את האתר ולהפסיק את הבנייה בשל מחדלים הנעוצים בהתנהגותה של בזק, וכצעד לחיסול מוחלט של חילוקי הדעות עם בזק.

בענין המחלוקת לגבי פירוש מסמך הסיכום, חשוב לצטט את סעיף ח' למסמך הקובע כדלקמן:

" מוסכם על הצדדים כי אין בסיכום המפורט שלעיל משום ויתור מטעם בזק על טענה ו/או תביעה כלשהי שיש ו/או שתהיה לבזק כנגד חב' פירו על פי החוזה ו/או על פי דין ו/או בגין נזקים שנגרמו ו/או שטרם נתגבשו ו/או יגרמו ע"י חב' פירו בכל הקשור לעבודה באתר שהיה עליו לבצע באתר על פי חוזה מס. 70/95/31101 ולהוציא האמור בסעיף ו' לסיכום זה בדבר הכרעתו של מר מתי ששון אין באמור לעיל משום ויתור מטעם חב' פירו על טענה ו/או דרישה ו/או תביעה אחרת מטעמה כנגד "בזק" עפ"י חוזה מס. 70/95/31101".

סעיף ו' למסמך הסיכום נוגע לתשלום החשבונות המגיעים לפירו בעבור העבודות שבוצעו, בהתאם להכרעתו של מר ששון.

8.         לאחר עריכת מסמך הסיכום, פינתה פירו את אתר הבנייה, ובעקבות התחשבנות שנערכה בין הצדדים שולם לה התשלום האחרון בגין העבודות שביצעה: סך של 140,013.29 ש"ח . פירו חתמה ביום 3.9.96 על כתב וויתור המאשר את קבלת הסכום הנ"ל (מסמך א/83 למוצגי בזק), בו נאמר כי עם קבלת סכום זה -

" לא תהיינה לחב' פירו בע"מ כל דרישות ו/או טענות ו/או תביעות כלשהן מכל סוג שהוא בקשר לתשלומים שבזק שילמה לחב' פירו בע"מ בעבור העבודה שביצעה באתר על-פי כתב הכמויות והמפרט לחוזה, והסכום הנ"ל מהווה סילוק סופי ומוחלט של כל הדרישות ו/או טענות ו/או תביעות של חב' פירו בע"מ מחב' בזק בגין החוזה הנ"ל".

9.         הסכום הכולל ששולם לפירו עבור העבודות שביצעה עד להפסקת עבודתה הוא 747,157 ש"ח (ללא מע"מ), נכון למדד תשומות הבניה של חודש יולי 1996, כאשר מתוכו סך של 676,506 ש"ח שולם בגין עבודות על פי החוזה, ויתרת הסכום שולמה בגין עבודות נוספות שאושרו (תצהיר לנדסמן בסעיף 24 ומסמכים א/80-א/82 לתיק מוצגי בזק). הסכום הכולל שהיה אמור להיות משולם לפירו על פי החוזה הוא 5,830,688 ש"ח (ללא מע"מ), צמוד למדד תשומות הבניה של חודש יוני 1995.

10.       מייד עם פינוי אתר הבניה בידי פירו ערכה בזק מכרז חדש להשלמת הפרוייקט, בו זכתה חברת חרושת ברזל פ"ת בע"מ (להלן: " חרושת ברזל"). חברה זו התחייבה להשלים את הפרוייקט עד ליום 4.6.97, על-פי צו התחלת העבודה שהוצא לה ביום 25.7.96, ועל-פי ההסכם שנחתם עמה ביום 26.9.96 (נספחים ג'3-ג'5 למוצגי בזק). בסופו של דבר הושלמו העבודות - שכזכור יועדו מלכתחילה להסתיים על ידי פירו בינואר 1997 - בחודש יולי של  אותה שנה.

11.       עלות השלמת הפרוייקט על ידי חרושת ברזל על פי ההסכם שנחתם עמה הגיע לסך של 6,635,567 ש"ח , ללא מע"מ, לפי מדד תשומות הבניה של חודש יולי 1996 (מוצג ג/3 למוצגי בזק).

12.       למורת רוחה של פירו, מימשה בזק ביום 26.1.97 ערבות בנקאית שניתנה לה במסגרת ההסכם בסך של 383,870.97 ש"ח. סך זה נוכה מסכום התביעה.

13.       ביום 17.3.97, הגישה בזק את התביעה בתיק זה כנגד פירו, על סך 1,591,429 ש"ח. סכום התביעה כולל את ההפרש בין הסכום שהיה אמור להיות משולם לפירו לבין הסכום ששולם לבסוף עבור המבנה, קרי: הסכום ששולם לחרושת ברזל, בצרוף הסכום ששולם לפירו ( 1,017,545 ש"ח ). בנוסף, טוענת בזק כי יש לפסוק לה פיצוי בסך 178,579 ש"ח בגין הוצאות עריכת המכרז החדש; 45,135 ש"ח בגין הצורך להעסיק עובדים, מפקחים ואדריכל לתקופה ארוכה יותר בשל התמשכות הפרוייקט; וסכום של 381,378 ש"ח שנאלצה בזק לשלם בגין הארכת תקופת השכירות בבנין ששימש אותה עד למסירת המבנה החדש. נזקים אלו, טוענת בזק, נגרמו כולם בשל הפרת ההסכם בידי פירו, ובשל רשלנותה בביצוע הפרוייקט. לחלופין, תובעת בזק פיצוי מוסכם בסך 1,104,559 ש"ח כולל מע"מ, על-פי סעיף 49 להסכם, בגין הפיגור בהשלמת הפרוייקט.

14.       בכתב ההגנה טוענת פירו כי העבודה התעכבה בשל מחדליה של בזק, לרבות אי-פינוי המגרש המיועד לבנייה, וכי לוח הזמנים שנקבע היה נתון לשינויים בהתאם לאילוצי העבודה. עוד טוענת פירו כי בזק הטילה עליה עבודות ומטלות נוספות שהאריכו את משך ביצוע העבודה, וכי המפקח מטעמה של בזק היה חסר ניסיון וגרם לעיכובים. גם המצב הפוליטי ששרר בארץ, ורצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, גרמו לעיכובים בבניה. בשל כל אלו, ובשל עיכוב בתשלומים על-פי ההסכם, הסכימה פירו להפסיק את הבניה, וזאת לאחר שנאמר לה על ידי אנשי בזק כי עם פינוי האתר לא תהיינה לבזק כל טענות ותביעות נוספות כנגדה. פירו טוענת כי מסמך הסיכום נכתב בידי נציגה של בזק, ומר פירו לא שם לב לכך שסעיף ח' במסמך נוסח בצורה שאיננה הדדית, וכנגד פירו בלבד. לבסוף טוענת פירו כי כל נזק שנגרם לבזק, אם נגרם, נובע מכך שבזק הפסיקה את עבודת התובעת ללא הצדקה, ומסיבות התלויות בבזק בלבד. כך גם טוענת פירו כי עריכת מכרז סגור בידי בזק ייקרה את עלות השלמת הפרוייקט.

15.       ביום 11.11.99 הודע לבית המשפט כי פירו נמצאת בהליכי כינוס נכסים, למימוש אגרת חוב שנתנה לבנק. אך בית המשפט והכונס (עו"ד וקסלר) אישרו לפירו להתגונן ולהגיש תביעה שכנגד בתיק זה. ביום 1.10.03 הודיע מר פירו לבית המשפט כי כינוס הנכסים הסתיים לאחר ששולם החוב לבנק, והוא מתכוון לחזור ולהפעיל את החברה.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ